Home » Actviteiten » Excursies

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Voorlopig excursie programma 2018-2019

Onderstaande lijst is bijna definitief. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden.

update 16 dec 2018: de excursie “Tiengemeten” is verplaatst van 6 april naar 13 april. De excursie “Rondje Groenzoom” van 14 april naar 7 april.

Datum Excursiegebied
2018
25 augustus – 7.00 uur Brabantse Biesbosch
15 september – 7.00 uur Brouwersdam, Stellendam, plan Tureluur
29 september – 7.00 uur Wollebrand en omstreken
20 oktober – 8.00 uur Maasvlakte
10 november – 8.00 uur Het oudeland van Strijen/Korendijke Slikken
8  december – 8.00 uur Arkemheense Polder, Eemmeer
2019
19  januari  – 8.00 uur Schouwen Duiveland
23 februari  – 8.00 uur Kop van Noord Holland en Waddenzeekust
23 maart – 8.00 uur Kennemerduinen
23 maart – 7.00 uur –
t/m 27 april
Start voorjaarswandelingen, zes zaterdagen op een rij
zo. 7 april -12.00 uur -16.00 uur Rondje Groenzoom, fiets- , wandelexcursie
13 april – 8.00 uur Tiengemeten
20  april – 7.00 uur Quakjes Water, Beninger Slikken, Stellendam,Kwade Hoek
vr. 26  april – 19.00 uur – 22.00 uur Avondexcursie Vockestaert
4  mei – 4.00 uur – 12.00 uur Nachtegalentocht Meijendel
11 mei – 8.00 uur- 12.00 Start Nationale Vogelweek fietsexcursie rondje Ackerdijk
18  mei – 7.00 uur Veluwe
25 mei – 7.00 uur Ameide ( Zouweboezem)
Vr. 7  juni – 19.00 uur- 21.00 uur Avondexcursie plas-drasgebied Korftlaan, o.a. oeverzwaluwwand
24 aug. – 7.00 uur Brabantse Biesbosch

Vogelexcursie: Kop van Noord-Holland

Op 23 februari 2019 van 08:00 tot ongeveer 17:00 uur

Vogelexcursie: Kop van Noord-Holland, de Waddenzeekust van den Oever naar den Helder. Op de terugweg naar Delft bezoeken we de polders achter de Hondsbossche Zeewering.

Het Balgzand is een natuurgebied op de wadden tussen Den Helder en den Oever. Landschap Noord-Holland noemt dit het vogelrijkste gebied van Noord-Holland. Vanaf diverse plekken kan het gebied bekeken worden. Al naar gelang het getij sta je dichtbij of veraf van de waterrand. We beginnen in en bij de havens van den Oever, de havens zelf en de pier met het uitkijkpunt. Vervolgens langs Vatrop, daarna de weilanden van het voormalige eiland Wieringen met het uitkijkpunt Normerven. Voordat we de rechte streep van de N99 richting den Helder oprijden, kunnen we nog stoppen bij Vogelkijkhut Balgzand. We eindigen de Waddenkust bij industrieterrein Oostoever bij den Helder. Daar staat een vogelkijkscherm bij de Balgzandpolder. Vele soorten die op het wad misschien te ver weg zaten, zitten hier vlak voor je neus. Tenslotte is er nog de mogelijkheid iets door te rijden tot de grens van het marine terrein voor een laatste zicht op het Balgzand. Daarna gaan we weer richting Delft maar niet zonder gestopt te hebben op verschillende plekken achter de Hondsbossche Duinen (voorheen Hondsbossche Zeewering). Daar ligt het waterrijke natuurgebied De Putten, dat zijn naam te danken heeft aan de vele kleiputten die veranderd zijn in brakke plassen, omringd door oude polders. We gaan veel soorten vogels zien. In ieder geval vele soorten ganzen, eenden, steltlopers en meeuwen. Misschien een jagende slechtvalk boven het wad en kans op trekkende groepen lijsterachtigen.

Start: Korftlaan tegenover de Papaver
Kosten: € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelden op donderdag 21 februari tussen 19:00 en 21:00 uur, Hans de Winter (015) 213 46 36

Dagje mee met de Vogelwacht

Ellen BoszhardVerslag excursie naar Schouwen-Duiveland.

