Home » Artikelen geplaatst door Redactie

Auteursarchief: Redactie

De dating specht deel drie en slot

door Leo Meewisse

Vanaf onze ontbijttafel hebben we via ons keukenraam een fraai uitzicht op de vogelvoederplaats. Zie ook het bericht van 14 april onder de knop “nestgelegenheid”. De spechten man was lange tijd alleen, wat toch wel enigszins zorgelijk was. Op 12 mei verscheen uiteindelijk dan toch een mevrouw specht. Was natuurlijk een gevolg van de contact advertentie van 14 april op onze VWD site!  😉 Tot onze vreugde werd er inderdaad een gezin gesticht. Meestal kwam pa specht in beeld met een juveniel. Soms was ie het jong aan het voeren, maar ook joeg ie ‘m wel weer eens weg. Zal wel bij de opvoeding horen. Ma specht zagen we ook wel met en soms zonder jong maar minder vaak. Al enige tijd hadden we het vermoeden dat er sprake was van twee juvenielen totdat ze eindelijk het bewijs leverden door samen in beeld te komen. Helaas is het niet gelukt om daar een foto van te maken. Dus geloof maar dat onze waarneming waarheidsgetrouw is! Wel is op de foto pa specht rechts te zien en links één van de juvenielen. De vogels zijn tamelijk schuw en als we dicht bij het keukenraam komen zitten ze weer achter de stam van onze kastanje of zijn ze vertrokken. Sorry voor deze omissie! Net als vorig jaar weten we weer niet waar het paar heeft gebroed. Misschien toch in één van onze spechtenkasten waar eerst spreeuwen gebruik van gemaakt hebben?

Verslag excursie Kerkpolder

18 juni 2022 door Ellen Boszhard

Voor de 3de keer in 3 weken kon ik mee met de Vogelwacht Delft, dit keer de excursie Kerkpolder en Tanthofkade. Vorige week was vrijdagavond, een rondje plasdrasgebied waar het een hoog ahhh en ohhhh gehalte had vanwege de jonge kluutjes en ander jong spul. Vandaag was het prachtig weer en behalve vogels ook libellen en vlinders gezien en andere kleine beestjes. Het begon gelijk met een geschiedenisles: waarom heet Kerkpolder eigenlijk zo? Voordat er bomen en bebouwing waren, kon je vanaf die plek de kerken zien van Delft, Schiedam en ’t Woud, kan je je toch echt niet voorstellen! We vertrokken over de Tanthofkade, door het groen aan de rand van Delft over een soort dijkje. Dat dijkje ontstond door al het water dat in vroeger tijden erover heen stroomde en daardoor zand en aarde achterliet. De reigers waren druk, want ondanks de heftige voorjaarsstorm, die bomen inclusief nesten wegvaagde, zijn er toch maar liefst 49 reigersnesten! Al lopend hoorden we in de verte een koekoek en waren er natuurlijk volop vogels zoals tjiftjaf, roodborst, lijster en zwartkop. Over de tjiftjaf geleerd dat die een soort aanloopje neemt naar het karakteristieke tjiftjaftjiftjaf, een heel zacht prrrrt, prrrrt, nooit gehoord? Ik ook niet maar als je het eenmaal weet let je er beter op.

Leuk ook allerlei informatie van gids Pieter, tevens boswachter, over het maaibeleid van de gemeente en alle inspanningen van de natuurverenigingen om invloed uit te oefenen op het natuurbeheer in en rondom Delft.

Het is inmiddels de 2de helft van juni dus een aantal vogels stopt al wat met zingen en wat ga je dan doen? Vlinders en libellen bekijken, en die zagen we ook! De oeverlibel en een waterjuffer.

We liepen onder de N470 door om over het pad langs de A4 te lopen waar ook de oeverzwaluwwand is. Langs heel het pad enorm veel gezang in het riet: rietzanger, karekiet, en natuurlijk de bosrietzanger die ons soms weer flink in de maling nam. Al bij de excursie naar het Kraaiennest heb ik geleerd dat die de andere vogels nadoet en dat was ook hier weer duidelijk te horen. Tot er wel heel erg veel lawaai op 48 toeren snelheid uit het riet kwam en zelfs de experts zich afvroegen, huh wat is deze dan? Gelukkig vloog hij even op en ja hoor een erg overspannen bosrietzanger dus.

De oeverzwaluwwand was niet heel druk bezocht dit jaar maar er zaten er wel heel veel in de wand vaan de Korftlaan, kennelijk beviel die beter dit jaar. Wie weet is het volgend jaar weer andersom.

Onderweg nog een prachtig klein heel zwart kevertje gezien, althans in mijn ogen was het een kevertje, echter het was een elzenhaantje, en ook in het riet een dikkopje gezien en een heivlindertje. 

Eenmaal in het weidse natuurgebied bij de Tanthofkade de Cetti’s zanger gehoord, en een koekoek ver weg. En eindelijk weet ik wat het geluid is dat je soms hoog boven je hoort en niet kan plaatsen: een groep gierzwaluwen. Deze vogels doen alles in de lucht met uitzondering van broeden. Zelfs slapen doen ze in de lucht met de ene hersenhelft uitgeschakeld en de andere alert, zouden wij mensen ook moeten kunnen zeg, dan hadden we een hoop tijd extra! Officieel heten ze apodidae, dat komt van apodida en betekent ‘zonder poten’. Gelukkig toch ook bij deze excursie het nodige kleine grut, wilde eendjes, meerkoetjes en zwanen, dat riep de ohhhh’s en ahhhh’s op natuurlijk.

