Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Fotos excursie Westland en omgeving

Nog geen verslag, maar wel een paar foto’s.

ctgf18lweaac3ef-jpg-large ctg71hfwyaaeb7i-jpg-large

Excursie Wollebrand en omgeving

Op 24 september 2016 van 07:00 tot ongeveer 16:00 uur.

Afhankelijk het weer en van wat her en der te spotten valt bezoeken we een selectie van kleine gebiedjes en plassen in de omgeving. Goede mogelijkheden voor eenden, steltlopers en Watersnippen bij waterreservoir de Wollebrand. Daar ook kans op bijvoorbeeld een waterral. Andere aantrekkelijke gebiedjes zijn De Banken (en het strand) bij ’s Gravenzande, en het ruigtegebied in de Broekpolder. Bij de eerste kans op sterns, plevieren, tapuiten en strandlopers, bij de tweede bijvoorbeeld Geoorde Fuut of een IJsvogel. Natuurlijk mag een bezoekje aan de Rietputten bij Vlaardingen niet vergeten worden (wellicht een laatste kans). Daar behalve Baardmannetjes, ook kans op Waterral, Roerdomp, een Boomvalk of andere roofvogels. Onderweg door het Westland zijn er tussen de Kieviten misschien zijn er al groepjes Goudplevieren te ontdekken. Kortom, een aanrader om mee te gaan en niet ver rijden!

Verzamelen: Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie:  Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten :  € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding : op donderdag 22 september tussen 19:00 en 21:00 uur, Gert van der Horn(015) 285 28 02

Wollebrand - griendplas

Wollebrand – griendplas

Vogelexcursie: Koudekerksche inlaag, plan Tureluur

De Tureluur kunt u het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland. Plan Tureluur, dat de negatieve effecten van de Oosterscheldekering in combinatie met de dammen wil aanpakken door buitendijks meer ruimte te geven aan schorren en duinen en binnendijks het waterpeil te verhogen zodat moerassen ontstaan met een brak tot zout milieu. Ook de Koudekerksche inlaag is tijdens de trek zeker een bezoek waard in verband met de trek van de steltlopers.

Veel overwinteraars te zien, zoals de Kluut, Lepelaar, Rosse Grutto, Bergeend, Grote Mantelmeeuw, Brandgans.

Bij de Brouwersdam: Zeehonden, Duikers, IJseenden en Steenlopers.

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie :  Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten  € 0,07 per kilometer
Inlichtingen en aanmelding op donderdag 8  september tussen 19:00 en 21:00 uur, Jannie de Jong 015-2617327

Rotgans

Rotgans

De Dwergooruil van 1970

Afgelopen week ontvingen wij onderstaand bericht. Hiermee is een wellicht allang vergeten mysterie na vele jaren eindelijk opgelost.

Geachte dames, heren

Ik sprak deze week met de heer Zweekhorst, naar aanleiding van een berichtje dat ik op internet las. Het ging over een verhaal dat in 2013 de kop opstak, bij de Vogelwacht Delft. Er was in 1970 een dwergooruil gesignaleerd en gemeld bij de Vogelwacht. Dat verhaal klopt, zie mijn krantenberichtje uit 1970. Maar het was helaas geen wilde vogel, die op eigen kracht naar Delft was gevlogen. Ik was in 1969 in Kroatië (toen nog Joegoslavië), ik logeerde op het platteland, in Tomis. Daar werd een uilennest geruimd. Zoals dat waarschijnlijk toen gebeurde, werd het nest op het erf gegooid, met jongen en al. Van de ouderuilen was geen spoor te bekennen. De jongen hipten verward in het rond, ik heb er nog dia’s van gemaakt. Erg zielig, en ik besloot om één van de jongen mee te nemen naar huis (Delft). Wat er van de andere twee jongen geworden is weet ik niet. Ik maakte een kleine kooi van latjes, een kooitje dat net in mijn tanktas paste. Onderweg kreeg het uiltje stukjes vlees en lever, en water te drinken. Ik reed in twee dagen naar huis, daar maakte ik een grote kooi, een kubus van een meter in het vierkant van latjes en gaas. Op mijn studentenkamer aan de Verwersdijk hield ik de uil, later mocht hij (of zij) vrij rondvliegen, de uil zat overdag roerloos op een schilderijlijst, en werd ’s avonds actief. Ik leerde hem van mijn hand meelwormen pakken. De uil was heel tam, ik kon hem aan zijn snavel optillen, en een bijkomstigheid was dat hij overdag allerlei spullen opslokte zoals elastiekjes en zo, en die op een bepaald moment allemaal weer uitbraakte. De kat hield hij scherp in het oog, vloog naar veilige afstand om de poes diep in de ogen te kijken. Helaas is de uil in het voorjaar van 1970 weggevlogen, toen ik op vakantie was, en degene die voor het beest zorgde even het raam had opengezet. Enkele maanden later verscheen het berichtje in de krant (ik geloof de Delftse Post) zodat de uil in elk geval enkele maanden zichzelf heeft gered. Bij de familie Eyben is ze aan komen vliegen, en ik denk in de buitenstaande vogelkooi gaan zitten. Eén van mijn huisgenoten heeft destijds nog opgebeld naar de Vogelwacht, om te informeren, maar daar werd gezegd dat de vogel losgelaten was omdat die gezond was.