Voor vandaag had ik gepland mee te gaan met de Vogelwacht. Begin van de week leek het droog te blijven maar naarmate de zaterdag dichterbij kwam werd de voorspelling kouder en kouder. Maar zonnig en droog, dus beetje kou moet kunnen. Vanuit mijn omgeving hoorde ik wel “je bent niet tof” maar ik liet me niet weerhouden. Ik dacht ik neem mijn eigen auto mee dan kan ik terug wanneer ik wil. Dat werd snel uit mijn hoofd gepraat door de overige deelnemers en zo stapte ik met Paula en Albert in bij Alfred. Om 8 uur reden we weg en onze auto kwam als laatste terug tegen 18 uur, 10 uur weg dagje Vogelwacht!

Die 10 uur zijn om gevlogen en we hebben denk ik tussen 60 en 70 soorten gezien, en ook nog eens 10-tot 100- tallen van sommige soorten.

De eerste stop was Stellendam, daar zou mogelijk een pontische meeuw zijn…..niet gezien, wel de grote mantelmeeuw, zilvermeeuwen, meerkoeten, aalscholvers en een blauwe reiger die een poging deed om een grote vis naar binnen te werken. De planning was Schouwen-Duiveland maar onderweg stopten we onderweg nog een paar keer oa op de Brouwersdam.

Zeehonden bij Stelledam

Om 11 uur koffiestop, en heerlijk even opwarmen! En daarna, verder op de Brouwersdam, jawel 4 zeehonden. Het lukt ze toch altijd om de nodige “ahhhh” “en ohhhh schattig!” uitroepen tevoorschijn te toveren. We komen dan wel voor de vogels maar de zeehonden zijn toch een flinke bonus.

We gaan verder naar de Prunjepolder en Plan Tureluur. De ‘Heerenkeet’ rijden we nog even voorbij, oh daar kan je opwarmen ! Straks dan maar…..

Wat een prachtig, weids en uitgestrekt vogelgebied! Toch ook maar een stukje lopen, samen met Albert, al is het maar 300 meter, even benen strekken en warm proberen te worden. Tegen het groen van de dijk, volop in de middagzon, een tureluur met fel oranjerode poten, prachtig!

Voor mij veel nieuwe vogels gezien, zoals de middelste zaagbek, zwarte zee-eend,  brilduiker, rotgans, kuifduiker en bij Plan Tureluur het nonnetje. Bijzonder was ook een grote groep wulpen, achter elkaar gegroepeerd in de wind en een soortgelijke groep met kluten. Verder waren er opvallend veel zwermen vogels, vaak ganzen maar ook veel goudplevieren.

Dan eindelijk de koffie en sanitaire stop bij de Heerenkeet en dan loopt de dag ten einde. We komen nog bij een vogelkijkhut ergens in Plan Tureluur. Eén auto had al afscheid genomen bij de Brouwersdam, nu gaat een andere auto naar huis. Maar wij rijden nog een rondje en komen langs de Plompetoren. En alsof er op ons gewacht werd: buizerds in de bomen, pimpelmezen en vinken, een sperwer op een paal en een paar lepelaars in een sloot, en hier en daar een groep wulpen in het gras zoals je bij ons de eenden in het gras ziet.

Kortom een zeer geslaagde dag, en de kou? Ach die is alweer vergeten na de douche.

Soorten (63):

Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Brandgans, Brilduiker, Bruine Kiekendief, Buizerd, Drieteenstrandloper, Ekster, Fazant, Fuut, Geoorde Fuut, Goudplevier, Grauwe Gans, Grote Mantelmeeuw, Grote Zilverreiger, Havik, Holenduif, Huismus, Houtduif, Kauw, Kemphaan, Kievit, Kleine Zilverreiger, Kluut, Kokmeeuw, Kolgans, Koolmees, Krakeend, Kuifduiker, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Middelste Zaagbek, Nijlgans, Nonnetje, Paarse Strandloper, Pijlstaart, Pimpelmees, Roodborst, Roodhalsfuut, Roodkeelduiker, Rosse Grutto, Rotgans, Scholekster, Slechtvalk, Slobeend, Smient, Sperwer, Spreeuw, Steenloper, Stormmeeuw, Torenvalk, Tureluur, Turkse Tortel, Vink, Wilde Eend, Wintertaling, Wulp, Zilvermeeuw, Zwarte Ruiter, Zwarte Zee-eend

Nagekomen: één auto heeft op de terugreis toch nog de zwarte zeekoet gezien op de Brouwersdam (red.).

