Home » Vereniging

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Algemene Ledenvergadering 2017

Het bestuur van de Vogelwacht nodigt alle leden uit om de Algemene Ledenvergadering 2017 bij te wonen. De vergadering vindt plaats op donderdag 15 juni 2017 in de Natuurschuur, Linnaeuspad 3 te Delft. Aanvang 20.00 uur.
Voorafgaand aan de vergadering zal Bertus Laros een rondleiding door de Heemtuin verzorgen. Verzamelen om 19.00 uur bij de ingang Heemtuin/Papaver.

Jaarverslag 2016 – de Vereniging

Hans ZweekhorstDe Vogelwacht heeft mede bezwaar aangetekend tegen afschot van Roeken. De provincie heeft het bezwaar aangehouden. Men heeft nog geen standpunt ingenomen.

DNW Natuurschuur: Het vestigen van het recht van opstal van de Vogelkamer heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Wel is er een serieus voorstel van DNW ontvangen. Het oude contractvoorstel hebben wij als antwoord toegestuurd. Wij verwachten op korte termijn een reactie.

De Papaver is inmiddels in private handen. De gemeente bouwt de relatie stapsgewijs af. De Vogelwacht neemt deel aan de vergaderingen van natuurverenigingen gemeentebreed, deze worden in de Papaver gehouden.

De contacten met het Hoogheemraadschap resulteerden in een aantal projectvoorstellen. Het betreft hier kleine stukjes grond in combinatie met helder water. Deze gebiedjes (25 x 25 m) moeten optimaal worden beheerd om als uitvalbasis voor diverse levensvormen te dienen.

Voor de aanleg van een 2e bergboezem aan de Zuideindseweg in Delfgauw hebben wij samen met de NMP (Natuur en Milieu Pijnacker-Nootdorp) adviezen verstrekt voor aanleg en de werkzaamheden. Ook hebben wij adviezen verstrekt aan Groenservice Zuid-Holland betreffende de Zuidpolder (compensatiegebied N470) en de zuidrand van Midden-Delfland.

Marja van Bijsterveldt werd door ons verwelkomd middels een brief met de Lepelaarskolonie als thema. Een foto van 2 jongen werd als bijlage toegevoegd.

Tennet heeft ooit beloofd om de nieuwe hoogspanningskabels van vogelafschrikkers te voorzien.  Naar aanleiding van drie dode zwanen hebben wij nogmaals geïnformeerd naar de stand van zaken. Wij mogen nog een antwoord verwachten.

Verder hebben wij 7 vergaderingen georganiseerd. 4 met het bestuur, 2 met het bestuur en de werkgroepen  en natuurlijk de Algemene Ledenvergadering.

Jaarverslag 2016 – werkgroep Slechtvalken

Bart Vastenhouw2016 was een voorspoedig jaar voor de Delftse Slechtvalken.

Voor het eerst sinds de plaatsing van de nestkast werd er een nest met vier jongen grootgebracht. In andere jaren vlogen er steeds drie jongen uit. Alle vier eieren zijn uitgekomen en de ouders hebben voldoende prooi weten aan te bemachtigen om alle jongen succesvol groot te brengen. Volgens de ringer Martin Mollet waren tijdens het ringen op 7 mei alle jonge vogels goed op gewicht.

Het begon allemaal op 3 maart 2016 toen in de vroege morgen het eerste ei werd gelegd. Het vrouwtje (met ringcode EI – what’s in a name) zat al enkele dagen ook ‘s nachts in de kast en kreeg regelmatig baltsprooi van het mannetje (met ringcode GH). De baltsprooi bestond overwegend uit Spreeuwen en andere zangvogels.

Wat de afgelopen jaren opvalt is dat het eerste ei steeds vroeger wordt gelegd:

  • 2013 – 16 maart eerste ei
  • 2014 – 9 maart eerste ei
  • 2015 – 7 maart eerste ei
  • 2016 – 3 maart eerste ei

De reden van het steeds vroeger leggen zou verband kunnen houden met de klimaatverandering, maar dat is niet zeker.

Het broeden begint over het algemeen na de leg van het vierde ei, zodat de jongen ongeveer rond dezelfde tijd uitkomen.

Op 11 april was het zover en kroop het eerste kuiken uit het ei. Na enkele dagen waren er vier kuikens en werden er regelmatig Spreeuwen aangevoerd door het mannetje, terwijl het vrouwtje op het nest bleef om de kuikens warm te houden en te voeren.

