Home » Actviteiten » Excursies (Pagina 2)

Categoriearchief: Excursies

De voorjaarswandelingen in Delftse Hout starten weer

Data: vijf zaterdagen van 30 maart t/m 27 april, 07.00 uur
Aanmelden: is niet nodig.
Start: Korftlaan tegenover de Papaver

Met de komst van de lente worden er in De Delftse Hout vijf wandelingen georganiseerd door de Vogelwacht Delft e.o.

Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur staat er een gids klaar, elke week iemand anders. Tientallen soorten vogels kun je op een ochtend als deze op je lijstje zetten. Slobeenden of een wintertaling op de plassen, broedende eenden in de geknotte wilgen, drukte in de weilanden, noem het maar op. Als je alle wandelingen hebt meegelopen ken je de leuke vogelkijk plekken in de omgeving van De Delftse Hout. Zoveel natuur zo dichtbij!

Hollandse Duinen, auto-excursie

23 maart, 8.00 uur, Hollandse Duinen, auto-excursie
Start: Korftlaan tegenover de Papaver
Kosten: € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelden op donderdag 21 maart tussen 19:00 en 21:00 uur, door Gert van der Horn. Tel: telefoonnr

Het strand en de pier van IJmuiden vormen een mooie plek aan de kust om zeevogels en trekvogels te spotten, zeker ook in het voorjaar. Soms zijn er ook bruinvissen of zeehonden te zien, maar we concentreren ons natuurlijk op de vogels. Meestal zitten er wel zee-eenden en eiders, maar er is ook kans op duikers, zeekoeten, alken, zaagbekken of een jan van gent. Ook kleine vogels als sneeuwgorzen of oeverpiepers kunnen opduiken. Verder op de pier natuurlijk grote kans op steenlopers en diverse strandlopers.

Voorheen combineerden we de pier met een wandeling door het Zuid-Kennemerland waar we al enkele keren op een (hele) grote horde lange afstandswandelaars stuitten. Daarom gaan we deze keer naar een ander prachtig duingebied: het Noord-hollands duin-reservaat. Ook hier kans op doortrekkende zangvogels, zoals piepers, boomleeuweriken en diverse soorten vink en mees. Daarnaast bewonen ook grotere vogels als spechten, sperwers, haviken en bosuilen dit gebied, en in de duinmeertjes natuurlijk diverse watervogels.

Excursieverslag Schouwen e.o.

Kees Mostert

Afgelopen zaterdag, 10 februari 2024, gingen we met 18 (wo)man sterk op pad richting delta. In de vroege ochtend was het nog regenachtig maar bij aankomst bij onze eerste stop in de duinen van Voorne was het heel rustig en zacht voorjaarsweer (12 oC.).

Vanaf de Tenellaplas hebben we een wandeling gemaakt in het duingebied met veel activiteit van zingende vogels, onder meer van holenduif, groene specht en enige boomklevers. Er waren ook groepen koperwieken aanwezig in het bos. In de maretakken bij het bezoekerscentrum liet een grote lijster zich fraai bekijken en hier vloog ook een appelvink over.

Vervolgens zijn we door gegaan naar de buitenhaven van Stellendam. Op de slikken van de Kwade Hoek waren naast vele steltlopers 7 lepelaars, enige grote zilverreigers, 40 kluten en wat groepjes (baltsende) middelste zaagbekken te zien. In de buitenhaven waren 2 grote zaagbekken en enkele dodaarzen aanwezig. Op het Zuiderdiep waren opvallend veel tafeleenden (850) aanwezig.

Na een koffiestop zijn we via Goeree naar de binnenzijde van de Brouwersdam gereden. Na enig zoeken vonden we een groep van 6 parelduikers op het mooie vlakke water. Aan de zeezijde werden we getrakteerd op een ijsduiker (en later nog een roodkeelduiker) en tenminste 25 paarse strandlopers. Verder was het behalve wat (baltsende) middelste zaagbekken en zwarte zee-eenden opvallend rustig.

Zes parelduikers (foto Kees Mostert)

Bij de inlagen van Schouwen en de Schelphoek foerageerden opvallend veel kleine zilverreigers in de kleine slootjes. Twee veldleeuweriken waren uitbundig aan het zingen. Verder zagen we wat verre kneutjes en een rietgors. Op de Schelphoek was een groep tureluurs aanwezig met tenminste 1 zware ruiter.

Onderweg zagen we grote aantallen kieviten en goudplevieren vliegen boven Plan Tureluur. De laatste stop was in de omgeving van Kerkwerve waar een grote groep toendrarietganzen (>800), kleine- en wilde zwanen (300 en 20) zich prachtig lieten bekijken. Inmiddels was het al weer vijf uur geweest en hoog tijd om terug te rijden naar Delft met 93 vogelsoorten in de pocket.

