Home » Leden » Waarnemingen (Pagina 2)

Categoriearchief: Waarnemingen

Waarnemingen regio Delft tot medio oktober 2015

Jan Koreneef
Opzet overzicht

Voortaan geen overzichten meer met waarnemingen omdat de meeste vogelaars onze waarnemingensite, http://vwgdelft.waarneming.nl/, inmiddels, als vanzelfsprekend, als informatiebron gebruiken. Hier kan iedereen zijn/haar waarnemingen online doorgeven en op de hoogte blijven van wat er in de regio gezien wordt en door wie. Daarnaast heeft de exponentiële groei van ‘vogelaars’ en de door hen ingevoerde waarnemingen mijn verwerkingscapaciteit inmiddels overstegen. Het op papier afdrukken van waarnemingen die maanden geleden zijn gedaan, en voor de meeste van ons vaak oude wijn in nieuwe zakken zullen zijn, wegen niet meer op tegen de tijdsinspanning die er voor moet worden geleverd. Dat wil echter niet zeggen dat er minder ingevoerd moet worden! Alle waarnemingen worden gebruikt voor onderzoek en het beschermen van vogels en hun leefgebieden. Wilt u op de hoogte blijven van excursies, lezingen, vogelzaken in de regio en andere vogelwetenswaardigheden bezoek dan onze onvolprezen website http://www.vogelwachtdelft.nl/home/. U kunt zich daar ook direct inschrijven voor ontvangst van de digitale nieuwsbrief Vogelwacht Delft en omstreken die 4 x per jaar verschijnt. Graag nodig ik u uit om zelf berichten of korte stukjes te schrijven voor de nieuwsbrief. Bijvoorbeeld over een aparte waarneming. Stuur uw bericht naar info@vogelwachtdelft.nl. Een leuke foto erbij maakt het nog completer, maar hoeft natuurlijk niet.

(meer…)

Waarnemingen regio Delft voorjaar 2014

door Jan KoreneefVogelaars in actie bij de Europese kanarie en de FraterWijziging in opzet van het overzicht

Al vele jaren is er, o.a. tijdens de Algemene Ledenvergaderingen, enige discussie over de vormgeving van het kwartaaloverzicht van de waarnemingen. De kritiek richt zich vnl. op de hoeveelheid pagina's met waarnemingen die achter de bespreking worden gepubliceerd. In het verleden, voor de opkomst van internet en digitale mogelijkheden om in 'split second' op de hoogte gesteld te worden van bijzondere waarnemingen, was het overzicht vaak de enige manier om verenigingsleden te informeren over wat er gezien was. Dit is het eerste overzicht waarin ik nog verder ga selecteren en 'condenseren' in het aantal vermelde waarnemingen. Zo zijn bepaalde 'gewone' soorten als bijv. Winterkoning (hoewel met een hoog maximum aantal van 21 ex. gemeld in deze periode) niet meer in het overzicht terug te vinden. Van veel andere soorten is alleen de eerste of laatste waarneming en/of het hoogste aantal vermeld. Bij zeldzamere en/of kwetsbare soorten wordt een selectie van gebieden weergegeven waar deze gezien zijn. Dit geeft ruimte om 'echt bijzondere' waarnemingen integraal op te nemen.

Waarnemers die nu wellicht ontevreden worden en denken dat het doorgeven van hun waarnemingen geen zin meer heeft vanwege de strenge selectiecriteria, kan ik gerust stellen. Ten eerste helpt iedere ingevoerde waarneming via onze 'waarnemingen website', http://vwgdelft.waarneming.nl/, bij de bescherming en het monitoren van vogels. Dat deze gegevens gebruikt worden blijkt maar uit het artikel dat in Nature verschenen is waarbij gegevens van Sovon voor het eerst keihard aantonen dat insectenetende vogels sterker achteruit gaan in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Ieder jaar 3,5% minder broedvogels zal hopelijk voor nog meer beroering zorgen dan de Bijensterfte die dit middel veroorzaakt en helpen om neonicotinoïden uit te bannen. Dus: het invoeren van al die meldingen en waarnemingen heeft wel degelijk zin. Zonder waarnemingen geen datasets waar wetenschappelijke conclusies aan kunnen worden verbonden. Voor het onderzoek zie de link, bekijk vooral ook even het filmpje als u de link geopend heeft: https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/neonicotino%C3%AFden-zorgen-voor-afname-onder-instectenetende-zangvogels

