Home » Actviteiten » Lezingen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Lezing: Paddenstoelen zoeken op de Noordpool

9 november 2017
Leo Jalink doet al ruim 30 jaar paddenstoelenonderzoek in poolgebieden zoals Spitsbergen, Alaska en Groenland. In 2015 nam hij deel aan de grote Nederlandse poolexpeditie naar Spitsbergen. Leo vertelt aan de hand van mooie foto’s met veel enthousiasme over het werken in de barre kou op de arctische toendra, over ontmoetingen met ijsberen en andere dieren, over de rijkdom aan soorten en vormen paddenstoelen in het noordpoolgebied en over het bijzondere landschap. Deze avond ligt de nadruk op de expeditie van 2015. Eerdere expedities komen ook aan de orde.

Georganiseerd door drie natuurverenigingen in Delft, Vogelwacht Delft en Omstreken, IVN en KNNV.
Adres:        Korftlaan 6, 2616 LJ  DELFT
Tijd:            20.00 uur – 22.00 uur
Toegang:   gratis; kom op tijd, vol is vol

verslag van de lezing : Tijdelijke natuur – Havennatuur groeit en bloeit!

Verslag lezing Jan Putters, Havenbedrijf Rotterdam
op 12 oktober 2017 in De Papaver in Delft.

35 mensen luisterden geboeid naar Jan Putters. Hij vertelde dat het Havenbedrijf ca. 12.500 ha grond in bezit heeft  (Rotterdamse en Dordrechtse haven) en dat daarvan 78 ha natuurlijk wordt beheerd. 840 ha ligt nog te wachten op een huurder, de rest is al verhuurd aan bedrijven.

Braakliggende terreinen

Als een klant zich meldt wil het Havenbedrijf hem natuurlijk gelijk een kavel kunnen aanbieden. Het zou daarom belemmerend werken als de uitgifte daarvan wordt verhinderd door de eventuele beschermde natuur daar. Een methode om dat te voorkomen is het voortdurend verhinderen dat beschermde soorten zich op die plekken gaan vestigen. Bijvoorbeeld door het gebied met bulldozers kaal te houden. Daar heeft het Havenbedrijf gelukkig niet voor gekozen. Samen met de overheid is een methode ontwikkeld dat de natuur zich mag vestigen, maar dat deze verplaatst wordt als dat nodig is. Met een ontheffing in het kader van de natuurwetgeving.

20171012_214201_LLSRugstreeppad

Een voorbeeld is de rugstreeppad. Als een kavel aan een bedrijf verhuurd gaat worden, wordt eerst nauwkeurig nagegaan wat er zit, en worden de rugstreeppadden gevangen en overgezet naar één van de 18 betonnen poelen die daar speciaal voor zijn aangelegd. Inmiddels zijn er 300 rugstreeppadden in het gebied aanwezig, een behoorlijke stijging, in het begin waren er ‘maar’ 200 aanwezig. Inmiddels zijn de poelen zo’n 10 jaar oud en beginnen scheuren te vertonen, waardoor ze gaan lekken. Daar moet nog wel iets op verzonnen worden. Overigens zijn 3 van de poelen, nl. die in het Geuzenbos, voor het publiek bereikbaar.

Wegbermen, kades en leidingstroken

De natuur krijgt verder vooral een kans op de wegbermen, kades en muren en ook de leidingstroken van soms wel 30 meter breed.

Die leidingstroken zijn streng verboden voor publiek, het zijn de stroken waaronder de transportleidingen liggen waardoor producten en grondstoffen vervoerd worden. Dit is een belangrijke vervoersmethode voor de haven, naast het transport met de auto of het schip. Regelmatig wordt er gewerkt aan deze leidingen, de grond wordt dan omgewoeld en dat geeft weer een explosie aan orchideeën.

Groenknolorchis (meer…)

Havennatuur groeit en bloeit!

Door : Jan Putters, Havenbedrijf Rotterdam
Donderdag 12 oktober 2017, 20.00 uur-22.00 uur
Natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft.

