Dank je. De koekoek!

Alfred Pellemans

Verslag van de excursie naar de Zouweboezem

De koekoek en de purperreiger zouden de rode draad van deze excursie worden. De purperreiger omdat die de hele dag continue van links naar rechts vloog, en terug. De koekoek vanwege het kennelijk aangeboren misdadige karakter van deze criminele vogel.

Maar voor het zover was moesten we eerst nog in de Zouweboezem geraken. Met in totaal 10 vogelaars vertrokken we netjes op tijd vanaf de Papaver, en we waren dan ook netjes op tijd op de parkeerplaats bij de Zouweboezem. Hier bleek dat we niet de enige waren; de parkeerplaats stond al vol, maar omdat de eerste vroege vogels alweer vertrokken, konden we toch nog een net parkeerplekje vinden.

Hier ging het al meteen los met vogels, waarvan de grauwe vliegenvanger de mooiste waarneming was. Al snel kwamen de eerste zwarte sterns in beeld, waarvan er vele in het gebied broeden. Bij het uitkijkpunt bij het plasje met de nesten was het een drukte van belang met vogelaars. We moesten even op onze beurt wachten, maar het was het wachten wel waard. Naast de prachtige zwarte sterns bleek er ook een nest witvleugelsterns te broeden. Vandaar die drukte.

Iets verderop was een man met een toeter van enkele meters, gericht op een veldje, intensief op een grauwe klauwier aan het wachten. Die was die ochtend wel gemeld, maar helaas liet die zich niet meer zien.

Intussen waren de eerste purperreigers in de verte al gesignaleerd. Meteen kwam ook de vraag hoe je het verschil tussen een blauwe en een purper kunt zien. Een goed kenmerk is de uithangende nek, als het licht goed staat is ook de kleur een prima kenmerk. En natuurlijk de tenen die ver uitsteken. Helaas bleken de purpers van de Zouweboezem ooit op turnen te hebben gezeten want die vlogen op het oog allemaal met gestrekte tenen.

De eerste koekoeken lieten zich horen en vlogen zo nu en dan voorbij. Ook de roodborsttapuit liet zich mooi zien. En grasmussen bij de vleet. Ook de spotvogel en de bosrietzanger zongen prachtig.

De hele polder Achthoven hebben we gerond. Tussen de vogels door ook nog zo nu en dan naar plantjes gekeken. Zo kwamen we rond 1 uur weer terug bij de auto’s. Hoog tijd voor koffie+ en een sanitaire stop. In Ameide op een terras, in de zon, en helaas ook in de wind, genoten van de Lek en het lekkers. Ook hier was een continue optocht van purperreigers, en iedere reiger werd natuurlijk trouw gemeld : “kijk een purperreiger”.

Ergens bleek er verzadiging in de groep op te treden, en werd een fundamentele discussie gevoerd over het karakter van de koekoek. Dat ze eieren in nesten van andere vogels leggen weet natuurlijk iedereen wel. Maar niet iedereen wist, ik althans niet, dat man en vrouw koekoek gezamenlijk opereren bij het inbreken in de babykamer van een klein zangvogeltje. Het mannetje lokt de arme zangvogel weg waarna het vrouwtje koekoek een eitje legt in het nest. Georganiseerde criminaliteit! Maar dat was niet niet alles, wist Gerda. Het vrouwtje koekoek doet na de misdaad het geluid van een roofvogel na, waarop de arme zangvogel in paniek snel terugkeert op haar nest, en in de haast niet checkt of alle eieren er nog zijn en of ze wel van haar zijn. Georganiseerde misdaad dus met een hoge dosis nep-informatie. En daarna vliegen ze weer verder met hun neus omhoog alsof ze van niks weten.

De ouder-koekoeken vertrekken snel weer naar belastingparadijzen in Zuid Europa of Afrika, en zien hun grut dus niet opgroeien. Ook kunnen ze hun grut geen lessen leren. De conclusie van dit alles moet zijn dat bij het koekoeksjong het criminele gedrag in de genen ingebakken zit.

Nog even door filosoferend werd de vraag gesteld wat er zou gebeuren als een nest waar al een koekoeksei in ligt, door een andere koekoek nog een keer onteerd zou worden. Zou dan de ene koekoek de andere koekoek uit het nest werken ? Waarschijnlijk wel was de conclusie, een koekoekje van eigen deeg.

