Vlotje voor broedende meerkoeten

Hans Zweekhorst

Naar aanleiding van een signaal over de broedende meerkoeten onder een fontein van het Agnetapark, is advies ingewonnen bij de verantwoordelijk assetbeheerder en onze stadsecoloog Diny Tubbing. Onderstaand het resultaat:

Ze lijken er niet zoveel last van hebben. De fontein spuit niet door het nest. Het water valt bovendien in een cirkel om het nest heen en vormt zelfs een natuurlijke barrière. De vraag is dan ook of hier sprake is van verstoring. Zeker gezien ze op het nest gingen zitten nadat de fontein aan ging. Diny Tubbing gaat er van uit dat van verstoring van het nest hier geen sprake is. Los daarvan is het van groot belang dat de fontein echt aan moet staan vanwege de grote hoeveelheden aan muggen in de buurt. Afgelopen jaar was zowel de fontein uit als ook de pomp in de vijver. Het stilstaande  lage water heeft mede geleid tot de huidige muggenoverlast. Het advies is dan ook om de fontein aan te laten en buiten de invloedsfeer van de fontein nu direct een vlotje te plaatsen. Diny Tubbing heeft hiervoor contact gelegd met de Vogelwacht.  

foto Hans Zweekhorst

Er is een vlotje geplaatst. In het nest liggen al eieren.  De meerkoeten hebben geen last van de fontein. Ze zwemmen gewoon tussen de druppels van de fontein door, aldus Hans Zweekhorst.

Verslag excursie Zouweboezem

Raymond Van der Ham

Punkt 7 uur vertrekken we naar de Zouweboezem bij Ameide, een m-auto (Hans, Marc, Toine, Raymond) en een v-auto (Marianne, Ellen, Marieke). Bij aankomst was het even passen en meten op de ‘P’, want we waren niet de eersten. Niet verwonderlijk bij het weer voor de dag: zonnig, een paar sluierwolken, weinig wind, dus prachtig! Al direct na het inparkeren een slaande vink boven ons, een onzichtbare Cetti ergens beneden hem en een bruine kiekendieven in de verte. Dan verder de weg af langs boezem en rietland, tot die bij de Kikker overgaat in een fiets/wandelpad. Gauw kom je dan bij een vlonder in het riet, waar zwarte sterns af en aan vliegen, met vlak voor ons op een van de omgaasde eilandjes een poging tot paring. Het loonde om af en toe op te kijken, bruine kieken en purperreigers waren niet van de lucht, vlogen dus herhaaldelijk langs en over. 

De aankondiging in Vogelstreken beloofde nog meer “echte Hollandse veenmoerasvogels”, en dat was geen loze belofte. Blauwborsten, snorren, rietzangers, rietgorzen, kleine karekieten en nog meer Cetti’s. Eén keer een sprinkhaanzanger, die bij mij helaas niet meer naar binnen wou komen (irritant, confronterend, bijna iedereen hoort hem, ook Merlin). Wel al die andere zangers gehoord, zoals tjiftjaf, fitis, tuinfluiter, zwartkop, grasmus etc. (zie de lijst hieronder). Langs een doodlopend aftakpad naar een kijkscherm, was het niet moeilijk om een blauwborst in ideale pose te vereeuwigen. Trouwens, ook mooie varens langs de route: mannetjes- en wijfjesvarens (dit zijn verschillende soorten), stekelvarens en een wilg met een flinke eikvaren in haar/zijn knot. Over de sloot een veld vol met bloeiend moeraskartelblad en verspreide orchideeën. Tot slot zijn we nog even omgereden naar een uitkijkpunt aan de westkant van het rietland, waar we afscheid konden nemen van de purperreigers, inclusief een die in een slootkant aan de overkant van de weg stond te spieden naar prooi.

Onze lijst (66 soorten): grote Canadese gans, grauwe gans, knobbelzwaan, nijlgans, bergeend, slobeend, krakeend, wilde eend, tafeleend, kuifeend, fazant, gierzwaluw, koekoek, holenduif, houtduif, Turkse tortel, waterhoen, meerkoet, fuut, scholekster, kievit, grutto, tureluur, kokmeeuw, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, visdief, zwarte stern, ooievaar, aalscholver, lepelaar, blauwe reiger, purperreiger, bruine kiekendief, buizerd, grote bonte specht, torenvalk, ekster, kauw, zwarte kraai, pimpelmees, koolmees, boerenzwaluw, Cetti’s zanger, fitis, tjiftjaf, rietzanger, kleine karekiet, snor, sprinkhaanzanger, zwartkop, tuinfluiter, grasmus, winterkoning, spreeuw, merel, roodborst, blauwborst, huismus, heggenmus, witte kwikstaart, vink, groenling, kneu, putter en rietgors.    

De Zouweboezem is een sjieke vogelplek, maar met één nadeel (= voordeel?): de koffiestop is in Ameide. Omdat het gebied niet groot is, was een terras aldaar dan ook het besluit van onze ideale veenmoerasvogelochtend. Met uitzicht op het ooievaarsnest op de kerk, gierzwaluwen erboven (die hadden we nog niet) en de steeds feller schijnende zon nakletsen bij koffie etc., al of niet met een punt. Bedankt Hans!

Waterdunen in Zeeuws Vlaanderen

Nieuw: Waterdunen Zeeuws Vlaanderen
Zaterdag 18 mei, 7.00 uur, auto-excursie
Start Korftlaan tegenover de Papaver.
Kosten € 0,07 per kilometer.

