Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Verslag Excursie Maasvlakte

Annemieke van Oosten
21 oktober 2017

scholeksterZaterdagochtend 21 oktober was het om 7 uur verzamelen voor de excursie naar Maasvlakte 2. Ieke, Evelien, Hans, Bram, Marian, Marianne, Paula, Rik, Renata, Albert, Helene, Wim, Melwin, Toine, Frans, Alfred, Leo, Léon en ik zelf waren er helemaal klaar voor! In de omschrijving van de excursie werd de aanwezigheid van Strandlopers, Scholeksters, Bergeenden, Meeuwen, Roodkeelduikers, Jagers, Zee-eenden en Jan-van-genten vermeld.

Dat beloofde veel goeds!

De dag begon met wind en regen. De eerste stop was bij de trektelpost. Het was nog schemerig toen we aankwamen maar toch werden al snel Jagers gezien. Dat was een mooie eerste waarneming! Vrij vlot daarna zagen we Eiders.

Het was inmiddels opgehouden met regenen maar het waaide nog stevig. Dat maakte ons niets uit want we zagen genoeg (ook al trilde de telescoop…). De Jan-van-gent liet zich goed zien, vissend en wel! Ik was al blij toen ik er één gezien had maar gedurende de tijd dat we bij de trektelpost stonden, zijn er best veel langs gekomen. Wat een grote vogel! Het witte lichaam en de zwarte vleugelpunten waren duidelijk te zien.

Ook zagen we een Blauwe Reiger vliegen. Dat is een verrassing en we hebben even getwijfeld of het daadwerkelijk een Reiger was, de Reiger heeft immers niets bij zee te zoeken, maar het was er toch echt een. Frans meldde nog het bestaan van een Belgische site waar duidelijk wordt gemaakt hoe vogels te herkennen tijdens de trek. (http://www.natuurstudiegroepdijleland.be/trektelmodule-soortenfiches/)

GroepDaarna zijn we naar een plek gereden vanwaar we uitzicht hadden op de Nieuwe Waterweg.

Intussen was de zon gaan schijnen en was het zo helder dat we Scheveningen konden zien liggen, het reuzenrad was duidelijk te zien.

Op deze plek zagen we de Graspieper op de weg zitten. Het boek is er even bij gepakt om er zeker van te zijn maar met het plaatje erbij werd duidelijk waarom het inderdaad de Graspieper was.  De Torenvalk was makkelijker te herkennen omdat die biddend gezien werd, iets wat een Torenvalk vaak doet.

We hebben een koffiepauze gehouden bij het “Balkon van Europa” (zoals ze zichzelf noemen), de Smickel-Inn.

In de buurt van de Smickel-Inn zaten veel meeuwen (Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine en Grote Mantelmeeuw).  In de struiken naast de weg zagen we Spreeuwen, Merels, de Roodborst en een Tjiftjaf. En mag ik bij een verslag over een vogelexcursie ook vermelden dat we vlinders hebben gezien? Bij deze, ze zijn er nog! We hebben o.a. een Atalanta gezien.

kluutWe zijn ook naar de Slufter gereden. Op de plas zagen we heel veel Kluten. Toen ze opvlogen, waren deze zwart/witte vogels prachtig te zien!

Op het water veel Bergeenden, Kuifeenden, Krakeenden, Slobeenden en Wilde Eenden.

Hierna snel door naar de volgende vogelplek, een vogelkijkhut aan de Noordzeeboulevard met uitzicht op zee. Hier hebben we veel zeehonden zien liggen op de zandbank. Maar natuurlijk ook vogels gezien; Wulp, Drieteenstrandloper, Scholekster, Zilverplevier en de Bonte Strandloper.

Een tweede pauze werd gehouden bij Futureland, het informatiecentrum van Maasvlakte 2. Zelf vond ik het interessant de tijd te benutten om te lezen hoe deze Maasvlakte is ontstaan, hoe de nieuwste havens van Rotterdam zijn opgespoten.

De laatste stop was de vogelvallei. Een stukje natuur tussen de industrie op de Maasvlakte. De vogelvallei bestaat uit eilanden met verschillende kenmerken (hoogte, begroeiing en bodemmateriaal). We zagen veel Wintertalingen en Smienten aan de kant zitten.

De Dodaars werd hier ook gemeld.

