Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Persbericht: Nationale TUINVOGELTELLING 2017

Delft 19 januari 2017

In het weekend van 28 en 29 januari vindt weer de landelijke tuinvogeltelling plaats. Samen met Vogelbescherming Nederland roept de Vogelwacht Delft en Omstreken alle inwoners met een tuin of balkon op om mee te doen aan dit unieke evenement. Op deze manier helpt U mee om gegevens te verzamelen voor onderzoek naar vogels in Delft. Daarnaast zijn vogels in uw tuin natuurlijk ook een genot om naar te kijken.

Stadsvogeladviseur Pieter Aaldring zal dit weekend niet alleen helpen te tellen, maar hij geeft ook handige adviezen om buurten en gebouwen vogelvriendelijker te maken.

In veel nieuwbouwwijken ontbreekt het vogels aan voedsel, de veiligheid van heggen en bomen en de gelegenheid om te nestelen. De gierzwaluw en huismus hebben het hierdoor bijvoorbeeld moeilijk. De stadsvogeladviseur adviseert vrijwillig gemeenten, bedrijven en bewoners namens Vogelbescherming Nederland.

In het weekend van 28 en 29 januari kunt u de stadsvogeladviseur helpen door een half uur lang, vanuit de luie stoel, alle vogels die in uw tuin of balkon voorbij komen te tellen. Het tijdstip waarop u telt, bepaalt u zelf, maar tellen aan begin van de dag is aan te bevelen. De resultaten levert u in op www.tuinvogeltelling.nl. Meedoen is niet alleen leuk maar ook belangrijk, want uw ingestuurde gegevens kunnen gebruikt worden door de tuinvogeladviseur om een beeld te krijgen van de vogels in Delft en omliggende gemeenten. Dat helpt voor een betere bescherming van vogels bij u in de buurt!

Op de speciale website http://www.tuinvogeltelling.nl staat hoe u precies moet tellen. Ook kunt u hier een online vogelgids openen waarin de verschillende soorten tuinvogels staan omschreven, met afbeelding en met geluid. Op de website staan daarnaast tips om uw tuin zo vogelvriendelijk mogelijk te maken. Daarnaast kan ook een tuinvogel app gedownload worden; handig om alvast te oefenen.

Excursie Plan Tureluur

De Tureluur kunt u het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland. Plan Tureluur, dat de negatieve effecten van de Oosterscheldekering in combinatie met de dammen wil aanpakken door buitendijks meer ruimte te geven aan schorren en duinen en binnendijks het waterpeil te verhogen zodat moerassen ontstaan met een brak tot zout milieu.

Veel overwinteraars te zien, zoals de Kluut, Rosse Grutto, Bergeend, Grote Mantelmeeuw, Brandgans, en mogelijk al teruggekeerde Lepelaars

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten : € 0,07 per kilometer
Inlichtingen en aanmelding : op donderdag 19 januari  tussen 19:00 en 21:00 uur, door Herco Christerus 06-55726529 Dit is het juiste nummer !!!

Lezing: Jaarthema KNNV: “Samenhang in de Natuur”

Wanneer: 12 januari 2017 van 20:00 tot 22:00 uur
Waar: De Papaver – Delft – Korftlaan 6 – 2616 LJ Delft
Kosten: Geen

Lezing door Kees van Bohemen.

In de natuur hangt alles met elkaar samen. De natuur gaat ‘zijn eigen gang’. Mensen maken daar ook onderdeel van uit en ons handelen heeft veel invloed, zeker in het drukbevolkte deel van Nederland waar wij wonen. Wat is gewenst, wat minder? Deze lezing maakt aan de hand van het gebied van Midden-Delfland zichtbaar waar verbindingen voor planten, dieren en mensen op verschillende schaalniveaus worden gemaakt. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van kaarten en foto´s van de te bespreken locaties.

Kerstballentocht Delftse Hout

poster-kbt-2016-2017-003-690x763-1De Delftse Natuurwacht en Duurzaamheidscentrum De Papaver organiseren tijdens de kerstvakantie voor de 30ste keer een speurtocht door de Delftse Hout voor het hele gezin: de Kerstballentocht.
De speurtocht, met thema ‘winter’, begint bij De Papaver en duurt ca. 1½ uur. Deelname is gratis.

De ballen hangen!
De enorme kerstballen met keuzeantwoorden hangen van zaterdag 24 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017 in de bomen van de Delftse Hout. Vragenboekjes- en antwoordformulieren zijn verkrijgbaar bij De Papaver (Korftlaan 6, Delft). Als De Papaver gesloten is liggen de boekjes in een (waterdichte) bak naast de voordeur. Ze zijn ook verkrijgbaar bij Stadsboerderij BuytenDelft en Restaurant Het Rieten Dak. Wij waarderen het als u de boekjes na het maken van de speurtocht weer inlevert; zo verminderen we samen de hoeveelheid afval.

