Home » Actviteiten » Excursies

Categoriearchief: Excursies

Excursieverslag Schouwen e.o.

Kees Mostert

Afgelopen zaterdag, 10 februari 2024, gingen we met 18 (wo)man sterk op pad richting delta. In de vroege ochtend was het nog regenachtig maar bij aankomst bij onze eerste stop in de duinen van Voorne was het heel rustig en zacht voorjaarsweer (12 oC.).

Vanaf de Tenellaplas hebben we een wandeling gemaakt in het duingebied met veel activiteit van zingende vogels, onder meer van holenduif, groene specht en enige boomklevers. Er waren ook groepen koperwieken aanwezig in het bos. In de maretakken bij het bezoekerscentrum liet een grote lijster zich fraai bekijken en hier vloog ook een appelvink over.

Vervolgens zijn we door gegaan naar de buitenhaven van Stellendam. Op de slikken van de Kwade Hoek waren naast vele steltlopers 7 lepelaars, enige grote zilverreigers, 40 kluten en wat groepjes (baltsende) middelste zaagbekken te zien. In de buitenhaven waren 2 grote zaagbekken en enkele dodaarzen aanwezig. Op het Zuiderdiep waren opvallend veel tafeleenden (850) aanwezig.

Na een koffiestop zijn we via Goeree naar de binnenzijde van de Brouwersdam gereden. Na enig zoeken vonden we een groep van 6 parelduikers op het mooie vlakke water. Aan de zeezijde werden we getrakteerd op een ijsduiker (en later nog een roodkeelduiker) en tenminste 25 paarse strandlopers. Verder was het behalve wat (baltsende) middelste zaagbekken en zwarte zee-eenden opvallend rustig.

Zes parelduikers (foto Kees Mostert)

Bij de inlagen van Schouwen en de Schelphoek foerageerden opvallend veel kleine zilverreigers in de kleine slootjes. Twee veldleeuweriken waren uitbundig aan het zingen. Verder zagen we wat verre kneutjes en een rietgors. Op de Schelphoek was een groep tureluurs aanwezig met tenminste 1 zware ruiter.

Onderweg zagen we grote aantallen kieviten en goudplevieren vliegen boven Plan Tureluur. De laatste stop was in de omgeving van Kerkwerve waar een grote groep toendrarietganzen (>800), kleine- en wilde zwanen (300 en 20) zich prachtig lieten bekijken. Inmiddels was het al weer vijf uur geweest en hoog tijd om terug te rijden naar Delft met 93 vogelsoorten in de pocket.

Kleine zwanen, wilde zwanen en toendrarietganzen (foto Kees Mostert)

Excursie Kwade Hoek, 27 januari 2024

Karine Cornelisse

’s Ochtends vroeg verzamelden we om acht uur bij de Korftlaan voor de eerste excursie van dit jaar, naar de Kwade Hoek, onder de bezielende leiding van Jannie. Oorspronkelijk was de excursie vorige week gepland, maar de excursie was vanwege de voorspelde harde wind en lage gevoelstemperatuur een week verzet. Dat bleek een goede keuze, want vandaag was het windstil, met zonnetje en een prima temperatuur. Met 4 auto’s en 11 deelnemers vertrokken we naar het Oostvoornse meer. In Zeeland zou nog een 12e deelnemer aansluiten.

Na een kleine detour (de A4 werd voor onze neus afgesloten waardoor we terug moesten via de A13) arriveerden we bij onze eerste stop, ’t Wapen van Marion. De eerste roodborstjes, koolmezen en een grote bonte specht werden al snel gespot. Een ree liep op zijn gemak langs. Via een houten trap (berijpt, en daardoor naar de smaak van sommigen echt heel glad) liepen we het gebied in. Het was duidelijk dat de afgelopen dagen nat waren geweest, de kaplaarzen kwamen op het modderige pad uitstekend van pas.