 

Ik stuur ook een paar foto’s op. De eerste zijn de drie dwergooruiltjes op het erf in Kucice Joegoslavië, zomer 1969.De tweede en derde zijn foto’s van het grootste uiltje dat ik meenam, op de Verwersdijk in mijn studentenkamer. De vierde foto is van het krantenknipsel in 1970. Ik vraag wel vriendelijk om bij publicatie mijn naam te vermelden, bij foto’s en tekst: Gerben Ferwerda.
N.B.: Ik zag op https://www.dutchavifauna.nl/record/4576 ook een melding van de waarneming in 1970. Ik kan het doorgeven, maar het is misschien beter als uw vereniging dat doet, omdat die de melding heeft gedaan destijds.

Hartelijke groet  Gerben Ferwerda

Drie dwergooruiltjes Dwergooruil 3 Dwergooruil 1969 2 Mijn uiltje aangevlogen in Delft

Verslag excursie Brabantse Biesbosch 2016

Hans de WinterVogelexcursie zaterdag 27 augustus 2016 Brabantse Biesbosch
De opgaves kwamen binnen één week van te voren tot de ochtend van vertrek. Uiteindelijk vertrokken we met zijn negenen (Hans, Renée, Chris, Linda, Geert, Paula, Evelien, Marti en Jan) in drie auto’s naar Brabant. Vanwege werkzaamheden aan de A16 bij Rotterdam, reden we via de Kruithuisweg, de verlengde A4 in Midden Delfland en de Beneluxtunnel. Het is een bijzonder stuk nieuw snelweg die verlengde A4 en dat is-ie. Jammer van de problemen met het grondwater. Via Gorinchem en Werkendam bereikten we de Bandijk. Het project Ruimte voor de Rivier laat zich direct zien, de werkzaamheden lijken te zijn afgerond. Een compleet ander landschap is ontstaan, van agrarische bedrijven naar kreken vol met waterwild, inclusief de noodzakelijke bruggen, dijken en terpen. Zie onderstaande plattegrond van het Nationaal Park de Biesbosch (http://np-debiesbosch.nl/)

plaat1Onze eerste stop was halverwege de Bandijk. Vanaf het rode bakstenen gemaal annex uitzichttoren ‘Buiten Kievitswaard’, hadden we mooi zicht op de recent aangelegde plasjes en drasgebieden in de polders Buiten en Binnen Kievitswaard met o.a. Lepelaar, Grote en Kleine Zilverreiger, Bonte Strandloper, Bontbekplevier, Rietzanger, Fuut, Slobeend en Stormmeeuwen. Weinig Ganzen, ver weg een groep Grauwe Ganzen. De in het gebied door anderen aangetroffen Roodhalsgans, liet zich aan ons niet zien. Ook later op de dag niet. Zie de waarnemingen van Vogelwerkgroep Biesbosch via de site van het Nationaal Park. Voor ons begon hier ook het grote zoekplaatje ‘zoek de eend’. Het wisselen van zomer- naar winterkleed maakt de Eenden moeilijk herkenbaar.
Onze volgende stop was daadwerkelijk in het Nationaal Park. Na de auto’s geparkeerd te hebben langs de Bandijk in de Kleine Noordwaard, liepen we terug richting Witboomkil. Voordat we vertrokken nog even de telescopen gericht op het bordje bovenop de bult bij Landart Wassende Maan. Daar zat een vrouwtje Tapuit. Op een tak van een omgevallen boom, half liggend in het water van een plasje/riet/wilgenbos aan de rand van de Kleine Noordwaard, zat een IJsvogel. Hij liet zich aan ons allemaal goed zien en ving ondertussen een visje. Langs de Witboomkil vele Huiszwaluwen, een enkele Boerenzwaluw, Putters (jong en oud), Roeken en Ringmussen. De Ringmussen, Putters en Zwaluwen lieten zich goed horen, wat een getwinkeleer. Net voorbij Natuurkampeerterrein De Knotwilg ligt in een bosje de uitkijktoren. Vanaf de uitkijktoren heb je een mooi zicht op de Kleine Noordwaard. Zoals gezegd vele Eenden in eclipskleed en grote groepen Knobbelzwanen, Meerkoeten en Kokmeeuwen. Nog geen Smienten, gezien de mooie nazomer is er blijkbaar nog geen reden naar ons land af te reizen. Een fraai en leuk gezicht waren de Witte en Gele Kwikstaarten.
Een klein stukje verder, lopen (met een roepende Cetti’s Zanger op de achtergrond), rijden en lopen langs de Panoramatafel in de Noordwaard. Er is flink gesnoeid zodat de waterkant weer goed bereikbaar is. Hier wel vele Ganzen, maar niet vlak voor onze neus. Nu ook Grote Canadese Ganzen, een grote groep Brandganzen en daartussen zowaar twee Zwarte Zwanen, een statig on-Hollands gezicht. Niet al te dichtbij, maar groot vergeleken met de andere Meeuwen, een Grote Mantelmeeuw. Verder Bergeenden, Nijlganzen en vele Wilde Eenden in hun rommelige pak. Dit is een mooie plek om te genieten van grote groepen Eenden, Ganzen en Steltlopers die op de wieken gaan. Opstijgende en wegvliegende Knobbelzwanen zijn ook een genot om naar te kijken en te luisteren.
Toen op weg naar het bezoekerscentrum aan de Hilweg, het Biesbosch MuseumEiland. Zie onderstaande foto (www.biesboschmuseumeiland.nl). Na wat dranken en spijzen te hebben genuttigd, werd het museum bezocht dan wel lekker geluierd in het koele restaurant. Buiten was het een zeer mooie zomerdag, de koperen ploert liet van zich spreken. (meer…)

