Home » Actviteiten » Excursies

Category Archives: Excursies

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Corona-update: De voorjaarswandelingen van de Vogelwacht zijn AFGELAST

Na de lezing van afgelopen donderdag is nu ook besloten om de voorjaarswandelingen af te gelasten, in ieder geval tot 6 april.

De reden is de toenemende zorg over de verspreiding van het coronavirus. De organisatie vindt dat ook erg jammer, en rekent op uw begrip.

De Vogelwacht raadt iedereen aan om op eigen houtje in de Delftse Hout en omgeving een wandeling te maken. Vergeet dan ook uw verrekijker niet, want er vliegt en zingt al heel veel.

Verslag rondje Texel, zaterdag 14 maart 2020

Hans de WinterVoor de eerste keer een dagexcursie naar Texel van Vogelwacht Delft en omstreken. De afgelopen jaren struinden we in deze periode langs de waddenkust van Noord-Holland. We gingen nu een stapje verder. Het bleek een geslaagde excursie, voor herhaling vatbaar. We vertrokken zelfs later van het eiland dan het programma had aangegeven. Met 13 vogelvrienden waren we op stap, naast mijzelf, Suzan, René, Henk, Bart, Gert, Anneke, Joke, Petra, Ad, Gerda, Liesbeth en Karel. Gezien de vlak daarvoor afgekondigde maatregelen tegen het corona virus hadden 5 van de 18 aangemelden besloten niet mee te gaan. Maatregelen die na onze excursie ook nog eens werden aangescherpt. Ook TESO, het veer naar Texel, had zijn corona maatregelen: we mochten de auto’s niet uit. Dus geen vogels kijken op het achterdek. We namen het TESO-veer uit den Helder van 9:30 uur en gingen uiteindelijk, met frisse tegenzin, retour met het veer van 17:00 uur. Dat Texel populair is bleek ook uit het feit dat 3 vogelvrienden al besloten hadden op Texel te blijven en twee vogelvrienden daar reeds aanwezig waren.

De wadden is een van de rijkste vogelgebieden van Nederland en Texel niet in het minst. Dat zou niet mis kunnen gaan. Toch werden onze verwachtingen getemperd. Op weg naar den Helder werd de mist steeds dikker en volgens de weerberichten hardnekkiger. Eenmaal afgemeerd in de veerhaven van ’t Horntje bleek het prachtig zonnig weer, wel aan de frisse kant en met een stevige bries. Zonnig bleef het vrijwel ons hele bezoek aan Texel. Bofkonten die vogelvrienden. Goedgemutst, letterlijk en figuurlijk, begonnen we ons rondje over het eiland. Gezien het getij, het was bijna hoog water toen we aankwamen, linksom, te beginnen bij de Mokbaai en omgeving.

René heeft een filmpje gemaakt van onze tocht (youtube: REDjeRED) met aan het eind een soortenlijst, met dank aan Gert. Een prima checklist bij het maken van dit verslag. Zoals gewoonlijk waren we niet persé op soortenjacht. Graag laten we ons verrassen.

Onze eerste stop was het brakke plas/dras gebied de Petten, onderaan de dijk die de noordzijde van de Mokbaai afsluit. Goed zichtbaar pijlstaarten, wintertaling, krakeend, smient, wilde eend, meerkoet, rotgans, grauwe gans, nijlgans, kluut, steenloper, bontbekplevier, zilverplevier, kievit, tureluur, grutto, scholekster, wulp, zilver- en stormmeeuw. Verderop buizerd, bruine kiekendief, torenvalk, kauw en zwarte kraai.