Met kwinkelerende Cetti’s zangers aan weerskanten (de Cetti als standvogel, wie had dat ooit gedacht??) en een gillende waterral even verderop liepen we naar vogelkijkhut Groene Strand. Aangezien de kijkgaten van de hut minder praktisch gepositioneerd waren, stelden wij ons aan weerszijden van de hut op in plaats van erin. Het was relatief rustig op het meer, met grauwe ganzen, Canadezen, meerkoeten, eenden en een paar middelste zaagbekken. Een fuutachtige werd met grote interesse bestudeerd. In winterkleed hebben fuutsoorten de neiging allemaal heel erg op elkaar te lijken. De optie roodhalsfuut werd vanzelfsprekend met enthousiasme ontvangen. Maar uiteindelijk, na bestudering van gemaakte foto’s, moesten we vanwege een rood oog concluderen met een kuifduiker van doen te hebben. De roodhals zou nog even op het wensenlijstje moeten blijven!

Onze 2e stop was Marina Stellendam. Vanaf de parkeerplaats volgden we het pad naar Vogelobservatorium ’t Tij. Met het zonnige weer van vandaag was het moeilijk voor te stellen dat dit buitendijkse pad vorig jaar dusdanig onder water stond dat de hut onbereikbaar was. Het observatorium heeft de vorm van een ei van de grote stern met uitzicht over het Haringvliet. Van binnen ziet het observatorium er bijna nog bijzonderder uit dan van buiten. Het geraamte van het kolossale ei bestaat uit balken die in een ruitvorm zijn opgebouwd, en aan de buitenkant is het ei bekleed met riet. Hierbij zijn enige uitsparingen vrijgelaten die dienen als kijkgaten. Het was een beetje drommen en filescopen bij de smalle gaten, maar dit werd beloond met een aantal mooie grote en middelste zaagbekken, een drietal kleine zwanen, een waterpieper, brilduiker, grote mantelmeeuw en wat lepelaars.

De volgende stop was vlakbij, namelijk de buitenhaven van Stellendam. Bij aankomst troffen we een groepje opgewonden vogelaars die zojuist een rode wouw voorbij hadden zien komen. Inmiddels was de roofvogel in kwestie op grotere afstand. Nog wel door de scope te zien, maar kleuren of staartvorm bleven onduidelijk. We konden hem dus hooguit determineren als roofvogel, mogelijk een wouw. Wie zich wel goed lieten zien en beter lieten determineren waren bonte strandloper, steenlopers en grote plus middelste zaagbekken in de buitenhaven, en wulpen, kluten en tureluurs in de binnenhaven.

Toen was het tijd voor een soepstop met koffie en perentaart. Die lieten we ons uitstekend smaken in de hippe brasserie Zoet of Zout. Onze 4e en laatste stop was de Kwade Hoek. Een lieflijke en zonnige hoek deze keer. Hoe anders bij noordwesterstorm! Via uitkijkpunt Licht van Moisje (Mozes) liepen we door het duin- en kweldergebied (laarzen!!) naar het strand. Er werden leuke vondsten gedaan, waaronder zeekat- en zee-egel skeletjes, schelpen, mossels en oesters. Daarnaast lieten bontbekplevieren, bruine kiek en stormmeeuw zich zien. Het was heerlijk toeven op het strand, maar we besloten terug te gaan om ook nog in de polder rond Goedereede de ganzen te bekijken. En zo reden we wat later langs de weilanden met duizenden brandganzen, grauwe ganzen en enkele kolganzen. Altijd indrukwekkend om te zien. Hiermee kwam een heerlijke vogeldag ten einde en reden we voldaan terug naar Delft.

Waarnemingen (61): Turkse tortel, rietgors, merel, slobeend, zilvermeeuw, grote Canadese gans, brandgans, grauwe gans, kolgans, knobbelzwaan, kleine zwaan, nijlgans, bergeend, krakeend, wilde eend, kuifeend, brilduiker, grote zaagbek, middelste zaagbek, fazant, holenduif, houtduif, waterral, meerkoet, fuut, kuifduiker, scholekster, kievit, bontbekplevier, wulp, steenloper, bonte strandloper, tureluur, kokmeeuw, stormmeeuw, grote mantelmeeuw, ooievaar, aalscholver, lepelaar, blauwe reiger, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, winterkoning, heggenmus, bruine kiekendief, buizerd, grote bonte specht, torenvalk, ekster, kauw, zwarte kraai, koolmees, Cetti’s zanger, huismus, kluut, spreeuw, roodborst, ringmus, graspieper, boomkruiper, waterpieper.