De speurtocht is niet alleen geschikt voor kinderen, sommige vragen zijn zelfs lastig voor de volwassenen. Zo is het een leuke tocht voor het hele gezin!

Kinderen tussen 6 en 12 jaar hebben wel een voordeel: Zij maken kans op een prijs! Vul alle antwoorden goed in, maak de slagzin af en lever je antwoordbriefje in bij De Papaver. Het antwoordformulier is ook leuk voor de volwassenen: Er staan allerlei kortingsbonnen op voor het hele gezin.

De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 15 januari 2017 om 13.30 uur in De Papaver. Aansluitend zijn er 2 theater-gezinsvoorstelling “Feest in de natuur” (ook voor gezinnen die niet mee hebben gedaan aan de Kerstballentocht!).

Meer informatie is te verkrijgen bij De Papaver of bij De Delftse Natuurwacht.

excusieverslag : Veel vogelpracht op een grijze dag.

Gert van der Horn

2016-12-09-11-13-54-_1110Met 9 aangemelde deelnemers, 1 ‘verstekeling’ en 1 excursieleider vertrokken we zaterdag in het donker, maar vol goede moed, richting Arkemheen (spreek uit zonder h). De weerberichten beloofden zowel kans op (mot)regen als kans op een beetje zon, maar met zekerheid behoorlijk wat grijze lucht. Aangekomen bij het gemaal van Hertog Reijnout (inmiddels aangegeven als Nijkerkergemaal) oogde de lucht en het water inderdaad grijs, maar gelukkig vol met vogels. Op het water Smienten en Kuifeenden en op of boven de weilanden Ganzen (Kol) en Kieviten in grote getale. Ook diverse Brilduikers en Nonnetjes lieten zich door de telescopen goed bewonderen. Mooi om bij beide soorten weer eens rustig verschil en overeenkomst tussen mannetjes en vrouwtjes te zien. Ook in vlucht oogsten deze soorten bewondering. Natuurlijk ook veel andere algemenere eendensoorten en futen op het water.

Van het gemaal een korte rit naar de grote plas bij de brug over de sluis, waar het aantal smienten helemaal indrukwekkend is. Met wat speurwerk vonden we hier ook enkele Grote Zaagbakken, met hun botergele buiken. Ze bleven helaas wel ver weg en doken regelmatig onder. Ook hier tientallen nonnetjes en diverse brilduikers, en een snel langszij scherende watersnip. De klamme mist joeg ons weer vrij snel naar de behaaglijkheid van de auto’s. Met een rondje rond de Arkemheense polder werden ons door de excursieleider Kemphanen beloofd. Rustig rijdend langs de weilanden konden we deze echter niet ontdekken, zelfs Kieviten zaten er niet. De oogst aan vogels kwam niet verder dan een Buizerd en wat Zilverreigers totdat we het rondje bijna voltooid hadden en we net voor we de N301 weer op zouden rijden een grote groep vogels op de weilanden aan de andere kant van de weg zagen. Veel Kieviten, maar gelukkig ook de beloofde Kemphanen. Wel even lastig om over de drukke weg de vogels goed in de telescoop te bestuderen. Maar gelukkig ging het en konden we tientallen Kemphanen ontdekken. De oranje poten vielen niet zo op in het hoge gras, maar het postuur en gedrag was duidelijk anders dan van de Kieviten en de tevens in grote getale aanwezige Goudplevieren. Bij de Kemphanen zagen we ook in hun winter outfit behoorlijk wat variatie in het verenkleed. er was er een bij met opvallend witte kop en hals.

2016-08-06-13-01-01-_0178We vervolgden de reis naar Nunspeet. De plek aan het Veluwemeer wordt toevallig ook in de laatste Vogels (tijdschrift Vogelbescherming) beschreven. De kijksleuven in het kijkscherm bleken niet handig gekozen (veel te laag) voor normale telescoop-hoogte dus daarom maar de telescopen op het ernaast gelegen grasveldje opgesteld en het water afgescand. Een indrukwekkend aantal zwanen op het water (honderden), merendeels Kleine Zwanen! De nevel speelden ons ondertussen wel parten: de zwanen binnen verrekijker afstand lieten af en toe het geel op hun snavel nog wel zien (als de kop niet onder water, of tussen de veren zat), maar op grotere afstand transformeerden de zwanen in statige schimmen. Daarom was het lastig te ontdekken of er ook Wilde Zwanen tussen zaten. De overkant van het water was nauwelijks te zien. Gelukkig was het onophoudelijk geluid van de Kleine Zwanen ook imposant. Verder konden we grote groepen Nonnetjes onderscheiden (tientallen). Uit de mist kwam plots een groot silhouet opdagen met langzame vleugelslagen, nog groter dan een reiger. Het bleek een pracht van een Zeearend! Hij vloog demonstratief langs en daarna zagen we hem iets verderop in de grijze mist even richting het water duiken en iets oppakken om vervolgens langzaam in de mist te verdwijnen.

