Home » Actviteiten » Excursies

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Definitief Excursieprogramma 2017/2018

Het is de excursiecommissie weer gelukt om een interessant programma voor het komende jaar samen te stellen. Sommige excursies kunnen gezien worden als vaste onderdelen. Maar er zijn ook nieuwe excursies. Onderstaand het programma. Mochten er nog dingen wijzigen, dan hoort u dat natuurlijk als eerste via deze site.

datum Excursie
26 augustus 2017 Brabantse Biesbosch
16 september 2017 Plan Tureluur/ Koudekerkse inlaag
30 september 2017 Wollebrand en omstreken
21 oktober 2017 Maasvlakte
11 november 2017 Oudeland van Strijen
9 december 2017 Eemmeer, Arkemheense Polder e.o
20 januari 2018 Plan Tureluur/ Schouwen Duiveland
24 februari 2018 Kop van Noord Holland en Waddenzeekust
24 maart 2018 IJmuiden en Kennemerduinen
7 april 2018 volgt
15 april 2018 Groenzoom tussen Pijnacker en Berkel: Steltlopers. Fietsexcursie. Zondagmiddag
21 april 2018 Quakjeswater, Beninger Slikken, Kwade Hoek
26 april 2018 Avondexcursie Tanthofkade: Op zoek naar de Blauwborst. Donderdagavond
5 mei 2018 Nachtegalentocht Meijendel. 4:00 uur start!
12 mei 2018 Nationale Vogelweek: rondje Laros
19 mei 2018 Veluwe
26 mei 2018 Ameide
8 juni 2018 Nachtzwaluw Kriekelare Duinen/Brabantse Wal

 

Vogelexcursie: Het oude land van Strijen/Korendijkse slikken

Op 11 november 2017 om 08:00 uur

Deze excursie komt jaarlijks terug in ons programma. Waarom? Lees het verslag van voorgaande keer, dan begrijp je wel dat de reden is dat er zo ontzettend veel te zien is. http://www.vogelwachtdelft.nl/home/?s=Verslag+Strijen&submit=

Het Haringvliet maakt onderdeel uit van het deltagebied. Het gebied is vooral interessant door de buitendijkse gorzen en slikken.

De Korendijkse slikken bestaan binnendijks hoofdzakelijk uit grasland. Buitendijks is het begroeid met riet en ruigte. In de ruigtes van de slikken  vertoeven veel eendensoorten en moerasvogels. Binnendijks veel overwinteraars, zoals Brandgans, Kolgans, Grauwe gans, Dwerggans. Ook Blauwe Kiekendief, Slechtvalk, Zeearend, Grote Lijster, Kramsvogel, Koperwiek of Waterpieper kunnen worden gezien. (Bron: www.natuurmonumenten.nl)

Vertrek Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding op donderdag 9 november tussen 19:00 en 21:00 uur, Joke Iest (015) 310 83 76

 

Verslag Excursie Maasvlakte

Annemieke van Oosten
21 oktober 2017

scholeksterZaterdagochtend 21 oktober was het om 7 uur verzamelen voor de excursie naar Maasvlakte 2. Ieke, Evelien, Hans, Bram, Marian, Marianne, Paula, Rik, Renata, Albert, Helene, Wim, Melwin, Toine, Frans, Alfred, Leo, Léon en ik zelf waren er helemaal klaar voor! In de omschrijving van de excursie werd de aanwezigheid van Strandlopers, Scholeksters, Bergeenden, Meeuwen, Roodkeelduikers, Jagers, Zee-eenden en Jan-van-genten vermeld.

Dat beloofde veel goeds!

De dag begon met wind en regen. De eerste stop was bij de trektelpost. Het was nog schemerig toen we aankwamen maar toch werden al snel Jagers gezien. Dat was een mooie eerste waarneming! Vrij vlot daarna zagen we Eiders.

Het was inmiddels opgehouden met regenen maar het waaide nog stevig. Dat maakte ons niets uit want we zagen genoeg (ook al trilde de telescoop…). De Jan-van-gent liet zich goed zien, vissend en wel! Ik was al blij toen ik er één gezien had maar gedurende de tijd dat we bij de trektelpost stonden, zijn er best veel langs gekomen. Wat een grote vogel! Het witte lichaam en de zwarte vleugelpunten waren duidelijk te zien.

