Home » Actviteiten » Excursies

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Voorlopig excursie programma 2018-2019

Onderstaande lijst is bijna definitief. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden.

update 16 dec 2018: de excursie “Tiengemeten” is verplaatst van 6 april naar 13 april. De excursie “Rondje Groenzoom” van 14 april naar 7 april.

Datum Excursiegebied
2018
25 augustus – 7.00 uur Brabantse Biesbosch
15 september – 7.00 uur Brouwersdam, Stellendam, plan Tureluur
29 september – 7.00 uur Wollebrand en omstreken
20 oktober – 8.00 uur Maasvlakte
10 november – 8.00 uur Het oudeland van Strijen/Korendijke Slikken
8  december – 8.00 uur Arkemheense Polder, Eemmeer
2019
19  januari  – 8.00 uur Schouwen Duiveland
23 februari  – 8.00 uur Kop van Noord Holland en Waddenzeekust
23 maart – 8.00 uur Kennemerduinen
23 maart – 7.00 uur –
t/m 27 april
Start voorjaarswandelingen, zes zaterdagen op een rij
zo. 7 april -12.00 uur -16.00 uur Rondje Groenzoom, fiets- , wandelexcursie
13 april – 8.00 uur Tiengemeten
20  april – 7.00 uur Quakjes Water, Beninger Slikken, Stellendam,Kwade Hoek
vr. 26  april – 19.00 uur – 22.00 uur Avondexcursie Vockestaert
4  mei – 4.00 uur – 12.00 uur Nachtegalentocht Meijendel
11 mei – 8.00 uur- 12.00 Start Nationale Vogelweek fietsexcursie rondje Ackerdijk
18  mei – 7.00 uur Veluwe
25 mei – 7.00 uur Ameide ( Zouweboezem)
Vr. 7  juni – 19.00 uur- 21.00 uur Avondexcursie plas-drasgebied Korftlaan, o.a. oeverzwaluwwand
24 aug. – 7.00 uur Brabantse Biesbosch

Avondexcursie Vockestaert

op 26 april 2019 van 19:00 tot 22:00 uur

Start: Begin fietspad langs Abtswoude (kruising Abtswoude met Nieuwe Mantjeskade).

Informatie en aanmelden: op donderdagavond 25 april tussen 19.00 en 21.00 uur bij Peter Jacobs. Tel: 06-33790975

We rijden door een mooie omgeving over fietspaden langs de rietvelden van de Vockestaert en weer terug via een boerenlandschap. Er is van alles te zien: bos-, weide- en rietvogels.  We laten ons verrassen, kijk voor actuele waarnemingen naar: https://waarneming.nl/gebied/view/7185

Verslag Excursie Tiengemeten

Annemieke van OostenVerslag Excursie Tiengemeten op 13 april 2019

Om acht uur verzamelen voor de excursie naar Tiengemeten. Met negen man vertrokken we richting Zuid-Beijerland. We waren iets voor negen uur op de parkeerplaats. We zagen echter niemand. Niet bij de pont en niet bij het infopunt. Tot om iets over negen een balkondeur werd geopend en iemand zijn hoofd om de deur stak…dit bleek de schipper te zijn! Hij checkte even hoeveel mensen er stonden. Blijkbaar vond hij ons aantal genoeg want hij kwam naar beneden en zei dat hij ons met de kleine pont naar Tiengemeten zou brengen. Dat is nog eens service!

Op Tiengemeten aangekomen, hebben we eerst een korte koffiepauze gehouden. We waren het snel eens over de route: eerst naar het westelijk deel en daarna naar het oostelijk deel van het eiland. Achter het bezoekerscentrum was meteen al veel te zien; Krakeend, Slobeend, Zomertaling (10!), Wintertaling, ik bleef noteren!

Opvallend deze dag was de Cetti’s Zanger. Dit vogeltje laat steeds vaker van zich horen. Op welke hoek van het eiland we ook waren, de Cetti’s Zanger werd gehoord!

Richting Wildernis liepen we achter de dijk. Daar liepen we lekker uit de wind. We hadden geluk met het weer vandaag; het was wel koud (6 graden) maar het grootste gedeelte van de dag scheen de zon. Het begon pas te regenen toen we aan het einde van de middag weer in de auto zaten.

