Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

In Memoriam: Arie Koen

Kort geleden is de heer Arie Koen overleden. Hij heeft de respectabele leeftijd van 93 jaar gehaald. Wij kennen hem als een hardwerkend persoon voor de Vogelwacht.
Met name de penningen waren hem goed toevertrouwd, later ook en tot op hoge leeftijd, de distributie van de Vogelstreken.
Maar de geschiedenis gaat veel verder terug. Samen met de heren Nicasie, Wichman en Waterreus heeft Arie Koen de Vogelwacht Delft en Omstreken opgericht op 1 oktober 1962.
Veel later is een en ander statutair ook weer door hem georganiseerd en vastgelegd bij de notaris.
Voor zijn grote inspanningen heeft hij het erelidmaatschap ontvangen. De bijbehorende fles wijn vond hij hoogstwaarschijnlijk leuker. Hij liep niet zo te koop met zijn successen.

Zijn familie mag trots zijn. Hopelijk kunnen zij vrede vinden bij zijn overlijden.

Namens het bestuur,

Hans Zweekhorst

Kom donderdagmiddag braakballen pluizen op de Papaver!

Kom aanstaande donderdagmiddag (19 oktober) braakballen pluizen op de Papaver!

Inloopworkshop tussen 14:00 uur 16.00 uur
Plaats: De Papaver, Korftlaan 6, Delft
Kosten: 3 euro p.p

Vogels zoals de uil, ooievaar, kraai en torenvalk spugen al het voedsel uit dat ze niet kunnen verteren. Tijdens deze workshop ga je hun braakballen uitpluizen om erachter te komen wat de vogels hebben gegeten.

Excursie Maasvlakte

Zeetrektelpunt Maasvlakte

Zeetrektelpunt Maasvlakte

Maasvlakte 2 is een gebied dat is aangelegd ter uitbreiding van de Rotterdamse haven. De opslag voor containers en terminals is enorm groot. Door het opspuiten van zand is er een nieuw stuk land ontstaan waar, vanwege zijn ligging, vogels dankbaar gebruik van maken. Tijdens de vogeltrek is het voor de kust een drukte van belang. De kans op de aanwezigheid van de strandlopers, scholeksters, bergeenden, meeuwen, roodkeelduikers, jagers, zee-eenden ,Jan van Genten, slechtvalk, Smelleken, etc. etc. zijn zeker gegarandeerd.

Het observeren van de doortrekkers en de overwinteraars is een lust voor het oog. Elk jaar komen er, kramsvogels, koperwieken, tapuiten , ganzen, vinken en spreeuwen in grote getale langs vliegen. Ook de velduil en visarend behoren zeker niet tot de uitzonderingen.

De kans op zeldzame soorten zoals de arendbuizerd, en de franjepoot is ook zeker aanwezig. Kortom een excursie die je absoluut niet mag missen!

Vertrek Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding op donderdag 19 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur, Alfred Pellemans, (015)-214 70 15

Havennatuur groeit en bloeit!

Door : Jan Putters, Havenbedrijf Rotterdam
Donderdag 12 oktober 2017, 20.00 uur-22.00 uur
Natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft.

Maasvlakte

Maasvlakte

De Vogelwacht Delft, het IVN en de KNNV organiseren in de wintermaanden elke 2e donderdag van de maand een lezing over een natuuronderwerp. Op donderdag 12 oktober 2017 is het onderwerp ‘Tijdelijke’ natuur in het havengebied van Rotterdam.

De toegang is gratis. Iedereen is welkom, ook mensen die geen lid zijn van een van de drie verenigingen. Aanmelden is niet nodig, maar kom op tijd, vol is vol.

De haven van Rotterdam is een groot gebied waar grote bedrijven een plek hebben en waar goederen worden aangevoerd, bewerkt en daarna weer afgevoerd. Niet de eerste plek als je denkt aan natuur. Toch zijn er gebieden in de haven die kansrijk zijn voor natuur, bijvoorbeeld wegbermen en terreinen die nog braak liggen. “Sommige bedrijven hebben restgronden, die jaren liggen te wachten op de realisatie van hun uiteindelijke bestemming.  Als men de natuur op die restgronden in afwachting bewust laat ontwikkelen, spreekt men van ‘tijdelijke’ natuur, omdat het terrein niet bedoeld is om permanent als natuur in te richten. En zo dragen ze wel hun steentje bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse natuur. In Nederland staan steeds meer bedrijven open voor dit concept.