Ook zagen we een Blauwe Reiger vliegen. Dat is een verrassing en we hebben even getwijfeld of het daadwerkelijk een Reiger was, de Reiger heeft immers niets bij zee te zoeken, maar het was er toch echt een. Frans meldde nog het bestaan van een Belgische site waar duidelijk wordt gemaakt hoe vogels te herkennen tijdens de trek. (http://www.natuurstudiegroepdijleland.be/trektelmodule-soortenfiches/)

GroepDaarna zijn we naar een plek gereden vanwaar we uitzicht hadden op de Nieuwe Waterweg.

Intussen was de zon gaan schijnen en was het zo helder dat we Scheveningen konden zien liggen, het reuzenrad was duidelijk te zien.

Op deze plek zagen we de Graspieper op de weg zitten. Het boek is er even bij gepakt om er zeker van te zijn maar met het plaatje erbij werd duidelijk waarom het inderdaad de Graspieper was.  De Torenvalk was makkelijker te herkennen omdat die biddend gezien werd, iets wat een Torenvalk vaak doet.

We hebben een koffiepauze gehouden bij het “Balkon van Europa” (zoals ze zichzelf noemen), de Smickel-Inn.

In de buurt van de Smickel-Inn zaten veel meeuwen (Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine en Grote Mantelmeeuw).  In de struiken naast de weg zagen we Spreeuwen, Merels, de Roodborst en een Tjiftjaf. En mag ik bij een verslag over een vogelexcursie ook vermelden dat we vlinders hebben gezien? Bij deze, ze zijn er nog! We hebben o.a. een Atalanta gezien.

kluutWe zijn ook naar de Slufter gereden. Op de plas zagen we heel veel Kluten. Toen ze opvlogen, waren deze zwart/witte vogels prachtig te zien!

Op het water veel Bergeenden, Kuifeenden, Krakeenden, Slobeenden en Wilde Eenden.

Hierna snel door naar de volgende vogelplek, een vogelkijkhut aan de Noordzeeboulevard met uitzicht op zee. Hier hebben we veel zeehonden zien liggen op de zandbank. Maar natuurlijk ook vogels gezien; Wulp, Drieteenstrandloper, Scholekster, Zilverplevier en de Bonte Strandloper.

Een tweede pauze werd gehouden bij Futureland, het informatiecentrum van Maasvlakte 2. Zelf vond ik het interessant de tijd te benutten om te lezen hoe deze Maasvlakte is ontstaan, hoe de nieuwste havens van Rotterdam zijn opgespoten.

De laatste stop was de vogelvallei. Een stukje natuur tussen de industrie op de Maasvlakte. De vogelvallei bestaat uit eilanden met verschillende kenmerken (hoogte, begroeiing en bodemmateriaal). We zagen veel Wintertalingen en Smienten aan de kant zitten.

De Dodaars werd hier ook gemeld.

Zo kwam er een einde aan deze excursie. Een dag die begon met wind en regen, eindigde met zon en een blauwe lucht!

Deze dag 49 soorten:

Kauw, Dodaars, Smient, Pimpelmees, Merel, Grauwe Gans, Bonte Strandloper, Winterkoning, Roodborst, Jan-van-gent, Aalscholver, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Torenvalk, Wulp, Kievit, Tafeleend, Wilde Eend, Kluut, Wintertaling, Kuifeend, Slobeend, Bergeend, Fazant, Koolmees, Putter, Buizerd, Knobbelzwaan, Tjiftjaf, Houtduif, Kramsvogel, Vink, Koperwiek, Zanglijster, Torenvalk, Graspieper, Nijlgans, Heggenmus, Ekster, Zwarte Kraai, Spreeuw, Blauwe Reiger, Fuut, Zwarte Zee-eend, Drieteenstrandloper, Rotgans, Kokmeeuw, Eider.

(sommige deelnemers hebben nog meer soorten gezien).

Excursie Maasvlakte

Zeetrektelpunt Maasvlakte

Zeetrektelpunt Maasvlakte

Maasvlakte 2 is een gebied dat is aangelegd ter uitbreiding van de Rotterdamse haven. De opslag voor containers en terminals is enorm groot. Door het opspuiten van zand is er een nieuw stuk land ontstaan waar, vanwege zijn ligging, vogels dankbaar gebruik van maken. Tijdens de vogeltrek is het voor de kust een drukte van belang. De kans op de aanwezigheid van de strandlopers, scholeksters, bergeenden, meeuwen, roodkeelduikers, jagers, zee-eenden ,Jan van Genten, slechtvalk, Smelleken, etc. etc. zijn zeker gegarandeerd.

Het observeren van de doortrekkers en de overwinteraars is een lust voor het oog. Elk jaar komen er, kramsvogels, koperwieken, tapuiten , ganzen, vinken en spreeuwen in grote getale langs vliegen. Ook de velduil en visarend behoren zeker niet tot de uitzonderingen.