Maasvlakte

Maasvlakte

De Vogelwacht Delft, het IVN en de KNNV organiseren in de wintermaanden elke 2e donderdag van de maand een lezing over een natuuronderwerp. Op donderdag 12 oktober 2017 is het onderwerp ‘Tijdelijke’ natuur in het havengebied van Rotterdam.

De toegang is gratis. Iedereen is welkom, ook mensen die geen lid zijn van een van de drie verenigingen. Aanmelden is niet nodig, maar kom op tijd, vol is vol.

De haven van Rotterdam is een groot gebied waar grote bedrijven een plek hebben en waar goederen worden aangevoerd, bewerkt en daarna weer afgevoerd. Niet de eerste plek als je denkt aan natuur. Toch zijn er gebieden in de haven die kansrijk zijn voor natuur, bijvoorbeeld wegbermen en terreinen die nog braak liggen. “Sommige bedrijven hebben restgronden, die jaren liggen te wachten op de realisatie van hun uiteindelijke bestemming.  Als men de natuur op die restgronden in afwachting bewust laat ontwikkelen, spreekt men van ‘tijdelijke’ natuur, omdat het terrein niet bedoeld is om permanent als natuur in te richten. En zo dragen ze wel hun steentje bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse natuur. In Nederland staan steeds meer bedrijven open voor dit concept.

De beheerder van het havengebied, het Havenbedrijf Rotterdam, is zich bewust van deze kansen en moet en wil zich trouwens ook houden aan de natuurbeschermingswetten. Al een flink aantal jaren voert  het Havenbedrijf een actief beleid om de natuur een handje te helpen. Jan Putters van het Havenbedrijf Rotterdam vertelt hoe daar wordt omgegaan met (beschermde) flora en fauna, en wat dat betekent voor de natuur. De rugstreeppad en vele orchissoorten, waaronder de Groenknolorchis en vele andere soorten planten, dieren en vogels varen er wel bij.

Interessant voor iedereen en ook inspirerend voor beheerders van braakliggende terreinen in onze omgeving.

Lezingenprogramma 2017-2018

Overzicht lezingenprogramma 2017-2018

De drie natuurverenigingen in Delft, Vogelwacht Delft en omstreken, KNVV en IVN organiseren ieder jaar een zestal lezingen over, uiteraard, de natuur. Hierdoor ontstaat een breed scala aan onderwerpen. En dat is voor iedereen leuk. Hieronder het programma voor het komende seizoen. Indien gewenst kunt u het programma ook als flyer ophalen, en op de deur van de koelkast hangen.

2017-2018 flyer lezingenseizoen.pdf

 

datum onderwerp lezer
12-10-2017 Tijdelijke natuur Jan Putters
09-11-2017 Paddenstoelen op de Noordpool Leo Jalink
11-01-2018 Bescherm de natuur in je eigen omgeving Geert van Poelgeest
08-02-2018 De stormvloed van 1134 Cor Nonhof
08-03-2018 De Lepelaar Petra de Goeij
12-04-2018 De schaapherder vertelt Lex Thoen

De lezingen worden gehouden in

Adres:        Korftlaan 6, 2616 LJ  DELFT
Tijd:            20.00 uur – 22.00 uur
Toegang:   gratis; kom op tijd, vol is vol

 

vwd knnv ivnpapaver

Jaarverslag 2016 – werkgroep Lezingen

Aleida van den AkkerIn de wintermaanden organiseerden de Vogelwacht Delft, de KNNV Delft en de IVN-Delft samen een lezingencyclus. Altijd op de tweede donderdagavond van de maand in De Papaver. De eerste in oktober, de laatste in april, in de drukke decembermaand is er geen lezing. De organisatie gaat in goede harmonie tussen de drie verenigingen. Voor de zomer van het komend seizoen komt de werkgroep bij elkaar om de 6 onderwerpen van het komend seizoen te bespreken. Elk lid van de werkgroep bereidt vervolgens twee lezingen voor. We proberen een zo gevarieerd mogelijk programma op te stellen.