Tijd om weer te gaan vogelen! Langs de Zouwendijk is een klein uitkijk-platformpje gemaakt, een tiental meters diep in het riet; daar gingen we nog even kijken. Je staat dan midden tussen de rietvogels en kunt ze behoorlijk goed zien en horen. Onder andere hebben we daar de kleine karekiet goed kunnen zien. Ook hier ging de purperreiger-optocht gewoon door en liet ook onze koekoek zich zien en horen. “Kijk een purperreiger” werd beantwoord met “Dank je. De koekoek!”.

Tevreden en voldaan keerden we huiswaarts.

Soorten (73)

Aalscholver, Blauwborst, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Bosrietzanger, Braamsluiper, Bruine Kiekendief, Buizerd, Cetti’s Zanger, Ekster, Fazant, Fitis, Fuut, Gierzwaluw, Grasmus, Grauwe Gans, Grauwe Vliegenvanger, Groenling, Grote Bonte Specht, Grote Canadese Gans, Grutto, Heggenmus, Holenduif, Holenduif, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kauw, Kievit, Kleine Karekiet, Kleine Mantelmeeuw, Kleine Plevier, Kneu, Knobbelzwaan, Koekoek, Koolmees, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Ooievaar, Pimpelmees, Purperreiger, Putter, Rietgors, Rietzanger, Roodborst, Roodborsttapuit, Scholekster, Snor, Sperwer, Spotvogel, Spreeuw, Staartmees, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Tuinfluiter, Tureluur, Turkse Tortel, Vink, Visdief, Waterhoen, Winterkoning, Witte Kwikstaart, Witvleugelstern, Zanglijster, Zwarte Kraai, Zwarte Stern, Zwartkop.

Verslag excursie Nieuwkoopse Plassen

Over scherpe ogen, scherpe oren, thuis-determinatie en verstopte waterhoenen.

Ondanks afschrikwekkende verslagen over kleine bootjes in storm en regen (en zingende sirenen), was er toch een mooie opkomst voor de excursie naar de Nieuwkoopse Plassen op zaterdagmorgen om zeven uur bij de Papaver. Vijftien deelnemers: twee achtpersoonsbootjes vol, want de 16e deelnemer zou aansluiten in Noorden bij de bootverhuur. Zo reden we tijdig van Delft via Alphen en Nieuwkoop naar het plaatsje Noorden. Volgens afspraak gingen we om iets voor acht uur de boot in op het vertrekpunt bij de kerk/kapel. Het was nog fris maar wel droog.

Al snel na vertrek hoorden we de kleine karekiet kraken in het riet, en niet veel verderop de wat muzikalere rietzanger. Die laatste soort hoorden we de hele vaart lang, vrijwel overal. En natuurlijk was deze soort ook vaak goed te zien. Direct in het eerste stukje van de vaart hoorden we al zwartkopmeeuwen roepen (beetje katachtige roep, terwijl kokmeeuwen vooral krijsen). We krijgen ze niet direct goed te zien.

Iets verderop zit een grote kokmeeuwenkolonie waar we nog even stopten en tegen het licht (en tegen beter weten) in probeerden de zwartkopmeeuwen tussen de kokmeeuwen te ontwaren. Visdiefjes lieten zich wel onderscheiden. We vervolgden de rode vaarroute tussen de rietlanden door, met een lekker gevoel van onthaasting dankzij de fluisterstille bootjes en het rustige vaartempo. Al snel waren ook zwartkop en tuinfluiter te horen en kon er worden geoefend op het onderscheid tussen die twee.

De jodelende roep van de wulp hadden we al diverse malen gehoord maar we krijgen nu ook een paartje heel goed te zien: ze zaten in het rietland op slechts enkelen meters afstand: wat een schitterende beesten zijn het! In de verte zagen we ook een van de wenssoorten van vandaag: een purperreiger. De vlucht ging voor de boot langs en zo kon iedereen ‘m toch even bewonderen.

De zwarte stern, de andere vogelsoort die ook typisch is voor het Nieuwkoopse Plassen gebied liet het de hele tocht afweten. Ondertussen konden we wel een boompieper bewonderen: hij liet zich goed horen en demonstreerde zijn typische baltsvluchten. De koekoek hadden we ook al een paar keer gehoord en zien vliegen, maar nu zagen we er eentje mooi in een boom zitten, dus die gingen we langzaam van dichterbij bekijken.

