Home » Artikelen geplaatst door Redactie

Auteursarchief: Redactie

Verhuizing steenuilen succesvol

Leo Meewisse

Eind vorig jaar is er voor de steenuilen in het bouwvallige ketelhuis aan de Oude Bovendijk in Berkel een nieuw onderkomen gebouwd. Op deze website heeft u dat kunnen volgen. En dan maar in spanning afwachten of de uiltjes het accepteren.

Op 18 april was er al een melding dat de uiltjes gezien waren in de nieuwe voorziening. John had begin juni al twee uiltjes gezien waarvan een op de houthoop er onder. Het andere uiltje zat op drie eieren.

Inmiddels toont een foto van Raymond van der Ham, genomen van grote afstand om niet te verstoren, het keiharde bewijs dat de verhuizing gelukt is. Dat is een groot compliment voor de initiatiefnemer en de uitvoerders.

Excursie Kennemerduinen

Wanneer: 23 maart 2019 van 08:00 tot 16:00

Het strand, de haven (met de sluizen) en de pier van IJmuiden vormen een mooie plek aan de kust om deze tijd van het jaar zeevogels en trekvogels te spotten. Soms zijn er ook bruinvissen of zeehonden te zien, maar we concentreren ons natuurlijk op zeevogels als duikers, zeekoeten, alken, zaagbekken, zee-eenden, eiders, ijseenden, een kuifaalscholver of een jan van gent. Ook kleine vogels als sneeuwgorzen of oeverpiepers kunnen opduiken. Op de pier natuurlijk grote kans op strandlopers en steenlopers. Vlakbij IJmuiden kunnen we ook het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bezoeken. Een prachtig afwisselend bebost duinengebied. Hier meer kans op doortrekkende zangvogels, zoals piepers, leeuweriken en gorzen, en natuurlijk vinken en mezen. Daarnaast bewonen ook grotere vogels als spechten, sperwers, haviken en bosuilen dit gebied. Sowieso een excursie om een flinke daglijst met vogelsoorten te scoren.

Vogelexcursie: Kennemerduinen, IJmuiden
Vertrek Papaver (Korftlaan)
Organisatie Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding op donderdag 21 maart tussen 19:00 en 21:00 uur, Gert van der Horn (015) 285 28 02

Excursie: Ameide

door AlfredGrote Zilverreigers tegen de donkere achtergrondIn Ameide huist een kolonie Purperreigers, met als goede buur een kolonie Zwarte Sterns. Dat zijn dus wel twee zekerheidjes voor deze dag. Stipt om 7 uur vertrokken we, een aantal enthousiaste vogelaars, bij de Papaver richting Ameide alwaar we om 8 uur aankwamen. Het beloofde een prachtige dag te worden, met ’s ochtends wat kans op enkele buien. Bij   Rotterdam zagen we dan de eerste exemplaren klaar liggen. Grote aambeelden, donkere luchten en zelfs een regenboog als bewijs dat het ook daadwerkelijke regende. Bij Ameide kleurde de westelijke hemel inktzwart, dus besloten we om maar even in de buurt van de auto te blijven hangen. Een bliksemschicht en daar had je het gedonder al. Uiteindelijk dreef de bui netjes ten zuiden van ons langs. Onderwijl hadden we de meeste soorten al te pakken met als blikvanger Bruine Kiekendieven die elkaar de prooi toespeelden. Maar ook fel tegen de donkere lucht afstekende Grote Zilverreigers.

Zwarte Sterns

Na de bui het rondje langs de Zouweboezem gelopen. De Zwarte Sterns zaten netjes op hun vlotjes, Blauwborsten, alle andere rietvogels, een Spotvogel, diverse Koekoeken. Of zijn het Koekoeks ? Volgens het boekje is het juiste woord Koekoeken, maar dan zou het ook Koekoekenbloemen moeten zijn en niet koekoeksbloemen. Toch ? Ach, vrolijk liepen we verder.

Bij de koffie ontdekte Rene dat we eerder de dag een mogelijke Wespendief hadden gezien. Altijd handig die foto’s, maar helaas had niemand de vogel in het veld herkent. Tja, als je de hele dag Buizerds tegen komt, dan kan dat gebeuren.

Na de koffie nog even genoten van de Purperreigers waarbij sommigen van ons het geluk hadden een Havik van dichtbij te mogen bewonderen.

Een beetje chagrijnige Puperreiger

We constateerden dat we ook een hoop soorten niet hadden gezien, of althans, niet hier. Of we dat ook niet zouden moeten bijhouden ? Zie Renegaatdatverderuitwerken.nl.

