Home » Actviteiten » Excursies

Categoriearchief: Excursies

Excursie programma eerste helft 2022

Excursieprogramma Vogelwacht Delft e.o. januari 2022- augustus 2022

datum Excursiegebied Gids
29 januari om 8.00 uur Auto-excursie Kwade Hoek Jannie de Jong
12 februari om 8.00 uur Auto-excursie Schouwen Duiveland Annemieke van Oosten
12 maart om 7.00 uur Auto-excursie Texel Toine Andernach
26 maart om 8.00 uur Auto-excursie Kennemerduinen Gert van der Horn
3 april van 8.00 uur tot 12.00 uur. Zondag fiets- en wandelexcursie Groenzoom Peter Elfferich en Peter Jacobs
9 april om 7.00 uur Fietsexcursie Vlietlanden/Broekpolder Toine Andernach en Alfred Pellemans
16 april om 7.00 uur Fietsexcursie Driemanspolder Alfred Pellemans en Annemieke van Oosten
vr. 22 april van 19.00 uur tot 22.00 uur Avondexcursie Vockestaert: Op zoek naar de Roerdomp – Fietsexcursie Peter Jacobs en Jannie de Jong
7 mei van 9.00 tot 12.00 Fietsexcursie Vockestaert Nationale Vogelweek Peter Jacobs en Hans Zweekhorst
14 mei van 9.00 uur tot 12.00 uur Wandelexcursie stadsvogeltocht Nationale Vogelweek Pieter Aaldring
21 mei om 7.00uur Auto-excursie De andere kant van Gelderland Gert van der Horn
28 mei om 7.00 uur Auto-excursie Ameide Zouweboezem Hans Zweekhorst
4 juni Fietsexcursie Kraaiennest. Toine Andernach
vr. 10 juni van 19.00 tot 21.00 uur Wandelexcursie Avondexcursie plas-drasgebied Korftlaan, o.a. oeverzwaluwwand Annemieke van Oosten
18 juni om 7.00 uur Wandelexcursie Tanthofkade Pieter Aaldring
25 juni om 9.00 uur Fietsrondje Zuid-Polder Delfgauw Hans Zweekhorst
27 augustus om 7.00 uur Auto-excursie Brabantse Biesbosch Hans de Winter

Fietsrondje Zuid-Polder Delfgauw

Zaterdag 25 juni, fietsexcursie
Start Zuideindseweg bij de N470 om 11.00 uur
Informatie en aanmelden op donderdagavond 1 oktober tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr .

De Zuidpolder van Delfgauw bestaat uit 2 delen: 1 hoog- en 1 laaggelegen gedeelte. In het hoge gedeelte liggen de Groene Keijzer, de eendenkooi en de plas van Ruijven. Langs de N470 fietsend hebben we een mooi zicht op de Groene Keijzer, het compensatiegebied voor de N470. Daar zien we waterwild, maar zeker ook mooie doortrekkers die plasdras/slikranden kunnen waarderen. Naar het oosten ronden we af en zien dan links nog een stukje van de Groenzoom. We steken door en komen dan bij de Bergboezem met verschillende plasdrasstukken, weilanden en waterwegen. Verderop het grotere natte stuk bij molen de Valk. Daar slaan we linksaf richting Ackerdijk. We rijden dan langs de oostrand en later de noordrand daarvan om rechtsaf het nieuwe fietspad te nemen; bosschages en grasland. Zo rijden we richting het recreatiebos Ruijven en komen dan weer bijna uit waar wij begonnen zijn.

Wandelexcursie Tanthofkade

Zaterdag 18 juni, 7.00 uur, wandelexcursie
Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder)
Informatie en aanmelden op donderdag 16 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, Tel: telefoonnr

De Tanthofkade kent een rijke geschiedenis. Als sinds de Middeleeuwen vormt deze kade een waterscheiding tussen twee polders, de Abtswoudse Polder en de Kerkpolder. Lange tijd mocht de kade niet begroeid worden om zo de kade sterk te houden, maar sinds de 19e eeuw is de kade rijkelijk begroeid met diverse bomen en bloeien er diverse planten en kruiden. Samen met het parkje Buitenhof en de Kerkpolder vormt het een vogelrijkgebied aan de westkant van Delft en Den Hoorn. Er komen diverse soorten zang- en watervogels tot broeden en ook de Blauwe Reiger en een aantal roofvogels hebben het gebied tot hun domicilie gemaakt. Ondanks de drukte van de doorgetrokken A4 komen ook langs de rand veel vogels voor en is er zelfs aan de andere kant van de Kruithuisweg een grote oeverzwaluwwand door Rijkswaterstaat aangelegd, die door de Vogelwacht wordt beheerd. Ook benieuwd of deze al bezet is ?