Zo kwam er een einde aan deze excursie. Een dag die begon met wind en regen, eindigde met zon en een blauwe lucht!

Deze dag 49 soorten:

Kauw, Dodaars, Smient, Pimpelmees, Merel, Grauwe Gans, Bonte Strandloper, Winterkoning, Roodborst, Jan-van-gent, Aalscholver, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Torenvalk, Wulp, Kievit, Tafeleend, Wilde Eend, Kluut, Wintertaling, Kuifeend, Slobeend, Bergeend, Fazant, Koolmees, Putter, Buizerd, Knobbelzwaan, Tjiftjaf, Houtduif, Kramsvogel, Vink, Koperwiek, Zanglijster, Torenvalk, Graspieper, Nijlgans, Heggenmus, Ekster, Zwarte Kraai, Spreeuw, Blauwe Reiger, Fuut, Zwarte Zee-eend, Drieteenstrandloper, Rotgans, Kokmeeuw, Eider.

(sommige deelnemers hebben nog meer soorten gezien).

verslag van de lezing : Tijdelijke natuur – Havennatuur groeit en bloeit!

Verslag lezing Jan Putters, Havenbedrijf Rotterdam
op 12 oktober 2017 in De Papaver in Delft.

35 mensen luisterden geboeid naar Jan Putters. Hij vertelde dat het Havenbedrijf ca. 12.500 ha grond in bezit heeft  (Rotterdamse en Dordrechtse haven) en dat daarvan 78 ha natuurlijk wordt beheerd. 840 ha ligt nog te wachten op een huurder, de rest is al verhuurd aan bedrijven.

Braakliggende terreinen

Als een klant zich meldt wil het Havenbedrijf hem natuurlijk gelijk een kavel kunnen aanbieden. Het zou daarom belemmerend werken als de uitgifte daarvan wordt verhinderd door de eventuele beschermde natuur daar. Een methode om dat te voorkomen is het voortdurend verhinderen dat beschermde soorten zich op die plekken gaan vestigen. Bijvoorbeeld door het gebied met bulldozers kaal te houden. Daar heeft het Havenbedrijf gelukkig niet voor gekozen. Samen met de overheid is een methode ontwikkeld dat de natuur zich mag vestigen, maar dat deze verplaatst wordt als dat nodig is. Met een ontheffing in het kader van de natuurwetgeving.

20171012_214201_LLSRugstreeppad

Een voorbeeld is de rugstreeppad. Als een kavel aan een bedrijf verhuurd gaat worden, wordt eerst nauwkeurig nagegaan wat er zit, en worden de rugstreeppadden gevangen en overgezet naar één van de 18 betonnen poelen die daar speciaal voor zijn aangelegd. Inmiddels zijn er 300 rugstreeppadden in het gebied aanwezig, een behoorlijke stijging, in het begin waren er ‘maar’ 200 aanwezig. Inmiddels zijn de poelen zo’n 10 jaar oud en beginnen scheuren te vertonen, waardoor ze gaan lekken. Daar moet nog wel iets op verzonnen worden. Overigens zijn 3 van de poelen, nl. die in het Geuzenbos, voor het publiek bereikbaar.

Wegbermen, kades en leidingstroken

De natuur krijgt verder vooral een kans op de wegbermen, kades en muren en ook de leidingstroken van soms wel 30 meter breed.

Die leidingstroken zijn streng verboden voor publiek, het zijn de stroken waaronder de transportleidingen liggen waardoor producten en grondstoffen vervoerd worden. Dit is een belangrijke vervoersmethode voor de haven, naast het transport met de auto of het schip. Regelmatig wordt er gewerkt aan deze leidingen, de grond wordt dan omgewoeld en dat geeft weer een explosie aan orchideeën.

Groenknolorchis (meer…)

In Memoriam: Arie Koen

Kort geleden is de heer Arie Koen overleden. Hij heeft de respectabele leeftijd van 93 jaar gehaald. Wij kennen hem als een hardwerkend persoon voor de Vogelwacht.
Met name de penningen waren hem goed toevertrouwd, later ook en tot op hoge leeftijd, de distributie van de Vogelstreken.
Maar de geschiedenis gaat veel verder terug. Samen met de heren Nicasie, Wichman en Waterreus heeft Arie Koen de Vogelwacht Delft en Omstreken opgericht op 1 oktober 1962.
Veel later is een en ander statutair ook weer door hem georganiseerd en vastgelegd bij de notaris.
Voor zijn grote inspanningen heeft hij het erelidmaatschap ontvangen. De bijbehorende fles wijn vond hij hoogstwaarschijnlijk leuker. Hij liep niet zo te koop met zijn successen.