Op 7 mei werden alle jonge Slechtvalken (twee mannetjes en twee vrouwtjes) geringd door Martin Mollet. Voor het ringen werden ze opgemeten, gewogen en werd er een DNA sample genomen, in de vorm van een donsveertje. De jongen waren goed op gewicht en gezond. Na het ringen en schoonmaken van de kast zijn de jongen weer teruggezet en een half uur later zaten de oudervogels weer in de kast.

Eind mei zijn de jonge Slechtvalken uitgevlogen. Meestal gaat dat goed, maar dit jaar kwam een van de jonge vrouwtjes (AEJ) op de grond terecht en kon ze niet meer zelfstandig opvliegen.

Een vriendelijke voorbijganger heeft de vogel gevonden en naar het Vogelasiel gebracht. Na controle, observatie en de goede zorgen van de medewerkers van het vogelasiel werd de jonge vogel gezond verklaard en mocht ze weer naar buiten. De vogel is weer boven op het balkon van het EWI-gebouw losgelaten en vloog na wat aarzelende stapjes bovenop de nestkast waar de andere juveniele valken net een prooi aan het eten waren. Ze pakte de prooi af, en begon deze op een rustig plekje op het balkon op te eten. Hierna zijn geen jonge valken meer op de grond aangetroffen en zijn alle jonge valken succesvol uitgevlogen.

Jaarverslag 2016 – werkgroep Uilen

John KleijwegDe winter van 2015-2016 was wederom zacht.

Maakte er vorig jaar  maar één paartje Bosuilen gebruik van onze kasten, dit jaar broedde er niet één in onze kasten. Wel jammer,  want het is altijd best spannend wat je aan zult treffen in je kasten .

Maar zo gauw de jonge Bosuilen eind maart uit hun beschermde boomholte komen en beginnen te bedelen bij hun ouders, worden ze meestal wel opgemerkt . Ook dit jaar kwamen vanuit alle hoeken meldingen binnen. Op de volgende locaties hebben ze gebroed:  nabij de Iepenhof, het Hertenkamp, het Bieslandse bos en aan de Noordeindseweg.  Één van de jonge takkelingen van de Iepenhof werd nog in het vogelasiel gebracht, deze is later helaas toch dood gegaan.

Dus toch weer 4 broedpaar in en rond Delft.

Het aantal Steenuilen in mijn telgebied bleef gelijk op 12 territoria, waarvan 8 paar succesvol waren. Deze hebben  samen 28 vliegvlugge jongen grootgebracht, iets meer dan voorgaande jaren.

In totaal telden we in Midden Delfland e.o.  ruim 25 broedparen van de Steenuil.

De Kerkuil deed het dit  jaar weer voortreffelijk in Midden Delfland e.o . :  7 paren  hebben jongen grootgebracht,  ongeveer de helft van de jonge Kerkuilen zijn door onze ringer Rinse van Vliet geringd, evenals  een gedeelte van onze Steenuilen.

Als extra activiteit  hebben we weer meerdere scholen blij gemaakt met uilenballen. Het uitpluizen van deze uilenballen is altijd een leuke en leerzame bezigheid voor de kinderen.

Jaarverslag 2016 – werkgroep Nestkasten

Leo MeewisseWij van de nestkastenwerkgroep zijn ons er van bewust dat het ophangen van nestkastjes bijzonder nuttig is maar ook dat de doelgroep beperkt is. Onze bekende kleine en meestal groene kastjes worden vrijwel uitsluitend in gebruik genomen door de twee bekende mezensoorten. Ring- of andere mussen treffen we in de Delftse parken al jaren niet meer aan en andere soorten hebben nog geen belangstelling getoond. Op ons eigen erf hebben we nog wel jaarlijks enkele Ringmussen. John Kleijweg trof aan de Woudselaan  wel 6 Ringmusnesten aan.

Het is natuurlijk zo dat de nestkastjes het visitekaartje zijn van de Vogelwacht Delft in de lokale parken. Daarvoor is het een goede zaak dat het er netjes uitziet. Met die doelstelling maken we onze jaarlijkse onderhoudsronde. De kwaliteit van de nieuw ingebrachte nestkastjes is steeds beter omdat we uitgaan van watervast multiplex waar soms wel 15 jaar garantie op zit. Door een technisch goede constructie, een tweevoudige behandeling met beits en dakbedekking bovenop komen we een heel eind. Soms wel 20 jaar heb ik vastgesteld. Vandalisme door mensen kom ik de laatste jaren nauwelijks meer tegen. Soms wel door spechten.

We streven er altijd naar om onze werkzaamheden af te ronden voor 1 maart. Dit om verstoring van vroege broedvogels (pimpels) te vermijden. Voor half februari was alles gereed.