Kleine zwanen, wilde zwanen en toendrarietganzen (foto Kees Mostert)

Excursie Kwade Hoek, 27 januari 2024

Karine Cornelisse

’s Ochtends vroeg verzamelden we om acht uur bij de Korftlaan voor de eerste excursie van dit jaar, naar de Kwade Hoek, onder de bezielende leiding van Jannie. Oorspronkelijk was de excursie vorige week gepland, maar de excursie was vanwege de voorspelde harde wind en lage gevoelstemperatuur een week verzet. Dat bleek een goede keuze, want vandaag was het windstil, met zonnetje en een prima temperatuur. Met 4 auto’s en 11 deelnemers vertrokken we naar het Oostvoornse meer. In Zeeland zou nog een 12e deelnemer aansluiten.

Na een kleine detour (de A4 werd voor onze neus afgesloten waardoor we terug moesten via de A13) arriveerden we bij onze eerste stop, ’t Wapen van Marion. De eerste roodborstjes, koolmezen en een grote bonte specht werden al snel gespot. Een ree liep op zijn gemak langs. Via een houten trap (berijpt, en daardoor naar de smaak van sommigen echt heel glad) liepen we het gebied in. Het was duidelijk dat de afgelopen dagen nat waren geweest, de kaplaarzen kwamen op het modderige pad uitstekend van pas.

Met kwinkelerende Cetti’s zangers aan weerskanten (de Cetti als standvogel, wie had dat ooit gedacht??) en een gillende waterral even verderop liepen we naar vogelkijkhut Groene Strand. Aangezien de kijkgaten van de hut minder praktisch gepositioneerd waren, stelden wij ons aan weerszijden van de hut op in plaats van erin. Het was relatief rustig op het meer, met grauwe ganzen, Canadezen, meerkoeten, eenden en een paar middelste zaagbekken. Een fuutachtige werd met grote interesse bestudeerd. In winterkleed hebben fuutsoorten de neiging allemaal heel erg op elkaar te lijken. De optie roodhalsfuut werd vanzelfsprekend met enthousiasme ontvangen. Maar uiteindelijk, na bestudering van gemaakte foto’s, moesten we vanwege een rood oog concluderen met een kuifduiker van doen te hebben. De roodhals zou nog even op het wensenlijstje moeten blijven!

Onze 2e stop was Marina Stellendam. Vanaf de parkeerplaats volgden we het pad naar Vogelobservatorium ’t Tij. Met het zonnige weer van vandaag was het moeilijk voor te stellen dat dit buitendijkse pad vorig jaar dusdanig onder water stond dat de hut onbereikbaar was. Het observatorium heeft de vorm van een ei van de grote stern met uitzicht over het Haringvliet. Van binnen ziet het observatorium er bijna nog bijzonderder uit dan van buiten. Het geraamte van het kolossale ei bestaat uit balken die in een ruitvorm zijn opgebouwd, en aan de buitenkant is het ei bekleed met riet. Hierbij zijn enige uitsparingen vrijgelaten die dienen als kijkgaten. Het was een beetje drommen en filescopen bij de smalle gaten, maar dit werd beloond met een aantal mooie grote en middelste zaagbekken, een drietal kleine zwanen, een waterpieper, brilduiker, grote mantelmeeuw en wat lepelaars.

De volgende stop was vlakbij, namelijk de buitenhaven van Stellendam. Bij aankomst troffen we een groepje opgewonden vogelaars die zojuist een rode wouw voorbij hadden zien komen. Inmiddels was de roofvogel in kwestie op grotere afstand. Nog wel door de scope te zien, maar kleuren of staartvorm bleven onduidelijk. We konden hem dus hooguit determineren als roofvogel, mogelijk een wouw. Wie zich wel goed lieten zien en beter lieten determineren waren bonte strandloper, steenlopers en grote plus middelste zaagbekken in de buitenhaven, en wulpen, kluten en tureluurs in de binnenhaven.

Toen was het tijd voor een soepstop met koffie en perentaart. Die lieten we ons uitstekend smaken in de hippe brasserie Zoet of Zout. Onze 4e en laatste stop was de Kwade Hoek. Een lieflijke en zonnige hoek deze keer. Hoe anders bij noordwesterstorm! Via uitkijkpunt Licht van Moisje (Mozes) liepen we door het duin- en kweldergebied (laarzen!!) naar het strand. Er werden leuke vondsten gedaan, waaronder zeekat- en zee-egel skeletjes, schelpen, mossels en oesters. Daarnaast lieten bontbekplevieren, bruine kiek en stormmeeuw zich zien. Het was heerlijk toeven op het strand, maar we besloten terug te gaan om ook nog in de polder rond Goedereede de ganzen te bekijken. En zo reden we wat later langs de weilanden met duizenden brandganzen, grauwe ganzen en enkele kolganzen. Altijd indrukwekkend om te zien. Hiermee kwam een heerlijke vogeldag ten einde en reden we voldaan terug naar Delft.

