Home » Actviteiten » Excursies

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Definitief Excursieprogramma 2017/2018

Het is de excursiecommissie weer gelukt om een interessant programma voor het komende jaar samen te stellen. Sommige excursies kunnen gezien worden als vaste onderdelen. Maar er zijn ook nieuwe excursies. Onderstaand het programma. Mochten er nog dingen wijzigen, dan hoort u dat natuurlijk als eerste via deze site.

datum Excursie
26 augustus 2017 Brabantse Biesbosch
16 september 2017 Plan Tureluur/ Koudekerkse inlaag
30 september 2017 Wollebrand en omstreken
21 oktober 2017 Maasvlakte
11 november 2017 Oudeland van Strijen
9 december 2017 Eemmeer, Arkemheense Polder e.o
20 januari 2018 Plan Tureluur/ Schouwen Duiveland
24 februari 2018 Kop van Noord Holland en Waddenzeekust
24 maart 2018 IJmuiden en Kennemerduinen
7 april 2018 volgt
15 april 2018 Groenzoom tussen Pijnacker en Berkel: Steltlopers. Fietsexcursie. Zondagmiddag
21 april 2018 Quakjeswater, Beninger Slikken, Kwade Hoek
26 april 2018 Avondexcursie Tanthofkade: Op zoek naar de Blauwborst. Donderdagavond
5 mei 2018 Nachtegalentocht Meijendel. 4:00 uur start!
12 mei 2018 Nationale Vogelweek: rondje Laros
19 mei 2018 Veluwe
26 mei 2018 Ameide
8 juni 2018 Nachtzwaluw Kriekelare Duinen/Brabantse Wal

 

Vogelexcursie: Kop van Noord Holland, Waddenzeekust.

Op 24 februari 2018, vertrek om 08:00 uur. Terug rond 17:00 uur.

Het Balgzand is een natuurgebied op de wadden tussen Den Helder en den Oever. Landschap Noord-Holland noemt dit het vogelrijkste gebied van Noord-Holland. Vanaf diverse plekken kan het gebied bekeken worden. Al naar gelang het getij sta je dichtbij of veraf van de waterrand. We beginnen in en bij de haven van den Oever, de haven zelf en de pier met het uitkijkpunt. Vervolgens langs Vatrop, daarna de weilanden van het voormalige eiland Wieringen met het uitkijkpunt Normerven. Voordat we de rechte streep van de N99 richting den Helder oprijden, stoppen we nog bij Vogelkijkhut Balgzand. We eindigen de Waddenkust bij industrieterrein Oostoever bij den Helder. Daar staat een vogelkijkscherm bij de Balgzandpolder. Vele soorten die op het wad misschien te ver weg zaten, zitten hier vlak voor je neus. Daarna gaan we weer richting Delft maar niet zonder gestopt te hebben op verschillende plekken achter de Hondsbossche Zeewering. Daar ligt het waterrijke natuurgebied De Putten, dat zijn naam te danken heeft aan de vele kleiputten die veranderd zijn in brakke plassen, omringd door oude polders. We gaan veel soorten vogels zien. In ieder geval vele soorten Ganzen, Eenden, Steltlopers en Meeuwen. Misschien een jagende Slechtvalk boven het wad en kans op trekkende groepen Lijsterachtigen.

Vertrek Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding op donderdag 22 februari tussen 19:00 en 21:00 uur, Hans de Winter (015) 213 46 36

Verslag Excursie Schouwen Duivenland

update 12:39 (er werd slechts een deel weergegeven)
Annemieke van Oosten
20 januari 2018

De eerste excursie van dit jaar ging naar Schouwen Duiveland en dan in het bijzonder naar Plan Tureluur. Vooral aan de zuidkust van Schouwen Duiveland werden nieuwe natuurgebieden aangelegd. Het vroegere landschap wordt teruggebracht.

De omschrijving van de excursie op vogelwachtdelft.nl beloofde Kluut, Rosse Grutto, Bergeend, Grote Mantelmeeuw, Brandgans en mogelijk al teruggekeerde Lepelaars.

03 watersnipHet opgeven ging wat omslachtiger dan anders. Ik kreeg eerst een onbekende aan de telefoon die niets met de vogelwacht te maken had…..Gelukkig was dit haar al vaker overkomen en had ze inmiddels het telefoonnummer van Herco paraat! Herco heeft mijn naam genoteerd en meldde vervolgens dat niet hij maar Hans de excursie zou leiden.