Bij de aardappelloods ruïne hebben we een tijd stil gestaan om te kijken naar wat er zoal rond vloog. De Veldleeuweriken waren in ieder geval goed te horen. We hebben de Lepelaars zien vliegen en een (volwassen) Zeearend gezien. Hij zat eerst stil in een boom maar later zagen we hem ook vliegen. Zijn vlucht veroorzaakte behoorlijk wat paniek onder de andere vogels! Verder zagen we in dit gebied ook veel Graspiepers.

De Schotse Hooglanders die er rond liepen, trokken zich niets van ons aan. Twee reeën schrokken waarschijnlijk wel van ons en vluchtten dan ook weg. Bij uitkijkpunt Vliedberg hebben we de tijd genomen om iets te eten en te drinken. We hadden uitzicht op het gebied Weelde. Daar zagen we de Knobbelzwaan en Dodaars. Kneutjes kwamen langs vliegen.

We konden merken dat het voorjaar is; baltsende Bruine Kiekendief en parende Meerkoeten. Ook de Fitis is weer terug van weggeweest. Vandaag voor het eerst weer gehoord evenals de Boerenzwaluw, Oeverzwaluw en de Rietzanger.

’s Middags hebben we wat gedronken bij Herberg Tiengemeten. Toen we daarna weer richting de pont liepen, zagen we wel 300 Slobeenden in het water (bij Weelde)!

We zijn met de pont van tien over vier weer terug gevaren naar het vasteland. Daar zijn we nog even door het natuurgebied Tiendgorzen gaan lopen. Dat leverde nog wat soorten op; Middelste Zaagbek (op het Hitsertsche), Kluut en de Stormmeeuw. Rond vijf uur waren we terug in Delft.

Het was weer een super mooie dag vandaag!

68 soorten :

Aalscholver, Bergeend, Blauwborst, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Brandgans, Bruine kiekendief, Buizerd, Cetti’s Zanger, Dodaars, Ekster, Fazant, Fitis, Fuut, Gele kwikstaart, Graspieper, Grauwe gans, Groene Specht, Groenling, Grote Canadese Gans, Grote mantelmeeuw, Grote Zilverreiger, Grutto, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Kauw, Kievit, Kleine mantelmeeuw, Kluut, Kneu, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Koolmees, Koperwiek, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Merel, Middelste Zaagbek, Oeverzwaluw, Pimpelmees, Putter, Rietzanger, Ringmus, Scholekster, Slechtvalk, Slobeend, Spreeuw, Stormmeeuw, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Tureluur, Veldleeuwerik, Vink, Watersnip, Wilde eend, Winterkoning, Wintertaling, Witgat, Witte kwikstaart, Zanglijster, Zeearend, Zomertaling, Zwartkopmeeuw,  Zwarte kraai, Zwartkop.

Excursie : Quackjes Water, Beninger Slikken, Stellendam, Kwade Hoek 

Op 20 april 2019 van 07:00 tot ongeveer 16:00 uur
Start: Korftlaan tegenover de Papaver

Kosten € 0,07 per kilometer

Informatie en aanmelden: op donderdag 18  april tussen 19:00 en 21:00 uur bij Jannie de Jong Tel: 015-2617327

We beginnen deze excursie, met een bezoek aan een relatief nieuw gebied. Deze excursie gaat naar de Beninger slikken, tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis aan het Haringvliet. We kunnen hier vele soorten steltlopers zien, zoals strandlopers (kans op krombek- en breedbekstrandloper) zomertaling, dwergmeeuw etc. Misschien ook een zeearend?! Kortom een fantastisch gebied, laat je verrassen…

Daarna gaan we naar het Quackjeswater met haar kolonie Lepelaars. Wellicht kunnen één of meerdere paartjes kleine zilverreiger worden waargenomen, vorig jaar geoorde futen in zomerkleed. Misschien nog een doortrekkende visarend.