De werkgroep lezingen bestaat, evenals vorig jaar, uit:

  • Aleida van den Akker, Vogelwacht Delft e.o.-Delft
  • Marijke Heijne en Marijke Schrama, KNNV Delft
  • Marian Koning en Jan Bijleveld, IVN Delft

Ook dit seizoen is er een flyer gemaakt om uit te delen We hebben een vaste groep mensen die naar de lezingen komen, afhankelijk van het onderwerp en hun interesse natuurlijk, maar af en toe zien we nieuwe gezichten, mede dankzij de flyer. En natuurlijk plaatst onze webmaster de aankondigingen ook op onze site, sturen we persberichten en Ieke de Leeuw twittert.

programma voor het lopend seizoen 2016-2017

13 oktober 2016 Vogels in Japan Kees Mostert
10 november 2016 Visarend Ruud Kampf
12 januari 2017 Samenhang in de Natuur  (jaarthema KNNV) Hein van Bohemen
9 februari 2017 Jacht op ganzen en vossen i.r.t. weidevogelbeheer Jeroen Korevaar
9 maart 2017 De boswachter vertelt Mark Kras
13 april 2017 Vlinders Kars Veling

Het aantal aanwezigen op een lezingavond varieert.  Soms komen er maar 15 personen, soms wel 50. Maar meestal schommelt het zo’n beetje rond de 30 personen. Het weer is ook een belangrijke factor. Bij slecht weer blijven de mensen liever thuis.

Ideeën voor seizoen 2017-2018

Al is het lang nog niet zo ver, toch verzamelen we alvast ideeën voor het volgend seizoen. Soms krijgen we tips van mensen van de Vogelwacht of de andere verenigingen. Daar zijn we blij mee, dus schroom niet om ons ideeën aan te dragen. Ook wil de KNNV graag hun jaarthema in een van de lezingen verwerkt zien, en dat kan natuurlijk best. Onderwerpen die nu bijvoorbeeld op de lijst staan zijn: Reis naar Spitsbergen en de paddenstoelen daar (Leo Jalink); (tijdelijke) natuur in de haven van Rotterdam (Jan Putters); het werk van een schaapsherder; Natuurkunst  en ook Vogelbescherming en Sovon hebben een jaarthema voor 2017: de Koekoek (waar het slecht mee gaat).

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

dec
9
za
08:00 Arkemheense polder, Eemmeer
Arkemheense polder, Eemmeer
dec 9 @ 08:00
Dit gebied is vorig jaar ook bezocht en nu weer opgenomen in ons programma. Arkemheen is een graslandgebied aan het Eemmeer, Nijkerkernauw en Nuldernauw. In de polder Arkemheen zijn nog invloeden van de ‘zout historie’ … Lees verder
jan
11
do
20:00 Lezing: Bescherm de natuur in je...
Lezing: Bescherm de natuur in je...
jan 11 @ 20:00 – 22:00
Geert van Poelgeest vertelt over welke natuur wij hebben en welke argumenten wij hebben om hiervoor op te komen. Wat is het allerbelangrijkste wat zij zouden kunnen doen om deze natuur te beschermen en kans … Lees verder
jan
20
za
08:00 Vogelexcursie: Schouwen Duivenl...
Vogelexcursie: Schouwen Duivenl...
jan 20 @ 08:00
De Tureluur kunt u het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland. De laatste decennia zijn … Lees verder
jan
27
za
hele dag 15 jaar Nationale Tuinvogeltelling @ Uw eigen tuin
15 jaar Nationale Tuinvogeltelling @ Uw eigen tuin
jan 27 – jan 28 hele dag
15 jaar Nationale Tuinvogeltelling @ Uw eigen tuin
De Tuinvogeltelling bestaat 15 jaar en dat vieren we met een tuinvogeltelling. Op de website van de Vogelbescherming is van alles hierover te lezen.
feb
8
do
20:00 Lezing: De stormvloed van 1134
Lezing: De stormvloed van 1134
feb 8 @ 20:00 – 22:00
In 1134 en 1164 is Delfland geteisterd door stormvloeden. Enorme hoeveelheden zand en klei zijn in het Westland en de omgeving van Vlaardingen en Schiedam neergelegd. Door bodemonderzoek en historische bronnen weten we precies tot … Lees verder
teller