(Tuin)vogelexcursie op 21 en 28 januari bij De Papaver

In het weekend van 26, 27 en 28 januari doen duizenden mensen mee aan de nationale tuinvogeltelling. (www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling). Alle tellingen samen geven een beeld van de aantallen vogels die op dat moment in Nederlandse tuinen zijn. De vogelexperts van Vogelwacht Delft en Omstreken helpen je graag met het herkennen van de vogels. Doe mee met de excursies op 21 januari en/of op 28 januari!

Op zondag 21 januari kan je onder begeleiding van Hans Zweekhorst meedoen aan een excursie om 13.30 uur of om 15.00 uur. Aan beide de excursies kunnen maximaal 12 mensen per keer deelnemen. Iedereen is welkom. Wil je zeker zijn van een plek, meld je dan aan via receptie@papaverdelft.nl met vermelding van de tijd en het aantal personen.

Op zondag 28 januari kan je onder begeleiding van Pieter Aaldring meedoen aan een officiële vogeltelling in de tuin van De Papaver van 14:00 – 14:30 en van 14:30 – 15:00. Aanmelden mag via receptie@papaverdelft.nl, maar is niet nodig.

Voor beide dagen geldt: verzamelen in de exporuimte van De Papaver. De Papaver heeft eventueel verrekijkers te leen, mocht je die niet hebben.

Gewijzigd : Excursie De Kwade Hoek

De excursie is verplaatst naar 27 januari ivm de weersverwachting.

Zaterdag 27 januari 2024, De Kwade Hoek, auto-excursie
Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur
Kosten € 0,07 per kilometer
Aangepast : Informatie en aanmelden op donderdagavond 25 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Jannie de Jong Tel.nr.: telefoonnr

Dit wordt een uitdagende excursie die in de eerste plaats warme kleding vereist en waterdichte wandelschoenen of laarzen… we gaan over de slikken buiten de duinenrij, hier kan het nat en glibberig zijn, kleine stukjes dan. Het meeste is droog met schaarse begroeiing.

Het gebied de Kwade Hoek is een gebied wat aangroeit, na de aanleg van de 2e Maasvlakte, wordt hier steeds meer zand aangevoerd en ontstaat er een nieuw getijdengebied, compleet met geulen.
Wat gaan we daar zoeken? We gaan op zoek naar wintergasten die dit landschap op de grens van land en water uitkiezen als hun overwinteringsgebied. Dit zijn sneeuwgors, strandleeuwerik, soms ijsgors, kneu en misschien al een vroege veldleeuwerik. En natuurlijk in de vloedlijn, 3 teen strandlopers etc. Er zijn ook enkele meertjes in dit gebied, waar ongetwijfeld ook watervogels verblijven. We nemen de tijd om hier te zijn, bij goed weer kunnen we ook terug door de duinen.

Daar zullen vast wel kiekendieven te zien zijn. Eventueel kunnen we ook de buitenhaven bij Stellendam afzoeken naar zaagbekken en brilduikers.

En anders gaan we lekker weer naar huis.

LET OP, Bij slecht weer of temperaturen onder het vriespunt wordt deze excursie verzet naar 27 januari. De gids wil niet het risico lopen dat mensen onderkoeld raken. We staan veel stil en dan is het gewoon te koud.

Verslag excursie Arkemheen

Ondanks voorspelde depressies vertrokken we opgetogen op zaterdag 9 december om 8 uur vanaf de Korftlaan in Delft. De meeste van de 9 deelnemers kenden de bestemming al wel van eerdere excursies en wisten waar we naar uitkeken, maar we moesten eerst nog even een stukje karren. Dat ging gelukkig voorspoedig, en aangekomen in Arkemheen zagen we direct weer hoe vogelrijk de weilanden hier zijn: langs brand-, kol-, grauwe en Canadese ganzen, kieviten, spreeuwen, wulpen en enkele blauwe en zilverreigers reden we naar het stoomgemaal waar we de auto konden parkeren.

