Home » Actviteiten » Excursies

Categoriearchief: Excursies

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Opstarten na corona

De versoepelingen van de corona-maatregelen maken het mogelijk de excursies weer op te pakken. Net als in het afgelopen najaar gaan we  vooralsnog fietsend de vogelgebieden in de omgeving verkennen. De volgende excursies staan nu op de rol. Let op: wijzigingen in het programma zijn mogelijk, dus houd de website in de gaten.

  • 4 juni : Plasdras en oeverzwaluwwand Korftlaan
  • 12 juni : Tanthofkade
  • 19 juni : Zuidpolder van Delfgauw
  • 26 juni : Kraaiennest
  • en er volgen er meer …

Verslag fietsexcursie Kraaiennest

Toine Andernach en Gert van der HornDe titel van deze excursie dekt niet echt de lading: naast het Kraaiennest deden we ook de Broekpolder en de Duifpolder aan. Ter voorbereiding ende vermaeck hadden we de geplande route al twee keer gereden: Gert linksom en Toine een paar dagen later rechtsom. Dat verliep voorspoedig, maar toen was het nog droog.

Op zaterdagochtend was alles anders. De tot op de huid doorwekende doucheregen zorgde vanaf 6.45 uur niet echt voor de gedroomde start van onze excursie. Toch vertrokken we met frisse moed als acht natte kabouters richting de Broekpolder. Onderweg zagen we Gert regelmatig naar links en rechts wijzen maar we hadden geen idee wat ie allemaal zag. Daarvoor werden we te veel afgeleid door de regen. We hoorden wel rietvogels als de kleine karekiet, de rietgors en de rietzanger. En ook de tuinfluiter en de zwartkop kwamen boven de regengeluiden uit.

Na regen komt zonneschijn en in de Broekpolder werd het droog. En het zou de hele ochtend droog blijven. We zagen mooie putters en jonge koolmezen als boomkruipers langs een kale stam foerageren. En op de plas zaten kuifeenden en tafeleenden. Na een safari tussen de Schotse Hooglanders en een korte mountainbike-route kwamen we op een idyllische plek aan het water. Daar hoopten we de wielewaal te horen. Maar die bleef stil. Daardoor kregen we wel meer oog voor andere gevleugelde vrienden op deze plek: prachtige libellen.

Vanuit de Broekpolder fietsten we richting de Vlietlanden. Daar kregen we nog verschillende meeuwensoorten in het vizier en ook de blauwborst liet zich prachtig zien. Na 11.00 uur zou je hier met de pont naar het Jachthuis kunnen voor een bakkie maar het was pas half 10. Dan maar om de plas heen fietsen en door naar de Duifpolder.

De Duifpolder was ons goed gezind: we hoorden een spotvogel zingen en kregen hem ook nog prachtig in beeld. Wat verderop hoorden en zagen we de veldleeuwerik. Bij de broedkolonie kokmeeuwen en visdieven probeerden we zwartkopmeeuwen te vinden (wensvogel van Toine) maar die waren in geen velden of wegen te bekennen. Gelukkig vloog er nog een mooie boomvalk over. Die maakte veel goed.

Hoogste tijd voor koffie nu. Het werd Bij de buurvrouw: een sfeervolle koffie- en theeschenkerij in Maasland waar ook de kersen- en frambozentaart uitstekend smaakten. Na deze fijne tussenstop gingen we op weg naar het Kraaiennest. Onderweg zagen we meer dan dertig wulpen. Opvallend waren de veel kleinere jonge wulpjes die tussen de adulten liepen. Opeens viel het oog van Gert op een valk in de scope. Een valk met een opvallend bruine kop. Het zou toch geen roodpootvalk zijn? Wishful thinking is ook onder vogelaars een veelvoorkomend fenomeen. Het bleek een vrouwtje torenvalk te zijn.