Op het eind nog even het ezelsbruggetje voor het verschil tussen de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw meegekregen: klEine mantelmeeuw heeft gEle poten en de Zilvermeeuw heeft roZe poten, niet meer vergeten dus.

We waren om 11 uur weer terug, mooie tijd en iedereen tevreden naar huis.

Soorten die we gezien of gehoord hebben:

Knobbelzwaan, Grauwe gans, Nijlgans, Meerkoet, Wilde eend, Kuifeend, Krakeend, Aalscholver, Blauwe reiger, Waterhoen, Scholekster, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Grote bonte specht, Winterkoning, Roodborst, Merel, Zanglijster, Kleine karekiet,Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Pimpelmees, Koolmees, Gaai, Zwarte kraai, Spreeuw, Groenling, Riergors, Rietzangr, Bosrietzanger, Cetti’s zanger, Oeverzwaluw

Negen jaar trouwe dienst voor de vogelwacht

Henk Brassinga wordt hartelijk bedankt voor al het werk. Een goede fles wijn en een mooie plant waren voor hem. Hij gaat nu mensen helpen om hun administratie op orde te krijgen.
Hulde.

De nieuwe penningmeester is Frans Buiter. Hij is een oude bekende die de financiën eerder met verstand van zaken heeft beheerd.
Welkom Frans

Fietsrondje Zuid-Polder Delfgauw

Zaterdag 25 juni, fietsexcursie
Start Zuideindseweg bij de N470 om 11.00 uur
Informatie en aanmelden op donderdagavond 1 oktober tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr .

De Zuidpolder van Delfgauw bestaat uit 2 delen: 1 hoog- en 1 laaggelegen gedeelte. In het hoge gedeelte liggen de Groene Keijzer, de eendenkooi en de plas van Ruijven. Langs de N470 fietsend hebben we een mooi zicht op de Groene Keijzer, het compensatiegebied voor de N470. Daar zien we waterwild, maar zeker ook mooie doortrekkers die plasdras/slikranden kunnen waarderen. Naar het oosten ronden we af en zien dan links nog een stukje van de Groenzoom. We steken door en komen dan bij de Bergboezem met verschillende plasdrasstukken, weilanden en waterwegen. Verderop het grotere natte stuk bij molen de Valk. Daar slaan we linksaf richting Ackerdijk. We rijden dan langs de oostrand en later de noordrand daarvan om rechtsaf het nieuwe fietspad te nemen; bosschages en grasland. Zo rijden we richting het recreatiebos Ruijven en komen dan weer bijna uit waar wij begonnen zijn.

Onze vier oeverzwaluwwanden


Leo Meewisse

Begin  juni constateerde ik dat het in de Bieslandse bovenpolder weer uitstekend verloopt van de 216 gaten is nu ongeveer 75% bezet. Vorig jaar slechts 18 stuks. Zie bijgaande foto van de zonnige zuid kant die na eenmaal niet voor iedereen beschikbaar is.

Op de tweede foto zien we dat de beestjes twee broedgangen maken in één gat! Koloniebroeders hebben er kennelijk geen probleem mee. Bovenop zien we ook dat de eerste pionier bloemen zijn verschenen. Ook op het Kraaiennest hebben we een enorme bezetting, maar bij de A4 en Woudselaan is het nog zeer magertjes of mogelijk niets. Het zijn volgens onze deskundige (JK) nu eenmaal pionier vogels. Met het vergraven hebben we kennelijk succes, maar dat is niet jaarlijks haalbaar vanwege de kosten.


Met een goed biotoop is er ook voor de huiszwaluw veel meer mogelijk zou je denken. Ondanks onze inspanningen en het plaatsen van kunstnesten blijft het lastig om meer huiszwaluwen te bij kweken. Hebben we gebrek aan insecten? De oeverzwaluwen vinden kennelijk van niet. De kunstnesten hebben het voordeel dat predatoren zoals de ekster er geen gaten in kan pikken om eieren of kuikens te bemachtigen. Helaas zijn de zwaluwtjes wat terughoudend om deze nesten te betrekken. Soms maken ze zelfs een natuurnest vlakbij en laten ze de kunstnesten deels ongebruikt. Gelukkig weten ze in de regel onze inspanningen wel te waarderen!

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2021

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

aug
20
za
hele dag Jubileumactiviteit: sluitingsdat...
Jubileumactiviteit: sluitingsdat...
aug 20 hele dag
Jubileumactiviteit: sluitingsdatum fotowedstrijd
Op 30 augustus sluit de inzendingstermijn voor de fotowedstrijd. Zie https://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=11306
aug
27
za
07:00 Auto-excursie Brabantse Biesbosch
Auto-excursie Brabantse Biesbosch
aug 27 @ 07:00 – 16:00
Zaterdag 27 augustus 2022, 07:00 – 17:00 uur Start Korftlaan tegenover de Papaver. Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 25 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter, Tel: … Lees verder

Thank you for your upload