Home » Artikelen geplaatst door Redactie

Auteursarchief: Redactie

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Excursies afgelast

In verband met de aangescherpte coronaregels hebben we helaas moeten besluiten de aankomende excursies te verplaatsen naar een ander moment. Zodra we nieuwe data hebben, zullen we dat op deze site laten weten.

We zien op dit moment geen mogelijkheden om groepsgewijs een vogelexcursie te organiseren. Dat is erg jammer voor zowel de excursieleiders en natuurlijk voor de potentiële deelnemers.

Zodra het coronavirus is uitgeraasd en de regels weer zijn versoepeld, zullen we de draad weer oppakken. Houd vooralsnog de website goed in de gaten.

Onderhoud Oeverzwaluwwand Korftlaan door de Natuurwacht Delft

Pieter AaldringAfgelopen zaterdagmiddag, 24 oktober hebben kinderen van de Natuurwacht Delft weer het onderhoud van de oeverzwaluwwand aan de Korftlaan ter hand genomen. Uiteraard onder bezielende leiding van Leo Meewisse en een aantal begeleiders van de Natuurwacht. Ook Barbara Breimer, inmiddels vaste kracht bij het onderhoud van oeverzwaluwwanden was weer van de partij.

Voordat aan het reinigen en vullen van de 90 bezette gaten kon worden begonnen, deed Leo eerst uit doeken hoe een ander in z’n werk ging; er werd aandachtig geluisterd. Daarna werden de jongeren in groepjes verdeeld en ging iedereen aan de slag. Ook het gras en de kruiden op de wand verder vakkundig verwijderd en gekortwiekt. Dit gebeurde ouderwets met een zeis, wat een aantal jongeren toch wel interessant vond. Er werd al gesproken over een introductiecursus zeisen voor beginners !
Tijdens het vullen van de gaten werden de kinderen bijgepraat over hoe deze zwaluwen nestelen en waarom de gaten weer gevuld moesten worden. Het was het reuze interessant. Alle jongelui bedankt voor jullie inzet en aankomend voorjaar kunnen jullie eens komen kijken hoe de oeverzwaluwen weer gaan graven in de door jullie gevulde gaten.

 

Complimenten aan de bezorgers

Hans de WinterIn de laatste Vogelstreken (najaar 2020) stonden onze SOVON jubilarissen van de BMP broedvogeltellingen. Een terechte pluim voor dit goede en inspirerende werk voor de vogelbescherming. Succes van vele clubs, verenigingen en organisaties staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Dat geldt ook voor Vogelwacht Delft en omstreken.

In dit stukje aandacht voor een groep van onze vrijwilligers die niet voor het voetlicht staan. Je vindt ze niet terug in de lijst van personen op pagina 2 van Vogelstreken: het zijn de bezorgers van Vogelstreken. Enkele van hen staan wel op pagina 2, maar niet voor deze taak. Tweemaal per jaar, in het niet zo verre verleden zelfs viermaal per jaar, gaan zij door weer en wind om brievenbussen te vullen met ons prachtige clubblad. Sinds ik de ledenadministratie onder mijn hoede heb, dat is vanaf begin 2005, heb ik hier zicht op. Als schrijvers, redacteurs en drukker aan de slag zijn geweest, worden dozen vol Vogelstreken bij mij afgeleverd. Dan maak ik 22 verdeelpakketten klaar voor 22 bezorgers. In 2005 waren dat er nog 23. Vervolgens lopen de bezorgers hun rondje. Dat scheelt de Vogelwacht een hoop portokosten. Een van onze bezorgers verzorgt de verzending voor die adressen die niet belopen of befietst kunnen worden. Van de 23 bezorgers in 2005 zijn er in 2020 nog 9 actief! Hulde aan Anthony Patterson, Peter van den Akker, Henk Driessen, Gerard Dumaij, Rob en Maudy Suijkerbuijk, Anton en Nella Heidweiller, Joke Iest, Peter en Caroline Elfferich en Eveline Vogelaar. Maar ook de overige bezorgers, waarvan velen ook al jaren actief zijn of actief zijn geweest, dank namens alle lezers van Vogelstreken.