Soorten (63)
Aalscholver, Bergeend, Blauwborst, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Bosrietzanger, Bruine Kiekendief, Buizerd, Cetti’s Zanger, Fazant, Fitis, Fuut, Gaai, Gierzwaluw, Grasmus, Groenling, Grote Bonte Specht, Grote Zilverreiger, , Grutto, Havik, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kauw, Kievit, Kleine Karekiet, Kleine Mantelmeeuw, Kneu, Knobbelzwaan, Koekoek, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Oeverzwaluw, Pimpelmees, Purperreiger, Putter, Rietgors, Rietzanger, Slobeend, Snor, Sperwer, Spotvogel, Spreeuw, Sprinkhaanzanger, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Tureluur, Vink, Visdief, Waterhoen, Wespendief (?), Wilde Eend, Winterkoning, Witte Kwikstaart, Zwarte Kraai, Zwarte Stern, Zwartkop

Hieronder een filmpje van Rene :

Vogelexcursie: Ameide (Zouweboezem)

Zwarte SternZaterdag, 30 Mei 2015, 07:00 – 16:00

Dé plek om eens te genieten van de echte Hollandse veenmoerasvogels. Purperreiger (grootste kolonie van Nederland), Zwarte stern, Bruine kiekendief en vele krassende zangvogels, vooral Rietzangers en Kleine Karekieten. Let op de zware klanken van de Grote Karekiet, de opbouwende fluittonen van de Blauwborst en de snorrende ratel van de Snor en de Sprinkhaanzanger. In de omringende bosjes de Bosrietzanger. Ook de Koekoek laat zich hier veelvuldig horen en zien.

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten : 0,07 per kilometer
Inlichtingen en Aanmelding :donderdag 28 mei tussen 19:00 en 21:00 uur bij Herco Christerus, tel. 06 55726529

Oproep deelname EU-enquête over natuur

De Vogelbescherming roept iedereen op om de EU enquête over natuurwetgeving in te vullen. Om het voor iedereen makkelijk te maken heeft de Vogelbescherming de enquête alvast voor u ingevuld, en hoeft u alleen uw gegevens toe te voegen. Wilt u de enquête zelf invullen, ga dan naar : https://ec.europa.eu/eusurvey/

Oproep van de Vogelbescherming :

Graag vragen we 5 minuten van jullie tijd om te stemmen voor de natuur:

Samen werken we hard aan de bescherming van onze Nederlandse topnatuurgebieden. We boeken resultaten waar wij trots op kunnen zijn en waar alle Nederlanders van kunnen genieten. Ruggengraat van al ons beschermingswerk is de Europese natuurregelgeving (de Vogel- en Habitatrichtlijn), voor soort- en gebiedsbescherming.

Helaas overweegt de Europese Commissie om deze regelgeving af te zwakken. Hiermee komt de vooruitgang die we de afgelopen decennia voor de natuur hebben geboekt in gevaar. De Commissie is bezig met een evaluatie van de Europese natuurregels (de zogenaamde “fitness check” van de Vogel- en Habitatrichtlijn). In het huidige politieke klimaat van deregulering, kan dit al snel leiden tot vermindering van regels, met een verlaging van het beschermingsniveau als gevolg.

Maar als we met zijn allen laten weten hoe belangrijk natuur voor ons is, kunnen we voorkomen dat de natuur haar bescherming verliest!

(meer…)

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

jun
20
do
20:00 Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering
jun 20 @ 20:00 – 22:00
Het bestuur van de Vogelwacht Delft en Omstreken nodigt alle leden uit om de Algemene Ledenvergadering 2024 bij te wonen. De vergadering vindt plaats op donderdag 20 juni 2024 in de Natuurschuur, Linnaeuspad 3 te … Lees verder
jun
22
za
07:00 Voornes Duin, Breedewater
Voornes Duin, Breedewater
jun 22 @ 07:00 – 16:00
Voornes Duin Breedewater Zaterdag 22 juni, 7.00 uur auto-excursie Start Korftlaan tegenover de Papaver. Informatie en aanmelden op donderdag 20 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr . Voornes Duin … Lees verder
aug
24
za
07:00 Auto-excursie Brabantse Biesbosch
Auto-excursie Brabantse Biesbosch
aug 24 @ 07:00 – 16:00
Biesbosch, zaterdag 24 augustus, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 7.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 22 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Telnr.: telefoonnr … Lees verder

Thank you for your upload