De beheerder van het havengebied, het Havenbedrijf Rotterdam, is zich bewust van deze kansen en moet en wil zich trouwens ook houden aan de natuurbeschermingswetten. Al een flink aantal jaren voert  het Havenbedrijf een actief beleid om de natuur een handje te helpen. Jan Putters van het Havenbedrijf Rotterdam vertelt hoe daar wordt omgegaan met (beschermde) flora en fauna, en wat dat betekent voor de natuur. De rugstreeppad en vele orchissoorten, waaronder de Groenknolorchis en vele andere soorten planten, dieren en vogels varen er wel bij.

Interessant voor iedereen en ook inspirerend voor beheerders van braakliggende terreinen in onze omgeving.

Excursie Wollebrand, 30 september 2017

2015-01-18 14-42-00 _6664De excursie die staat aangeduid als ‘Wollebrand’ omvat veel meer dan alleen deze Griendplas bij Honselersdijk. We bezoeken een jaarlijks wisselende selectie van gebiedjes in de regio. Met 15 aanmeldingen een aardige groep vroege vogelaars verzameld dit jaar. Na verdeling over 4 auto’s konden we iets na 7 uur vertrekken, het was nog donker. Vanwege een aantal interessante meldingen op waarneming.nl is de eerste bestemming de Bergboezem bij Berkel: een laagliggende polder die vaak gevuld is met ondiepe plassen. We waren daar al snel gearriveerd en parkeerden net voorbij de molen ten oosten van de Ackerdijkse plassen. Zo konden we in de ochtendschemer langs de molen naar de polderdijk lopen. In de wieken van de molen natuurlijk Aalscholvers en Spreeuwen. Vanaf de dijk heb je goed zicht op de polder. In eerste instantie niet zoveel bijzonders te melden: diverse ganzen en eenden – talingen en slobbers beide nog in eclipskleed. Grijze wolken verhinderden een spectaculaire zonsopkomst, maar merkbaar werd het lichter. Met kijkers en telescoop werd de polder verder geïnspecteerd. Zo konden we snel Buizerd, Torenvalk, Grote Zilverreiger, Wintertaling en Knobbelzwaan noteren. Een late Lepelaar vloog ook nog langs. Na het neerstrijken van een groep Kieviten verscheen er ook een laag over de plassen jagende vogel. Deze Sperwer liet zich diverse malen bewonderen en kon na landing in het gras ook in de telescoop waargenomen worden. Tussen de vluchten Kieviten werden ook andere vogels gezien, die echter nog niet als Goudplevieren gedetermineerd konden worden: het bleken Watersnippen.

Na uitblijven van verder spektakel zijn we naar de dijk aan de andere kant van de Bergboezem gereden. Vanaf daar een nog beter vogeluitzicht: in en rond het plasje  niet ver bij de dijk vandaan stonden, behalve Kieviten ook veel Goudplevieren. Die laatste lieten zich goed bekijken en lieten vooral bij het opvliegen hun gouden gloed zien. Verder waren er o.a. Smienten, Watersnippen en Kemphanen te zien. Daar tussendoor scharrelden een tweetal kleine strandlopertjes, die we als Bonte Strandlopers moesten determineren. Er was genoeg te genieten om even te wachten op 2 extra deelnemers die hier aansloten en natuurlijk ook de kans kregen om de soorten te noteren.

Daarna richting de Broekpolder bij Vlaardingen. Het beetje ‘bos’ leverden onder andere wat mezen en een groepje Groenlingen op. Doorlopend richting de plassen bij de Ruigte moesten we eerst een groep Schotse Hooglanders passeren maar daarna konden we de plas afspeuren. Helaas hebben we geen Dodaars of Geoorde Futen meer kunnen vinden hier. Wel diverse eendensoorten waaronder Tafeleenden. Ook de terugweg leverden niet zo veel op, behalve een compacte roofvogel die bij nadere inspectie toch gewoon een Buizerd bleek. Tijd voor een koffie-break, dus richting de volgende stop. We parkeren in het oeverbos bij de uitbater die warme koffie serveert.