Verslag excursie Kraaiennest 4 juni 2022

Ellen Boszhard

Eindelijk was er na twee jaar gelegenheid om weer mee te gaan met de Vogelwacht! Ik had de agenda al sinds de laatste lockdown in de gaten gehouden en vandaag kon ik mee op de fiets naar onder andere het Kraaiennest. Onder leiding van gids Toine fietsten we met ons zessen langs plekken ten westen van Delft waarvan ik soms dacht “hey dit fietspad ken ik niet”. Waar het niet gepland was om te stoppen stopten we al vrij snel vanwege het geluid van meerdere rietvogels. De rietzanger kende ik, de rietgors ook. Maar nu ook het verschil gehoord tussen rietzanger en kleine karekiet, wel onthouden dus! En ik wist niet dat de bosrietzanger veel andere vogels imiteert. Het was ook wel super dat zeker de helft van het groepje veel wist van de vogels en alle geluiden ook kon thuisbrengen, wat natuurlijk ook discussie opriep.

De route ging door richting Wollebrand en de Zeven Gaten. Onderweg ganzen, een fazant in prachtige kleuren, grutto’s en de nodige hazen, die er soms als een molshoopje bij lagen. Tegen acht uur begon er wat gepruttel over de kou; tja we hadden op iets beter weer gerekend maar de zon kwam er niet doorheen. Gelukkig had het geen invloed op de vogels, en gelukkig had ik thuis nog een paar dunne handschoentjes in de fietstas gestopt. Aan de buitenrand van de Wollebrand zagen we kleintjes, kleine kluutjes, kleine gansjes, en nog meer schattig spul. Er was gelijk een lesje over het groen en geel op de kant en in het water, gele lis, ratelkruid, gele plomp, waterlelie en nog meer. Handig dat er een boswachter bij was die dit allemaal wist! Hij kon ook van alles vertellen over het beheer van verschillende gebieden, de droogte en flora en fauna.

Op naar de Zeven Gaten waar we een man in het weiland zagen lopen, achter een gesloten hek nota bene. Ik dacht gelijk verontwaardigd “nou zeg, die loopt gewoon in het weiland”. Hij kwam onze kant uit en Toine vroeg of je daar wel mocht lopen. Ik meende ook bij hem wat verontwaardiging te horen. Logisch ook, want hij liep wel op de plek waar al een week of twee de kwartelkoning te horen was maar ja die was nu wel weg. Maar hij was daar met permissie om voor het Zuid-Hollands Landschap de slangen te controleren. Ik dacht “huh slangen??? Hebben we die dan hier?” Ja tuinslangen, die het gebied nat houden. Ik dacht, ik zeg niks maar ik was niet de enige want een ander zei wel “ ohhh ik dacht echte slangen” .

Verder op de fiets naar het Kraaiennest waar Toine de dag ervoor nog de steltkluut had gezien, dat zou toch top zijn als we die konden zien. Die heb ik ooit in Zuid-Frankrijk gezien in een flinke storm waar hij stond te zwaaien op die dunne stelten. En inderdaad, de steltkluut liet zich zien en maakte zelfs een paar prachtige vluchten voor ons, echt heel mooi om te zien. Daar troffen we overigens het zevende excursielid, ook een kenner dus nog meer expertise in de groep. Zij wist te vertellen dat de bruine kiekendief, die we ook zagen, niet zo snel bij het middeneiland kwam omdat de kluten hem wel wegjagen!

Behalve de steltkluut zagen we daar kluten, tureluurs, ganzen, visdiefjes, bergeenden (met een hele sliert kleintjes) en in het riet weer allerlei soorten rietvogels. En hebben we die blauwborst nu wel of niet gehoord??? En ook leuk, een kleine plevier! En als toetje ook nog twee koekoeken. Wat zeg ik, er werden zelfs drie koekoeken gezien door een andere vogelaar die daar was.

En dan eindelijk op naar de koffie, die was ons al een uur lang beloofd maar ja, we konden ons maar moeilijk losmaken van alles in het Kraaiennest. Ook leuk om langer te blijven kijken naar hoe de moeders zich gedragen ten opzichte van elkaar als er iets te dicht bij het eigen kroost komt. Wel lastig als dat kroost in een hele lange sliert zwemt en bestaat uit bergeendjes en kluutjes, wat is dan van wie???