Excursie : Schouwen Duiveland

Op 19 januari 2019 van 08:00 tot ongeveer 16:00 uur

De Tureluur kun je het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland.

Alle goudplevieren de lucht in vanwege een jagende smelleken.

De laatste decennia zijn grote delen van de omliggende polder veranderd van akker- in natuurgebied in het kader van Plan Tureluur. Grote delen van het gebied staan onder water. Omdat de Prunjepolder tegen de Oosterschelde aanligt, dringt zout kwelwater het gebied binnen en dat heeft weer een enorme aantrekkingskracht op zoutminnende planten én vogels! Vogels kijken in dit gebied is alle seizoenen een waar feest en al helemaal in het voorjaar wanneer op het grote eiland grote kolonies visdieven en grote sterns broeden. Vrijwel elke winter wordt er tussen de rotganzen ook wel een roodhalsgans gezien. Vanaf de dijken en het uitkijkpunt laten ze zich gewillig bekijken.

Tijdens deze excursie verwachten we veel overwinteraars te zien, zoals de kluut, rosse grutto, bergeend, grote mantelmeeuw, brandgans, en mogelijk al teruggekeerde lepelaars.

Vogelexcursie:  Schouwen Duivenland.
Start:Korftlaan tegenover de Papaver
Kosten: € 0,07 per kilometer
Informatie en advies op donderdag 17 januari  tussen 19:00 en 21:00 uur, door Herco Christerus 06-55726529.

Kleine letters: Wegens andere afspraken van Herco zal de excursie worden geleid door Alfred Pellemans.

Smelleken gezien tijdens de voorverkenning. Hopelijk laat die zich ook zien tijdens de excursie.

verslag excursie Arkemheen & Oostvaardersplassen, 22 december 2018

Gert van der HornWegens slecht weer en koorts bij de excursie-leider werd de oorspronkelijke excursie van 8 december afgelast of liever gezegd: uitgesteld. Want op 22 december, zo ongeveer de kortste dag van het jaar, gingen we voor de herkansing. Van de 8 eerdere aanmeldingen bleven er voor deze herkansing 5 deelnemers over, en zo pasten we precies in een auto. Gelukkig was het nu wel zo goed als droog, althans we wisten de buien precies met koffiepauze of een autoritje te combineren.

De pret begon bij het Hertog Reinout stoomgemaal in de Arkemheense polder, nabij Nijkerk. Vanaf dit punt hadden we zicht over de polder aan een kant en over het water van het Nijkerkernauw aan de andere kant. Op het water werden al snel Grote Zaagbekken en Nonnetjes gevonden, maar ook Dodaars en Brilduikers, naast natuurlijk de nodige Meerkoeten, Futen en Kuifeenden. In de polder indrukwekkende aantallen ganzen, (Kol-, Brand-, Grauwe), eenden (veel Smient) en ook erg veel Kieviten. Regelmatig gingen er wolken vogels de lucht in, en zo vielen de Kemphanen en Goudplevieren die ertussen zaten ook op. Zelfs van die soorten flinke aantallen: honderd plus! Voor het opvliegen was vast een goede reden, maar in de lucht zagen we geen rovers in actie. Dus speurden we met onze telescopen de paaltjes in het weiland af: diverse buizerds werden gevonden maar ook de meer waarschijnlijke reden van het opvliegen: een Slechtvalk poseerde rustig in karakteristiek houding (rechtop). Deze rover hoeft klaarblijkelijk alleen maar z’n schouders op te halen om de weidevogels op te laten vliegen.