Vogelexcursie: Brabantse Biesbosch

Visarend in de Biesbosch

Visarend in de Biesbosch

Op 27 augustus 2016 van 07:00 uur tot ongeveer 16:00 uur.
De Brabantse Biesbosch is groter dan de noordelijker gelegen Hollandse Biesbosch. Het heeft een aantal reservoirs voor drinkwater en een bezoekerscentrum annex museum. Daar drinken we koffie en de liefhebbers kunnen het prachtige nieuwe Museumeiland bezoeken. Zie http://www.biesboschmuseumeiland.nl voor info over exposities en toegangsprijzen. Vogels als de Blauwborst, Sprinkhaanzanger, Boomvalk, Wielewaal, Dodaars, Waterrallen brengen hier de zomer door. Als we geluk hebben laat ook het IJsvogeltje zich zien. Nog een bijzonderheid: In Nederland was in 1826 de bever uitgeroeid. Na herintroductie in 1980 zijn er in de Biesbosch al meer dan 150 van deze houtknagers te vinden. Een mooie tocht voor een na-zomerse dag, met veel variatie in flora en fauna.

We proberen natuurlijk ook de Visarend te vinden, het eerste broedgeval van visarenden in Nederland sinds mensenheugenis.

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten : € 0,07 per kilometer
Inlichtingen en aanmelding : op donderdag 25 augustus tussen 19:00 en 21:00 uur, Hans de Winter (015) 213 4636

Voorlopig programma excursies najaar 2016/ voorjaar 2017

Afgelopen week heeft de excursiecommissie weer het programma voor de komende 12 maanden vastgelegd. Nog niet alles staat vast, maar het is aan te bevelen de data alvast met potlood in je agenda te zetten.

2016:
27 aug, Biesbosch
10 sept, Plan Tureluur/Koudekerkse Inlaag
24 sept, Wollebrand
15 okt, Maasvlakte
12 nov, Oudeland van Strijen
10 dec, Arkemheen of een nieuwe locatie

2017:
21 jan, Plan Tureluur/Schouwen-Duivenland
25 feb, Kop van Noord Holland
25 mrt, Kennemerduinen /IJmuiden, nieuw!
8 april, Tiengemeten
22 apr, Quackjeswater
28 apr, Avondexcursie “Blauwborst” nieuw!
6 mei, Nachtegalen
13 mei, Ackerdijk per fiets
20 mei, Nieuwkoopse plassen, met fluisterboot
27 mei, Zouweboezem, Ameide
9 juni, Kriekelareduinen, Brabant
26 aug, Biesbosch

kleine Kleine Mantelmeeuw

Hans ZweekhorstOp het dak van het verzorgingstehuis in Leiden hebben Kleine Mantelmeeuwen met succes 3 al grote jongen.
Toen ik er foto’s van wilde maken, hoefde ik maar uit de auto te stappen of de ouders vielen mij al kekkerend aan.
Soms voelde ik daarbij de vleugelslag wind om de oren.

