Home » Artikelen geplaatst door Redactie

Auteursarchief: Redactie

Excursie Kennemerduinen

Wanneer: 23 maart 2019 van 08:00 tot 16:00

Het strand, de haven (met de sluizen) en de pier van IJmuiden vormen een mooie plek aan de kust om deze tijd van het jaar zeevogels en trekvogels te spotten. Soms zijn er ook bruinvissen of zeehonden te zien, maar we concentreren ons natuurlijk op zeevogels als duikers, zeekoeten, alken, zaagbekken, zee-eenden, eiders, ijseenden, een kuifaalscholver of een jan van gent. Ook kleine vogels als sneeuwgorzen of oeverpiepers kunnen opduiken. Op de pier natuurlijk grote kans op strandlopers en steenlopers. Vlakbij IJmuiden kunnen we ook het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bezoeken. Een prachtig afwisselend bebost duinengebied. Hier meer kans op doortrekkende zangvogels, zoals piepers, leeuweriken en gorzen, en natuurlijk vinken en mezen. Daarnaast bewonen ook grotere vogels als spechten, sperwers, haviken en bosuilen dit gebied. Sowieso een excursie om een flinke daglijst met vogelsoorten te scoren.

Vogelexcursie: Kennemerduinen, IJmuiden
Vertrek Papaver (Korftlaan)
Organisatie Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding op donderdag 21 maart tussen 19:00 en 21:00 uur, Gert van der Horn (015) 285 28 02

Excursie: Ameide

door AlfredGrote Zilverreigers tegen de donkere achtergrondIn Ameide huist een kolonie Purperreigers, met als goede buur een kolonie Zwarte Sterns. Dat zijn dus wel twee zekerheidjes voor deze dag. Stipt om 7 uur vertrokken we, een aantal enthousiaste vogelaars, bij de Papaver richting Ameide alwaar we om 8 uur aankwamen. Het beloofde een prachtige dag te worden, met ’s ochtends wat kans op enkele buien. Bij   Rotterdam zagen we dan de eerste exemplaren klaar liggen. Grote aambeelden, donkere luchten en zelfs een regenboog als bewijs dat het ook daadwerkelijke regende. Bij Ameide kleurde de westelijke hemel inktzwart, dus besloten we om maar even in de buurt van de auto te blijven hangen. Een bliksemschicht en daar had je het gedonder al. Uiteindelijk dreef de bui netjes ten zuiden van ons langs. Onderwijl hadden we de meeste soorten al te pakken met als blikvanger Bruine Kiekendieven die elkaar de prooi toespeelden. Maar ook fel tegen de donkere lucht afstekende Grote Zilverreigers.

Zwarte Sterns

Na de bui het rondje langs de Zouweboezem gelopen. De Zwarte Sterns zaten netjes op hun vlotjes, Blauwborsten, alle andere rietvogels, een Spotvogel, diverse Koekoeken. Of zijn het Koekoeks ? Volgens het boekje is het juiste woord Koekoeken, maar dan zou het ook Koekoekenbloemen moeten zijn en niet koekoeksbloemen. Toch ? Ach, vrolijk liepen we verder.

Bij de koffie ontdekte Rene dat we eerder de dag een mogelijke Wespendief hadden gezien. Altijd handig die foto’s, maar helaas had niemand de vogel in het veld herkent. Tja, als je de hele dag Buizerds tegen komt, dan kan dat gebeuren.

Na de koffie nog even genoten van de Purperreigers waarbij sommigen van ons het geluk hadden een Havik van dichtbij te mogen bewonderen.

Een beetje chagrijnige Puperreiger

We constateerden dat we ook een hoop soorten niet hadden gezien, of althans, niet hier. Of we dat ook niet zouden moeten bijhouden ? Zie Renegaatdatverderuitwerken.nl.

Soorten (63)
Aalscholver, Bergeend, Blauwborst, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Bosrietzanger, Bruine Kiekendief, Buizerd, Cetti’s Zanger, Fazant, Fitis, Fuut, Gaai, Gierzwaluw, Grasmus, Groenling, Grote Bonte Specht, Grote Zilverreiger, , Grutto, Havik, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kauw, Kievit, Kleine Karekiet, Kleine Mantelmeeuw, Kneu, Knobbelzwaan, Koekoek, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Oeverzwaluw, Pimpelmees, Purperreiger, Putter, Rietgors, Rietzanger, Slobeend, Snor, Sperwer, Spotvogel, Spreeuw, Sprinkhaanzanger, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Tureluur, Vink, Visdief, Waterhoen, Wespendief (?), Wilde Eend, Winterkoning, Witte Kwikstaart, Zwarte Kraai, Zwarte Stern, Zwartkop

Hieronder een filmpje van Rene :

Vogelexcursie: Ameide (Zouweboezem)

Zwarte SternZaterdag, 30 Mei 2015, 07:00 – 16:00

Dé plek om eens te genieten van de echte Hollandse veenmoerasvogels. Purperreiger (grootste kolonie van Nederland), Zwarte stern, Bruine kiekendief en vele krassende zangvogels, vooral Rietzangers en Kleine Karekieten. Let op de zware klanken van de Grote Karekiet, de opbouwende fluittonen van de Blauwborst en de snorrende ratel van de Snor en de Sprinkhaanzanger. In de omringende bosjes de Bosrietzanger. Ook de Koekoek laat zich hier veelvuldig horen en zien.

