Home » Geen categorie (Pagina 2)

Categoriearchief: Geen categorie

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Vogeltjesalbum (Haiku’s)

Hans de Winter


De derde reeks Haiku’s was geïnspireerd door de korte periode koud winterweer begin februari. Ondertussen is het echt voorjaar geworden, wel met een ‘April doet wat hij wil’. Met hagel, natte sneeuw en forse buien, dat leverde soms prachtige luchten op. Tijd voor een nieuwe (vierde) reeks Haiku’s over vogels en de natuur.

Hoor een heggenmus
Aangenaam tierelieren
Dank Jac. P. Thijsse

Het voorjaar pur sang
Fris groen in alle tinten
Zeer harmonieus

Maart roert, april doet
Afwisselend voorjaarsweer
In mei volgt het ei

Zomaar zomergast
Ieder op zijn eigen tijd
Hoe mooi kan het zijn

Elk jaar de eerste
Tjiftjaf, fitis enzovoort
Wat een genoegen

Voorjaars vogelzang
Bijna eindeloos concert
En nog gratis ook

Verslag van de Big Day 2021

Alfred PellemansDe laatste jaren organiseren een stel bevriende vogelaar onderling jaarlijks een Big Day. Het doel van een Big Day is om zoveel mogelijk vogelsoorten te zien. In ons geval beperken we ons tot het gebied van de regio Delft en omstreken. En dat is nog best wel groot. Verder zijn er nog een paar regels dat een soort alleen telt indien “de helft + 1” de vogel gezien of gehoord heeft en dat we stoppen om 17:00 zodat we nog gezamenlijk wat kunnen napraten onder het genot van de prijsuitreiking.

Dit jaar deden 4 teams mee. De teams bestaan 2 tot 3 personen. Han besloot om deze dag zich niet te koppelen aan een team en ging alleen.

Ieder team bepaalt zijn eigen strategie, vervoersmiddel, gebieden. Het leuke is altijd wel dat we elkaar verschillende keren op de dag tegenkomen. En dan zijn we ook professioneel genoeg om de ander zo min mogelijk te vertellen over waar welke soorten te zien zijn….

De omgeving van Delft leent zich uitstekend voor het scoren van veel soorten. Er zijn diverse biotopen waar steeds ook weer andere soorten te zien zijn. Zo kennen we allemaal al de ‘bos’-rijke gebieden, waarvan de Broekpolder bij Vlaardingen garant staat voor heel veel soorten. Ook is hier veel moeras aanwezig waardoor ook de watervogels erg talrijk zijn. Omdat hier ook altijd wel bijzondere doortrekkers te zien zijn, is dit gebied een must. Ook de poldergebieden, en dan met name de plasdras gebieden zijn een must voor de big day. De nieuwe kroon in de regio is het Kraaiennest tussen Schipluiden en De Lier. Ook de Nieuwe Droogmakerij, dat tegenwoordig Groenzoom genoemd wordt, is een topgebied. En vergeet de Balij niet, en de Bergboezem, en Ackerdijk.

Kortom, om 5 uur ’s middags sloot de wedstrijd en verzamelden we ons bij Du Midi, waar de terrassen net weer open waren en dus ook helemaal vol. Gelukkig hadden we daar op gerekend en zijn we uitgeweken naar de picknicktafels bij de parkeerplaats. Het werd een ruime overwinning voor Team A, maar dat hadden we ook wel verwacht gezien de teamsamenstelling en hun trainingsarbeid.

Ook de soort van de dag werd gewonnen door Team A met de draaihals in de Balij.

Hieronder de officiële uitslag.

Team Aantal soorten
Team A (Ad, Marco en Toine) 109
Team B (Peter en Ed) 103
Team C (Kees, Gerard en Alfred) 102
Team D (Han) 101
De teams samen 127
Hele regio die dag 130

Werkgroep “Nestgelegenheid” breidt uit! (voorheen werkgroep nestkast)

Na een pleidooi op de inventariseerdersavond heeft Sjoerd zich aangemeld om er een rol in te spelen. Hierdoor wordt de continuïteit voorlopig gewaarborgd en is er ook nog uitbreiding mogelijk. Vervolgens is er een initiatief van Rik en Gerard om ook in het park Buitenhof, dat door Rik wordt geïnventariseerd een aantal nestkastjes te plaatsen. Er staan daar eiken die gevoelig zijn voor de beruchte eikenprocessierupsen die weer goed vogelvoer kunnen worden. Omdat zij ook instaan voor het onderhoud heb ik ze graag nieuw gemaakt en beschikbaar gesteld.

 

Oude vogelwaarnemingen in Delft en omgeving 1943 – 1951

Kees MostertAangezien de Vogelwacht Delft e.o. in 1963 werd opgericht en sindsdien de eerste broedvogeltellingen werden verricht, is er van de jaren daarvoor vrijwel geen informatie bekend over het voorkomen van vogelsoorten in en om Delft bekend.

Onlangs attendeerde Raymond van der Ham mij erop dat hij in bezit was van een kopie van een basislogboek van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) afdeling Delft van de periode 1943 tm 1951. De excursiebeschrijvingen zijn interessant om door te lezen en herbergen veel informatie over aangetroffen plantensoorten, waterdiertjes (hybie) en strandwerk. Vogelgegevens zijn beperkt aanwezig maar er staan toch wel wat interessante wetenswaardigheden in. Deze heb ik hieronder enigszins samengevat.

Voor Ackerdijk worden in 1942 onder meer woudwaapje, zomertaling, zomertortel, steenuil, gekraagde roodstaart, snor en wielewaal genoemd. Op 15 mei 1949 werden zomertortel en wielewaal gehoord en ook de zwarte stern werd gezien.

