Home » Actviteiten » Excursies

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Voorlopig excursie programma 2018-2019

Onderstaande lijst is bijna definitief. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden.

Datum Excursiegebied
2018
25 augustus – 7.00 uur Brabantse Biesbosch
15 september – 7.00 uur Brouwersdam, Stellendam, plan Tureluur
29 september – 7.00 uur Wollebrand en omstreken
20 oktober – 8.00 uur Maasvlakte
10 november – 8.00 uur Het oudeland van Strijen/Korendijke Slikken
8  december – 8.00 uur Arkemheense Polder, Eemmeer
2019
19  januari  – 8.00 uur Schouwen Duiveland
23 februari  – 8.00 uur Kop van Noord Holland en Waddenzeekust
23 maart – 8.00 uur Kennemerduinen
23 maart – 7.00 uur –
t/m 27 april
Start voorjaarswandelingen, zes zaterdagen op een rij
6 april – 8.00 uur Tiengemeten
zo. 14 april -12.00 uur -16.00 uur Rondje Groenzoom, fiets- , wandelexcursie
20  april – 7.00 uur Quakjes Water, Beninger Slikken, Stellendam,Kwade Hoek
vr. 26  april – 19.00 uur – 22.00 uur Avondexcursie Vockestaert
4  mei – 4.00 uur – 12.00 uur Nachtegalentocht Meijendel
11 mei – 8.00 uur- 12.00 Start Nationale Vogelweek fietsexcursie rondje Ackerdijk
18  mei – 7.00 uur Veluwe
25 mei – 7.00 uur Ameide ( Zouweboezem)
Vr. 7  juni – 19.00 uur- 21.00 uur Avondexcursie plas-drasgebied Korftlaan, o.a. oeverzwaluwwand
24 aug. – 7.00 uur Brabantse Biesbosch

Afgelast !! Excursie : Arkemheense Polder, Eemmeer

Wegens slecht weer en ziekte gaat deze excursie NIET DOOR. Wellicht wordt deze verplaatst naar 22 december. Houd daarvoor deze website in de gaten.

Op zaterdag 8 december 2018 van 08:00 uur tot ongeveer 16:00 uur.

Dit gebied is vorig jaar ook bezocht en nu weer opgenomen in ons programma. Arkemheen is een graslandgebied aan het Eemmeer, Nijkerkernauw en Nuldernauw. In de polder Arkemheen zijn nog invloeden van de ‘zout historie’ (Zuiderzee-oever) zichtbaar. Zout grondwater voedt hier en daar een zouttolerante vegetatie. Veel graslanden hebben hun karakteristieke vegetatie (dotterbloemen) verloren door de ontwikkeling naar hoog-productieve beemd- en raaigrasweiden. Deze grassoorten zijn echter wel een goede voedselbron voor kleine zwanen. De vogels slapen en drinken op de Veluwe-randmeren, waar ze ook foerageren op de wortelknolletjes van fonteinkruid. We speuren de polders en de randmeren af op zoek naar: brandgans, kolgans, wilde en/of kleine zwaan, zaagbekken, brilduikers en de vele eendensoorten (in grote getalen). Wellicht krijgen we ook weer kemphanen of een ijsvogeltje te zien. Aansluitende rijden we door het Horsterwold waar bijvoorbeeld appelvinken en diverse roofvogels zich kunnen ophouden. Tot slot een stop bij de Knardijk (voorbij Zeewolde) met zicht op het Wolderwijd en op een mooi plas-dras gebied.

Vogelexcursie: Arkemheense polder, Eemmeer, Oostvaardersplassen.
Start: Korftlaan tegenover de Papaver
Kosten: € 0,07 per kilometer
Informatie en advies op donderdag 6 december tussen 19:00 en 21:00 uur, Gert van der Horn, (015) 285 28 02

 

Verslag excursie Maasvlakte

Ellen BoszhardEindelijk kon ik weer een keer mee met de Vogelwacht Delft, excursie naar de Maasvlakte! Leuk want dat is dicht bij huis en dan kan ik ook zelf ernaar toe als ik weet waar de goede plekken zijn om vogels te spotten.