Om 8 uur stonden René, Alfred, Albert, Gerda, Paula, Chris, Henk, Rik, Léon en ik klaar. Met Hans voorop gingen we op pad. Na ongeveer een uur kwamen we aan bij de eerste stop, Stellendam – Buitenhaven. Meteen zagen we de Steenloper heen en weer dribbelen over de stenen. Een vogel die absoluut niet bang is en gerust dichterbij komt.

Verder o.a. een Grote Mantelmeeuw en een Dodaars.

We zijn met de auto iets verder gereden om het gebied vanuit een andere hoek te bekijken.

Daar zagen we de Tureluur, de vogel die het hele jaar te zien is in en rond de Oosterschelde.

De Middelste Zaagbek zwom hier ook rond. En hier zagen we ook de beloofde Kluut!

02 nonnetjesLeuke soorten hier waren de Middelste Zaagbek, een overvliegende Slechtvalk en de ‘bijvangst’: een keep (bleek later op de foto….ontdekt tussen een groep vinken!).

We zagen ook een meeuw waarvan we dachten dat dat wel eens een Zwartkopmeeuw zou kunnen zijn. De ANWB vogelgids werd er bij gepakt en na uitvoerig vergelijken, gingen we toch voor een Kokmeeuw – maar dan wel een rare!

Aangezien Eetcafé De Stelle gesloten was, werd de koffiepauze nog even uitgesteld. Door dus naar de volgende plek: Brouwersdam (Noordzeezijde). Op de een of andere manier is de groep hier een beetje uit elkaar gevallen, 1 auto ging rechtdoor, 1 auto naar rechts en 2 auto’s naar rechts en toen weer naar links…. De auto waar ik in zat ging naar Haventje Noord. We hadden geluk, we zagen daar de Roodhalsfuut én de Kuifduiker!

Ook de Paarse Strandloper hebben we hier gezien.

01 rosse gruttoGelukkig vonden we de anderen even later weer terug. Zij hadden inmiddels de Zwarte Zee-eend gezien. Weer een van de vogels die in de wintermaanden voor de kust van Nederland gezien kan worden. Een mooie waarneming!

Bij de Spuisluis zagen we de Grote Stern vliegen en zagen we in het water een zeehond (grijze) zwemmen. Ook leuk!

Rond de middag kwamen we aan bij restaurant De Heerenkeet. Een bekende bij degenen die meer op excursie zijn mee geweest, heb ik begrepen. Inmiddels was het gaan regenen dus we hebben uitgebreid de tijd genomen om wat te eten en te drinken.

Buiten bij dit restaurant begon overigens het deel dat bij Plan Tureluur hoort. Er zijn diverse plassen waar mooie vogels te zien zijn. We hebben hier de Kleine Zilverreiger, Wintertaling, Smient, Pijlstaart gezien en hier zaten inderdaad de eerste Lepelaars!

’s Middags regende het minder hard dus we zijn een stuk gaan lopen.

We eindigden de dag in de Prunjepolder. Deze polder heeft een kijkscherm. Zeker de moeite waard om eens doorheen te gluren! We zagen een Watersnip, Kluten, Nonnetjes (erg mooi in beeld!) en de ons beloofde Rosse Grutto, deze laatste in groten getale.

Uiteindelijk sloten we deze mooie dag af met zon!

Deze dag zijn ongeveer 63 soorten vogels waargenomen (sommige deelnemers hebben meer gezien, anderen weer minder…). Dit zijn de soorten die ik zelf heb gezien:

Brandgans, Grauwe Gans, Rotgans, Kolgans, Knobbelzwaan, Nijlgans, Bergeend, Muskuseend, Slobeend, Krakeend, Smient, Wilde Eend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Eider, Zwarte Zee-eend, Brilduiker, Nonnetje, Middelste Zaagbek, Fazant, Dodaars, Roodhalsfuut, Fuut, Kuifduiker, Lepelaar, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Aalscholver, Buizerd, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Zilverplevier, Watersnip, Rosse Grutto, Regenwulp, Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur, Kanoet, Drieteenstrandloper, Paarse Strandloper, Kokmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Stern, Holenduif, Stadsduif, Torenvalk, Slechtvalk, Ekster, Zwarte Kraai, Kauw, Koolmees, Winterkoning, Spreeuw, Huismus, Vink

Vogelexcursie: Schouwen Duivenland.