Een prachtige purperreiger sprong op en vloog er vandoor. De koekoek bleef gelukkig zitten en kon door iedereen gespot worden, tot het andere bootje dichterbij kwam en ook die opvloog. Onder het genot van melodische vogelzang (zanglijster, tuinfluiter, en andere huis-,tuin- en keuken-vogels) voeren we de route uit. Een enkeling had onderweg misschien toch een glimp van een zwarte stern opgevangen (gelukkig staat de Zouweboezemexcursie volgende week op het programma en garant voor zwarte stern). Routineus werden de bootjes weer aangelegd bij de verhuur en daarna kwamen we toe aan koffie (en appeltaart).

Na -gepraat, koffie en verrekening van de boothuur vervolgden we de excursie in de Groene Jonker. Dat ligt een kleine 5 minuten rijden voorbij Noorden. Gewapend met kijkers en een aantal telescopen betraden we het gebied. In de verte waren direct enkele zwarte sterns te zien die ook vrij snel weer uit het zicht verdwenen. Er stond een licht windje en daardoor was het iets uitdagender om de vogels te ontdekken. Natuurlijk waren kleine karekiet en rietzanger weer van de partij.

Op de plas ontdekten we diverse watervogels, waaronder geoorde futen (heel herkenbaar aan de duikactie zodra hun exacte locatie werd uitgelegd) en een (voor deze tijd van het jaar) grote groep smienten (10+). Niet veel later werd de eerste blauwborst gehoord en gespot. Snor was ook te horen maar werd (helaas) niet gezien. In dit gebied lopen de padjes mooi tussen de stukken riet en struikgewas door waardoor je relatief dicht op de vogels zit. Rietgorzen wilden ondanks de wind wel boven in de stengels gaan zitten. Op een windstille dag hadden we vast nog meer zangers zo kunnen spotten.

Iets verderop hadden de scherpe ogen van Alfred een roofvogel in het vizier: hoog in de lucht maar toch te determineren als boomvalk. Zo’n beetje halverwege het gebied is een mooi plekje met zicht over de plas met veel kokmeeuwen in de verte, en een goed bosje voor bosrietzanger, maar alleen een winterkoning liet zich er horen .. tot er een snelle roofvogel aan kwam vliegen die het bosje in dook: een havik!

Er was nog meer spektakel: een donkere meeuw-achtige vogel kwam van achteren langszij. Het was een wendbare vogel met hangbuik, fors postuur maar toch ranke puntige vleugels: duidelijk het silhouet van een jager. Bijzonder om zo’n zeevogel hier te zien, toch al een aardig stukje landinwaarts. De verwondering te boven gekomen pakten de cameramannen (Kees, Alfred, Raymond) snel hun toestel en konden nog een paar plaatjes schieten, al was de vogel inmiddels al wat verder door gevlogen. In de verte zagen we wat kokmeeuwen in actie komen toen de jager de kolonie overvloog, maar een jager is overduidelijk oppermachtig in het luchtgevecht en niet onder de indruk van een paar kokmeeuwen. We bleven zitten met de vraag welke jagersoort het betrof: kleinste, kleine, middelste of grote? De eerst en de laatste vielen vrij snel af als optie. De foto’s op de camera’s, voor zover scherp genoeg, lieten wel iets van een uitstekend puntje zien op de wigvormige staart maar het gaf niet direct uitsluitsel.

Nog lang onder de indruk van onze bijzondere waarneming, wandelden we het rondje Groene Jonker af. Al een tijdje waren we verbaasd over de absentie van een gewone soort als waterhoen. Een enkeling had ‘m wel gehoord maar nog niemand had er (bewust) één gespot. Terug bij de parkeerplaats naast de boerderij beraamden we nog een plan voor het vervolg. Sommigen keerden al huiswaarts, maar de rest ging mee naar de volgende uitstap.