Door omstandigheden kon ik pas om 12 uur aansluiten bij de groep. De groep was toen al vlakbij de lunchgelegenheid, Smickel-Inn, Balkon van Europa. Ik hoorde natuurlijk gelijk wat ik al gemist had zoals de lepelaar, sperwer, kanoet, kluut ……….. En ergens aan het begin van de Maasvlakte was de Hop gespot, die doen we vast nog op de terugweg! Misschien wacht hij wel op ons 😀

Maar eerst op zoek naar de velduil, die was hier net nog gezien, helaas, die bleef niet op ons wachten. We werden terug naar de auto’s vergezeld door een winterkoninkje en zagen de witte kwikstaart en….een zeehond vlak bij de rotsblokken! En ik zag 2 vogels die in het gras landden, koperwieken, leuk en voor mij nieuw!

Voor de lunch bij de Smickel-Inn, nou ja lunch, een enkele kop erwtensoep maar ik zag meer appeltaart bij de vogelaars.
Daarna naar het puntje van de Maasvlakte, wel weer een zeehond (ook echt schattig!) maar de vogels lieten zich niet zien. Alhoewel we toch 3 prachtige scholeksters, die in de zon over het blauwe water scheerden, en 4 knobbelzwanen zagen. En ook een paar overvliegende buizerds niet te vergeten.

Op naar de vogelvallei, dat klinkt in elk geval hoopgevend! Een prachtig vogeluitkijkpunt aan de Prinses Maximaweg met heel veel eenden, eenden en eenden. Aan het eind van de dag, dus met slechte belichting waardoor de gewone verrekijker niet voldoende was. Gelukkig waren er genoeg vogelaars met een telescoop die de eenden dichtbij haalden: pijlstaart, wintertaling, tafeleend, dodaars, wilde eend, bergeend. En heerlijk dat er dan mensen bij zijn die graag hun kennis met je willen delen!
We gingen nog op zoek naar de ijseend, wat een prachtige vogel….op Google, hij liet zich helaas niet zien vandaag.

Het was inmiddels 16 uur, tijd om terug naar huis te gaan, of…..gaan we nog de hop zoeken? Hij is immers 20 minuten geleden nog gespot bij de slag Baardmannetje. Dus toch met de helft van de groep naar betreffende locatie, laat hij nu net voor ons de weg zijn overgevlogen! Het zat ons niet mee. Maar wel genoten van de zang van cetti’s zanger, merels en zelfs een bijna beflijster, en we zagen van alles overvliegen, maar geen hop, en dus ook net geen beflijster.

Kortom, voor mij weer een erg leerzame dag en ook reuze gezellig. En niet te vergeten prachtig weer natuurlijk!  De (voor mij) nieuwe vogels heb ik genoteerd en ga ik in het boekje nog eens uitgebreid opzoeken zodat ik ze de volgende keer, zonder hulp, ook herken.

Dus dank aan de Vogelwacht Delft en aan iedereen die mij vandaag weer wijzer heeft gemaakt op het gebied van vogels.

Soorten*:

Aalscholver, Bergeend, Bladkoning, Blauwe Reiger, Bonte Strandloper, Buizerd, Cetti’s Zanger, Dodaars, Ekster, Fazant, Fuut, Goudhaan, Graspieper, Grote Bonte Specht, Grote Mantelmeeuw, Heggenmus, Kanoet, Kauw, Keep, Kievit, Kleine Mantelmeeuw, Kluut, Kneu, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kuifeend, Lepelaar, Merel, Middelste Zaagbek, Nijlgans, Putter, Roodborst, Rosse Grutto, Scholekster, Slobeend, Sperwer, Spreeuw, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Vink, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Witte Kwikstaart, Wulp, Zanglijster, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Zee-eend.

*) Niet iedereen heeft dezelfde soorten gezien.

