Home » Actviteiten » Cursussen (Page 2)

Category Archives: Cursussen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Cursus Vogels kijken voor beginners

Ook dit voorjaar organiseert de Vogelwacht Delft weer een cursus Vogels kijken voor beginners. De cursus zal op vier woensdagavonden gehouden worden, te weten 5-12-19-26 april, beginnende om 19.30 uur in de Natuurschuur aan de Linneauspad (zijstraat Korftlaan) te Delft. Elke avond wordt gevolgd door een praktijkexcursie in het gebied rond de Delftse Hout, op de zaterdagochtenden erop volgend, om 07.00 uur.

Aan bod komen onderwerpen als vogelherkenning, vogelgroepen, broedvogels en een avond met overige onderwerpen; na de pauze gaan we het geleerde oefenen, met behulp van eigen beeldmateriaal.

De kosten bedragen, inclusief syllabus, E 30,-  voor leden, en E 40,- voor niet-leden, waarbij de laatste groep een lidmaatschap van de vereniging wordt aangeboden, tot het einde van het jaar.

U kunt extra informatie opvragen en zich per email opgeven bij P.Elfferich elfferich13@hetnet.nl

Cursus Vogels kijken te beluisteren

Zaterdag aanstaande besteedt Stadsradio Delft aandacht aan de cursus Vogels Kijken die komende donderdag begint. De cursus gaat over het gedrag van vogels, in relatie tot de voor- en najaarstrek, die nu in volle gang is.

Er zijn nog plaatsen vrij. Luister zaterdag naar Stadsradio Delft, of schrijf je meteen in. Zie elders op de site voor meer details over de cursus.

Vervolgcursus “Vogels Kijken”

Blauwborst
Blauwborst

Dit najaar organiseert de Vogelwacht Delft weer de vervolgcursus “Vogels Kijken”, een cursus die aansluit op de Beginnerscursus die dit voorjaar gegeven is, maar die ook kan dienen voor geïnteresseerden die hun kennis wat willen opfrissen. Aan bod komen de volgende onderwerpen: Vogeltrek, Roofvogels en Uilen, Voeding en Voortbeweging, Ganzen en wintervogels De cursus wordt op vier donderdagavonden gegeven, op 3, 10, 17 en 24 november, van 19.30 tot 22.00 uur, in de Natuurschuur aan het Linneauspad te Delft. Voor niet-leden bedragen de kosten € 40,- ,  voor leden € 30,-. Dit is inclusief cursusmateriaal. In tegenstelling tot de voorjaarscursus, worden er voor deze cursus geen specifieke excursies gegeven. Wel kan iedereen zich aanmelden voor deelname aan de reguliere excursies, zie hiervoor elders deze website.

U kunt zich aanmelden bij G.Dumaij, email: gjmdumaij@gmail.com

Visdief
Visdief

Cursus Vogels kijken voor beginners

Lepelaar
Lepelaar

Ook dit voorjaar organiseert de Vogelwacht Delft weer een cursus Vogels kijken voor beginners. De cursus zal op vier donderdagavonden gehouden worden, te weten 31 maart en 7-14-21 april, beginnende om 19.30 uur in de Natuurschuur aan de Korftlaan te Delft. Elke avond wordt gevolgd door een praktijkexcursie in het gebied rond de Delftse Hout, op de zaterdagochtenden erop volgend, om 07.00 uur.

Aan bod komen onderwerpen als vogelherkenning , vogelgroepen, broedvogels en een avond met overige onderwerpen; na de pauze gaan we het geleerde oefenen, met behulp van eigen beeldmateriaal.

De kosten bedragen, inclusief syllabus, € 30,- voor leden, en € 40,- voor niet-leden, waarbij de laatste groep een lidmaatschap van de vereniging wordt aangeboden, tot het einde van het jaar. U kunt extra informatie opvragen en zich per email opgeven bij G.Dumaij, gjmdumaij@gmail.com.

Cursus Broedvogels inventariseren.

Rosse Stekelstaart
Rosse Stekelstaart

De Vogelwacht Delft e.o. heeft een lange traditie in het inventariseren van broedvogels. Door het geven van speciale inventarisatie cursussen en het organiseren van tellingen worden nu ruim dertig gebieden rond Delft ieder jaar op broedvogels geïnventariseerd. Veel van deze gegevens worden naar de landelijke organisatie SOVON gestuurd waar ze worden verwerkt voor het berekenen van broedvogeltrends en tevens gebruikt voor het opstellen van de jaarlijkse Vogelbalans.

In 2015 is de Groenzoom opengesteld. Een nieuw natuur-recreatiegebied tussen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs. Voor de inrichting en het beheer van dit grote terrein zou het wenselijk zijn om dit gebied in z’n geheel te inventariseren op broedvogels.  Na overleg tussen verschillende natuur-  en vogelwerkgroepen in de regio is besloten om in het voorjaar van 2016 een gezamenlijke broedvogelinventarisatie cursus te organiseren.

Deze inventarisatie cursus is bedoeld als vervolg op andere vogelcursussen. Iedereen die enige kennis en interesse heeft in vogels is welkom op deze cursus. Enthousiasme is hierbij belangrijker dan vogelkennis. Tijdens het inventariseren zal je veel gaan leren over vogels! We gaan in vier avonden alle aspecten van het tellen van broedvogels behandelen, de geluiden oefenen en ook in het veld oefenen met het noteren van broedvogels op een plattegrond.

De bedoeling is dat je na de cursus een eigen telgebied naar keuze gaat kiezen (dit hoeft niet in de Groenzoom te zijn) om daarin de broedvogels te inventariseren. Deze tellingen vinden plaats tijdens het broedseizoen ongeveer van half maart tot eind juni.  In het algemeen zijn 10-15 tellingen verdeeld over deze periode voldoende. Je kunt dit in je eentje gaan doen, maar het is beter om een groepje te vormen en daarmee de tellingen te doen. Regelmatig zal er een ervaren teller meelopen met deze telgroepen om adviezen te geven. Je wordt dus niet zomaar in het diepe gegooid! De Vogelwacht Delft e.o. organiseert deze cursus samen met Natuur- en Vogelwacht Rotta. Op de laatste avond zal iemand van SOVON langskomen om meer te vertellen over online invoer en autoclustering.

De cursus zal gehouden worden op donderdag 18 en 25 februari en 3 en 10 maart van 20:00 – 22:00.
Locatie is gebouw “Het Trefpunt” Hoeksekade 164 2661 JL Bergschenhoek.
De kosten bedragen 10 euro.
Aanmelden voor 15 februari bij Peter Elfferich | elfferich13@hetnet.nl  | 015-3613259

 

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

aug
24
za
07:00 Brabantse Biesbosch
Brabantse Biesbosch
aug 24 @ 07:00 – 16:00
Start Korftlaan tegenover de Papaver. Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 22 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Tel 015-2134636 of 06-22026848. Was het Nationale Park de … Continue reading