Home » Geen categorie

Categoriearchief: Geen categorie

Excursie Nieuwkoopse Plassen

Zaterdag 20 mei, 7.00 uur, auto-excursie

Start Korftlaan tegenover de Papaver. Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 11 mei tussen 19:00 en 21:00 uur Gert van der Horn, Tel: telefoonnr

Let op : de aanmelding is een week voor de excursie i.v.m. het reserveren van de fluisterbootjes. Ook is het aantal deelnemers hierdoor begrensd. Er zijn inmiddels twee boten besteld. Er is nog plek, dus aanmelden is nog mogelijk.

Deze excursie heeft een historie want het stond al diverse malen op het programma. Sommigen herinneren zich de barre regen en wind die we eens moesten trotseren met de kleine fluisterbootjes op de grote plas, maar gelukkig is het weer meestal wel aangenaam deze tijd van het jaar. Er zijn hoe dan ook altijd mooie vogels te bewonderen. Bijvoorbeeld de zwarte sterns en purperreigers die hier broeden.

De Nieuwkoopse Plassen vormen een oase in het Groene Hart. Hier is rust en ruimte voor plant, dier en mens, ondanks de drukte van de Randstad. In de ochtend varen we met fluisterbootjes langs uitgestrekte rietlanden met rietvogels en waardevolle hooilandjes vol bijzondere bloemen.

Naast purperreigers en zwarte sterns, ook grote kans op o.a. wulp, bruine Kiekendief, blauwborst en boompieper. In de middag gaan we naar het nabijgelegen moerasgebied van de Groene Jonker. Ook hier leven veel rietvogels, watervogels en ook diverse steltlopers zoeken er voedsel. Hopelijk kunnen we hier weer snor, geoorde fuut en – wie weet – steltkluten bewonderen. Als de tijd het toestaat kunnen we ook nog ons geluk beproeven in de Ruygeborg, een wat nieuwer moerasgebiedje aan de rand van Nieuwkoop.

Lezing: OnderWaterWereld Delft en omgeving

Locatie : De Papaver – Delft
Datum : donderdag 13 april 2023
Aanvang : 20:00 (tot ongeveer 22:00)

Ernst Raaphorst is ecoloog bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Hij neemt ons tijdens deze lezing mee in de wereld van (water)planten en (water) dieren die te vinden zijn in de grachten, sloten en plassen in en rondom Delft. Wat kunnen we zoal aantreffen in ‘onze’, wateren en wat vertelt dat over de waterkwaliteit?

Wat doet het Hoogheemraadschap om de kwaliteit van het water te behouden en te verbeteren en wat kunnen we zelf doen? Ook vertelt hij over de nationale waterdiertjestelling, waaarom dat belangrijk is en hoe je hieraan mee kan doen. Deze laatste lezing van het seizoen loopt mooi vooruit op de jaarlijkse slootjesdagen die in juni georganiseerd worden door het IVN.

Verslag Excursie Nieuwe Droogmaking 2 april 2023

Toine Andernach

Met tien deelnemers kwamen we met een mooie mengeling van beginnende en meer ervaren vogelaars bij elkaar om ons door Peter naar de Nieuwe Droogmaking te laten loodsen en gidsen. Vlak voor vertrek werden we getrakteerd op een lachende groene specht. Een fijne start! We maakten een omweggetje via de twee kolonies die we vandaag niet mochten overslaan: de lepelaarkolonie met aardig wat leden en verschillende vestigingen, maar nog zonder jongen. En wat verderop de blauwe reiger-kolonie waarin we al wel jongen hoorden bedelen.

Op de fiets richting de vogelplas hoorden we typische voorjaarszangers als tjiftjaf, winterkoning, zwartkop en groenling. Op de weilanden bij de vogelplas zagen we kieviten en scholeksters, langs de plas tureluurs en op de plas zelf bekende eenden als de bergeend en de slobeend. Peter hoorde ook nog een waterral.