Een korte maar prachtige landelijke route over smalle weggetjes bracht ons naar de volgende etappe bij Elburg. Onderweg diverse ganzensoorten in het grasland. Bij Doornspijk, net achter de Sint-Ludgerus kerkruine, niet meer dan een turf hoge muren die het contour van het oude fundament laten zien, een klein kijkscherm waar de kijksleuven veel te hoog zaten. Gelukkig konden we met wat improviseren toch nog wel wat zien: wederom honderden Kleine Zwanen op het water achter het riet. Met wat moeite konden we ook nog Pijlstaarteenden ontdekken: slechts de contouren, want veel kleurbeleving was er niet bij met zoveel nevel boven het water.

2015-09-06-15-34-06-_8096Door naar de laatste stop. Aan de andere kant van het water: de Flevopolder dus. Ietsje verder rijden deze keer. De plek waar we stopten wordt aangeduid als Vossemeer, dit ligt ter hoogte van Kampen en Dronten. Op het Vossemeer een mooie zandplaat vol vogels die we vanaf de dijk rustig konden bestuderen. Veel Kieviten, maar ook veel Wintertalingen. Een paartje Pijlstaart was nu beter te zien, en ook Brilduikers lieten zich weer bewonderen. Verder Bonte Strandlopers en een klein Groepje Kemphanen. Diverse groepjes Grote Zaagbekken vlogen langs, man voorop, richting de Ketelhaven: vast om aan te meren voor een beschutte overnachtigsplek.

Op zo’n grijze dag lijkt het wel erg vroeg donker te worden. Om de dag af te sluiten bezochten we nog kort de Ketelhaven waar we een zaagbek van dichtbij konden bekijken. Daarna reden we door de Flevopolder vlot terug naar Delft, voldaan van de mooie lijst vogelwaarnemingen.

Soortenlijst:

Kolgans, Brandgans, Grauwe Gans, Canadese Gans, Nijlgans, Brilduiker, Pijlstaarteend, Wintertaling, Bergeend, Meerkoet, Kleine Zwaan, Knobbelzwaan, Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw,  Kokmeeuw,  Zilvermeeuw, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Aalscholver, Slobeend, Nonnetje, Grote Zaagbek, Smient, Tafeleend, Wilde Eend,  Fuut, Wulp, Kievit, Kemphaan, Goudplevier, Watersnip, Bonte Strandloper, Goudplevier, (Witgatje), Zeearend, Torenvalk,  Buizerd, Winterkoning, Roodborst, Heggemus, Graspieper, Spreeuw, Merel, Koolmees, Pimpelmees, Huismus.

Naar Geluiden

Activiteiten

jan
28
za
hele dag De Nationale Tuinvogeltelling
De Nationale Tuinvogeltelling
jan 28 – jan 29 hele dag
Hoe werkt het ? Iedereen kan meedoen in 3 gemakkelijke stappen: Tel op 28 of 29 januari 2017 een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar … Lees verder
feb
9
do
20:00 Lezing: Jacht op ganzen en vosse... @ De Papaver - Delft
Lezing: Jacht op ganzen en vosse... @ De Papaver - Delft
feb 9 @ 20:00 – 22:00
Door Jeroen Korevaar  Wildbeheer eenheid Delfland. In het Nederlandse cultuurlandschap worden voortdurend  keuzes gemaakt over het beheer.  Gebieden worden ingericht als weidevogelgebied en gebieden worden schraal  gehouden met oog op bijzondere vegetaties en gebieden hebben … Lees verder
feb
25
za
08:00 Vogelexcursie: Kop van Noord Hol...
Vogelexcursie: Kop van Noord Hol...
feb 25 @ 08:00 – 16:00
Vogelexcursie: Kop van Noord Holland, Waddenzeekust, Hondsbossche Zeewering, (zeedijk met leuke plasjes), Zwanenwater en Vatrop/Balgzand, Durgerdam Balgzand is een waddengebied dat deels droogvalt bij eb. Het bestaat uit geulen, slikken en kwelders en mag niet … Lees verder
mrt
9
do
20:00 Lezing: De boswachter vertelt @ De Papaver - Delft
Lezing: De boswachter vertelt @ De Papaver - Delft
mrt 9 @ 20:00 – 22:00
Lezing: De boswachter vertelt @ De Papaver - Delft | Delft | Zuid-Holland | Nederland
Door Mark Kras, boswachter. Mark Kras is boswachter bij Staatsbosbeheer. Zijn werkgebied is Hollands Duin. Deze avond neemt hij u mee naar deze smalle, afwisselende duinstrook tussen Wassenaar en de top van Zuid – Holland. … Lees verder
mrt
25
za
07:00 Vogelexcursie: IJmuiden en de Ke...
Vogelexcursie: IJmuiden en de Ke...
mrt 25 @ 07:00 – 16:00
Het strand, de haven (met de sluizen) en de pier van IJmuiden vormen een mooie plek aan de kust om deze tijd van het jaar zeevogels en trekvogels te spotten. Soms zijn er ook bruinvissen … Lees verder
teller