Daarnaast is vanaf januari 2011 op onze eigen onvolprezen website, http://www.vogelwachtdelft.nl/home/, een uitgebreid overzicht (op vogelsoort) aan te klikken waar de 'belangrijkste' 10 meldingen uit een zelf te kiezen periode van een jaar, seizoen of maand te vinden zijn. Deze overzichten blijven op de website altijd beschikbaar en de kans dat een door u ingevoerde waarneming wel te zien is, is aanzienlijk groter.

De overzichten zijn te vinden als u op de hoofdpagina van onze website naar beneden scrollt, links klikken op 'waarnemingen' onder 'werkgroepen'. De tekst van de bespreking van het laatste kwartaal is nu zichtbaar. Binnen deze webpagina even naar beneden scrollen en weer links klikken op 'VWD kwartaaloverzicht' (onder 'Werkgroepen' sub 'Waarnemingen'). Vervolgens kan volop gezocht worden in de databankgegevens. Het overzicht dat op papier in Vogelstreken blijft verschijnen geeft het afnemend aantal niet-computergebruikers toch een kort overzicht van de hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Voor alle andere lezers helpt het wellicht om het geheugen op te frissen en bijzondere waarnemingen of een reeds half vergeten jaargetijde te kunnen (her)beleven.

(meer…)

Waarnemingen regio Delft winter 2013-2014

door Jan Koreneef Klapekster in de Broekpolder'Winterweer' 2013-2014

De afgelopen winter was op één na de zachtste sinds het begin van de metingen in ons land in 1706. In De Bilt bedroeg de gemiddelde temperatuur over de maanden december, januari en februari 6,0 graden tegen 3,4 graden normaal (gemiddeld over 1981-2010). Alleen de winter van 2007 was met 6,5 graden nog zachter, terwijl de winter van 1990 net als dit jaar op een gemiddelde temperatuur van 6,0 graden eindigde. In De Bilt kwam de temperatuur gemiddeld over het etmaal de afgelopen maanden op geen enkele dag onder het vriespunt. Halverwege de vorige eeuw zou dat vrijwel uitgesloten zijn geweest, maar door de opwarming van de laatste decennia is de kans op een winter met zo weinig kou toegenomen. Het KNMI schat dat een winter als deze in het huidige klimaat minder dan eens in de vijfentwintig jaar voorkomt. Alle maanden waren zachter dan normaal en vooral februari was bijzonder. In De Bilt bedroeg de gemiddelde temperatuur in februari circa 6,5 graden tegen 3,3 graden normaal, goed voor een vierde plek bij de zachtste maanden sinds 1901. Bij het KNMI kwam de temperatuur in februari niet lager dan -0,1 graden en dat was ook de enige vorstdag. Zo weinig vorst en slechts één vorstdag is in februari niet eerder voorgekomen. De cijfers spreken voor zich: De Bilt noteerde slechts 10 vorstdagen (minimumtemperatuur onder nul graden) tegen 38 vorstdagen normaal, geen ijsdagen (maximumtemperatuur onder nul) tegen zeven ijsdagen normaal en een laagste temperatuur van -3,1 graden. Zo'n hoge minimumtemperatuur is zeker in ruim honderd jaar niet voorgekomen. De winter was ook zonnig: de zon scheen gemiddeld over het land 249 uur tegen 196 uur normaal. Vooral december en februari waren zonnige maanden. Gemiddeld over het land viel de afgelopen drie maanden 189 mm neerslag tegen 208 mm normaal, waarmee deze winter aan de droge kant was.' (Bron KNMI).

