Home » Actviteiten » Excursies

Categoriearchief: Excursies

Voornes Duin, Breedewater

Voornes Duin Breedewater
Zaterdag 22 juni, 7.00 uur auto-excursie
Start Korftlaan tegenover de Papaver.

Informatie en aanmelden op donderdag 20 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr

Voornes Duin ligt op het Zuid-Hollandse Voorne-Putten, een klein half uur rijden vanaf Rotterdam. Het is één van de soortenrijkste duingebieden van West-Europa. Het afwisselende natuurgebied bestaat uit uitgestrekte duinen, vochtige duinvalleien, moeras, stille duinmeertjes en bos. Dus een gevarieerde biotoop met navenante soorten. Vanuit het uitkijkpunt heb je zicht op een kolonie broedende aalscholvers en tal van watervogels.

We starten bij de Tenellaplas, altijd leuk. Daarna buigen we linksaf naar Breede Water. Een aardige wandeling en na regen is het pad niet zomaar te belopen. We zien wel. Parkeren is goed te doen aldaar (Duinstraat 12a, 3235 NK Rockanje)

Dag-/Weekendexcursie Texel

Toine Andernach

Dag/weekendexcursie zaterdag 9 en zondag 10 november 2024
Verzamelen: vertrek om 6.30 uur, boot van 8.30 uur
Vertreklocatie: Korftlaan tegenover de Papaver
Excursieleiders: Toine Andernach en Kees Mostert
Kosten: € 0,07 per kilometer per persoon, en € 42,50 voor de overtocht per auto. 
Informatie en aanmelden: kan nu al bij Toine Andernach, tel: telefoonnr

Let op: we houden een maximum van 25 deelnemers aan.
 
Na een record van 113 waargenomen soorten in het voorjaarsweekend met als hoogtepunt twee bijeneters en veel gezelligheid, is het nu weer tijd voor de najaarsexcursie. Om optimaal van het daglicht te profiteren gaan we om 8.30 uur met de boot vanuit Den Helder. Tickets kopen we vooraf online op kenteken. We zorgen voor zo min mogelijk auto’s (4 personen per auto dus).
Texel is in alle jaargetijden een van de rijkste vogelgebieden van Nederland. We zullen naast de jaarvogels ook wintergasten en doortrekkers zien. En de kans op zeldzaamheden is op Texel erg groot. In de Slufter hopen we bijvoorbeeld weer sneeuwgorzen en strandleeuweriken te zien.

We rijden dit weekend ‘met de klok mee’ over het eiland en gaan op zaterdag langs de westkant via de Petten, de Mokbaai, de noordzeekust bij Paal 15 en de Slufter richting de Cocksdorp waar we de Eierlandse duinen, de Tuintjes en de Robbenjager aandoen.
De deelnemers die niet blijven overnachten nemen om 17.00 uur de boot terug vanuit Texel ‘t Horntje. De overblijvers overnachten in een zelf te bepalen hotel op Texel.
Op zondag zullen we onder andere de ‘Vogelboulevard’ langs de Waddendijk tussen Oudeschild en de Schorren, de Horsmeertjes en de NIOZ-steiger aandoen. Na een intensief vogelweekend nemen we om 17.00 uur de boot terug.
Tip: Als je al weet dat je het hele weekend meegaat, boek dan snel een kamer want B&B’s en hotels zitten snel vol op Texel! Het is het handigst als je een overnachtingsadres in (of vlakbij) de Cocksdorp boekt, want daarvandaan vertrekken we weer op zondagochtend.

Wandelexcursie Tanthofkade/ Abtswoudsebos

Zaterdag 15 juni, 7.00 uur, wandelexcursie
Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder)

Informatie en aanmelden op donderdag 13 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, Tel: telefoonnr

De Tanthofkade kent een rijke geschiedenis. Als sinds de Middeleeuwen vormt deze kade een waterscheiding tussen twee polders, de Abtswoudse Polder en de Kerkpolder. Lange tijd mocht de kade niet begroeid worden om zo de kade sterk te houden, maar sinds de 19e eeuw is de kade rijkelijk begroeid met diverse bomen en bloeien er diverse planten en kruiden. Samen met het parkje Buitenhof en de Kerkpolder vormt het een vogelrijkgebied aan de westkant van Delft en Den Hoorn.