In het Kraaiennest was het een drukte van belang. In het water en op de eilandjes wemelde het van de gezinnen van kluten, bergeenden, kieviten en kleine plevieren. Maar ook kokmeeuwen, visdieven, grutto’s en tureluurs waren aanwezig. En zwermen oeverzwaluwen vlogen vlak over ons heen. De bruine kiekendieven zagen we wat verderop met een lekker hapje overvliegen.

Inmiddels was het 13.00 uur, dus ook voor ons tijd voor de lunchhap. Na 35 km fietsen met 8 deelnemers en 77 verschillende vogelsoorten was het weer een fijne dag!

Soortenlijst (77) :

Fuut, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar, Knobbelzwaan, Wilde Zwaan, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Bergeend (met kuikens), Nijlgans, Wilde Eend, Soepeend, Krakeend, Tafeleend, Kuifeend (met kuikens), Bruine Kiekendief (4), Buizerd, Torenvalk, Boomvalk (!), Fazant (met jongen), Waterhoen (met kuikens), Meerkoet (met kuikens), Scholekster, Kluut (met jongen), Kleine Plevier (met jongen), Kievit, Tureluur, Grutto (met juvenielen), Wulp (met juvenielen), Kokmeeuw (met juvenielen), Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief (met juvenielen), Stadsduif, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Koekoek (gehoord), Gierzwaluw, Halsbandparkiet, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart (en juveniel), Winterkoning (gehoord), Heggenmus, Roodborst (gehoord), Blauwborst, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Tuinfluiter (gehoord), Grasmus (gehoord), Rietzanger, Kleine Karekiet, Sprinkhaanzanger, Cetti’s Zanger, Spotvogel (!), Fitis (gehoord), Tjiftjaf, Koolmees (juveniel), Pimpelmees, Boomkruiper, Ekster, Zwarte Kraai, Gaai, Kauw, Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling, Rietgors.

Fietsexcursie Kraaiennest

Op 26 juni 2021, van 7.00 uur tot ongeveer 13.00 uur.

Verzamelen bij Zwembad Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, Delft om 7.00 uur
Informatie en aanmelden op donderdag 24 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Gert van der Horn, – telefoon klik hier –
Excursieleiders: Gert van der Horn en Toine Andernach

zie ook : https://www.delftsepost.nl/nieuws/algemeen/871003/grutto-s-terug-in-het-kraaiennest

Het Kraaiennest, een recreatie- en vogelgebied tussen Schipluiden en De Lier, heeft tussen eind 2020 en begin 2021 een enorme metamorfose ondergaan. Dat was hard nodig want het gaat niet goed met onze weidevogels. Door een aantal slimme ingrepen is het Kraaiennest een waar vogelparadijs geworden. Bomen zijn gekapt en van een van de plassen is het waterpeil verlaagd waardoor er een slikkengebied is ontstaan dat erg aantrekkelijk is voor watervogels. Daarnaast is er in de plas een afrastering geplaatst om de (broedende) vogels te beschermen tegen honden en vossen. En er is een oeverzwaluwwand geplaatst.

Deze ingrepen hebben direct succes gehad: grutto’s, kluten, oeverzwaluwen en visdieven zijn er massaal op af gekomen. Daarnaast zijn er ook al andere bijzondere steltlopers waargenomen zoals de zilverplevier, de steenloper, de Temmincks strandloper en zelfs de steltkluut. In het riet langs de plas zijn rietvogels als rietzanger, rietgors, kleine karekiet en blauwborst te horen en te zien. En aan de andere kant van het gebied broeden bruine kiekendieven.

Onderweg naar en van het Kraaiennest doen we ook andere interessante vogelgebieden aan. Voor de precieze route laten we ons leiden door wat er recent allemaal gezien is. Kortom: genoeg te beleven voor vogelliefhebbers!

De Zuidpolder van Delfgauw, fietsexcursie

Zaterdag 19 juni, de Zuidpolder van Delfgauw, fietsexcursie
Start Zuideindseweg bij de N470 om 9.00 uur
Hans Zweekhorst en Gerard Dumaij zijn excursieleiders, aanmelden graag op tijd per e-mail: zweekhorst68@caiway.nl. Voor meer informatie Tel. – telefoon klik hier –.