Waarnemingen (61): Turkse tortel, rietgors, merel, slobeend, zilvermeeuw, grote Canadese gans, brandgans, grauwe gans, kolgans, knobbelzwaan, kleine zwaan, nijlgans, bergeend, krakeend, wilde eend, kuifeend, brilduiker, grote zaagbek, middelste zaagbek, fazant, holenduif, houtduif, waterral, meerkoet, fuut, kuifduiker, scholekster, kievit, bontbekplevier, wulp, steenloper, bonte strandloper, tureluur, kokmeeuw, stormmeeuw, grote mantelmeeuw, ooievaar, aalscholver, lepelaar, blauwe reiger, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, winterkoning, heggenmus, bruine kiekendief, buizerd, grote bonte specht, torenvalk, ekster, kauw, zwarte kraai, koolmees, Cetti’s zanger, huismus, kluut, spreeuw, roodborst, ringmus, graspieper, boomkruiper, waterpieper.

(Tuin)vogelexcursie op 21 en 28 januari bij De Papaver

In het weekend van 26, 27 en 28 januari doen duizenden mensen mee aan de nationale tuinvogeltelling. (www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling). Alle tellingen samen geven een beeld van de aantallen vogels die op dat moment in Nederlandse tuinen zijn. De vogelexperts van Vogelwacht Delft en Omstreken helpen je graag met het herkennen van de vogels. Doe mee met de excursies op 21 januari en/of op 28 januari!

Op zondag 21 januari kan je onder begeleiding van Hans Zweekhorst meedoen aan een excursie om 13.30 uur of om 15.00 uur. Aan beide de excursies kunnen maximaal 12 mensen per keer deelnemen. Iedereen is welkom. Wil je zeker zijn van een plek, meld je dan aan via receptie@papaverdelft.nl met vermelding van de tijd en het aantal personen.

Op zondag 28 januari kan je onder begeleiding van Pieter Aaldring meedoen aan een officiële vogeltelling in de tuin van De Papaver van 14:00 – 14:30 en van 14:30 – 15:00. Aanmelden mag via receptie@papaverdelft.nl, maar is niet nodig.

Voor beide dagen geldt: verzamelen in de exporuimte van De Papaver. De Papaver heeft eventueel verrekijkers te leen, mocht je die niet hebben.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

apr
24
wo
19:30 Cursus “Vogels kijken voor begin...
Cursus “Vogels kijken voor begin...
apr 24 @ 19:30 – 22:00
De cursus voor 2024 is al helemaal vol. Eventuele aanmeldingen komen op de wachtlijst. Na de enthousiast bezochte cursus Vogels kijken voor beginners in het voorjaar van 2023, pikken Toine Andernach en Hans de Winter … Lees verder
apr
26
vr
19:00 Avondexcursie Vockestaert: Op zo...
Avondexcursie Vockestaert: Op zo...
apr 26 @ 19:00 – 21:00
Rondje Vockestaert, op zoek naar de blauwborst Vrijdagavond 26 april, fiets- wandelexcursie Start: Begin fietspad langs Abtswoude (kruising Abtswoude met Nieuwe Mantjeskade) van 19.00 uur tot 21.00 uur. Informatie en aanmelden op donderdagavond 25 april … Lees verder
apr
27
za
07:00 Excursie bij de cursus “Vogels k...
Excursie bij de cursus “Vogels k...
apr 27 @ 07:00 – 10:00
Excursie voor de deelnemers aan de cursus “Vogels kijken voor beginners”.
07:00 Fietsexcursie Broekpolder/Vlietl...
Fietsexcursie Broekpolder/Vlietl...
apr 27 @ 07:00 – 15:00
De Ruigte, gebied in de Broekpolder Zaterdag 27 april, 7.00 uur, fietsexcursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver Informatie en aanmelden op donderdag 25 april tussen 19.00 en 21.00 uur bij Alfred Pellemans. Tel: telefoonnr De … Lees verder
07:00 Voorjaarswandeling Delftse Hout
Voorjaarswandeling Delftse Hout
apr 27 @ 07:00 – 10:00
Data: Vijf zaterdagen van 30 maart t/m 27 april, 07.00 uur Aanmelden: is niet nodig. Start: Korftlaan tegenover de Papaver Met de komst van de lente worden er in De Delftse Hout vijf wandelingen georganiseerd door … Lees verder

Thank you for your upload