Voor verschillende deelnemers was het een stuk kouder dan verwacht: met windkracht 4 vanuit het noordoosten voelde de 4 graden Celsius aan als -2 en daar had niet iedereen zich op gekleed. Maar weer snel op de fiets dus, om onszelf warm te trappen. Aangekomen bij de Groene Keizer langs de N470 (een compensatiegebied voor de aanleg van diezelfde weg) hebben we de koude wind getrotseerd en de plas afgespeurd. Kluten, grutto’s en tureluurs kwamen in beeld.

Daarna snel door naar de Nieuwe Droogmaking waar we op de eerste plas als nieuwe soorten van de dag kuifeenden, wintertalingen en smienten konden noteren. De kou was in inmiddels tot op het bot doorgedrongen en het was dus een wijs besluit van Peter om de koffie met taart-pauze naar voren te halen. Ondanks de openingstijd van 10.00 uur werden we om 9.50 uur door de Soete Suikerbol met open armen ontvangen. De appeltaart was weer heerlijk en we namen de gelegenheid te baat om vogel-apps uit te wisselen en vogelgeluiden te oefenen.

Min of meer opgewarmd en met goede moed fietsten we een uurtje later naar de kleinere plas waar we langs de oever honderden steltlopers konden bekijken: prachtige grutto’s, kluten, tureluurs, scholeksters, kieviten en zelfs een bonte strandloper. Met de scope kwamen ze nog dichterbij. Nadat we de fietsen tegen het houten hek tussen de plassen hadden geparkeerd liepen we een rondje om de grote plas. Naast alle te verwachten eenden (behalve de pijlstaart) zag Peter opeens een vrouwtje nonnetje (grijzig met een lichtbruine kop) dat we mooi van dichtbij konden bekijken. Nadat we de plas hadden gerond, werden we nog getrakteerd op de indrukwekkende tubatonen van een hoempende roerdomp. Dat was het toefje op de appeltaart en een mooie afsluiting van ons bezoek aan de Nieuwe Droogmaking!

De zon was inmiddels doorgekomen en met de wind in de rug fietsten we ontspannen naar de Papaver terug.

Waargenomen soorten (58):

Groene Specht, Kauw, Koolmees, Zwarte Kraai, Lepelaar, Wilde Eend, Krakeend, Tjiftjaf, Winterkoning, Zwartkop, Scholekster, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Houtduif, Groenling, Ekster, Grote Bonte Specht, Pimpelmees, Halsbandparkiet, Heggenmus, Kievit, Bergeend, Slobeend, Tureluur, Cetti’s Zanger, Spreeuw, Witte Kwikstaart, Waterhoen, Fuut, Grote Canadese Gans, Waterral, Kokmeeuw, Huismus, Nijlgans, Boomkruiper, Kluut, Fazant, Grutto, Knobbelzwaan, Rietgors, Kuifeend, Wintertaling, Merel, Smient, Vink, Bonte Strandloper, Holenduif, Tafeleend, Kleine Mantelmeeuw, Oeverzwaluw, Waterhoen, Buizerd, Rietzanger, Nonnetje, Zilvermeeuw, Roerdomp, Torenvalk, Ooievaar

Lezing: Atlas van de boomstad Delft

9 februari 2023, 20.00 uur
Papaver Delft
Ook online te bekijken via https://youtu.be/7D6SA4opTCw

In het kader van de lezingencyclus van de Delftse natuurverenigingen.

In plaats van de eerder aangekondigde lezing over de Ecocampus – TUD wordt de in oktober uitgestelde lezing over ‘De stad als bos’ gegeven door professor R. van der Velde. Op de websites van de drie in Delft actieve verenigingen: IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft staan alle lezingen en andere activiteiten vermeld.

Atlas van boomstad Delft
Delft is niet alleen een stad van mensen, of van gebouwen, maar ook een stad van bomen. Omdat we in de toekomst meer bomen moeten gaan planten in en rond bestaande steden, is kennis van het verleden van bomen en boomcomplexen in de stad maar ook over de hedendaagse complex aan bomen als ruimtelijke ’taal’. Bomentaal gaat over het ordenen, benoemen en tonen van kenmerken van verschillende boomstructuren. De TU Delft doet onderzoek naar ‘Urban Forestry’ en gebruikt onder andere Delft om het ‘vocabulaire’ van deze boomtaal te achterhalen. Bijzonder hierin is de vorm van de driedimensionale, stedelijke ruimte, bepaald door de relatie tussen boomsoorten, plantverbanden, boomstructuren en hun specifieke locatie.