Informatie en aanmelden op donderdag 16 mei tussen 19:00 en 21:00 uur Gert van der Horn, Tel: telefoonnr

Dit gebied is pas in 2022 opengesteld als natuurgebied maar is ook te zien als onderdeel van de Deltawerken.

Het is een uniek getijdengebied in Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn zoutwaterplassen, schorren, slikken, en eilandjes, met andere woorden: van alles dat mooie vogelsoorten kan aantrekken. Omdat het aan de kust ligt ook goed om zeevogels te spotten. Er is een mooie wandelroute langs diverse biotopen met diverse kijkhutten, kijkschermen en kijkbruggen.

Het is een nieuw gebied op onze excursielijst, dus nog spannend om te ontdekken welke soortenlijst dit op gaat leveren. We verwachten in ieder geval diverse sterns en steltlopers te noteren, maar ook diverse zangvogels. Dit gebied is wel een flink stuk rijden, dus we gaan onderweg zeker nog een extra (verrassings)vogelstop inplannen. Ook benieuwd, meld je aan!

Oeverzwaluwen nemen intrek

Leo Meewisse

Lange tijd bleef het spannend. Begin april zag ik al een flinke groep oeverzwaluwen bij de wand in het Buytenpark in Zoetermeer en aan de Korftlaan nog niets. In de weken er na zag ik er soms twee en een keer een grotere groep, maar meestal niets.

Gisteren echter, op 8 mei was het wel raak. Een heel grote zwerm vloog in er uit op de gaten en ook nog aan de zichtzijde van de Korftlaan! Broedgangen tellen doen we later wel. Vorig jaar hebben ze onze wand wel beproefd, maar zijn ze vertrokken naar een andere en versere wand. John meldde mij dat het Kraaiennest op 0 staat, maar aan de Harnasdreef wel 150 stuks! Boven de A4 wand zag hij nog niets vliegen. Het zijn nu eenmaal pioniersvogels en we kunnen tevreden zijn met een royale bezetting op twee van de vier wanden die we onderhouden. John meldt ook nog een kolonie in een zandhoop in Schieveen, nabij Zestienhoven met 20 bezette nestgangen.

Zie: https://waarneming.nl/observation/308265238/

Wandelexcursie stadsvogeltocht Nationale Vogelweek

Nationale vogelweek Stadsvogeltocht
Zaterdag 11 mei, 9.00 – 12.00 uur, wandelexcursie.
Start: Station Delft
Door Pieter Aaldring

Wandelexcursie in het kader van de Nationale Vogelweek

Informatie en aanmelden via de website van de nationale vogelweek http://www.vogelweek.nl/ mailen of bellen naar p.aaldring@planet.nl / telefoonnr

Pas recent is er volop aandacht voor vogels in de stad. In de stad vinden we vogels die van nature houden van een rotsachtige omgeving, zoals de gierzwaluw, de stads(rots)duif en de zwarte roodstaart. Daarnaast zijn er diverse watervogels te vinden in de grachten van Delft, zoals de Fuut, de Meerkoet en de Blauwe Reiger. Verder zijn er in de grote stadstuinen veel zangvogels te vinden. Een stad als Delft herbergt verrassend veel soorten vogels waar niet iedereen zich van bewust is. Zo heeft zich recent een kolonie lepelaars gevestigd op het Vogeleiland (hoe toepasselijk) aan de rand van de stad. Dit is een stukje lopen, maar zeker de moeite waard.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

mei
25
za
hele dag Dag/weekend excursie Texel
Dag/weekend excursie Texel
mei 25 – mei 26 hele dag
Dag/Weekend excursie Texel Zaterdag 25 en zondag 26 mei 2024 Verzamelen: vertrek om 7.00 uur, boot van 9.00 uur Start: Korftlaan tegenover de Papaver Excursieleiders: Toine Andernach en Kees Mostert Kosten: € 0,07 per kilometer … Lees verder
jun
8
za
07:00 Fietsexcursie Kraaiennest
Fietsexcursie Kraaiennest
jun 8 @ 07:00 – 15:00
Kraaiennest, Zaterdag 8 juni, fietsexcursie Start: Onder Ons/Zwembad Kerkpolder om 7.00 uur Informatie en aanmelden op donderdag 6 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Gert van der Horn, Tel: telefoonnr Een aangepaste (halve dag) … Lees verder
jun
15
za
07:00 Wandelexcursie Tanthofkade/ Abts...
Wandelexcursie Tanthofkade/ Abts...
jun 15 @ 07:00 – 12:00
Tanthofkade Zaterdag 15 juni, 7.00 uur, wandelexcursie Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder) Informatie en aanmelden op donderdag 13 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, Tel: telefoonnr De Tanthofkade kent … Lees verder
jun
22
za
07:00 Voornes Duin, Breedewater
Voornes Duin, Breedewater
jun 22 @ 07:00 – 16:00
Voornes Duin Breedewater Zaterdag 22 juni, 7.00 uur auto-excursie Start Korftlaan tegenover de Papaver. Informatie en aanmelden op donderdag 20 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr . Voornes Duin … Lees verder
aug
24
za
07:00 Auto-excursie Brabantse Biesbosch
Auto-excursie Brabantse Biesbosch
aug 24 @ 07:00 – 16:00
Biesbosch, zaterdag 24 augustus, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 7.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 22 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Telnr.: telefoonnr … Lees verder

Thank you for your upload