Er komen diverse soorten zang- en watervogels tot broeden en ook de blauwe reiger en een aantal roofvogels hebben het gebied tot hun domicilie gemaakt. Ondanks de drukte van de doorgetrokken A4 komen ook langs de rand veel vogels voor en is er zelfs aan de andere kant van de Kruithuisweg een grote oeverzwaluwwand door Rijkswaterstaat aangelegd, die door de Vogelwacht wordt beheerd. Ook benieuwd of deze al bezet is?

Fietsexcursie Kraaiennest

Zaterdag 8 juni, fietsexcursie
Start: Onder Ons/Zwembad Kerkpolder om 7.00 uur

Informatie en aanmelden op donderdag 6 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Gert van der Horn, Tel: telefoonnr

Een aangepaste (halve dag) fietsexcursie aan de westkant van Delft. We hebben dit gebied al enkele keren eerder bezocht met een fietsexcursie in verschillende jaargetijden, zie de excursieverslagen op de Vogelwacht website.

Met de recente aanpassingen van het gebied is het helemaal de moeite waard geworden, zeker ook aan het eind van de lente. Naast de oeverzwaluwen bij de aangelegde zwaluwwand, ook veel activiteit op de aangelegde eilandjes: we verwachten kluten, visdiefjes, kleine plevieren, waarschijnlijk met jongen. Ook bruine kiekendief en roerdomp worden er vaak gezien. Wie weet wat er nog meer opduikt daar.

De fietstocht ernaartoe is ook zeker de moeite waard: langs het beschermd dorpsgezicht van ’t Woudt, door de polders, langs de Zweth, via de Zeven Gaten en de Wollebrand. Op de terugweg fietsen we waarschijnlijk nog even langs de Duifpolder: wie weet laat de zwartkopmeeuw zich nu wel zien, en laat de spotvogel zich weer horen.

Verslag vogeltocht Waterdunen

Jan ten Hoopen

Waterdunen bij Breskens in Zeeuws Vlaanderen is een nieuwe bestemming in het programma van De Vogelwacht Delft. Het gebied ligt ten westen van Breskens aan de monding van de Schelde en is in 2022 geopend. Het is ontstaan om de economie te stimuleren in Zeeuws-Vlaanderen, om de kust te versterken en om de afnemende getijdenatuur uit te breiden. Ook is het gebied Het Markiezaat in Noord-Brabant bezocht.

Bij nieuwe bestemmingen zijn er vaak veel aanmeldingen. De auto waarmee wij (Gert, Karine, Marianne, Raymond en Jan) om 7 uur richting Zeeland vertrokken was dan ook helemaal vol. Na 2 uur rijden kwamen we aan bij de parkeerplaats van het natuurgebied Waterdunen. Het was in bijna heel Nederland prachtig weer. Bijna, want in Zeeuws-Vlaanderen was het weliswaar droog, maar de zon hebben we niet gezien en de temperatuur bleef dan ook achter bij de verwachtingen. Een aantal van ons, toch zeer ervaren deelnemers, had dan ook duidelijk te weinig kleding aan. Een les voor volgende tochten…
In het natuurgebied, dat er erg nieuw uitziet, zijn veel vogelhutten en vogelschermen geplaatst. Die geven veel gelegenheid om de vele vogels rustig te bekijken, zonder de vogels te storen. We hebben een wandelroute dwars door het gebied gevolgd van ongeveer 5.5 km. Daar hebben we zo’n 5 uur over gedaan. Dat geeft wel aan hoeveel er te zien was (of dat we gewoon traag waren).
We hebben ons ook een aantal keren laten verleiden tot het determineren van niet-vogels, met wisselend succes. Zo hebben we de determinatie van ‘een ree in het gras’ moeten corrigeren naar ‘een haas in het gras’ (gras was wel goed gedetermineerd) en de determinatie van ‘een oranjetipje’ naar ‘een vlinder, zeker geen oranjetipje’.