Excursie naar De Maasvlakte

De Maasvlakte is een gebied dat is aangelegd als uitbreiding van de Rotterdamse haven en steekt als een puist op de kust ver de Noordzee in. Op het uiterste puntje sta je als het ware midden in de Noordzee. Het is daarom dat hier een zeetrektelpunt is ingericht. Op het trektelpunt kunnen daarom ook veel overzee vliegende vogels worden gezien. Denk aan roodkeelduikers, jagers, zee-eenden, jan-van-genten. Op het strand zien we strandlopers, scholeksters, bergeenden, meeuwen, slechtvalken, smelleken, etc. etc.
Op het oude deel van de Maasvlakte liggen enkele bosjes waar zangvogels tijdens de trek massaal op adem komen. Elk jaar komen er kramsvogels, koperwieken, tapuiten, ganzen, vinken en spreeuwen in grote getale langs vliegen. Ook de velduil en visarend behoren zeker niet tot de uitzonderingen.
Verder kijken we uit over de Voordelta waar ook weer van alles te zien is, onder andere zeehonden en soms ook de zeearend.
Kortom een excursie die je absoluut niet mag missen!

Zaterdag 20 oktober 2018, 8.00 uur!
Start: Korftlaan tegenover de Papaver
Kosten: € 0,07 per kilometer
Inlichtingen en aanmelding: op donderdag 18 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur bij Alfred Pellemans (015)-214 70 15.

Steppekiekendief op de Maasvlakte

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de voorverkenning in korte broek op 13 oktober.

Verslag excursie naar de buitenhaven van Stellendam/ Kwade Hoek, Brouwersdam en plan Tureluur

Jannie de JongVogelexcursie op 15-09-2018..

Om goed 7 uur vertrokken we met 7 personen, en al voor 8 uur keken we uit op de Westplaat bij Oostvoorne,  omdat er met name op de Brouwersdam niet veel te zien is in deze tijd van het jaar, wat andere punten om vogels te spotten. De omgeving van de Slufter/ heeft een aantal mooie plekken. Een van de eerste soorten, eidereend, kleine zilverreiger en cetti’s zanger.

De topper van dit eerste stuk een ijseend vrouwtje op een plas in de vogelvallei. Overal kwikstaarten, zowel witte, als gele.

Na een poosje op de dijk bij de buitenhaven doorgebracht te hebben, waar alles erg ver weg zat door het getij, werden we verrast door de aanwezigheid van een flamingo, natuurlijk de discussie welke dat nu was. Dan koffie, met een halve bolus…helaas was er niet op ons gerekend en moest er gedeeld worden. Verder naar de Brouwersdam, met wat steltlopers en door naar de inlagen ( Flaauwers en Weevers inlaag ). Hier is meestal wel wat te zien, o.a. een grote groep groenpootruiters. Vanaf de dijk bij de Oosterschelde was een grote groep zeehonden te zien die op een bank in de Oosterschelde lagen. Daarna door naar een andere plek met een uitzichtpunt” koekeloere”  genaamd, waar de droogte nog steeds goed te zien was, dit gebied hoort grote ondiepe plassen te hebben, maar lag bijna helemaal droog. Er was net een groep goudplevieren geland.

Om af te sluiten en omdat we door afsluiting van de N57 in de richting Rotterdam toch via het Hellegatsplein moesten nog even een plek waar vlgs Joke altijd veel kleine futen zouden zitten. Het Dijkwater. Nu ze heeft niets teveel gezegd, want al voor dat we uit gestapt waren, zagen we geoorde futen, waarvan er minstens een nog wat gele oorpluimen had. Ook de dodaars liet zich zien.

Daarna vonden 4 van de 7, waaronder ikzelf het wel welletjes en zijn naar huis gegaan. 3 van ons bleven achter bij de Philipsdam…..  Geen idee wat ze doen wilden.

Al met al een prachtige, vrij zonnige dag met als resultaat minstens 62 soorten vogels.