Halsbandparkiet

Bij de onderhoudsronde in de Delftse hout kwam ik tot mijn verbazing opnieuw een uitgedroogde Halsbandparkiet tegen in de spechtenkast. Dit is niet de eerste keer dat we zoiets waarnemen. Deze keer hadden de mezen meer respect dan vorig jaar en hebben er geen nest overheen gebouwd.

Gebiedsindeling

Het gebied dat ik onderhoud omvat de oostzijde van Delft. De Hertenkamp, Delftse Hout, Nootdorpse plassen, Jaffa, Botanische tuin, begraafplaats Iepenhof en het speelbos nabij het Hazepad.

John Kleijweg heeft naast zijn werkzaamheden voor de roofvogels en andere zaken ook een groot gebied in onderhoud. Hij heeft de verantwoording voor de westzijde. Het Wilhelminapark, Hof van Delft park en de Kerkpolder. De golfbaan (waar een vergoeding tegenover staat) en de Woudselaan

De Korftlaan, het Arboretum en het vogeleiland vormt het educatief onderdeel met de Delftse jeugdnatuurwacht onder leiding van Thea Rengers met mijn ondersteuning waar nodig.

Inmiddels is het aantal nestkastjes stevig aan het uitbreiden en staat de teller op 186. De gemiddelde bezettingsgraad is ±85%. De Hertenkamp en de Delftse Hout staan zelfs op 95%

Overige acties.

Samen met de Pijnackerse natuur beschermers (NMP) de Oeverzwaluwenwand nabij de N470 Pijnacker gereed gemaakt voor het nieuwe broedseizoen. Vorig jaar ±170 broedparen. Het gereed maken bestaat uit het vol stampen van ± 200 gaten met leemzand met behulp van een pvc goot en een stok. Oeverzwaluwen willen een vers gegraven hol.

Nog een activiteit voor de Lepelaars bij het Arboretum. Er is een broedkolonie met minstens drie nesten en nog wat nestelpogingen. Drie Prefab Lepelaar nesten in de directe omgeving bevestigd. Kunnen ze veilig verder mee. Zie bijgaande foto op vorige pagina

Vacature

Het aanbod van gratis bouwmateriaal voor nestkastjes is goed en ik mag er graag nieuwe kastjes van maken. Dan kunnen we nog meer gebieden voorzien , maar dan is een extra vrijwilliger nodig. Wie meldt zich aan !?

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

sep
30
za
07:00 Vogelexcursie: Wollebrand e.o.
Vogelexcursie: Wollebrand e.o.
sep 30 @ 07:00
Een rondje langs een paar kleine plassen in het Westland. Recreatiegebied ’t Kraaiennest heeft zich als apart vogelgebiedje ontwikkeld: nog een beetje ruig en met weinig aanplant. In twee grote plassen kans op Dodaars en … Lees verder
okt
12
do
20:00 Lezing: Tijdelijke Natuur: Haven...
Lezing: Tijdelijke Natuur: Haven...
okt 12 @ 20:00 – 22:00
De haven van Rotterdam is een groot gebied waar grote bedrijven een plek hebben. Niet de eerste plek als je denkt aan natuur. Toch zijn er gebieden in de haven die kansrijk zijn voor natuur, … Lees verder
okt
21
za
07:00 Vogelexcursie: Maasvlakte
Vogelexcursie: Maasvlakte
okt 21 @ 07:00
Vogelexcursie: Maasvlakte
Maasvlakte 2 is een gebied dat is aangelegd ter uitbreiding van de Rotterdamse haven. De opslag voor containers en terminals is enorm groot. Door het opspuiten van zand is er een nieuw stuk land ontstaan … Lees verder
okt
26
do
19:30 Najaarscursus Vogels Kijken 2017 @ Natuurschuur
Najaarscursus Vogels Kijken 2017 @ Natuurschuur
okt 26 @ 19:30 – 22:00
Ook in 2017 organiseert de Vogelwacht Delft weer de vervolgcursus “Vogels Kijken”, een cursus die aansluit op de Beginnerscursus die dit voorjaar gegeven is, maar die ook uitstekend kan dienen voor geïnteresseerden die hun kennis … Lees verder
nov
2
do
19:30 Najaarscursus Vogels Kijken 2017 @ Natuurschuur
Najaarscursus Vogels Kijken 2017 @ Natuurschuur
nov 2 @ 19:30 – 22:00
Ook in 2017 organiseert de Vogelwacht Delft weer de vervolgcursus “Vogels Kijken”, een cursus die aansluit op de Beginnerscursus die dit voorjaar gegeven is, maar die ook uitstekend kan dienen voor geïnteresseerden die hun kennis … Lees verder
teller