‘Lusthof de Haeck’ ligt aan de zuidkant van de Nieuwkoopse Plassen, vlakbij het Oude Meije riviertje. Het is niet heel bijzonder qua vogels, alhoewel je er maar zo een Waterhoen zou kunnen zien, maar qua vegetatie is het zeker interessant en sowieso leuk voor een korte wandeling. Met Kees Mostert’s scherpe oren in onze auto – de rest van Kees zat er ook bij trouwens – hoefden we alleen maar het raampje van de auto op tijd open te doen om spotvogel aan onze lijst toe te voegen. Hoe doet ie dat? Hoe dan ook, we stopten dus onderweg nog even op juiste plek om de prachtige spotvogelzang goed in ons op te nemen. Hij was niet te spotten, alhoewel er een bruine vogel boven in een van de bomen werd ontdekt. Dit bleek een zanglijster te zijn.

Daarna een klein stukje doorrijden en je staat bij de achteringang van de Haeck. Daar over de brug gekomen vervolgden we het bospad rechts, waar al vrij snel toch een leuke vogelsoort werd vernomen, wederom met hulp van Kees’ auditieve waarnemingsvermogen: een grauwe vliegenvanger. Ook voldoende scherpe ogen in de groep om die vervolgens nog te kunnen zien: heel fraai zat ie rustig op een dode tak voor een boomstam. Vervolgens bewonderden we o.a. (rode) vuurjuffers en ronde zonnedauw die hier ook te vinden zijn. Ook (echte en ‘onechte’) koekoeksbloemen waren te zien. De drassige bodem in dit gebied biedt interessante flora.

Aan de noordkant is weer zicht op de plassen en daar konden we met wat moeit toch af en toe een zwarte stern zien vliegen. We liepen nog een klein stukje over het fietspad, langs het bloemenrijke dijkje, maar behalve een paartje kneutjes vernamen we geen nieuwe soorten voor onze daglijst: zelfs de waterhoen liet zich maar niet zien. Ook niet op de terugweg door de Haeck. Terug bij de auto’s kon Alfred tussen de kokmeeuwen op het weiland nog een paar zwartkopmeeuwen ontdekken en ons die mooi in de telescoop laten zien. Een mooie afsluiter van een lekkere vogeldag. Nu alleen op de terugweg naar Delft nog even een hoentje (waterkip) scoren…dat zou toch een eitje moeten zijn. De praktijk bleek anders. Desondanks een fijne en gezellige excursie afgerond: iedereen bedankt voor de enthousiaste deelname!

Thuisgekomen, kwamen al snel berichten en bewijsplaten van Kees en Alfred op de mail binnen: de waarneming in de Groene Jonker betrof een Kleine Jager. We dachten de eersten te zijn met deze waarneming in de Groene Jonker op waarneming.nl, maar de volgende dag bleek iemand op waarneming.nl ons toch net voor te zijn geweest en ook foto’s gemaakt te hebben. Een 2e zomerkleed exemplaar met gestreepte onderzijde en een typisch puntige uitsteeksel aan de staartpunt (middelste jager heeft een stomp uitsteekseltje).

Soortenlijst (78):

Aalscholver, Bergeend, Blauwborst, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Boompieper, Boomvalk, Brandgans, Bruine Kiekendief, Buizerd, Cetti’s Zanger, Ekster, Fazant, Fitis, Fuut, Geoorde Fuut, Gierzwaluw, Grauwe Gans, Grauwe Vliegenvanger, Groenling, Grote Bonte Specht, Grote Zilverreiger, Grutto, Havik, Holenduif, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kauw, Kievit, Kleine Jager, Kleine Karekiet, Kleine Mantelmeeuw, Knobbelzwaan, Koekoek, Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Oeverloper, Pimpelmees, Purperreiger, Putter, Rietgors, Rietzanger, Roerdomp, Roodborst, Scholekster, Slobeend, Smient, Snor, Spotvogel, Spreeuw, Staartmees, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Tuinfluiter, Tureluur, Turkse Tortel, Vink, Visdief, Waterhoen, Wilde Eend, Winterkoning, Witte Kwikstaart, Wulp, Zanglijster, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Stern, Zwartkop, Zwartkopmeeuw

Verslag Texel – 13 en 14 mei 2023

Karine Cornelisse

Op zaterdagochtend vertrokken we om 6.45u met vijftien enthousiaste vogelaars in vier auto’s vanuit Delft en met één auto en twee vogelaars uit Nootdorp. De andere deelnemers aan de excursie – totaal waren we met 25 – waren al op het eiland aanwezig; die zouden we treffen bij onze eerste stop bij De Petten.