Vervolgens gaan we naar de Kwade Hoek, om te luisteren of de zomertortel er al is.Er zitten hier al jaren zomertortels en laten we hopen dat ze er weer zullen zijn. Afhankelijk van wat we willen, zouden we hier een korte rondwandeling kunnen maken van ongeveer 1 uur. Dit gebied zit vol met allerlei broedende zangvogels, en ook de nachtegaal is er vaak aanwezig. Tot slot gaan we naar de buitenhaven van Stellendam, ook hier kans op veel steltlopers, sterns en late trekkende zangvogels. Ga mee, deze excursie zal je gegarandeerd veel soorten vogels laten zien. Lees het verslag van vorig jaar op de website https://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=6888

Excursie: Tiengemeten

Op zaterdag 13 april 2019 van 08:00 tot ongeveer 16:00

Start: Korftlaan tegenover de Papaver

Informatie en aanmelden: op donderdag 11 april tussen 19.00 en 21.00 uur bij Herco Christerus. Tel: 06-55726529

Tiengemeten is een eiland in het Haringvliet. De landbouw is hier een paar jaar geleden afgeschaft om het eiland terug te geven aan de natuur. We gaan er met een boot naar toe. Op het eiland wordt gewandeld waarbij laarzen geen overbodige luxe zijn. Veel vogels zijn er te zien, zoals de bruine kiekendief, de veldleeuwerik, en veel ganzen en eendensoorten waaronder de zomertaling.

Voor de veerboot naar Tiengemeten is een kaartje nodig. Deze kunt u kopen via internet, of ter plekke. Zie de website van natuurmonumenten.

Een niet in de ponttijden opgenomen afvaart is om 9:00 uur.

Verslag Excursie Groenzoom

Ellen BoszhardPrachtig weer, fietsen, wandelen, veel vogels, een gezellige groep, dus wat wil je nog meer ?

Ik had het al lang geleden in mijn agenda gezet: excursie Groenzoom. Dichtbij huis dus heel handig om het gebied te ontdekken  voor je eigen wandelingen in de buurt. Ik kende wel een deel van de Groenzoom, dat bij de molen achter Oude Leede maar ik wist dat het veel verder doorliep. En inderdaad ben ik op prachtige plekken geweest voorbij Pijnacker.

We begonnen rond 12 uur bij de Korftlaan. Ik heb niet geteld maar we waren denk ik met zo’n 20 deelnemers, veel van de beginnerscursus maar ook een aantal die ik al op eerdere excursies heb ontmoet. Dat is het voordeel van af en toe meegaan, je ‘vogelnetwerk’ breidt zich langzaam uit. En omdat er veel van de cursus mee waren kon zelfs ik af en toe zeggen wat we zagen of hoorden, dat was een leuke gewaarwording!

We namen eerst het fietspad langs de Vogelwacht om naar de Lepelaars te kijken, wat leuk, twee op een nest en nog een aantal andere en in de populieren een aantal reigersnesten waar al jongen in zaten. Vervolgens reden we naar de Groene Keizer langs de N470 waar we stopten bij de vogelkijkhut. Gids Peter vertelde dat die bij de Ackerdijkse Plassen vandaan kwam, waar een nieuwe is neergezet. Daar zagen we de onder andere de tureluur, bergeend, kleine plevier, kievit, kluut en er stond nog veel meer in dat water. Tot onze verrassing ook in het weiland een tapuit! Op een stukje aarde dus amper te zien maar toch, iemand zag het en Peter zei gelijk dat is een tapuit. Het duurde even voordat hij zijn voorkantje liet zien en ja toen was het, met boekjes in de hand duidelijk een tapuit.

Verder langs de Zuideindse weg naar het industriegebied Ruyven, wat moet je daar nu dan. Maar iemand onderweg had gezegd dat daar een zwarte roodstaart was, dus wij op zoek. En ja hoor, in de mast, een klein vogeltje en wat merels. Maar dat kleine vogeltje bleek dus de zwarte roodstaart te zijn. Volgens Peter kwam hij elk jaar terug, goed om te onthouden dus. We zagen daar ook nog wat puttertjes in de buurt.

Daarvandaan het nieuwe fietspad op richting de aalscholvers. Hun jongen zijn al behoorlijk op maat. In het water daar de kuifeend en slobeend.

Na de aalscholvers richting Ackerdijkseweg waar een aantal buizerds overvloog. Peter vertelde dat het gaas rondom het weiland is om de vossen weg te houden en zo de weidevogels kans te geven rustig te nestelen. Helaas vliegen er ook wel ganzen in dat net waar stroom op staat.