De Zuidpolder van Delfgauw bestaat uit 2 delen: 1 hoog- en 1 laaggelegen gedeelte. In het hoge gedeelte liggen de Groene Keijzer, de eendenkooi en de plas van Ruijven. Langs de N470 fietsend hebben we een mooi zicht op de Groene Keijzer, het compensatiegebied voor de N470. Daar zien we waterwild, maar zeker ook mooie doortrekkers die plasdras/slikranden kunnen waarderen. Naar het oosten ronden we af en zien dan links nog een stukje van de Groenzoom. We steken door en komen dan bij de Bergboezem met verschillende plasdrasstukken, weilanden en waterwegen. Verderop het grotere natte stuk bij molen de Valk. Daar slaan we linksaf richting Ackerdijk. We rijden dan langs de oostrand en later de noordrand daarvan om rechtsaf het nieuwe fietspad te nemen; bossages en grasland. Zo rijden we richting het recreatiebos Ruijven en komen dan weer bijna uit waar wij begonnen zijn.

Verslag Excursie plas-dras, Korftlaan, oeverzwaluwwand

Annemieke van OostenDe eerste excursie sinds tijden. Wat fijn dat we weer mogen! Er stonden dan ook wat enthousiastelingen klaar om zeven uur. Klaar om naar de nesten van de lepelaars te lopen en klaar om het verhaal over de oeverzwaluwwand te horen. En….klaar voor de voorspelde regen; regenjassen en paraplu’s waren mee!

De lepelaars zijn een ware attractie geworden. Wat een succesverhaal! In 2013 begonnen ze te broeden op het vogeleiland en per jaar komen er meer nesten bij. De jongen worden al groot en zijn goed te zien.

Tijdens de wandeling hoorden en zagen we de roodborst. Totaal niet schuw, de vogel bleef goed zitten voor de foto. De tjiftjaf, zwartkop en de boomkruiper lieten zich wel horen maar niet zien. En dan hebben we nog het grote mysterie van de avond; hebben we nou een snor gehoord of toch een veenmol?! Dit insect maakt een geluid dat op de roep van de snor lijkt. Kan een kenner even naar het Heempad gaan en luisteren, alstublieft?

We vervolgden de wandeling en genoten van het feit dat het nog droog was en windstil. Een merel zat op een tak te zingen. Twee ooievaars waren aan het foerageren op het weiland. Het was heerlijk om buiten te zijn. We hoorden echter wel de speciale roep van de vink. De roep die regen voorspelt (‘als de vinken helder slaan, is ’t mooie weer snel gedaan’). Maar wij zagen geen wolkje aan de lucht…

In het bewoonde deel van de wandeling zagen we huiszwaluwen (en nesten) en boerenzwaluwen vliegen. John legde uit dat je aan de vlucht van een zwaluw kunt zien welke zwaluw het is. Oeverzwaluwen, huiszwaluwen, boerenzwaluwen, ze vliegen allemaal anders.

We kregen wel meer weetjes te horen van John. De krakeend is bijvoorbeeld in vlucht te herkennen aan de witte spiegel. Handig om te weten als er veel eenden over vliegen!

Op de plas aan de Korftlaan zagen we veel vogels met jong; tureluur, kokmeeuw, kluut, nijlgans, wilde eend. Er zitten op het moment drie paar visdief, zes paar kokmeeuw en vier paar kluut. De kleine karekiet zagen we met voedsel heen en weer vliegen dus die is ook druk met jongen.

Inmiddels waren er toch wel donkere wolken aan komen zetten. En juist toen we verder liepen naar de oeverzwaluwwand, begon het te regenen. En niet een paar druppels, de regenjassen en paraplu’s waren hard nodig!

Het verhaal bij de oeverzwaluwen werd dus wat kort.

Voor de liefhebber hier nog wat extra informatie: oeverzwaluwen hebben één tot twee broedsels per jaar. Meestal 4-8 eieren en de broedduur is 14-17 dagen. De nestjongenperiode duurt ongeveer 21 dagen.