De reis naar Den Helder verliep dusdanig voorspoedig dat we een boot eerder konden nemen en zodoende stonden we na een korte trip over het Marsdiep al om 9.00u bij De Petten. Hier zagen we gelijk al een flink aantal soorten, o.a. grote stern, stormmeeuw, bergeend, rosse grutto, rotgans en boerenzwaluw. Na De Petten reden we door naar de Mokbaai, waar eiders en wulpen aan het foerageren waren en ook o.a. baardman, rietgors en grasmus zich lieten zien. Vandaag wilden we de oostkant (Waddenkant) van het eiland bekijken en zodoende was onze volgende stop in Noordoostelijke richting bij Gemaal De Schans (bij Oudeschild).

We moesten wat klimmen en klauteren naar het uitkijkpunt op de dijk (wat best hilarisch was), en daar keken we mooi uit over de Waddenzee. Een paar dansende dwergsterns (wat zijn die klein!) voerden tussen de visdiefjes een ware luchtshow op. We klauterden onze weg terug en reden door naar Ottersaat. Daar zat tussen een groep rotganzen een witbuikrotgans. Ook waren er een paar noordse sterns, en Kees zag er één die goed gecamoufleerd tussen de visdiefjes zat te broeden.

Intussen werd het tijd voor pauze-met-koffie-en-taart en zodoende kwamen we op een terrasje in het zonnetje in Oudeschild terecht. Tijdens de appeltaart konden we overleggen over onze ‘wenssoorten’ voor dit weekend. Twee waren er in elk geval duidelijk; de bijeneter (die na gisteravond uiteindelijk niet meer werd gezien; we waren net te laat, hoort er bij), en een groepje van 20 morinelplevieren op een akker in Midden Eierland. De morinelplevieren zaten er kennelijk nog, en we voelden enige urgentie om die te gaan bekijken voordat zij misschien (net als de bijeneter) zouden besluiten om verder te trekken. De akker werd vrij snel gevonden en de plevieren ook, al is het wonderlijk hoe deze prachtig gekleurde beestjes zich weten te camoufleren op de kale aarde om hen heen. We hebben ze (uiteraard op afstand vanaf het pad) een poos staan bestuderen; iedereen genoot van deze hele bijzondere waarneming.

Bij onze volgende stop – Utopia – troffen we een rustende steltloper in winterkleed die nogal op een krombekstrandloper leek. Er werd gewikt en gewogen, foto’s werden zorgvuldig bekeken en de vogelgidsen bestudeerd. Uiteindelijk werd zelfs Klaas de Jong geraadpleegd en die vond het ook een krombek. Daar was iedereen erg tevreden mee. Bij de Schorren wandelden we aan weerszijden van de dijk en daar kwamen honderden steltlopers in beeld, w.o. bonte strandloper, goud- en zilverplevier, wulp en ook diverse soorten ganzen.

Tegen het einde van de middag bereikten we het Vogelkijkpunt Renvogelveld bij De Cocksdorp. Daar werden in en bij de plas o.a. zomertaling, kemphaan, groenpootruiter en bosruiter genoteerd.

Inmiddels was het voor de zaterdagdeelnemers tijd om terug te gaan voor de boot naar Den Helder. Bagage van vertrekkers cq. blijvers werd – ook nog afhankelijk van de logeerplaats van de blijvers op het eiland – overgeheveld naar de juiste auto’s (met complimenten voor Toine die dit logistiek allemaal wist te coördineren) en de vertrekkers werden uitgezwaaid.

Hierna vervolgden we onze weg met een rondje om de plas naar De Robbenjager. Dit leverde o.a. een roodborsttapuit, dodaars en nachtegaal op. Daarna besloten we te genieten van een drankje en borrelplateau (plateaus) in de zon aan het strand. Dat was zeer goed vol te houden, maar met het ondergaan van de zon werd het nogal fris en wij gaandeweg ook, dus gingen we snel door naar restaurant De Rog voor een heerlijk diner.

Rond 22.00u vertrok een groepje uit het restaurant voor een impromptu avondexcursie op zoek naar de nachtzwaluw. We wisten vrij nauwkeurig waar deze te vinden was en zodra we in het nachtelijke bos arriveerden, hoorden we al het kenmerkende harde snorren van de nachtzwaluw. En even later klonk ook de ‘knorknor-tjiep!’ van diverse houtsnippen, die als donkere silhouetten over onze hoofden vlogen. Wat een bof! Dat was een fijne afsluiting van de dag!