Gewapend met camera’s en telescopen konden we nog beter de weilanden verkennen: wel even doorbijten om het gure weer te trotseren. Mooi om zoveel wulpen bij elkaar te zien. Maar ook andere soorten lieten zich zien, al bleven ze vrij ver weg. Gelukkig kwam er af en toe een groep overvliegen. Toine ontdekte een donker valkje op een hek ver weg. Door de telescoop bestudeerden we deze maar we konden niet zeker stellen of het een smelleken was (waar we natuurlijk op hoopten) of toch een slechtvalk (iets waarschijnlijker). De laatste is natuurlijk veel groter, maar op afstand is dat lastig inschatten. Gezien de verhoudingen t.o.v. de paal van het hek en de andere vogels hielden we het toch op smelleken: een mooie soort voor onze lijst!

We klommen de dijk langs het Nijkerkernauw op en stelden ons vervolgens op de pier op die een beetje in de luwte van de dijk lag. Zo konden we rustig de watervogels bekijken. Brilduikers en nonnetjes werden al snel gevonden, maar ook grote en zelfs een paar middelste zaagbekken waren te zien. Ook de wat gewonere watervogels zaten er natuurlijk. Roofvogelspeurder Alfred meldde twee grote roofvogels op de horizon: zeearenden! Beetje bij beetje kwamen ze dichterbij deze vliegende planken en iedereen kreeg de kans ze goed te zien in de kijker en/of telescoop. We konden goed zien dat ze geheel witte staarten hadden, kenmerkend voor adulte exemplaren (het duurt zeker een jaar of 3 voor ze dit adulte kleed hebben).

Een goed moment om weer een stukje verder te gaan kijken. Terug langs de weilanden (met een biddende torenvlak dichtbij de auto) en dan langs de boerderij met de mussen (waar fazanthennen op het mussenhekje zaten te poseren), via de rotonde naar aan de andere kant van de N301. Daar de volgende stop en dijkbeklimming. Een goede plek om nog eens de Arkemheense weilanden aan de ene kant af te speuren en aan de andere kant het water.

Ook hier weer zaagbekken en nonnetjes (nog talrijker dan op de vorige plek). Een van de mannetjes nonnetjes had een iets afwijkend kleed. Ook konden we hier o.a. nog tafeleend, dodaars en kemphaan aan onze soortenlijst toevoegen. In de overvliegende groepen lieten ook goudplevieren zich zien. We reden vervolgens nog even een rondje om de polder, waarbij we vooral kieviten zagen, voordat we het tijd vonden voor koffie. Normaal gesproken kan dat wel bij brasserie de vuurtoren, ook voor de officiële openingstijd van 12 uur. Deze keer echter hadden we die mazzel niet en dus ook geen koffie. Maar we konden wel profiteren van de aanhoudende ‘droogte’ en dus reden we snel naar het Horsterwold, via de parallelweg langs de weilanden en dan over de Flediteweg met aan weerszijden hoge bomen. Even dachten we appelvinken te zien vliegen en dus stopten we om dit nader te onderzoeken. Diverse vinkachtigen werden ontdekt maar geen appelvinken helaas. We reden door tot de parkeerplaats en vervolgens drongen we door tot de ‘Stille Kern’ middels een wandeling over het pad omhoog. Deze naam was zeker toepasselijk want we hoorden maar weinig vogels, en zelfs de vogels die geluid maken deden dat zachtjes: staartmezen lieten zich horen en later ook zien. Aangekomen op het hoger gelegen uitkijkpunt zagen we nog wat groenlingen en putters en ook diverse eenden op de plas, en ook hier wat zaagbekken. Het hoogste punt van de dag was qua vogels niet het hoogtepunt, dus probeerden we ons geluk nogmaals aan de Flediteweg, voorbij de parkeerplaats. Grote groepen vinken, waaronder groenlingen, vinken, putters en ook enkele sijsjes (maar geen barmsijsjes). Ook een enkele koperwiek werd nog gespot.