Er zijn veel recreatiemogelijkheden in dit gebied, met veel recreatieparken. Veel buitenlanders ook, met name Duitsers, eenvoudig te determineren op geluid. Na een stop in strandtent Loods Tien zijn we doorgereden naar Het Markiezaat bij Bergen op Zoom. Inmiddels liet de zon zich ook in deze uithoek van Nederland zien.

Het Markiezaat heeft al langere tijd niet meer op het programma van de Vogelwacht gestaan, de laatste keer in 2008 naar ik mij herinner. Het Markiezaat is een natuurgebied dat voor de helft bestaat uit open water, het Markiezaatsmeer, en verder een zoetwatermoerasgebied. Het gebied is ontstaan in 1984 toen in het kader van de Deltawerken dit deel van de Oosterschelde is afgesloten door een nieuwe dam, de Markiezaatskade. We hebben een wandeltocht gemaakt naar de kijkhut ‘de Hildernisse’, genoemd naar het gelijknamige dorpje dat tijdens de Sint-Felixvloed van 1530 werd weggevaagd. Het is een prachtig afwisselend gebied met vele vogelsoorten. Uiteindelijk waren we om 19:30 weer terug, na een lange maar zeer geslaagde dag.

Beide gebieden zijn het zeker waard om nog eens in het programma van de Vogelwacht Delft op te nemen. Gecombineerd gaat prima.

Oh ja, het soortenlijstje: Grote Canadese Gans, Brandgans, Grauwe Gans, Knobbelzwaan, Nijlgans, Bergeend, Slobeend, Krakeend, Wilde Eend, Krooneend, Tafeleend, Kuifeend, Patrijs, Fazant, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Lepelaar, Ooievaar, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Waterhoen, Meerkoet, Waterhoen, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Zilverplevier, Kievit, Kanoet, Steenloper, Bonte Strandloper, Oeverloper, Tureluur, Grutto, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zwartkopmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Stern, Dwergstern, Visdief, Houtduif, Holenduif, Koekoek, Gierzwaluw, Grote Bonte Specht, Groene Specht, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Roodborst, Nachtegaal, Blauwborst, Rietzanger, Roodborsttapuit, Merel, Graszanger, Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Braamsluiper, Rietzanger, Bosrietzanger, Cetti’s Zanger, Kleine Karekiet, Sprinkhaanzanger, Fitis, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees, Staartmees, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Kneu, Putter, Rietgors
Totaal: 89 soorten.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

jun
15
za
07:00 Wandelexcursie Tanthofkade/ Abts...
Wandelexcursie Tanthofkade/ Abts...
jun 15 @ 07:00 – 12:00
Tanthofkade Zaterdag 15 juni, 7.00 uur, wandelexcursie Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder) Informatie en aanmelden op donderdag 13 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, Tel: telefoonnr De Tanthofkade kent … Lees verder
jun
20
do
20:00 Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering
jun 20 @ 20:00 – 22:00
Het bestuur van de Vogelwacht Delft en Omstreken nodigt alle leden uit om de Algemene Ledenvergadering 2024 bij te wonen. De vergadering vindt plaats op donderdag 20 juni 2024 in de Natuurschuur, Linnaeuspad 3 te … Lees verder
jun
22
za
07:00 Voornes Duin, Breedewater
Voornes Duin, Breedewater
jun 22 @ 07:00 – 16:00
Voornes Duin Breedewater Zaterdag 22 juni, 7.00 uur auto-excursie Start Korftlaan tegenover de Papaver. Informatie en aanmelden op donderdag 20 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr . Voornes Duin … Lees verder
aug
24
za
07:00 Auto-excursie Brabantse Biesbosch
Auto-excursie Brabantse Biesbosch
aug 24 @ 07:00 – 16:00
Biesbosch, zaterdag 24 augustus, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 7.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 22 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Telnr.: telefoonnr … Lees verder

Thank you for your upload