Een leuke tocht naar De Buurvrouw, buiten of binnen zitten? We waren koud geworden dus naar binnen en heerlijk aan de warme koffie en voor sommigen gebak erbij. Uiteindelijk is het te laat geworden om nog het trekpontje te nemen dat op het programma stond. Maar de Duifpolder hebben we wel meegepikt waar we nog een mooi mannetje kemphaan zagen.

Een leuke, gezellige en vooral leerzame dag voor mij, dus dank aan de Vogelwacht en alle experts die mee waren. Volgende week ga ik weer mee.

De soorten die we hebben gezien (60):

Roodborst, Kemphaan, Merel, Houtduif, Huismus, Gaai, Tafeleend, Torenvalk, Koekoek, Cetti’s Zanger, Oeverzwaluw, Kleine Plevier, Bruine Kiekendief, Steltkluut, Pimpelmees, Grote Bonte Specht, Boomkruiper, Koolmees, Visdief, Fuut, Lepelaar, Tureluur, Blauwborst, Turkse Tortel, Holenduif, Rietgors, Grote Canadese Gans, Spreeuw, Krakeend, Ekster, Kuifeend, Buizerd, Nijlgans, Bergeend, Witte Kwikstaart, Spreeuw, Waterhoen, Blauwe Reiger, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Boerenzwaluw, Kievit, Wilde Eend, Rietzanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Tjiftjaf, Kauw, Zwarte Kraai, Meerkoet, Grauwe Gans, Scholekster, Grutto, Fazant, Knobbelzwaan, Aalscholver, Stormmeeuw, Veldleeuwerik, Zanglijster, Zwartkop

Wandel-avondexcursie plas-drasgebied Korftlaan

Avondexcursie plas-drasgebied Korftlaan o.a. oeverzwaluwwand

Vrijdag 10 juni, 19.00-21.00 uur, wandelexcursie
Start Korftlaan tegenover de Papaver
Informatie en aanmelden op donderdag 9 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Annemieke van Oosten. Tel: telefoonnr .

Wellicht heb je de berg wel eens gezien in de polder langs de Korftlaan? Deze berg vormt het hotel voor de oeverzwaluwen. Oeverzwaluwen graven gaten van wel een meter diep in de steile wand voor het leggen van hun eitjes. De berg ligt er al sinds april 2017 en niet zonder succes. De berg wordt onderhouden door jaarlijks de berg van de benodigde steile wanden te voorzien. Wat is er voor nodig om de aantrekkingskracht op oeverzwaluwen goed te houden? In deze korte excursie legt Annemieke hier alles over uit.

Fietsexcursie Kraaiennest

Zaterdag 4 juni, fietsexcursie
Start: Onder Ons/Zwembad Kerkpolder om 7.00 uur
Informatie en aanmelden op donderdag 2 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Toine Andernach. Tel: telefoonnr

Een aangepaste (halve dag) fietsexcursie aan de westkant van Delft. We hebben dit gebied al enkele keren eerder bezocht met een fietsexcursie in verschillende jaargetijden, zie de excursieverslagen op de Vogelwacht website. Met de recente aanpassingen van het gebied is het helemaal de moeite waard geworden, zeker ook aan het eind van de lente. Naast de oeverzwaluwen bij de aangelegde zwaluwwand, ook veel activiteit op de aangelegde eilandjes: we verwachten kluten, visdiefjes, kleine plevieren, waarschijnlijk met jongen. Ook bruine kiekendief en roerdomp worden er vaak gezien. Wie weet wat er nog meer opduikt daar. De fietstocht ernaartoe is ook zeker de moeite waard: langs het beschermd dorpsgezicht van ’t Woudt, door de polders, langs de Zweth, via de Zeven Gaten en de Wollebrand. Op de terugweg fietsen we waarschijnlijk nog even langs de Duifpolder: wie weet laat de zwartkopmeeuw zich nu wel zien, en laat de spotvogel zich weer horen.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2021

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

aug
20
za
hele dag Jubileumactiviteit: sluitingsdat...
Jubileumactiviteit: sluitingsdat...
aug 20 hele dag
Jubileumactiviteit: sluitingsdatum fotowedstrijd
Op 30 augustus sluit de inzendingstermijn voor de fotowedstrijd. Zie https://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=11306
aug
27
za
07:00 Auto-excursie Brabantse Biesbosch
Auto-excursie Brabantse Biesbosch
aug 27 @ 07:00 – 16:00
Zaterdag 27 augustus 2022, 07:00 – 17:00 uur Start Korftlaan tegenover de Papaver. Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 25 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter, Tel: … Lees verder

Thank you for your upload