Zijn familie mag trots zijn. Hopelijk kunnen zij vrede vinden bij zijn overlijden.

Namens het bestuur,

Hans Zweekhorst

Kom donderdagmiddag braakballen pluizen op de Papaver!

Kom aanstaande donderdagmiddag (19 oktober) braakballen pluizen op de Papaver!

Inloopworkshop tussen 14:00 uur 16.00 uur
Plaats: De Papaver, Korftlaan 6, Delft
Kosten: 3 euro p.p

Vogels zoals de uil, ooievaar, kraai en torenvalk spugen al het voedsel uit dat ze niet kunnen verteren. Tijdens deze workshop ga je hun braakballen uitpluizen om erachter te komen wat de vogels hebben gegeten.

Excursie Maasvlakte

Zeetrektelpunt Maasvlakte

Zeetrektelpunt Maasvlakte

Maasvlakte 2 is een gebied dat is aangelegd ter uitbreiding van de Rotterdamse haven. De opslag voor containers en terminals is enorm groot. Door het opspuiten van zand is er een nieuw stuk land ontstaan waar, vanwege zijn ligging, vogels dankbaar gebruik van maken. Tijdens de vogeltrek is het voor de kust een drukte van belang. De kans op de aanwezigheid van de strandlopers, scholeksters, bergeenden, meeuwen, roodkeelduikers, jagers, zee-eenden ,Jan van Genten, slechtvalk, Smelleken, etc. etc. zijn zeker gegarandeerd.

Het observeren van de doortrekkers en de overwinteraars is een lust voor het oog. Elk jaar komen er, kramsvogels, koperwieken, tapuiten , ganzen, vinken en spreeuwen in grote getale langs vliegen. Ook de velduil en visarend behoren zeker niet tot de uitzonderingen.

De kans op zeldzame soorten zoals de arendbuizerd, en de franjepoot is ook zeker aanwezig. Kortom een excursie die je absoluut niet mag missen!

Vertrek Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding op donderdag 19 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur, Alfred Pellemans, (015)-214 70 15

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

dec
9
za
08:00 Arkemheense polder, Eemmeer
Arkemheense polder, Eemmeer
dec 9 @ 08:00
Dit gebied is vorig jaar ook bezocht en nu weer opgenomen in ons programma. Arkemheen is een graslandgebied aan het Eemmeer, Nijkerkernauw en Nuldernauw. In de polder Arkemheen zijn nog invloeden van de ‘zout historie’ … Lees verder
jan
11
do
20:00 Lezing: Bescherm de natuur in je...
Lezing: Bescherm de natuur in je...
jan 11 @ 20:00 – 22:00
Geert van Poelgeest vertelt over welke natuur wij hebben en welke argumenten wij hebben om hiervoor op te komen. Wat is het allerbelangrijkste wat zij zouden kunnen doen om deze natuur te beschermen en kans … Lees verder
jan
20
za
08:00 Vogelexcursie: Schouwen Duivenl...
Vogelexcursie: Schouwen Duivenl...
jan 20 @ 08:00
De Tureluur kunt u het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland. De laatste decennia zijn … Lees verder
jan
27
za
hele dag 15 jaar Nationale Tuinvogeltelling @ Uw eigen tuin
15 jaar Nationale Tuinvogeltelling @ Uw eigen tuin
jan 27 – jan 28 hele dag
15 jaar Nationale Tuinvogeltelling @ Uw eigen tuin
De Tuinvogeltelling bestaat 15 jaar en dat vieren we met een tuinvogeltelling. Op de website van de Vogelbescherming is van alles hierover te lezen.
feb
8
do
20:00 Lezing: De stormvloed van 1134
Lezing: De stormvloed van 1134
feb 8 @ 20:00 – 22:00
In 1134 en 1164 is Delfland geteisterd door stormvloeden. Enorme hoeveelheden zand en klei zijn in het Westland en de omgeving van Vlaardingen en Schiedam neergelegd. Door bodemonderzoek en historische bronnen weten we precies tot … Lees verder
teller