Op 1 juli 1945 werd langs de vaart van Delft naar Schipluiden zwarte stern en gele kwikstaart (veel) waargenomen (ook genoemd op 15 mei 1947). En tijdens een polderexcursie op 6 juni 1946 ook zwarte sterns bij de Nootdorpse Plassen (van de zwarte stern is bekend dat deze tot broeden kwamen in de Vlaardingse Vlietlanden in deze jaren).

Bommeer 8 mei 1949. Veel kieviten, grutto’s en tureluurs. Een paar kemphanen, kokmeeuw en visdief. Onder meer moeraskartelblad, grote ratelaar en dotterbloem.

Op 30 april 1949 werd melding gemaakt van een futenpaar met nest in de Nootdorpse Plassen (futen waren toen nog erg schaars in deze omgeving). Langs de Tweemolentjesvaart werd ook ronde zonnedauw gevonden. Op 16 september 1945 (enkele maanden na Wereldoorlog II) werd de excursie naar de Tweemolentjesvaart afgezegd ivm een vliegtuig demonstratie op Ypenburg.

Op 6 juni 1944 werd een ooievaar gemeld tussen Wateringen en Rijswijk. Toen blijkbaar al erg schaars.

Op 12 juli 1944 werd een geelgors opgemerkt langs de rijksweg tussen Voorburg en Gouda en op 16 juli 1944 ook een geelgors langs de Tanthofkade (tot in de jaren zeventig kwamen ze nog tot broeden in delen van Zuid-Holland).

Tijdens een winterexcursie naar Staelduin op 26/27 maart 2049 werden onderweg “veel” bonte kraaien gemeld en een koppel van 4 patrijzen.

Op 11 oktober 1944 een groene specht waargenomen bij de T.H.

Een torenvalk werd gemeld op de Nieuwe Kerk te Delft op 1 juli 1944 en roeken op de Koornmarkt op 10 april 1945.

Excursie Rozenburg 10 juni 1945. Nesten van oeverzwaluw in zandkanten van de Maasoever.

In een bijlage worden voor Delft en omgeving veel waarnemingen gedaan in de Cultuurtuin, tegenwoordig de Botanische Tuin TU Delft, door L. Caron. Men sprak destijds over zwarte lijster (merel) en groenvink (groenling), groene en bruine kikvors en waterjuffertje (lantaarntje).

Er werden 27 (broed)vogelsoorten gemeld in de Cultuurtuin in 1944, waaronder soorten als koekoek, wielewaal, tuinfluiter, spotvogel, grauwe vliegenvanger, gekraagde roodstaart en boomkruiper. Opvallende afwezigen waren Turkse tortel, zwartkop, ekster en putter.

Op 28 september 1944 werd een kerkuil in de Cultuurtuin waargenomen en op 26 maart 1944 werd voor het eerst staartmezen waargenomen voor deze omgeving (op doortrek? staat er bij vermeld).

Andere opmerkelijke waarnemingen in de Cultuurtuin waren een hermelijn op 1-1-1945, koninginnenpage 26 juni 1944 (rups op 8 juli 1944 op peen) en een moshommel op 22-3-1945.

De geelgors kwam in de jaren zeventig nog tot broeden in verschillende delen van Zuid-Holland (foto K. Mostert)

De zwarte stern kwam in 1963 voor het laatst tot broeden in deze omgeving (foto: K.Mostert)


 

Hè, vandaag geen nieuw bericht ? 

“Hè, vandaag geen nieuw bericht ?, vraagt u zich ongetwijfeld af.

“Kennelijk wel”, moet ik als webmaster toegeven.

“Is de voorraad berichten dan op ?”.

“Nee, dat dan weer niet, ik ben gewoon vergeten een bericht voor vandaag op de site te zetten”.

Maar niet getreurd, voor de komende dagen staan er weer hele leuke stukjes klaar voor publicatie. Maar je moet nu wel tot morgen geduld hebben. Ondertussen heb je misschien wel tijd en inspiratie om zelf een stukje aan te leveren ? Schroom niet: velen waarderen de bijdragen !

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Activiteiten

dec
11
za
08:00 Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
dec 11 @ 08:00 – 16:00
Zaterdag 11 december, Arkemheen/Oostvaardersplassen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 9 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Gert van der … Lees verder
jan
13
do
20:00 Lezing: Africa Wood Grow
Lezing: Africa Wood Grow
jan 13 @ 20:00 – 21:00
Roeland Lelieveld liep in 2005 stage in Kenia. Hij zag daar de gevolgen van ontbossing, maar ook een oplossing: herbebossing! En waar anderen blijven steken in de gedachte, heeft Roeland gewoon gedaan. Met het spaargeld … Lees verder
jan
15
za
08:00 Excursie: De Kwade Hoek
Excursie: De Kwade Hoek
jan 15 @ 08:00 – 16:00
Zaterdag 15 januari 2022, De Kwade Hoek, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 13 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij … Lees verder
feb
10
do
20:00 Lezing: Vogelatlas
Lezing: Vogelatlas
feb 10 @ 20:00 – 21:00
Vogels moeten zich voortdurend aanpassen, aan veranderingen in gebieden, aan andere landbouwmethoden en aan het veranderende klimaat. De Vogelatlas, die in november 2018 werd gepresenteerd, brengt de trends en ontwikkelingen van de vogelstand in beeld, … Lees verder
mrt
10
do
20:00 Lezing: Wie is de bij ?
Lezing: Wie is de bij ?
mrt 10 @ 20:00 – 21:00
door Linde Slikboer (EIS Kenniscentrum Insecten) Na de noodkreet van wetenschappers dat het niet goed gaat met bijen en andere insecten is de aandacht voor “de bij” sterk toegenomen. Helaas blijft de broodnodige kennis over … Lees verder