Deze kolonie wordt geringd. Door het terug vangen van de zwaluwen weten we dat er in ieder geval drie oeverzwaluwen hier gebroed hebben in 2019 en twee in 2020. Het gebeurt ook dat het vrouwtje haar eerste nest in de oeverzwaluwwand aan de Korftlaan heeft en het tweede nest in de oeverzwaluwwand bij de A4. Van de oeverzwaluwwanden wordt dus goed gebruik gemaakt!

De volgende soorten zijn gezien en/of gehoord deze avond;

bergeend, blauwborst, blauwe reiger, boerenzwaluw, boomkruiper, fitis, grote bonte specht, grutto, holenduif, houtduif, huismus, huiszwaluw, kievit, kleine karekiet, kleine mantelmeeuw, kluut, koekoek, kokmeeuw, koolmees, krakeend, lepelaar, meerkoet, merel, nijlgans, ooievaar, putter, rietgors, roodborst, scholekster, spreeuw, staartmees, tjiftjaf, tureluur, vink, visdief, waterhoen, wilde eend, winterkoning, zanglijster, zwarte kraai, zwartkop

Excursie Tanthofkade

Op 12 juni 2021 vanaf 07:00

Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder)
Informatie en aanmelden op donderdag 10 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, tel. – telefoon klik hier –.

De Tanthofkade kent een rijke geschiedenis. Als sinds de Middeleeuwen vormt deze kade een waterscheiding tussen twee polders, de Abtswoudse Polder en de Kerkpolder. Lange tijd mocht de kade niet begroeid worden om zo de kade sterk te houden, maar sinds de 19e eeuw is de kade rijkelijk begroeid met diverse bomen en bloeien er diverse planten en kruiden. Samen met het parkje Buitenhof en de Kerkpolder vormt het een vogelrijkgebied aan de westkant van Delft en Den Hoorn. Er komen diverse soorten zang- en watervogels tot broeden en ook de Blauwe Reiger en een aantal roofvogels hebben het gebied tot hun domicilie gemaakt. Ondanks de drukte van de doorgetrokken A4 komen ook langs de rand veel vogels voor en is er zelfs aan de andere kant van de Kruithuisweg een grote oeverzwaluwwand door Rijkswaterstaat aangelegd, die door de Vogelwacht wordt beheerd. Ook benieuwd of deze als bezet is ?

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

okt
14
do
20:00 Lezing: Spinnen
Lezing: Spinnen
okt 14 @ 20:00 – 21:00
Lezing: Spinnen
Menigeen die in huis een grote spin tegenkomt schrikt zich een hoedje. Als je echter de tijd neemt om spinnen rustig te bekijken en je te verdiepen in hun levenswijze, dan blijken ze niet eng … Lees verder
nov
11
do
20:00 Lezing: Groenzoom (bij Pijnacker)
Lezing: Groenzoom (bij Pijnacker)
nov 11 @ 20:00 – 21:00
In 2010 werd begonnen met het omvormen van een agrarisch landschap met verspreid staande kassen naar een natuur- en recreatiegebied: De Groenzoom. Het is 560 hectare groot en verbindt Midden Delfland (Ackersdijkse Plassen) met het … Lees verder
jan
13
do
20:00 Lezing: African Woodgrow
Lezing: African Woodgrow
jan 13 @ 20:00 – 21:00
Roeland Lelieveld liep in 2005 stage in Kenia. Hij zag daar de gevolgen van ontbossing, maar ook een oplossing: herbebossing! En waar anderen blijven steken in de gedachte, heeft Roeland gewoon gedaan. Met het spaargeld … Lees verder
feb
10
do
20:00 Lezing: Vogelatlas
Lezing: Vogelatlas
feb 10 @ 20:00 – 21:00
Vogels moeten zich voortdurend aanpassen, aan veranderingen in gebieden, aan andere landbouwmethoden en aan het veranderende klimaat. De Vogelatlas, die in november 2018 werd gepresenteerd, brengt de trends en ontwikkelingen van de vogelstand in beeld, … Lees verder