De volgende ochtend verzamelden we weer in De Cocksdorp. Het was vandaag een stuk frisser dan gisteren dus menigeen had alle meegenomen kleding in lagen over elkaar aan. Vandaag zouden we de westkant (Noordzeekant) van het eiland bezoeken.

We begonnen bij De Tuintjes, waar een paar braamsluipers luidruchtig in de bosschages aan het scharrelen waren en zich goed van dichtbij lieten bekijken. Even verderop jubelde een nachtegaal, heel dichtbij maar goed verstopt. Na een korte wandeling door de duinen, waar o.a. blauwe kiek en kneu zich lieten zien, bezochten we het zuidelijke uitkijkpunt van de Slufter. Hier zaten diverse families eider in het plasgebied te rusten. Een klein zwart ondefinieerbaar hoopje werd op enig moment wakker van een kudde voorbij galopperende Konikpaarden en ontpopte zich tot een lange rij eiderpulletjes die achter hun moeders aan het water in waggelden. Iedereen was blij pulletjes aan het tellen. Uitkijkend vanaf het duin over de Sluftervallei is dit het ultieme Texelgevoel!

We gingen door naar Waalenburg, waar we het nieuwe Natuurcentrum De Marel (Texels voor grutto) bezochten. Naast de koffie en koek bleek de natuurwinkel een walhalla voor (vooral) de dames en menigeen vertrok met een mooie nieuwe mok, cadeautas of vogelvoederstation. Voor de lunch reden we door naar Den Burg.

Mark had daar even tevoren al fietsend door het bos een fluiter gehoord dus die zouden we gaan zoeken. Maar eerst gingen we lunchen aan de rand van het bos, waar een deel binnen en een deel buiten ging zitten. Halverwege de lunch ontstond buiten enige opwinding toen ineens het kenmerkende rateltje van een fluiter klonk, maar dat bleek uiteindelijk niet uit het bos te komen, maar van een vogelapp die binnen afgespeeld werd om de fluiterzang te checken. Dat was in elk geval goed geslaagd! Uiteindelijk liet de ‘echte’ fluiter zich niet horen, maar Kees ontdekte wel een gekraagde roodstaart in de boomtoppen, en even later ook een boompieper.

We hadden nog even de tijd voor de boot terug van 17.00u en besloten de Horsmeertjes te bezoeken. Op de duintop genoten we van het prachtige uitzicht totdat het echt tijd was om te vertrekken. Dank Toine en Kees voor de gestroomlijnde organisatie en het fijne gidsen én iedereen voor de gezelligheid. Het was een fantastisch weekend!

Soorten die we hebben gezien (totaal 106):

Aalscholver, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Stern, Visdief, Kleine Zilverreiger, Eider, Kluut, Bonte Strandloper, Steenloper, Bergeend, Grauwe Gans, Holenduif, Bruine Kiekendief, Witte Kwikstaart, Scholekster, Kauw, Tureluur, Stormmeeuw, Rosse Grutto, Buizerd, Slobeend, Kuifeend, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Kneu, Rotgans, Wilde Eend, Fitis, Ekster, Wulp, Rietzanger, Groenling, Rietgors, Baardman, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Grasmus, Gierzwaluw, Lepelaar, Oeverzwaluw, Zwarte Kraai, Winterkoning, Knobbelzwaan, Kievit, Meerkoet, Gele Kwikstaart, Dwergstern, Grutto, Fuut, Putter, Bontbekplevier, Huiszwaluw, Witbuikrotgans, Nijlgans, Torenvalk, Turkse Tortel, Huismus, Houtduif, Merel, Veldleeuwerik, Morinelplevier, Zilverplevier, Groenpootruiter, Graspieper, Goudplevier, Grote Mantelmeeuw, Regenwulp, Oeverloper, Krombekstrandloper, Koolmees, Fazant, Zomertaling, Kemphaan, Bosruiter, Krakeend, Tapuit, Heggenmus, Roodborsttapuit, Dodaars, Nachtegaal, Wintertaling, Brandgans, Zwartkop, Boerenzwaluw, Kleine Karekiet, Spreeuw, Noordse Stern, Nachtzwaluw, Houtsnip, Stadsduif, Braamsluiper, Vink, Cetti’s Zanger, Pimpelmees, Waterhoen, Blauwe Kiekendief, Zwarte Ruiter, Kleine Plevier, Gekraagde Roodstaart, Roodborst, Grote Bonte Specht, Boompieper, Boomkruiper, Tafeleend, Zilvermeeuw.