Op 20 januari 2018 vanaf 08:00 uur

De Tureluur kunt u het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland.

De laatste decennia zijn grote delen van de omliggende polder veranderd van akker in natuurgebied in het kader van Plan Tureluur. Grote delen van het gebied staan onder water. Omdat de Prunjepolder tegen de Oosterschelde aanligt, dringt zout kwelwater het gebied binnen en dat heeft weer een enorme aantrekkingskracht op zoutminnende planten én vogels! Vogels kijken in dit gebied is alle seizoenen een waar feest en al helemaal in het voorjaar wanneer op het grote eiland grote kolonies visdieven en grote sterns broeden. Vrijwel elke winter wordt er tussen de rotganzen ook wel een Roodhalsgans gezien. Vanaf de dijken en het uitkijkpunt laten ze zich gewillig bekijken.

Tijdens deze excursie verwachten we veel overwinteraars te zien, zoals de Kluut, Rosse Grutto, Bergeend, Grote Mantelmeeuw, Brandgans, en mogelijk al teruggekeerde Lepelaars

Vertrek Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding op donderdag 18 januari tussen 19:00 en 21:00 uur, door Herco Christerus 06-55726529

Excursie Arkemheense polder e.o.

Alfred Pellemans

Kaart van de omgeving

Kaart van de omgeving

Spannend zou het zeker worden, wat het weer betreft in ieder geval.  Buien met hagel, natte sneeuw, regen en onweer behoorden tot de mogelijkheden. Misschien was dat ook wel de reden dat we met een klein clubje waren. Acht man/vrouw of zoals dat tegenwoordig bij de NS heet: acht  reizigers, of beter nog acht beste reizigers, dat dan weer wel.

Enfin, we gingen niet voor de filosofische overpeinzingen, maar voor de vogeltjes. En dat deden we dan ook. Gert, onze reisleider voor vandaag, had een mooi parcours uitgestippeld. Met als eerste stop natuurlijk het stoomgemaal (niet het stoomgemalin, want de gemalen doen nog niet aan genderneutrale uitdrukkingen)  in de Arkemheense polder, langs het Eemmeer, ter plekke trouwens aangeduid met Nijkerkernauw.

Onderweg hadden we al wat soorten gezien, maar ook hier ging meteen het dak er af. Uiteraard heel veel ganzen en smienten. Maar ook brilduiker, nonnetje, grote zaagbek, die door een van de deelnemers steevast Groza genoemd.

Beetje verder rondrijdend in die buurt ook de kemphaan, kievit, kleine zwaan. Tot opeens alles de lucht in ging vanwege een overvliegende zeearend. Met de camera lekker in de auto vanwege het voorspelde slechte weer, heb ik de zeearend goed door de verrekijker kunnen volgen. Gelukkig heeft Rene hier een mooi filmpje van gemaakt (zie hieronder).

De eerste bui diende zich aan, precies op het moment dat we koffie ging halen. Kwestie van plannen zou Gert gezegd hebben. En niet zomaar koffie, maar koffie van Leo want die bleek al heel lang getrouwd te zijn.

Na de koffie zou er nog een droge periode komen, dus vol goede moed naar het Horsterwold op Flevoland. Dat bos had beter het Zeewolderwold kunnen heten want Zeewolde ligt er tegenaan. Aldaar was het niet droog genoeg voor een wandeling, maar toch wel droog genoeg om te stoppen en zowaar nog even een ijsvogel te zien. Vervolgens door naar Zeewolde waar het stopte met zachtjes regenen. Aldaar besloten, het was inmiddels een uurtje of één, om het officiële gedeelte van de excursie te beëindigen. Omdat Gert nog een hele mooie weg wist, gingen wij niet direct naar huis. Die weg bleek ongeveer 3000 km lang en kaarsrecht te zijn. Maar wel een paar eksters gezien ! Met een mooie omweg nog even op de Praambult gestaan. Even over de prairie van Nederland gekeken. Heel veel biomassa aanwezig, maar dat zat allemaal in paar duizend herten. En die vliegen niet.

Toen de volgende bui zich aandiende zijn we naar Delft gegaan. Toch nog ruim 60 soorten gezien. Van die andere auto hebben we overigens niks meer gehoord.