De volgende stop was het uitzichtpunt bij de Geul aan de zuidkant van de Mokbaai en natuurlijk de Mokbaai zelf. Wat een ruimte, wat een rust en wat een vogels. Bij en in de Geul veel broedende aalscholvers in hun prachtige broedkleed, blauwe reiger, slobberende slobeenden, kuifeend, waterhoen, knobbelzwaan, grote Canadese gans en kolganzen. Heggemussen volop zingend in de struiken evenals winterkoning en roodborst. Uiteraard pimpel- en koolmees, vink, merel en eksters. Boven de bomen aan het einde van de Geul liet een vrouwtje bruine kiekendief zich langdurig zien. Langs de Mokbaai vele enthousiaste graspiepers. Zo enthousiast dat we eerst dachten met een veldleeuwerik van doen te hebben. Daarop moesten we nog even wachten. Grote groepen tureluurs en goudplevieren dansend boven de baai. Kleine mantelmeeuw, vele bergeenden (bij twee speelden de hormonen flink op, ze gingen elkaar aardig te lijf), grote zilverreiger en aan het begin van de baai enkele eidereenden.

Daarna namen we in colonne (6 auto’s) de toeristische route naar het midden van het eiland. Door Den Hoorn langs het karakteristieke kerkje, langs de bebouwde kom van Den Burg en door het dorpje de Waal naar polder Waal en Burg. Parkeren in de modder, wat hebben we de afgelopen periode veel regen gehad, en een korte wandeling naar de vogelhut aan de Westerkolk. Een wandeling begeleid door enkele zingende veldleeuweriken en groepjes spreeuwen. In en langs de Westerkolk weinig spectaculairs, schuim dat wel.

Toen een volgende ‘must see’ de Slufter. Eerst een gewenste horecastop (met houtduif en holenduif van achter het raam) aan het einde van de Slufterweg. Dat kon toen net nog, nu zit alle horeca op slot. Enkelen van ons liepen voor de koffie even naar boven voor een vluchtig kijkje op het Slufter struingebied. Daarna stapten we weer in de auto’s voor een kort ritje naar het einde van de Oorsprongweg, voor een bezoek aan de Slufter bij Vogelkijkpunt Diepe Gat. Wat een heerlijk plekje is dat. Hier grote groepen bonte strandlopers en kanoeten, drieteenstrandlopers en ook enkele rosse grutto’s. Bij de geparkeerde auto’s op een mestvaalt een paartje roodborsttapuiten. In polder Eierland prachtig vliegend zichtbaar een mannetje bruine kiekendief. Boven op een struikje zat een geel vogeltje. Narcissenvelden in de polder en de zon gaven dat effect. Het was geen Europese kanarie of geelgors, die we overigens daar wel gehoord hebben, maar een graspieper. De lange achterste teennagel verraad een graspieper zei Gert. Ook een fazant liep hier te grasduinen.

Gezien de beperkt beschikbare tijd viel de Cocksdorp en omgeving buiten onze tour. Ook daar is meer dan voldoende te zien en te horen, maar ja er moest een keuze gemaakt worden.

Dwars over het eiland gingen we op weg naar de ‘vogelboulevard’ langs de Waddendijk tussen de Schorren en Oudeschild. Parkeren onder aan de waddendijk bij Prins Hendrik want Utopia en de Schorren zijn alleen wandelend of met de fiets bereikbaar. Zagen we nu wel of niet een vrouwtje topper, de meningen waren verdeeld. Kan ook een hybride geweest zijn. Lepelaar en witte kwikstaart konden we afvinken. Ver weg dacht ik een grote stern te spotten, het was in ieder geval een stern. Parende scholeksters versterkten het lente gevoel.

Onze rit richting veer voerde ons langs de rest van de vogelboulevard met vele prachtige en voor vogelaars interessante stopplekken. Maar helaas de tijd vloog voorbij en de veerpont wachtte. We zijn alleen nog even uitgestapt bij de IJzeren Kaap voor een blik op de winderige Waddenzee. De zon begon het toen pas af te laten weten. Op het eerste gezicht niets te zien vanwege de golfslag. Maar rustig kijkend verschenen brilduiker, eider en niet nader te bepalen futen. Zo zie je maar weer, vogels spotten is vooral wachten en blijven kijken.