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten : 0,07 per kilometer
Inlichtingen en Aanmelding :donderdag 28 mei tussen 19:00 en 21:00 uur bij Herco Christerus, tel. 06 55726529

Oproep deelname EU-enquête over natuur

De Vogelbescherming roept iedereen op om de EU enquête over natuurwetgeving in te vullen. Om het voor iedereen makkelijk te maken heeft de Vogelbescherming de enquête alvast voor u ingevuld, en hoeft u alleen uw gegevens toe te voegen. Wilt u de enquête zelf invullen, ga dan naar : https://ec.europa.eu/eusurvey/

Oproep van de Vogelbescherming :

Graag vragen we 5 minuten van jullie tijd om te stemmen voor de natuur:

Samen werken we hard aan de bescherming van onze Nederlandse topnatuurgebieden. We boeken resultaten waar wij trots op kunnen zijn en waar alle Nederlanders van kunnen genieten. Ruggengraat van al ons beschermingswerk is de Europese natuurregelgeving (de Vogel- en Habitatrichtlijn), voor soort- en gebiedsbescherming.

Helaas overweegt de Europese Commissie om deze regelgeving af te zwakken. Hiermee komt de vooruitgang die we de afgelopen decennia voor de natuur hebben geboekt in gevaar. De Commissie is bezig met een evaluatie van de Europese natuurregels (de zogenaamde “fitness check” van de Vogel- en Habitatrichtlijn). In het huidige politieke klimaat van deregulering, kan dit al snel leiden tot vermindering van regels, met een verlaging van het beschermingsniveau als gevolg.

Maar als we met zijn allen laten weten hoe belangrijk natuur voor ons is, kunnen we voorkomen dat de natuur haar bescherming verliest!

(meer…)

Nationale Vogelweek 2015 – Fietsexcursie rondje Ackerdijk

door Ieke de LeeuwAalscholversEen grote groep mensen had zich via de website van de Nationale Vogelweek aangemeld voor de fietsexcursie door Midden Delfland en rond de Ackerdijkse plassen.

De weersvoorspelling was niet goed en dat hebben we geweten. Het begon met een rustige miezer, maar daar werden we uiteindelijk toch goed nat van.

De fietsroute ging via het Ackerdijkse bos naar de Kandelaarbrug. Onderweg hebben we stilgestaan bij weilanden, bosjes, rietkragen en de verhoogde kreekrug achter het Delft Art Centre. Op deze plek is trouwens mooie kunst te zien. In dit gebied hebben we de Grasmus gehoord, Tjiftjaf en de Fitis gezien. In de rietkragen was het verschil in de zang van de Kleine Karekiet en de Rietzanger goed te horen. Ook de Rietgors liet zich goed zien.

Vanaf de Kandelaarbrug langs de Schie naar Landgoed Heerlijkheid de Tempel gefietst. Altijd een verrassing voor de deelnemers. Men kende het wel, maar wist niet dat het toegankelijk is voor publiek. Op het landgoed zat een Ooievaar op een brand-new nest haar eieren te schikken.

Het licht was somber, de verrekijkers kregen last van het vocht op of in de lens. We moesten het vooral doen met het geluid van de vogels, wat al een kunst op zich is.

Om half elf werden we verwacht bij Schielicht voor een heerlijk kopje koffie.

Na de koffie gingen we met een kleiner groepje verder richting de Ackerdijkse plassen. In de Silo stonden we droog en hadden we zicht op Kluten met jongen. “Dit is voor het eerst dat ik een Kluut zie. Wat mooi!”, zei een deelnemer. Grutto’s, Ganzen en veel Tureluurtjes bij het plas-dras gebied.

De laatste stop was de vogelkijkhut van de Ackerdijkse plassen met een mooi zicht op de Aalscholver nesten.

Ondanks het slechte weer was iedereen enthousiast over de mooie omgeving en de vogels die we hebben kunnen zien. En dat is nou precies de bedoeling van de Nationale Vogelweek!

Alle deelnemers bedankt voor de belangstelling voor deze excursie!

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2022

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

dec
3
zo
13:30 Vogelexpert Camilla Dreef opent ...
Vogelexpert Camilla Dreef opent ...
dec 3 @ 13:30 – 16:30
Camilla Dreef opent de expositie. Om hierbij aanwezig te zijn is aanmelden verplicht. Zie : https://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=12811
dec
9
za
08:00 Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
dec 9 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 9 december, Arkemheen/Oostvaardersplassen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 7 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Gert van der … Lees verder
dec
14
do
20:00 Natuurlezing “Into the Arctic”
Natuurlezing “Into the Arctic”
dec 14 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing "Into the Arctic"
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. Spreker: Kees Mostert Waar: De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ Delft Wanneer: 14 december 2023, … Lees verder
jan
20
za
08:00 De Kwade Hoek
De Kwade Hoek
jan 20 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 20 januari 2024, De Kwade Hoek, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 18 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij … Lees verder
feb
8
do
20:00 Natuurlezing en workshop Botanis...
Natuurlezing en workshop Botanis...
feb 8 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing en workshop Botanisch tekenen
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. Janneke van Laar vertelt voor de pauze over botanische kunst, wat wordt er onder verstaan … Lees verder

Thank you for your upload