Soortenlijst (63)

Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Brandgans, Brilduiker, , Buizerd, Dodaars, Ekster, Fazant, Fuut, Gaai, Goudplevier, Graspieper, Grauwe Gans, Grote Bonte Specht, Grote Canadese Gans, Grote Mantelmeeuw, Grote Zaagbek, Grote Zilverreiger, Havik, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Huismus, IJsvogel, Kauw, Kemphaan, Kievit, Kleine Zwaan, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kolgans, Koolmees, Krakeend, Kramsvogel, Kuifeend, Kuifeend, Meerkoet, Merel, Nonnetje, Pijlstaart, Pimpelmees, Ringmus, Roodborst, Slobeend, Smient, Sperwer, Spreeuw, Stormmeeuw, Tafeleend, Torenvalk, Vink, Waterhoen, Waterral, Watersnip, Wilde Eend, Winterkoning, Witte Kwikstaart, Wulp, Zanglijster, Zeearend, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai.

Hieronder een filmpje van Rene met de langsvliegende zeearend.

Excursie Arkemheense polder, Eemmeer

20151212-IMG_0245Op zaterdag 9 december 2017, vertrek om 08:00.

Dit gebied is vorig jaar ook bezocht en nu weer opgenomen in ons programma.

Arkemheen is een graslandgebied aan het Eemmeer, Nijkerkernauw en Nuldernauw. In de polder Arkemheen zijn nog invloeden van de ‘zout historie’ (Zuiderzee-oever) zichtbaar. Zout grondwater voedt hier en daar een zouttolerante vegetatie. Veel graslanden hebben hun karakteristieke vegetatie (dotterbloemen) verloren door de ontwikkeling naar hoog-productieve beemd- en raaigrasweiden. Deze grassoorten zijn echter wel een goede voedselbron voor kleine zwanen. De vogels slapen en drinken op de Veluwe-randmeren, waar ze ook foerageren op de wortelknolletjes van fonteinkruid. We speuren de polders en de randmeren af op zoek naar: Brandgans, Kolgans, Wilde en/of Kleine Zwaan, Zaagbekken, Brilduikers en de vele eendensoorten. Wellicht krijgen we ook weer Kemphanen of een IJsvogeltje te zien. Aansluitende rijden we door het Horsterwold waar bijvoorbeeld Appelvinken en diverse roofvogels zich kunnen ophouden. Tot slot een stop bij de knardijk (voorbij Zeewolde) met zicht op het Wolderwijd en op een mooi plas dras gebied. Wat er vorig jaar gespot is?

(Bron:http://www.vogelbescherming.nl)

Vertrek Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding op donderdag 7 december tussen 19:00 en 21:00 uur, Gert van der Horn, (015) 285 28 02

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

mrt
8
do
20:00 Lezing: De Lepelaar in Nederland...
Lezing: De Lepelaar in Nederland...
mrt 8 @ 20:00 – 22:00
De werkgroep Lepelaar onderzoekt het wel en wee van lepelaars om ze uiteindelijk beter te kunnen beschermen. Door jonge lepelaars in de kolonie van kleurringen te voorzien en sommige vogels een zendertje te geven, ontstaat … Lees verder
mrt
24
za
07:00 Voorjaarswandeling Delftse Hout
Voorjaarswandeling Delftse Hout
mrt 24 @ 07:00 – 10:00
Met de komst van de lente worden er in Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur staat er een gids klaar, elke week iemand anders. Tientallen soorten kun … Lees verder
08:00 Kennemerduinen, IJmuiden
Kennemerduinen, IJmuiden
mrt 24 @ 08:00
Het strand, de haven (met de sluizen) en de pier van IJmuiden vormen een mooie plek aan de kust om deze tijd van het jaar zeevogels en trekvogels te spotten. Soms zijn er ook bruinvissen … Lees verder
mrt
31
za
07:00 Voorjaarswandeling Delftse Hout
Voorjaarswandeling Delftse Hout
mrt 31 @ 07:00 – 10:00
Met de komst van de lente worden er in Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur staat er een gids klaar, elke week iemand anders. Tientallen soorten kun … Lees verder
apr
5
do
19:30 Beginnerscursus Vogels Kijken 2018
Beginnerscursus Vogels Kijken 2018
apr 5 @ 19:30 – 22:00
Ook in 2018 organiseert de Vogelwacht Delft e.o. weer een cursus “Vogels kijken voor beginners”. Tijdens deze cursus wordt volop aandacht besteed aan het herkennen en op naam brengen van vogels, waarbij ook het herkennen … Lees verder
teller