Vlak voor Oudeschild zagen we nog flinke hoeveelheden ganzen. In ieder geval veel grauwe en kolganzen leerde de snelle blik vanuit de rijdende auto’s. Ongetwijfeld zat er veel meer. Netjes op tijd voor het veer van 17:00 uur arriveerden we bij ’t Horntje. Een zeer geslaagde dag op dit fantastische waddeneiland. Zoals gezegd een excursie voor herhaling vatbaar!

Excursie: Marker Wadden

Beste leden van de Delftse Vogelwacht

De Delftse Vogelwacht gaat 1 juni (2e Pinksterdag) naar de Marker Wadden. Alleen gaat het wat anders dan anders. Ja, we gaan nog wel gezamenlijk met auto’s vanaf de Papaver naar de opstapplaats van de veerboot. De veerboot –  de Willem Barentsz – brengt ons naar de Marker Wadden (Lelystad, Bataviahaven), maar de aanmelding & betaling voor de veerboot inclusief de toegang tot de Marker Wadden moet je zelf doen. Dit gaat via de website van Natuurmonumenten.

Er zijn hierbij twee keuzes:

  1. zonder gids via https://www.natuurmonumenten.nl/flevoland/agenda/veerboot-naar-marker-wadden#2020-06-01T10:00
  2. met gids via https://www.natuurmonumenten.nl/flevoland/agenda/veerboot-naar-marker-wadden-met-expeditie#2020-06-01T10:00

Je kan kiezen voor een gids (expeditie) en dan zie je hoogstwaarschijnlijk meer. De meeste mensen van de Vogelwacht komen voor het eerst op de Marker Wadden en kennen mogelijk wel de vogels maar niet de hotspots.

Kies voor de ochtend (10:00 – 14:30 uur).

De prijs is afhankelijk van een eventueel lidmaatschap Natuurmonumenten en de leeftijd (kinderen). De prijzen voor de veerboot zijn inclusief de toegang tot de Marker Wadden. Voor volwassenen variëren de kosten voor de veerboot van € 17,50 (lid van Natuurmonumenten, geen gids) tot € 32,50 (geen lid van Natuurmonumenten en met gids)

We verzamelen om 07:45 uur bij de Papaver en we vertrekken om precies 08:00 uur, je mag aannemen dat het rustig is op die tijd (2e Pinksterdag). Normaliter rijd je er 5 kwartier over, met 3 kwartier marge moet het mogelijk zijn om op tijd in Lelystad te arriveren.

Na aanmelding ontvang ik voor de coördinatie (auto’s) graag de volgende gegevens via peter.j.m.jacobs@gmail.com

Telefoonnummer:

Totaal aantal personen:

Gids; ja/nee

Komt met auto: ja/nee

Hoeveel personen kunnen meerijden:

Voor vragen ben ik bereikbaar via 06 33 790 975

Hartelijke groet, Peter Jacobs

NIEUW: Excursie Rondje Texel 

Op zaterdag 14 maart 2020
Vertrek om 07:00, terug rond 18:00.

Start Korftlaan tegenover de Papaver.
Kosten € 0,07 per kilometer en de veerkosten per auto. (€ 37,- tarief 2019!).
Informatie en aanmelden op donderdag 5 maart 2020 tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Tel – telefoon klik hier –.

Dit jaar slaan we de excursie naar de kop van Noord-Holland over en gaan we een klein stapje verder. We maken een rondje Texel. De Wadden en dus ook Texel is een van de rijkste vogelgebieden van Nederland, en dat in alle jaargetijden. In dit geval naast de jaarvogels, late wintergasten, doortrekkers en vroege zomergasten. We nemen het TESO-veer uit den Helder van 9:30 uur. En gaan retour vanaf Texel ’t Horntje om 15:00 of 16:00 uur. Tickets worden van te voren online gekocht op kenteken. We zorgen voor zo min mogelijk auto’s (4 personen per auto dus). Let op: Om dit goed te kunnen regelen een week eerder aanmelden! We maken letterlijk een rondje over het eiland. Al naar gelang het getij links- of rechtsom. Te bezoeken gebieden: de Mokbaai en de Horsmeertjes bij ’t Horntje, de ‘vogelboulevard’ langs de Waddendijk tussen Oudeschild en de Schorren met vele vogelrijke stopplaatsen, rondom de Cocksdorp, de Slufter, polder Waal en Burg. Tijd te kort eigenlijk.