De enorme vluchten vogels bleven ons imponeren. Neergestreken in de weilanden konden ook zo de Kieviten, Kemphanen en Goudplevieren bewonderd worden, rustend dan wel foeragerend. De vette klei van de polder biedt klaarblijkelijk veel voedsel. In het weiland werden, naast inmiddels algemene soorten als de Grote Zilverreiger, onder andere ook nog Wulpen gevonden, en een Pijlstaart. Het was niet echt koud maar zo bovenop de Zeedijk raakten we toch enigszins verkleumd en dus waren we wel toe aan koffie. Helaas bleek de uitgezochte uitspanning wel open maar nog niet klaar om ons te ontvangen. We zetten ons bezoek aan de Arkemheense polder dus nog even voort, nu aan de andere kant van de rotonde op de N301, aan het Nuldernauw. Daar ook ganzen, kieviten en buizerds in het veld, en een enkele opvliegende Watersnip.

Op het water hier wederom heel veel al eerder genoteerde koeten, eenden en zaagbekken, maar ook op alle paaltjes Aalscholvers of Stormmeeuwen (hadden we de Grote Mantelmeeuw al vermeld?). Daarachter een grote groep Pijlstaarten: prachteenden! Tussen de Kieviten die in een ondiep gedeelte van het water stonden, ontdekten we zowaar een enkele Grutto en een Bonte Strandloper. Op deze plek werden we vorig jaar verblijd door een langs vliegende Zeearend (zie vorige verslag). Helaas kwam die niet op herhaling, dus gingen we maar voor de koffiepauze.

Na de koffie en de korte bui door naar het Horsterwold bij Zeewolde. Daar een klein wandelingetje. Waar het aanvankelijk ook qua vogels stil leek bij de Stille Kern, ontdekten we toch groepjes met vinken, mezen en lijsters (Merels, maar ook Koperwieken). Gehoord werden ook Staartmezen en Goudhaantjes, en door een enkeling werd mogelijk een Matkopmees vernomen. Het ritje door het bos leverde niet zoveel bijzonders op, net zo min als de stop bij het Wolderwijd. Wel weer ongelofelijke aantallen eenden op het water, veelal Kuifeend, maar ook Tafeleend. De zwanen die we zagen konden alleen als Knobbelzwaan worden genoteerd.

Door de polder vervolgden we onze weg met een ritje van 15 minuten naar de Oostvaardersplassen. Tijd, waarin het gemis van een Zeearend waarneming goed gemaakt werd door de Spaanse Keizerarend ter sprake te brengen. Helaas nog even op een (fiets)vakantie in Spanje wachten voordat die als waargenomen soort genoteerd kan worden. Aangekomen bij de grote Praambult konden we natuurlijk nog de grote kuddes Konikspaarden en Heckrunderen aanschouwen, maar gelukkig ook veel Edelherten. Vogels waren wat lastiger te ontdekken, maar met wat speurwerk werden wel diverse ganzen en eenden gevonden, en behalve een biddende Torenvalk, ook een biddende buizerd met kenmerken van een Ruigpootbuizerd in beeld: een witte stuit/staart, en mogelijk werden ook donkere polsvlekken gezien.. De betreffende buizerd landde al snel ergens in het veld. Door de telescopen speurend vonden we in de verte twee zittende buizerds, die helaas moeilijk meer als Ruigpoot konden worden geduid.

Via de kleine Praambult doorgereden en nog even kort bij het Oeverloper kijkscherm en de Poelruiter kijkhut gekeken. Een klein groepje Wilde Zwanen vloog langs tijdens de wandeling naar de hut. Vanuit de hut werden ook Wintertaling en Slobeend nog gezien. Met een overvliegende Grote Bonte Specht kwamen we net op 60 soorten, waarmee we tevreden in het donker via Amsterdam terug naar Delft reden.

Soorten (60)

Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Bonte Strandloper, Brandgans, Brilduiker, Buizerd, Dodaars, Ekster, Fuut, Gaai, Goudplevier, Graspieper, Grauwe Gans, Grote Bonte Specht, Grote Canadese Gans, Grote Mantelmeeuw, Grote Zaagbek, Grote Zilverreiger, Grutto, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Huismus, Kauw, Kemphaan, Kievit, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kolgans, Koperwiek, Krakeend, Kramsvogel, Kuifeend, Meerkoet, Merel, Nonnetje, Pijlstaart, Pimpelmees, Putter, Rietgors, Ruigpootbuizerd, Sijs, Slechtvalk, Slobeend, Smient, Spreeuw, Stormmeeuw, Tafeleend, Torenvalk, Turkse Tortel, Vink, Waterhoen, Wilde Eend, Wilde Zwaan, Winterkoning, Wintertaling, Wulp, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai

In de herkansing: Excursie : Arkemheense Polder, Eemmeer

Er is een nieuwe datum voor deze excursie vastgesteld: Op zaterdag 22 december 2018 van 08:00 uur tot ongeveer 16:00 uur.

