Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Vogelexcursie Arhemheen en omstreken

Brilduikers in de randmeren

Brilduikers in de randmeren

Dit gebied is vorig jaar ook bezocht en nu weer opgenomen in ons programma.

Arkemheen is een graslandgebied aan het Eemmeer, Nijkerkernauw en Nuldernauw. In de polder Arkemheen zijn nog invloeden van de ‘zout historie’ (Zuiderzee-oever) zichtbaar. Zout grondwater voedt hier en daar een zouttolerante vegetatie. Veel graslanden hebben hun karakteristieke vegetatie (dotterbloemen) verloren door de ontwikkeling naar hoog-productieve beemd- en raaigrasweiden. Deze grassoorten zijn echter wel een goede voedselbron voor kleine zwanen. De vogels slapen en drinken op de Veluwe-randmeren, waar ze ook foerageren op de wortelknolletjes van fonteinkruid. We speuren de polders en de randmeren af op zoek naar: Brandgans, Kolgans, Wilde en/of Kleine Zwaan, Zaagbekken, Brilduikers en de vele eendensoorten. Wellicht krijgen we ook weer Kemphanen of een IJsvogeltje te zien. Wat er afgelopen jaren gespot is? Lees verslagen op http://www.vogelwachtdelft.nl/home/?s=Verslag+Arkemheense+polder&submit=

I.p.v. het Horsterwold of het Wolderwijd wordt deze keer de excursie aangevuld met een bezoek aan het Eemmeer of de IJsseldelta. (Bron:http://www.vogelbescherming.nl)

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten : € 0,07 per kilometer
Inlichtingen en aanmelding : op donderdag 8 december tussen 19:00 en 21:00 uur, Gert van der Horn, (015) 285 28 02

Excursie Oudeland van Strijen

Grote Zilverreiger in het Oude Land van Strijen

Grote Zilverreiger in het Oude Land van Strijen

Wanneer: 12 november 2016 @ 08:00 – 17:00

Deze excursie komt jaarlijks terug in ons programma. Waarom? Lees het verslag van voorgaande keer, dan begrijp je wel dat de reden is dat er zo ontzettend veel te zien is. http://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=2427

Het Haringvliet maakt onderdeel uit van het deltagebied. Het gebied is vooral interessant door de buitendijkse gorzen en slikken.

De Korendijkse slikken bestaan binnendijks hoofdzakelijk uit grasland. Buitendijks is het begroeid met riet en ruigte. In de ruigtes van de slikken  vertoeven veel eendensoorten en moerasvogels. Binnendijks veel overwinteraars, zoals Brandgans, Kolgans, Grauwe gans, Dwerggans. Ook Blauwe Kiekendief, Slechtvalk, Zeearend, Grote Lijster, Kramsvogel, Koperwiek of Waterpieper kunnen worden gezien. (Bron: http://www.natuurmonumenten.nl).

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten : € 0,07 per kilometer
Inlichtingen en aanmelding : op donderdag 10 november tussen 19:00 en 21:00 uur, Joke Iest (015) 310 83 76

Lezing: Visarend straks ook broedvogel in Midden Delfland ?

Visarend

Visarend

Wanneer : donderdag 10 november 2016
Plaats : De Papaver Delft
Start : van 20 uur tot 22 uur
Toegang: gratis

De Vogelwacht Delft, het IVN en de KNNV organiseren in de wintermaanden elke 2e donderdag van de maand een lezing over een natuuronderwerp.  Op donderdag  10 november 2016 is het onderwerp  ’Visarenden’.

De toegang is gratis. Iedereen is welkom, ook mensen die geen lid zijn van een van de drie verenigingen. Aanmelden is niet nodig.

Ruud Kampf hielp in Oost Duitsland bij het ringen van visarenden. Sindsdien heeft hij een grote belangstelling en kennis voor deze vogels ontwikkeld. Hij neemt u in deze lezing mee naar broedgebieden van visarenden in Europa, Florida, Kenia, Nepal, Oman en Mexico. Ook zal hij uitgebreid ingaan op het gebruik van satellieten om de trek van visarenden te volgen. U leert dat Visarenden onopvallende bosvogels zijn, die ook in hoogspanningsmasten broeden. En dat het broedgeval in de Biesbosch misschien wel niet het eerste in Nederland was, maar dat we op de Hoge Veluwe ook naar Visarendnesten moeten zoeken. Kunnen we ook een broedgeval in onze omgeving verwachten? Een visarend kan zes weken in Nederland verblijven zonder gezien te worden. Dat alles maakt dat een Visarend een heel interessante soort is, Ruud Kampf vindt hem zelfs interessanter dan een Zeearend…

Meer informatie over visarenden: Zie de Facebook groep Visarenden in Nederland: https://www.facebook.com/groups/pandion en de al wat verouderde site www.rekel.nl/visarenden/

 

Ingezonden foto excursie 24 september

Deze foto is ingezonden door Loet Mischgofsky.

collage_fotorvogelswestland2

Cursus Vogels kijken te beluisteren

Zaterdag aanstaande besteedt Stadsradio Delft aandacht aan de cursus Vogels Kijken die komende donderdag begint. De cursus gaat over het gedrag van vogels, in relatie tot de voor- en najaarstrek, die nu in volle gang is.

Er zijn nog plaatsen vrij. Luister zaterdag naar Stadsradio Delft, of schrijf je meteen in. Zie elders op de site voor meer details over de cursus.

Naar Geluiden

Activiteiten

dec
10
za
08:00 Vogelexcursie: Eemmeer, Arkemhee...
Vogelexcursie: Eemmeer, Arkemhee...
dec 10 @ 08:00 – 17:00
Dit gebied is vorig jaar ook bezocht en nu weer opgenomen in ons programma. Arkemheen is een graslandgebied aan het Eemmeer, Nijkerkernauw en Nuldernauw. In de polder Arkemheen zijn nog invloeden van de ‘zout historie’ … Lees verder
jan
12
do
20:00 Lezing: Jaarthema KNNV: “Samenh... @ De Papaver - Delft
Lezing: Jaarthema KNNV: “Samenh... @ De Papaver - Delft
jan 12 @ 20:00 – 22:00
door Kees van Bohemen. In de natuur hangt alles met elkaar samen. De natuur gaat ‘zijn eigen gang’. Mensen maken daar ook onderdeel van uit en ons handelen heeft veel invloed, zeker in het drukbevolkte … Lees verder
jan
21
za
08:00 Vogelexcursie: Plan Tureluur/ Sc...
Vogelexcursie: Plan Tureluur/ Sc...
jan 21 @ 08:00 – 16:00
De Tureluur kunt u het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland. Plan Tureluur, dat de … Lees verder
jan
28
za
hele dag De Nationale Tuinvogeltelling
De Nationale Tuinvogeltelling
jan 28 – jan 29 hele dag
Hoe werkt het ? Iedereen kan meedoen in 3 gemakkelijke stappen: Tel op 28 of 29 januari 2017 een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar … Lees verder
feb
9
do
20:00 Lezing: Jacht op ganzen en vosse... @ De Papaver - Delft
Lezing: Jacht op ganzen en vosse... @ De Papaver - Delft
feb 9 @ 20:00 – 22:00
Door Jeroen Korevaar  Wildbeheer eenheid Delfland. In het Nederlandse cultuurlandschap worden voortdurend  keuzes gemaakt over het beheer.  Gebieden worden ingericht als weidevogelgebied en gebieden worden schraal  gehouden met oog op bijzondere vegetaties en gebieden hebben … Lees verder
teller