LET OP: AANMELDING WEEK EERDER DAN GEBRUIKELIJK!!

Verslag Excursie Schouwen-Duiveland – 18 januari 2020

Annemieke van OostenDe eerste excursie van het jaar gaat naar Schouwen-Duiveland en omstreken. Om 8 uur vertrokken we met 13 man eerst richting Oostvoorne. Daar is namelijk al weken elke dag de grote trap gesignaleerd. Aangezien we toch al in die richting rijden, is een grote trap mooi mee genomen!

(foto van een week eerder)

Toen we op de plek aankwamen, stonden er al vogelaars. We hoefden niet te zoeken of te wachten totdat hij zich zou laten zien, de grote trap stond in een open veld zodat hij zeer goed te zien was! Deze trap is gezenderd. Er wordt gezegd dat dit een jong uit de omgeving van Berlijn is. Dit was al een mooi begin!

Daarna door naar Stellendam-Buitenhaven. Onderweg konden we al van alles noteren; buizerd, ekster, grauwe gans, kauw, spreeuw. Bij Stellendam zagen we de eerste middelste zaagbekken. Ook hebben we daar veel futen gezien. Er was nog even twijfel tussen fuut of roodhalsfuut maar uiteindelijk, met boek erbij, bleek het toch om de fuut te gaan. We zijn de dijk opgelopen. Leuk om te zien waren de drieteenstrandlopers en de scholeksters. Het was wel erg koud op die plek! Het was vandaag 6 graden en er stond een Noordwesten wind, kracht 4. Toen iemand vroeg: ‘zullen we weer gaan?’, zaten de meesten al in de auto… We reden naar Koudenhoek. Daar liggen vogeleilandjes voor broedvogels. Er stond een grote groep rotganzen. Ook zilverplevieren en goudplevieren waren er te zien.

Op naar Brouwersdam. Daar was veel te zien! O.a. veel middelste zaagbekken, ver op zee maar mooi dichtbij in de telescoop. Een heel mooie waarneming was de ijseend. Eerst 1, uiteindelijk 5. Voor veel mensen was het de eerste keer dat zij deze vogel zagen. De brilduikers waren hier ook in groten getale aanwezig. Normaal kom ik niet verder dan 1 of 2 brilduikers samen maar hier zag ik er zeker 15 bij elkaar.  De kuifduiker liet zich ook zien. De eider zat dichtbij de kant en kon dus heel mooi gefotografeerd worden. En op de golfbrekers bij de spuisluis zaten, zoals misschien te verwachten valt, de steenloper en de paarse strandloper.

Onderweg hebben we een uitgebreide stop gemaakt bij Strandpaviljoen Brouw. Een traditioneel stuk appeltaart bij de thee/koffie/warme chocolademelk en even (de voetjes) opwarmen bij de houtkachel!

Verder op de Brouwersdam hebben we diverse soorten meeuwen gezien die dankzij de lezing over meeuwen, die overigens nog vaak ter sprake kwam,  (bijna…) feilloos op naam konden worden gebracht. Bij de spuisluis hebben we ook weer de zeehonden gezien, blijft leuk!

We hebben zoveel gezien bij Brouwersdam dat we uiteindelijk pas rond 2 uur in de Prunjepolder van Plan Tureluur stonden. Daar zagen we veel vogels die nieuw waren voor de daglijst; kluut, kemphaan, slobeend en… de lepelaar! Hier zagen we ook duizenden goudplevieren in de lucht. Een bijzonder gezicht. Volgens het informatiebord groeien in de Prunjepolder bijzondere zoutverdragende planten. In de kreken, stroompjes en plassen leven veel kleine waterdieren. De vogels vinden in deze polder naast broed- en rustplaatsen, ook hun voedsel. Eenden, ganzen en zwanen overwinteren hier.