Foto’s:

  • 1c96 etc: Toine
  • 39ade etc: Toine
  • 43c2 etc: Marc (via de app gekregen)
  • 1000 etc: Suzan de Koning
  • IMB_6038: Karine
  • Unknown 1: Toine
  • Unknown 2: Gert van der Horn
  • Unknown: Gert van der Horn

Fiets-excursie Kraaiennest

Zaterdag 3 juni, fietsexcursie

Start: Onder Ons/Zwembad Kerkpolder om 7.00 uur

Informatie en aanmelden op donderdag 1 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Gert van der Horn, Tel: telefoonnr

Een aangepaste (halve dag) fietsexcursie aan de westkant van Delft. We hebben dit gebied al enkele keren eerder bezocht met een fietsexcursie in verschillende jaargetijden, zie de excursieverslagen op de Vogelwacht website. Met de recente aanpassingen van het gebied is het helemaal de moeite waard geworden, zeker ook aan het eind van de lente.

Naast de oeverzwaluwen bij de aangelegde zwaluwwand, ook veel activiteit op de aangelegde eilandjes: we verwachten kluten, visdiefjes, kleine plevieren, waarschijnlijk met jongen. Ook bruine kiekendief en roerdomp worden er vaak gezien. Wie weet wat er nog meer opduikt daar.

De fietstocht ernaartoe is ook zeker de moeite waard: langs het beschermd dorpsgezicht van ’t Woudt, door de polders, langs de Zweth, via de Zeven Gaten en de Wollebrand. Op de terugweg fietsen we waarschijnlijk nog even langs de Duifpolder: wie weet laat de zwartkopmeeuw zich nu wel zien, en laat de spotvogel zich weer horen.

Excursie Zouweboezem/Ameide

Zaterdag 27 mei, 7.00 uur, auto-excursie

Start Korftlaan tegenover de Papaver.
Kosten € 0,07 per kilometer.
Informatie en aanmelden op donderdag 25 mei tussen 19.00 en 21.00 uur bij Alfred Pellemans, Tel: telefoonnr

Dé plek om eens te genieten van de echte Hollandse veenmoerasvogels. Purperreiger (grootste kolonie van NL), zwarte stern, bruine kiekendief en vele rietvogels als de blauwborst, rietzanger, sprinkhaanzanger, kleine karekiet, rietgors en misschien de snor. Ook de koekoek laat zich hier veelvuldig horen en zien. Verder veel weidevogels en de kans om een kneu of een sperwer te zien. Vorig jaar is de Cetti’s zanger gehoord en gezien.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2022

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

jun
3
za
07:00 Fietsexcursie Kraaiennest
Fietsexcursie Kraaiennest
jun 3 @ 07:00 – 14:00
Zaterdag 3 juni, fietsexcursie Start: Onder Ons/Zwembad Kerkpolder om 7.00 uur Informatie en aanmelden op donderdag 1 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Gert van der Horn, Tel: telefoonnr Een aangepaste (halve dag) fietsexcursie … Lees verder
jun
17
za
07:00 Wandelexcursie Tanthofkade
Wandelexcursie Tanthofkade
jun 17 @ 07:00 – 11:00
Zaterdag 17 juni, 7.00 uur, wandelexcursie Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder) Informatie en aanmelden op donderdag 15 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, Tel: telefoonnr Peter Jacobs is mede- … Lees verder
jun
24
za
09:00 Fietsrondje Zuidpolder Delfgauw
Fietsrondje Zuidpolder Delfgauw
jun 24 @ 09:00 – 13:00
Zaterdag 24 juni, fietsexcursie Start Zuideindseweg bij de N470 om 9.00 uur Informatie en aanmelden op donderdagavond 1 oktober tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr . De Zuidpolder van Delfgauw … Lees verder
aug
26
za
07:00 Auto- excursie Brabantse Biesbosch
Auto- excursie Brabantse Biesbosch
aug 26 @ 07:00 – 17:00
Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 7.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 24 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Telnr.: telefoonnr Al 13 jaar lang is … Lees verder

Thank you for your upload