Dit gebied is vorig jaar ook bezocht en nu weer opgenomen in ons programma. Arkemheen is een graslandgebied aan het Eemmeer, Nijkerkernauw en Nuldernauw. In de polder Arkemheen zijn nog invloeden van de ‘zout historie’ (Zuiderzee-oever) zichtbaar. Zout grondwater voedt hier en daar een zouttolerante vegetatie. Veel graslanden hebben hun karakteristieke vegetatie (dotterbloemen) verloren door de ontwikkeling naar hoog-productieve beemd- en raaigrasweiden. Deze grassoorten zijn echter wel een goede voedselbron voor kleine zwanen. De vogels slapen en drinken op de Veluwe-randmeren, waar ze ook foerageren op de wortelknolletjes van fonteinkruid. We speuren de polders en de randmeren af op zoek naar: brandgans, kolgans, wilde en/of kleine zwaan, zaagbekken, brilduikers en de vele eendensoorten (in grote getalen). Wellicht krijgen we ook weer kemphanen of een ijsvogeltje te zien. Aansluitende rijden we door het Horsterwold waar bijvoorbeeld appelvinken en diverse roofvogels zich kunnen ophouden. Tot slot een stop bij de Knardijk (voorbij Zeewolde) met zicht op het Wolderwijd en op een mooi plas-dras gebied.

Vogelexcursie: Arkemheense polder, Eemmeer, Oostvaardersplassen.
Start: Korftlaan tegenover de Papaver
Kosten: € 0,07 per kilometer
Informatie en advies op donderdag 20 december tussen 19:00 en 21:00 uur, Gert van der Horn, (015) 285 28 02

 

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

feb
23
za
08:00 Vogelexcursie: Kop van Noord-Hol...
Vogelexcursie: Kop van Noord-Hol...
feb 23 @ 08:00 – 17:00
Vogelexcursie: Kop van Noord-Holland, de Waddenzeekust van den Oever naar den Helder. Op de terugweg naar Delft bezoeken we de polders achter de Hondsbossche Zeewering. Het Balgzand is een natuurgebied op de wadden tussen Den … Lees verder
mrt
14
do
20:00 Insecten
Insecten
mrt 14 @ 20:00 – 22:00
Insecten zijn voor de meeste mensen een groep dieren die alle emoties op kunnen roepen van prachtig (vlinders) tot afschuwelijk (b.v. wespen). Volgens Anna Kreffer begint de bescherming van natuur bij het beschermen van insecten. Zij zal de volgende vragen … Lees verder
mrt
23
za
07:00 Voorjaarswandeling Delftse Hout
Voorjaarswandeling Delftse Hout
mrt 23 @ 07:00 – 10:00
Data: 23 maart, 30 maart, 6, 13, 20, 27 april, 07.00 uur Aanmelden: is niet nodig. Start: Korftlaan tegenover de Papaver Met de komst van de lente worden er in Delftste Hout zes wandelingen georganiseerd … Lees verder
08:00 Kennemerduinen
Kennemerduinen
mrt 23 @ 08:00 – 16:00
Het strand, de haven (met de sluizen) en de pier van IJmuiden vormen een mooie plek aan de kust om deze tijd van het jaar zeevogels en trekvogels te spotten. Soms zijn er ook bruinvissen … Lees verder
mrt
30
za
07:00 Voorjaarswandeling Delftse Hout
Voorjaarswandeling Delftse Hout
mrt 30 @ 07:00 – 10:00
Data: 23 maart, 30 maart, 6, 13, 20, 27 april, 07.00 uur Aanmelden: is niet nodig. Start: Korftlaan tegenover de Papaver Met de komst van de lente worden er in Delftste Hout zes wandelingen georganiseerd … Lees verder
teller