In dat weiland was trouwens een witte kwikstaart te zien, er stonden grutto’s, scholeksters en veel meer.

Weer de fiets op naar de Bergboezem, het begin van de Groenzoom. De fietsen aan de kant gezet en met de kijkers het weiland afgezocht en verschillende weidevogels gezien, oa de kluut en grutto. Het pad dwars door de Bergboezem was vanwege het broedseizoen gesloten dus wij gingen eromheen om uiteindelijk uit te komen bij de Nieuwe droogmakerij, wat een prachtig gebied is dit! Heel veel eenden te zien, tafeleend, wilde eend, smient, slobeend en zelfs de pijlstaart. We hebben de fietsen neer gezet en een rondje door het gebied gelopen. Een paar keer veel overvliegende ganzen, oa brandganzen. Langs het riet lopend alert op de rietvogels, de rietgors gezien, de rietzanger, blauwborst en snor gehoord maar geen baardmannetje, die iemand daar al eerder had gezien.

Bijna terug bij de fietsen een rosse stekelstaart, schijnt een felblauwe snavel te hebben maar als ik keek door de scoop was hij denk ik net onder water, je kan ook niet alles hebben op een dag. Wel leuk om het visdiefje weer te zien, ook voor Peter de eerste dit jaar.

Al met al een superdag!

Soorten

Lepelaar, reiger, fuut, meerkoet, waterhoen, grauwe gans, canadese gans, nijlgans, brandgans, aalscholver, wilde eend, merel, heggenmus, putter, zwarte roodstaart,  kleine plevier, kluut, grutto, wulp, scholekster,  tureluur, kievit, krakeend, bergeend, slobeend, tafeleend, smient, pijlstaart, kuifeend, wintertaling, zomertaling, rosse stekelstaart, kokmeeuw, zilvermeeuw, visdiefje, spreeuw, heggenmus, witte kwikstaart, knobbelzwaan, fazant, buizerd

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

apr
26
vr
19:00 Avondexcursie Vockestaert
Avondexcursie Vockestaert
apr 26 @ 19:00 – 22:00
Start: Begin fietspad langs Abtswoude (kruising Abtswoude met Nieuwe Mantjeskade). Informatie en aanmelden: op donderdagavond 25 april tussen 19.00 en 21.00 uur bij Peter Jacobs. Tel: 06-33790975 We rijden door een mooie omgeving over fietspaden … Lees verder
apr
27
za
07:00 Voorjaarswandeling Delftse Hout
Voorjaarswandeling Delftse Hout
apr 27 @ 07:00 – 10:00
Data: 23 maart, 30 maart, 6, 13, 20, 27 april, 07.00 uur Aanmelden: is niet nodig. Start: Korftlaan tegenover de Papaver Met de komst van de lente worden er in Delftste Hout zes wandelingen georganiseerd … Lees verder
mei
4
za
04:00 Nachtegalentocht Meijendel
Nachtegalentocht Meijendel
mei 4 @ 04:00 – 12:00
Start: Korftlaan tegenover de Papaver Informatie en aanmelden: op donderdag 2  mei tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Tel: 06-22026848 Ongelofelijk vroeg je bed uit om te genieten van de meest spectaculaire … Lees verder
mei
11
za
09:00 Nationale Vogelweek fietsexcursi...
Nationale Vogelweek fietsexcursi...
mei 11 @ 09:00 – 12:00
Start: Korftlaan tegenover de Papaver Informatie en aanmelden: Via de website van de nationale vogelweek https://www.vogelweek.nl/wat-is-er-te-doen/details/?excursie=2172  of mailen naar iekedeleeuw@planet.nl. Deze excursie valt in de Nationale Vogelweek. Een mooie gelegenheid om mensen van buitenaf kennis … Lees verder
mei
18
za
07:00 Veluwe
Veluwe
mei 18 @ 07:00 – 16:00
Start Korftlaan tegenover de Papaver Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdag 16 mei! tussen 19:00 en 21:00 uur bij Gert van der Horn. Tel.015-285 2802 De Veluwe is een prachtig groot … Lees verder