Rond 4 uur waren we nog niet klaar met vogels kijken. We zijn door gereden naar een plek waar misschien wilde zwanen zaten. Tijdens de rit daar naar toe zagen we ineens een blauwe kiekendief jagend over het veld!

Het bleek dat in iedere auto wel iemand de kiekendief gezien had dus de auto’s werden meteen gestopt en deuren werden geopend om zo snel mogelijk te kunnen kijken naar die vogel! Consternatie alom… De wilde zwaan hebben we uiteindelijk niet gezien maar wel 1 kleine zwaan tussen een groep toendrarietganzen.

Het begon al te schemeren, maar nu we toch in de buurt waren wilden we ook nog langs de attractie van de Grevelingen. Deze groep heeft het maximale uit de excursie van vandaag gehaald. Want met het laatste licht van de dag, hebben we de flamingo’s bij Battenoord nog mooi kunnen zien staan in het water!

Zelf heb ik vandaag 70 soorten gezien:

Aalscholver, Bergeend, Blauwe Kiekendief, Blauwe Reiger, Brandgans, Brilduiker, Buizerd, Dodaars, Drieteenstrandloper, Eider, Ekster, Fazant, Flamingo, Fuut, Goudplevier, Graspieper, Grauwe Gans, Groenling, Grote Canadese Gans, Grote Mantelmeeuw, Grote Trap, Grote Zilverreiger, Holenduif, Houtduif, Huismus, IJseend, Kauw, Kemphaan, Kievit, Kleine Mantelmeeuw, Kleine Zilverreiger, Kleine Zwaan, Kluut, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kolgans, Koolmees, Krakeend, Kuifduiker, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Middelste Zaagbek, Nijlgans, Nonnetje, Paarse Strandloper, Pijlstaart, Rosse Grutto, Rotgans, Scholekster, Slobeend, Smient, Spreeuw, Steenloper, Stormmeeuw, Tafeleend, Toendrarietgans, Torenvalk, Turkse Tortel, Vink, Waterhoen, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Wulp, Zanglijster, Zilvermeeuw, Zilverplevier, Zwarte Kraai.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

apr
4
za
07:00 AFGELAST – Ochtendwandeling Delf...
AFGELAST – Ochtendwandeling Delf...
apr 4 @ 07:00 – 11:00
Aanmelden: is niet nodig. Start: Bij de Papaver aan de Korftlaan Met de komst van de lente worden er in de Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur … Continue reading
apr
5
zo
08:00 AFGELAST – excursie : Groenzoom,...
AFGELAST – excursie : Groenzoom,...
apr 5 @ 08:00 – 12:00
Zondagse fiets- en wandelexcursie , 5 april 2020, 8.00 uur- 12. 00 uur Start: Korftlaan tegenover de Papaver. Informatie en aanmelden op donderdag 2 april tussen 19:00 en 21:00 uur bij Peter Elfferich  Tel. – … Continue reading
apr
8
wo
19:30 AFGELAST: Beginnerscursus Vogels...
AFGELAST: Beginnerscursus Vogels...
apr 8 @ 19:30 – 22:00
Update 20 maart : De cursus is afgelast vanwege het Corona-virus. Update 8 maart : De cursus zit helaas vol. In het voorjaar van 2020 organiseert de Vogelwacht Delft en omstreken weer een cursus “Vogels … Continue reading
apr
9
do
20:00 AFGELAST: De biologische boer ve...
AFGELAST: De biologische boer ve...
apr 9 @ 20:00 – 22:00
Update : Vanwege het Coronavirus is de lezing afgelast. Arie van den Berg, van biologische veehouderij Hoeve Ackerdijk, Schipluiden Arie is een biologische boer die vanuit zijn jarenlange ervaring zal vertellen. Hij zal de volgende vragen beantwoorden: … Continue reading
apr
11
za
07:00 AFGELAST – Ochtendwandeling Delf...
AFGELAST – Ochtendwandeling Delf...
apr 11 @ 07:00 – 11:00
Aanmelden: is niet nodig. Start: Bij de Papaver aan de Korftlaan Met de komst van de lente worden er in de Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur … Continue reading