Twee kleine Kleine Mantelmeeuw

Twee kleine Kleine Mantelmeeuwen

Een grote Kleine Mantelmeeuw

Een grote Kleine Mantelmeeuw

Heeft u een idee voor een vogel-vriendelijk project?

Een belangrijke doelstelling van Vogelwacht Delft e.o. is het stichten en onderhouden van terreinen om de vogelstand zo optimaal mogelijk te steunen en de diversiteit te vergroten.  Dat willen we bereiken met kleine projecten binnen het werkgebied van de Vogelwacht. Daarom doen we een oproep aan u !

Wij vragen u om ideeën aan te leveren. U kunt bijvoorbeeld denken aan de aanplant van struiken of bomen die interessant zijn voor nestbouwers of doortrekkers. Of extra voedermogelijkheden voor akkervogels door kruidenranden, of een ijsvogelwand op de juiste plek.

Het bestuur van de Vogelwacht denkt dat er veel mogelijk is. We willen in overleg met ideeën-indieners en de grondeigenaren gaan om de ingediende ideeën te realiseren en zo enthousiasme voor vogels op te wekken. Ook hebben we de overtuiging dat de gemeente Delft veel plannen positief zal ontvangen. Wij zijn er klaar voor !

Heeft u een idee voor een vogel-vriendelijk project? Mail het aan: Hans Zweekhorst, zweekhorst68@hetnet.nl

Bedankt voor het meedenken!

Bieslandse Bovenpolder

Bieslandse Bovenpolder

Voorbeeldproject:

Bijgaande foto is de natte hoek aan de Korftlaan, die wij elk jaar weer zwart laten maken (kruidenrand omploegen). Trekkers en blijvers hebben zo meer eten.

Kort verslagje nachtzwaluwen excursie

John KleywegAfgelopen vrijdagavond de excursie nachtzwaluwen gedaan, was weer goede opkomst 13 personen. We hebben ze goed gehoord en het worden er ieder jaar meer. Helaas hebben we, op een enkeling na, ze niet gezien. Andere waarnemingen waren o.a. zwarte specht, boomleeuwerik, roodborsttapuit, koekoek  en roepende jonge bosuil.

Kriekelare duinen

Naar Geluiden

Activiteiten

okt
13
do
20:00 Lezing : Vogels in Japan @ De Papaver - Delft
Lezing : Vogels in Japan @ De Papaver - Delft
okt 13 @ 20:00 – 22:00
Lezing : Vogels in Japan @ De Papaver - Delft | Delft | Zuid-Holland | Nederland
Door Kees Mostert. Een lezing van Kees Mostert betekent een avondje ontspannen luisteren. Hij heeft een enorme kennis van de natuur en kan daar op ongedwongen wijze over vertellen. Een van zijn vele natuurreizen ging … Lees verder
okt
15
za
07:00 Excursie Maasvlakte
Excursie Maasvlakte
okt 15 @ 07:00 – 16:00
Maasvlakte 2 is een gebied dat is aangelegd ter uitbreiding van de Rotterdamse haven. De opslag voor containers en terminals is enorm groot. Door het opspuiten van zand is er een nieuw stuk land ontstaan … Lees verder
nov
10
do
20:00 Lezing: Visarend straks ook broe... @ De Papaver - Delft
Lezing: Visarend straks ook broe... @ De Papaver - Delft
nov 10 @ 20:00 – 22:00
Lezing: Visarend straks ook broedvogel in Midden Delfland? @ De Papaver - Delft | Delft | Zuid-Holland | Nederland
Ons oud-lid Ruud Kampf houdt op 13 oktober een verhaal over Visarenden. Al toen hij in Delft woonde, hielp hij in de voormalige DDR bij het ringen van visarenden. Sindsdien heeft hij een grote belangstelling en kennis … Lees verder
nov
12
za
08:00 Excursie Oudeland van Strijen
Excursie Oudeland van Strijen
nov 12 @ 08:00 – 17:00
Deze excursie komt jaarlijks terug in ons programma. Waarom? Lees het verslag van voorgaande keer, dan begrijp je wel dat de reden is dat er zo ontzettend veel te zien is. http://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=2427 Het Haringvliet maakt … Lees verder
dec
10
za
08:00 Vogelexcursie: Eemmeer, Arkemhee...
Vogelexcursie: Eemmeer, Arkemhee...
dec 10 @ 08:00 – 17:00
Dit gebied is vorig jaar ook bezocht en nu weer opgenomen in ons programma. Arkemheen is een graslandgebied aan het Eemmeer, Nijkerkernauw en Nuldernauw. In de polder Arkemheen zijn nog invloeden van de ‘zout historie’ … Lees verder
teller