Na de break, zetten we de excursie voort in de Rietputten met ongeveer de helft van de groep. Het weer laat wel iets te wensen over nu, want de regen wordt wat intenser. Desondanks houden we het vol, want de Baardmannetjes vragen even geduld. Tussen de druppels door kunnen we nog even een (vrouwtje) Bruine Kiekendief boven het riet zien zweven. Nadat op het geluid een groepje Baardmannen is gevonden blijven we geduldig wachten tot ze zich eindelijk een beetje laten zien: stuntelige vluchtjes boven het riet, maar af en toe ook zittend op een een riethalm. Waterral laat zich niet zien maar wel een paar keer horen. In het riet wel andere vogels zoals winterkoning en pimpelmees, maar geen bijzonderheden meer.

Tot slot met de laatste auto en laatste 4 deelnemers door naar de Wollebrand bij Honselersdijk. Ook een waterberging waar diverse vogelsoorten gebruik van maken. Hier met de telescoop goed zicht op Wintertalingen (enkelen al bijna in prachtkleed) en Watersnippen. We konden rustig de rietranden afspeuren en zo werd als prachtige afsluiter van de excursie door Marian een Waterral ontdekt. Geheimzinnig en schuchter scharrelde deze ral door het riet en liet zich af en toe goed zien.

Tevreden met 56 vogelsoorten op de lijst konden we terug naar Delft.

Waargenomen soorten:
Aalscholver, Baardman, Blauwe Reiger, Bonte Strandloper, Boomkruiper, Brandgans, Bruine Kiekendief, Buizerd, Ekster, Fuut, Gaai, Goudplevier, Graspieper, Grauwe Gans, Groenling, Grote Bonte Specht, Grote Canadese Gans, Grote Zilverreiger, Halsbandparkiet, Houtduif, Kauw, Kemphaan, Kievit, Kleine Mantelmeeuw, Kneu, Knobbelzwaan , Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Ooievaar, Pimpelmees, Rietgors, Roodborst, Slobeend, Smient, Sperwer, Spreeuw, Stormmeeuw, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Turkse Tortel, Waterhoen, Waterral, Watersnip, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Witte Kwikstaart, Wulp, Zwarte Kraai.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

okt
21
za
07:00 Vogelexcursie: Maasvlakte
Vogelexcursie: Maasvlakte
okt 21 @ 07:00
Vogelexcursie: Maasvlakte
Maasvlakte 2 is een gebied dat is aangelegd ter uitbreiding van de Rotterdamse haven. De opslag voor containers en terminals is enorm groot. Door het opspuiten van zand is er een nieuw stuk land ontstaan … Lees verder
okt
26
do
19:30 Najaarscursus Vogels Kijken 2017 @ Natuurschuur
Najaarscursus Vogels Kijken 2017 @ Natuurschuur
okt 26 @ 19:30 – 22:00
Ook in 2017 organiseert de Vogelwacht Delft weer de vervolgcursus “Vogels Kijken”, een cursus die aansluit op de Beginnerscursus die dit voorjaar gegeven is, maar die ook uitstekend kan dienen voor geïnteresseerden die hun kennis … Lees verder
nov
2
do
19:30 Najaarscursus Vogels Kijken 2017 @ Natuurschuur
Najaarscursus Vogels Kijken 2017 @ Natuurschuur
nov 2 @ 19:30 – 22:00
Ook in 2017 organiseert de Vogelwacht Delft weer de vervolgcursus “Vogels Kijken”, een cursus die aansluit op de Beginnerscursus die dit voorjaar gegeven is, maar die ook uitstekend kan dienen voor geïnteresseerden die hun kennis … Lees verder
nov
9
do
19:30 Najaarscursus Vogels Kijken 2017 @ Natuurschuur
Najaarscursus Vogels Kijken 2017 @ Natuurschuur
nov 9 @ 19:30 – 22:00
Ook in 2017 organiseert de Vogelwacht Delft weer de vervolgcursus “Vogels Kijken”, een cursus die aansluit op de Beginnerscursus die dit voorjaar gegeven is, maar die ook uitstekend kan dienen voor geïnteresseerden die hun kennis … Lees verder
20:00 Lezing: Paddenstoelen zoeken op ...
Lezing: Paddenstoelen zoeken op ...
nov 9 @ 20:00 – 22:00
09-11-2017 Leo Jalink doet al ruim 30 jaar paddenstoelenonderzoek in poolgebieden zoals   Spitsbergen, Alaska en Groenland. In 2015 nam hij deel aan de grote Nederlandse poolexpeditie naar Spitsbergen. Leo vertelt aan de hand van mooie … Lees verder
teller