De kans op zeldzame soorten zoals de arendbuizerd, en de franjepoot is ook zeker aanwezig. Kortom een excursie die je absoluut niet mag missen!

Vertrek Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding op donderdag 19 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur, Alfred Pellemans, (015)-214 70 15

Excursie Wollebrand, 30 september 2017

2015-01-18 14-42-00 _6664De excursie die staat aangeduid als ‘Wollebrand’ omvat veel meer dan alleen deze Griendplas bij Honselersdijk. We bezoeken een jaarlijks wisselende selectie van gebiedjes in de regio. Met 15 aanmeldingen een aardige groep vroege vogelaars verzameld dit jaar. Na verdeling over 4 auto’s konden we iets na 7 uur vertrekken, het was nog donker. Vanwege een aantal interessante meldingen op waarneming.nl is de eerste bestemming de Bergboezem bij Berkel: een laagliggende polder die vaak gevuld is met ondiepe plassen. We waren daar al snel gearriveerd en parkeerden net voorbij de molen ten oosten van de Ackerdijkse plassen. Zo konden we in de ochtendschemer langs de molen naar de polderdijk lopen. In de wieken van de molen natuurlijk Aalscholvers en Spreeuwen. Vanaf de dijk heb je goed zicht op de polder. In eerste instantie niet zoveel bijzonders te melden: diverse ganzen en eenden – talingen en slobbers beide nog in eclipskleed. Grijze wolken verhinderden een spectaculaire zonsopkomst, maar merkbaar werd het lichter. Met kijkers en telescoop werd de polder verder geïnspecteerd. Zo konden we snel Buizerd, Torenvalk, Grote Zilverreiger, Wintertaling en Knobbelzwaan noteren. Een late Lepelaar vloog ook nog langs. Na het neerstrijken van een groep Kieviten verscheen er ook een laag over de plassen jagende vogel. Deze Sperwer liet zich diverse malen bewonderen en kon na landing in het gras ook in de telescoop waargenomen worden. Tussen de vluchten Kieviten werden ook andere vogels gezien, die echter nog niet als Goudplevieren gedetermineerd konden worden: het bleken Watersnippen.

Na uitblijven van verder spektakel zijn we naar de dijk aan de andere kant van de Bergboezem gereden. Vanaf daar een nog beter vogeluitzicht: in en rond het plasje  niet ver bij de dijk vandaan stonden, behalve Kieviten ook veel Goudplevieren. Die laatste lieten zich goed bekijken en lieten vooral bij het opvliegen hun gouden gloed zien. Verder waren er o.a. Smienten, Watersnippen en Kemphanen te zien. Daar tussendoor scharrelden een tweetal kleine strandlopertjes, die we als Bonte Strandlopers moesten determineren. Er was genoeg te genieten om even te wachten op 2 extra deelnemers die hier aansloten en natuurlijk ook de kans kregen om de soorten te noteren.

Daarna richting de Broekpolder bij Vlaardingen. Het beetje ‘bos’ leverden onder andere wat mezen en een groepje Groenlingen op. Doorlopend richting de plassen bij de Ruigte moesten we eerst een groep Schotse Hooglanders passeren maar daarna konden we de plas afspeuren. Helaas hebben we geen Dodaars of Geoorde Futen meer kunnen vinden hier. Wel diverse eendensoorten waaronder Tafeleenden. Ook de terugweg leverden niet zo veel op, behalve een compacte roofvogel die bij nadere inspectie toch gewoon een Buizerd bleek. Tijd voor een koffie-break, dus richting de volgende stop. We parkeren in het oeverbos bij de uitbater die warme koffie serveert.

Na de break, zetten we de excursie voort in de Rietputten met ongeveer de helft van de groep. Het weer laat wel iets te wensen over nu, want de regen wordt wat intenser. Desondanks houden we het vol, want de Baardmannetjes vragen even geduld. Tussen de druppels door kunnen we nog even een (vrouwtje) Bruine Kiekendief boven het riet zien zweven. Nadat op het geluid een groepje Baardmannen is gevonden blijven we geduldig wachten tot ze zich eindelijk een beetje laten zien: stuntelige vluchtjes boven het riet, maar af en toe ook zittend op een een riethalm. Waterral laat zich niet zien maar wel een paar keer horen. In het riet wel andere vogels zoals winterkoning en pimpelmees, maar geen bijzonderheden meer.