Voor hen die mee geweest zijn, het resultaat van deze prachtige dag en voor hen die niet mee geweest zijn, misschien ook wel leuk. Ga gerust ook eens mee.

Vogels die we gezien/ gehoord hebben:

Kraai, kauw en ekster, meerkoet, knobbelzwaan en zwarte zwaan, ijsvogel, kok-, zilver-, kleine mantelmeeuw. Blauwe reiger, grote- en kleine zilverreiger, witgat, oeverloper, groenpootruiters, bontbekplevier, steenloper, grote stern en visdief. Aalscholver, bergeend, ijseend, wilde eend, smient, krakeend, wintertaling, witte  en gele kwikstaarten, ook diverse juvenielen, graspiepers, kneu en putter. Spreeuw, heggenmus en vuurgoudhaan, lepelaar, flamingo, scholekster, tureluur, wulp, kluut, kievit, goudplevier, torenvalk, bruine kiekendief, buizerd. Dodaars, geoorde fuut, fuut, watersnip, rosse grutto, houtduif en holenduif. Rotgans, Canadese gans, brand- en grauwe gans, nijlgans, kuifeend. Tapuiten, oeverzwaluw, boerenzwaluw en cetti’s zanger.

Tot zover, waarschijnlijk mis ik er nog een paar…zoals de mezen, maar dit was het.

Een prachtige dag met heerlijk weer, we hebben genoten. Jannie de Jong.

 

Vogelexcursie: Wollebrand en omgeving

We maken een keuze uit diverse vogelplekken in of rond het Westland, en blijven dus lekker dicht bij huis.  Kandidaat zijn bijvoorbeeld de Banken, een plasje langs de kust bij ’s Gravenzande waar zich deze tijd vaak watersnippen en diverse steltlopers en eenden ophouden. Daarnaast bezoeken we graag de Rietputten bij (o.a. roerdomp, baardman en Boomvalk) of de Broekpolder (o.a. geoorde fuut) bij Vlaardingen. Tot slot het waterreservoir bij de Wollebrand (kans op o.a. waterral, kluut en kleine plevier). Her en der kans op rondtrekkende piepers, tapuiten, strandlopers, kieviten en misschien zijn er al groepen goudplevieren. Kortom, een aanrader om mee te gaan!

Vogelexcursie: Wollebrand, in combinatie met Ackerdijk???
Start: Korftlaan tegenover de Papaver
Kosten:€ 0,07 per kilometer
Informatie en advies op donderdag 27 september tussen 19:00 en 21:00 uur, Gert van der Horn(015) 285 28 02

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

jan
10
do
20:00 Duinlandschap en duinbescherming
Duinlandschap en duinbescherming
jan 10 @ 20:00 – 22:00
De duinen zijn een uniek landschap en Nederland heeft in verhouding een groot duingebied langs de kust. Dit bijzondere gebied is de leefplek van veel bijzondere planten en dieren. Arnoud van der Meulen zal als directeur van Stichting Duinbehoud … Lees verder
jan
19
za
08:00 Schouwen Duiveland
Schouwen Duiveland
jan 19 @ 08:00 – 16:00
De Tureluur kun je het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland. De laatste decennia zijn … Lees verder
feb
14
do
20:00 De Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen
feb 14 @ 20:00 – 22:00
Wie kent ze niet: de Oostvaardersplassen? In zuidelijk Flevoland schiep de natuur een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen. Vele vogelsoorten wisten de Oostvaardersplassen te vinden, waaronder een aantal die decennia lang als broedvogel uit Nederland … Lees verder
feb
23
za
08:00 Vogelexcursie: Kop van Noord-Hol...
Vogelexcursie: Kop van Noord-Hol...
feb 23 @ 08:00 – 17:00
Vogelexcursie: Kop van Noord-Holland, de Waddenzeekust van den Oever naar den Helder. Op de terugweg naar Delft bezoeken we de polders achter de Hondsbossche Zeewering. Het Balgzand is een natuurgebied op de wadden tussen Den … Lees verder
teller