Landelijk in de belangstelling

Het onlangs door de Vogelwacht Delft e.o. uitgegeven boekwerk “De vogels van Delft en omgeving” geschreven door Kees Mostert en Gerard Dumaij heeft de belangstelling gewekt van SOVON.

Op hun website staat een recensie van dit boek. Zie deze link : https://sovon.nl/actueel/nieuwsberichten/jubileumboek-de-vogels-van-delft-en-omgeving.

Jubileumboek De vogels van Delft en omgeving

23 januari 2023 Nieuwsbrief

Naar aanleiding van het 60-jarige bestaan publiceerde Vogelwacht Delft e.o. onder redactie van Kees Mostert en Gerard Dumaij eind december een mooi jubileumboek. In de fraai vormgegeven publicatie zijn alle vogelgerelateerde ontwikkelingen binnen het werkgebied de afgelopen 60 jaar weergegeven.

Het boek schetst met behulp van inspirerende anekdotes en bijpassende foto’s een duidelijk beeld over de veranderingen van de afgelopen 60 jaar in het werkgebied van Vogelwacht Delft en omgeving. De speelse manier van schrijven, mede tot stand gekomen door het archief van de Vogelstreken (het kwartaalblad van Vogelwacht Delft en omgeving), maken het erg aantrekkelijk om te lezen. De chronologie vanaf de jaren zestig tot 2020 zorgt ervoor dat de verandering in de loop van de jaren duidelijk is weergegeven.

Het boek onderscheidt zich van andere boeken door de historische veldverhalen over bijvoorbeeld roestende Ransuilen in 1973. Een zwart-witfoto voegt daarbij veel toe aan de leeservaring van het verhaal. Verder is het interessant om de resultaten van watervogeltellingen in de bebouwde kom tussen 1965 en 1971 te lezen, de trends van verschillende broedvogels zoals de Bosuil en Fitis in één oogopslag te kunnen bestuderen en meer te weten te komen over de vogelhotspots binnen het werkgebied. Ook recente waarnemingen worden besproken, zoals de door vogelaars veel bezochte Dwergooruil in de zomer van 2021.

Kees Mostert, één van de auteurs, gaf recent een lezing over het jubileumboek van de vogelwacht; die is hier terug te kijken.

De publicatie kwam mede tot stand dankzij een bijdrage van het Rob Goldbach Publicatie Fonds.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2022

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

jun
3
za
07:00 Fietsexcursie Kraaiennest
Fietsexcursie Kraaiennest
jun 3 @ 07:00 – 14:00
Zaterdag 3 juni, fietsexcursie Start: Onder Ons/Zwembad Kerkpolder om 7.00 uur Informatie en aanmelden op donderdag 1 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Gert van der Horn, Tel: telefoonnr Een aangepaste (halve dag) fietsexcursie … Lees verder
jun
17
za
07:00 Wandelexcursie Tanthofkade
Wandelexcursie Tanthofkade
jun 17 @ 07:00 – 11:00
Zaterdag 17 juni, 7.00 uur, wandelexcursie Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder) Informatie en aanmelden op donderdag 15 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, Tel: telefoonnr Peter Jacobs is mede- … Lees verder
jun
24
za
09:00 Fietsrondje Zuidpolder Delfgauw
Fietsrondje Zuidpolder Delfgauw
jun 24 @ 09:00 – 13:00
Zaterdag 24 juni, fietsexcursie Start Zuideindseweg bij de N470 om 9.00 uur Informatie en aanmelden op donderdagavond 1 oktober tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr . De Zuidpolder van Delfgauw … Lees verder
aug
26
za
07:00 Auto- excursie Brabantse Biesbosch
Auto- excursie Brabantse Biesbosch
aug 26 @ 07:00 – 17:00
Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 7.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 24 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Telnr.: telefoonnr Al 13 jaar lang is … Lees verder

Thank you for your upload