De behoefte aan koffie begon ernstige vormen aan te nemen en dus stapten we weer in de auto’s om naar onze volgende stop te rijden: de Grote Praambult bij de Oostvaardersplassen. Dit ligt op de route naar de koffie in het bezoekerscentrum. Hier waren de kuddes met heckrunderen en edelherten in zicht, maar ook enkele roofvogels lieten zich zien. In de verte veel ganzen, maar ook zwanen die we nog niet direct goed konden determineren. De regen was nu echt niet meer te stoppen, dus we snelden nog heel even door naar de Kleine Praambult waar we de zwanen determineerden als Kleine Zwanen: toch een leuke laatste toevoeging voor onze daglijst. Toen eindelijk, eindelijk door naar een plek met versie koffie. Het bezoekerscentrum bood ons een warm en droog onderkomen met koffie en andere verwarmende versnaperingen, terwijl de waterdichtheid buiten zorgwekkendende hoogte bereikte. We genoten nog even van de gezelligheid en de overdekte natuurbeleving tot de excursieleider de club weer in beweging kreeg voor een klein rondje wandelen in de regen vlakbij (om onbegrijpelijke redenen 😉. Daarbij vroegen we ons af waar de vogels zoal zouden schuilen bij zulk pokkenweer. Enkele merels lieten zien dat ze onder de houten loopbrug waar we net over liepen wel een goed plekje daarvoor vonden. De kleine bonte specht waar we een beetje op hoopten (want die was gemeld in de buurt) liet zich niet vernemen. Zijn grote broer vloog wel even langs. We vonden het zelf toch ook al heel snel tijd om weer onderdak te zoeken. Dat deden we in de auto om dan ook maar terug naar Delft te rijden. Een korte poging aan de Oostvaardersdijk leerde ons dat het weer te guur en te nat was geworden voor verdere vogelontdekkingen, dus de hoogste tijd voor de terugrit. Ondanks het herfstige slot keken we terug op een fijne winterexcursie.

Soortenlijst (exclusief zangvogels die alleen hoge tonen zingen):

Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Brandgans, Brilduiker, Buizerd, Ekster, Fuut, Gaai, Goudplevier, Grauwe Gans, Groenling, Grote Bonte Specht, Grote Zaagbek, Grote Zilverreiger, Holenduif, Houtduif, Huismus, Kauw, Kemphaan, Kievit, Knobbelzwaan, Koereiger, Kokmeeuw, Kolgans, Koolmees, Koperwiek, Krakeend, Kuifeend, Meerkoet, Merel, Middelste Zaagbek, Nonnetje, Pijlstaart, Pimpelmees, Putter, Raaf, Sijs, Slobeend, Smelleken, Smient, Sperwer, Spreeuw, Staartmees, Stormmeeuw, Tafeleend, Torenvalk, Vink, Watersnip, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Wulp, Wulp, Zeearend, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

mrt
14
do
20:00 Natuurlezing: Mooie Vogelwoorden
Natuurlezing: Mooie Vogelwoorden
mrt 14 @ 20:00 – 22:00
In zijn nieuwe boek Het mooie vogelwoordenboek zet Toine Andernach bijzonder vogeljargon, vergeten vogelwoorden, maar ook nieuwe woorden in de schijnwerpers. Wat is een geitenmelker? Waar zit de gonysvlek? En van wie profiteert een pelagische … Lees verder
mrt
23
za
08:00 Excursie: Hollandse Duinen
Excursie: Hollandse Duinen
mrt 23 @ 08:00 – 17:00
23 maart, 8.00 uur, Hollandse Duinen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver Kosten: € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdag 21 maart tussen 19:00 en 21:00 uur, door Gert van der Horn. Tel: telefoonnr … Lees verder
mrt
30
za
07:00 Voorjaarswandeling in Delftse Hout
Voorjaarswandeling in Delftse Hout
mrt 30 @ 07:00 – 10:00
Data: Vijf zaterdagen van 30 maart t/m 27 april, 07.00 uur Aanmelden: is niet nodig. Start: Korftlaan tegenover de Papaver Met de komst van de lente worden er in De Delftse Hout vijf wandelingen georganiseerd door … Lees verder
apr
3
wo
19:30 Cursus “Vogels kijken voor begin...
Cursus “Vogels kijken voor begin...
apr 3 @ 19:30 – 22:00
De cursus voor 2024 is al helemaal vol. Eventuele aanmeldingen komen op de wachtlijst. Na de enthousiast bezochte cursus Vogels kijken voor beginners in het voorjaar van 2023, pikken Toine Andernach en Hans de Winter … Lees verder
apr
6
za
07:00 Excursie bij de cursus “Vogels k...
Excursie bij de cursus “Vogels k...
apr 6 @ 07:00 – 10:00
Excursie voor de deelnemers aan de cursus “Vogels kijken voor beginners”.

Thank you for your upload