Tot slot met de laatste auto en laatste 4 deelnemers door naar de Wollebrand bij Honselersdijk. Ook een waterberging waar diverse vogelsoorten gebruik van maken. Hier met de telescoop goed zicht op Wintertalingen (enkelen al bijna in prachtkleed) en Watersnippen. We konden rustig de rietranden afspeuren en zo werd als prachtige afsluiter van de excursie door Marian een Waterral ontdekt. Geheimzinnig en schuchter scharrelde deze ral door het riet en liet zich af en toe goed zien.

Tevreden met 56 vogelsoorten op de lijst konden we terug naar Delft.

Waargenomen soorten:
Aalscholver, Baardman, Blauwe Reiger, Bonte Strandloper, Boomkruiper, Brandgans, Bruine Kiekendief, Buizerd, Ekster, Fuut, Gaai, Goudplevier, Graspieper, Grauwe Gans, Groenling, Grote Bonte Specht, Grote Canadese Gans, Grote Zilverreiger, Halsbandparkiet, Houtduif, Kauw, Kemphaan, Kievit, Kleine Mantelmeeuw, Kneu, Knobbelzwaan , Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Ooievaar, Pimpelmees, Rietgors, Roodborst, Slobeend, Smient, Sperwer, Spreeuw, Stormmeeuw, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Turkse Tortel, Waterhoen, Waterral, Watersnip, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Witte Kwikstaart, Wulp, Zwarte Kraai.

Vogelexcursie: Wollebrand e.o.

Op 30 september 2017 om 07:00
Een rondje langs een paar kleine plassen in het Westland. Recreatiegebied ’t Kraaiennest heeft zich als apart vogelgebiedje ontwikkeld: nog een beetje ruig en met weinig aanplant. In twee grote plassen kans op Dodaars en diverse eendensoorten (o.a. Rosse Stekelstaartje). Bij de boerderij naast ’t Kraaiennest huist een Steenuiltje. Verder een groot rietveld met een plasje waar o.a. de Roerdomp, Watersnip en Kluut zich kunnen ophouden. Verder checken we de Oranjeplassen bij Maassluis (vaak Sterns, meestal Visdiefjes, maar ook kans op Noordse en Zwarte Sterns), de Rietputten bij Vlaardingen (o.a. Baardman en Boomvalk), en tot slot het waterreservoir bij de Wollebrand (kans op o.a. Waterral en Watersnip en Kleine Plevier). Her en der kans op rondtrekkende Piepers, Tapuiten, Bonte Strandlopers, Kieviten en misschien zijn er al groepen Goudplevieren. Kortom, een aanrader om mee te gaan!

Vertrek  Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding op donderdag 28 september tussen 19:00 en 21:00 uur, Gert van der Horn(015) 285 28 02

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

dec
9
za
08:00 Arkemheense polder, Eemmeer
Arkemheense polder, Eemmeer
dec 9 @ 08:00
Dit gebied is vorig jaar ook bezocht en nu weer opgenomen in ons programma. Arkemheen is een graslandgebied aan het Eemmeer, Nijkerkernauw en Nuldernauw. In de polder Arkemheen zijn nog invloeden van de ‘zout historie’ … Lees verder
jan
11
do
20:00 Lezing: Bescherm de natuur in je...
Lezing: Bescherm de natuur in je...
jan 11 @ 20:00 – 22:00
Geert van Poelgeest vertelt over welke natuur wij hebben en welke argumenten wij hebben om hiervoor op te komen. Wat is het allerbelangrijkste wat zij zouden kunnen doen om deze natuur te beschermen en kans … Lees verder
jan
20
za
08:00 Vogelexcursie: Schouwen Duivenl...
Vogelexcursie: Schouwen Duivenl...
jan 20 @ 08:00
De Tureluur kunt u het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland. De laatste decennia zijn … Lees verder
jan
27
za
hele dag 15 jaar Nationale Tuinvogeltelling @ Uw eigen tuin
15 jaar Nationale Tuinvogeltelling @ Uw eigen tuin
jan 27 – jan 28 hele dag
15 jaar Nationale Tuinvogeltelling @ Uw eigen tuin
De Tuinvogeltelling bestaat 15 jaar en dat vieren we met een tuinvogeltelling. Op de website van de Vogelbescherming is van alles hierover te lezen.
feb
8
do
20:00 Lezing: De stormvloed van 1134
Lezing: De stormvloed van 1134
feb 8 @ 20:00 – 22:00
In 1134 en 1164 is Delfland geteisterd door stormvloeden. Enorme hoeveelheden zand en klei zijn in het Westland en de omgeving van Vlaardingen en Schiedam neergelegd. Door bodemonderzoek en historische bronnen weten we precies tot … Lees verder
teller