 

Verslag Excursie Driemanspolder: mandarijneenden, meerkoeten en meer

Toine Andernach‘Vandaag zullen we veel meerkoeten zien’, beloofde Alfred ons met een knipoog. ‘Dat zullen we nog wel ‘s zien’, dacht ik, want alleen daarvoor was ik niet zo vroeg mijn bed uitgekomen. Dan liever de exoten, de paria’s in de vogelwereld die onder het mom van ‘eigen vogels eerst’ worden doodgezwegen. Daarom heb ik iets met exoten. Maar ik draaf door.

Primeurs

Een select gezelschap van zeven vogelaars (inclusief gidsen Alfred en Pieter) kreeg vandaag twee primeurs. Piet uit De Lier ging voor het eerst mee met een excursie van de Vogelwacht. Piet bofte want met het door Corona beperkte maximum aantal van vier personen per groepje kreeg hij alle aandacht.

En voor het eerst werd de Driemanspolder aangedaan, een nieuw natuur- en recreatiegebied bij Zoetermeer dat pas een paar maanden open is. We zouden er geen spijt van krijgen! In twee kleine groepjes gingen we op pad en dit verslag is van groepje Meerkoet (Alfred).

De eerste exoten

Onderweg vloog er van alles over en in Nootdorp zagen we klein grut in struiken langs de weg neerstrijken. Het hoogfrequente geluid van de goudhanen werd door de (niet nader te noemen) ene helft van de groep gehoord en daarna door iedereen gezien. En ook exoot No. 1 (de nijlgans, oorspronkelijk uit Noord-Afrika) en exoot No. 2 (de fazant, uit de buurt van de Zwarte Zee) dienden zich aan.

Bij de golfbaan van Zoetermeer zagen we in onze linkerooghoek een wel erg kleurrijke smient in een slootje naast het fietspad zwemmen. Na een korte blik in de verrekijker bleek de vermeende smient een mandarijneend (exoot No. 3) te zijn. De mandarijneend komt oorspronkelijk uit Azië en werd in West-Europa vooral in vijvers gehouden. Zijn naam dankt hij aan die van de hoge Chinese ambtenaar die net zo kleurig gekleed ging als het kleed van de eend.

Walhalla

In het zuidelijke gedeelte van de Driemanspolder kwamen we in een walhalla van watervogels terecht. Alfred ontdekte al snel een vrouwtje rosse stekelstaart (exoot No. 4, uit Amerika). Piet maakte een goede beurt met zijn thermoskan koffie en vier kartonnen bekertjes. Daar waren we wel aan toe.

Verder veel smienten, wintertalingen, slobeenden, kuifeenden en wat pijlstaarten. En drie soorten futen: gewone futen, een paar dodaarzen en een geoorde fuut die door Rik werd ontdekt. Omdat het gebied zo open is, zagen we ook veel overkomen: veldleeuweriken, watersnippen en wulpen. En op een hekje zaten twee torenvalken naast elkaar.

Overdekt

Het overdekte kijkscherm in het noordelijke gedeelte van de Driemanspolder kwam precies op tijd in beeld want door de meer dan miezerregen en het lange stil staan waren we toch wat bevangen door de kou. Het kijkscherm bleek in tegengestelde kijkrichting meer interessants te bieden dan in de beoogde kijkrichting: in de jonge boompjes zaten veel graspiepers, putters, groenlingen en rietgorzen.

De Balij

Terug fietsten we via de Balij, over het brugje in de Scheg, het favoriete plekje van Alfred. Vaak zit hier een ijsvogel maar die had geen zin in bezoek. Wel hoorden we verschillende waterrallen. Verderop in het weiland stonden honderden brandganzen en tientallen Canadese ganzen (exoot No. 5, uit juist ja, Canada) dus een mooie gelegenheid om op zoek te gaan naar een roodhalsgans. Dat was iets te optimistisch.

Biesland

Als kers op de taart kwam boven de Bieslandse Bovenpolder nog wel een mooie havik over.

Slot

Na 32 kilometer fietsen en 62 soorten op de teller hadden we er een sportieve, productieve maar bovenal voldane dag op zitten. Wat een prachtig gebied is die Driemanspolder!

PS: Bij de 62 soorten die we zagen, zijn de onderweg gesignaleerde gedomesticeerde huiskippen, postduiven en soepganzen niet inbegrepen. Nog zo’n groep ondergewaardeerde gevleugelde vrienden.

Waargenomen soorten

Meerkoet, Wintertaling, Blauwe Reiger, Roodborst, Zwarte Kraai, Nijlgans, Aalscholver, Knobbelzwaan, Winterkoning, Slobeend, Waterhoen, Wilde Eend, Fazant, Huismus, Ekster, Torenvalk, Krakeend, Kokmeeuw, Groenling, Merel, Houtduif, Goudhaan, Vink, Zilvermeeuw, Grote Canadese Gans, Spreeuw, Pimpelmees, Koolmees, Mandarijneend, Boomkruiper, Buizerd, Grauwe Gans, Grote Zilverreiger, Fuut, Kuifeend, Smient , Watersnip, Kolgans, Pijlstaart, Kleine Mantelmeeuw, Geoorde Fuut, Dodaars, Rosse Stekelstaart, Veldleeuwerik, Tafeleend, Kramsvogel, Wulp, Graspieper, Kievit, Roodborsttapuit, Putter, Rietgors, Kauw, Gaai, Zwartkop, Koperwiek, Zanglijster, Waterral, Brandgans, Cetti’s Zanger, Staartmees, Havik.

 

De nestkastenfabriek – nestkasten voor Staatsbosbeheer

Leo Meewisse

Sinds enige tijd ben ik bezig met een grote opdracht van Staatsbosbeheer voor het leveren van maar liefst 75 nestkasten.

Inmiddels heb ik dank zij de vele regendagen behoorlijk vorderingen gemaakt. De 75 bestelde nestkasten zijn vrijwel klaar. Alleen nog nummertjes er op. Zo kunnen de “Vrienden van Vlietland”, die het onderhoud gaan doen, het monitoren gemakkelijk uitvoeren.

De nestkasten worden zeer degelijk uitgevoerd o.a. dubbel verlijmd, met dakbedekking en aluminium omlijsting van de invlieggaten. Ook probeer ik zo veel mogelijk materialen  te hergebruiken; dat is duurzaam en de kosten blijven laag. Zo was ik enkele weken terug bij een vestiging van onze afvalinzamelaar. Het samenwerkingsverband van onze omliggende gemeenten om onze afvalstromen zo milieuvriendelijk in te zamelen en te laten verwerken. Ik leverde wat chemisch afval in en zag op de balie een pot groene beits staan. Ik liet de medewerker weten waar ik mee bezig was en hij stelde de pot verf spontaan beschikbaar. Ook dook hij in de container en haalde nog twee bruikbare potten op en gaf ze mee.

Op de bijgaande foto zie je dus wat kleurverschillen, maar een gegeven paard kijk je niet in de bek heb ik geleerd. De lichtbruine is een houtveredeling die ik heb ingezet als grondverf. Zie de kleurverschillen op de foto. De kasten, bedoeld voor m.n. mezen om in het natuur- en recreatiegebied de eikenprocessierupsen in toom te houden, worden binnenkort afgeleverd. De vereniging Vrienden van Vlietland (nabij Leidschendam) gaan ze dan in november ophangen.

zie ook https://www.vriendenvanvlietland.nl/

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

nov
7
za
08:00 AFGELAST: Oude land van Strijen/...
AFGELAST: Oude land van Strijen/...
nov 7 @ 08:00
Zaterdag 7 november, Oude land van Strijen/Korendijkse Slikken, auto- excursie In verband met de corona regels is besloten dat deze excursie niet door kan gaan. Afgelast Start Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten … Lees verder
dec
12
za
08:00 AFGELAST: Excursie Arkemheen/Oos...
AFGELAST: Excursie Arkemheen/Oos...
dec 12 @ 08:00
Zaterdag 12 december, Arkemheen/Oostvaardersplassen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 10 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Gert van der … Lees verder
jan
16
za
08:00 Excursie De Kwade Hoek
Excursie De Kwade Hoek
jan 16 @ 08:00
Zaterdag 16 januari, De Kwade Hoek, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 14 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Jannie … Lees verder