Waarnemingen regio Delft 2013

door Jan KoreneefWinterWeeroverzicht 2013

Het afgelopen jaar was vrij koud met relatief weinig neerslag en meer zon dan het langjarig gemiddelde. Het jaar eindigde met zeer zacht en onstuimig weer. De gemiddelde temperatuur was bij het KNMI in De Bilt 9,8 graden tegen 10,1 graden normaal (langjarig gemiddelde over het tijdvak 1981-2010). Vooral de eerste helft van het jaar was koud. De eerste zes maanden waren stuk voor stuk te koud met een lange vorstperiode van zeventien dagen in januari en de relatief grootste afwijking van de temperatuur in maart. Die maand was de koudste sinds 1987 met veel sneeuw en ijs en door wind en kou ook bijzonder lage gevoelstemperaturen. De lente was in ruim veertig jaar niet zo koud geweest. Het jaar telde in De Bilt 13 ijs-dagen (maximumtemperatuur onder nul) tegen 8 ijs-dagen normaal en 64 vorstdagen (minimumtemperatuur onder nul) tegen 58 vorstdagen als norm. De tweede helft van het jaar was veel warmer met vooral in juli en augustus hoge temperaturen, op 5 en 6 september nog tropische warmte en een uitzonderlijk zachte oktober. In de periode 21- 27 juli was in ons land sprake van een hittegolf (een tijdvak van minstens vijf dagen met 25,0 graden of warmer waarvan minstens drie dagen met 20,0 graden of warmer). Het jaar telde in De Bilt zeven tropische dagen (maximumtemperatuur 30 graden of warmer) tegen vier tropische dagen normaal. Op 27 dagen werd 25 graden of meer gemeten, wat vrijwel overeenkomt met het normale aantal van 26 zomerse dagen. Er viel afgelopen jaar gemiddeld in Nederland rond 750 mm neerslag tegen 849 mm normaal. Vooral in de eerste maanden viel weinig neerslag, maar door de lage temperaturen viel de neerslag wel regelmatig in de vorm van sneeuw. Zelfs op 23 mei zijn nog sneeuwvlokken waargenomen, een zeldzaamheid zo ver in het voorjaar. De zomer was droger dan normaal maar de herfst was de op twee na natste in ruim honderd jaar. In het weekeinde van 11 oktober kreeg een groot deel van het land langdurige regen wat op een aantal plaatsen leidde tot wateroverlast. Op 28 oktober stond langs onze kust voor het eerst in zes jaar een zware storm, windkracht 10. In het Waddengebied zijn op 28 oktober zeer zware windstoten gemeten van 140 tot 150 km/uur. Vlieland meldde de hoogste windstoot van 151 km/uur. Ook op 5 december werd aan de kust een uurgemiddelde windsnelheid van windkracht 10 bereikt. De zon scheen dit jaar ongeveer 1705 uur tegen 1639 uur normaal. Daarmee was 2013 aan de zonnige kant. Vooral in de maanden april, juli, augustus en december was het zonnig. Het jaar eindigde onstuimig en zeer zacht. December 2013 staat zelfs op de gedeelde zesde plaats bij de tien warmste decembermaanden sinds 1901. In De Bilt bedroeg de gemiddelde temperatuur ongeveer 5,8 graden tegen 3,7 graden normaal'.(bron: persbericht 27-12-2013, KNMI.). Liefhebbers van weeroverzichten kunnen terecht op de website van het KNMI: http://www.knmi.nl/cms/content/117400/2013_was_vrij_koud_droog_en_vrij_zonnig (Jaaroverzicht weer in 2013) en http://www.knmi.nl/klimatologie/maand_en_seizoensoverzichten/jaar/jaar13.html (Klimatologisch jaaroverzicht 2013)

(meer…)

Waarnemingen regio Delft herfst 2013

door Jan Koreneef

Het weer in de herfst van 2013

'De afgelopen drie maanden waren zelden zo nat. De meteorologische herfst met de maanden september, oktober en november, hoort bij de vijf natste in ruim een eeuw. Uit de neerslagcijfers van het KNMI blijkt dat gemiddeld over het land 347 mm regen viel. Dat is bijna 100 mm meer dan normaal in de herfst. De herfst van 1998 was met 430 mm de natste ooit. In De Bilt viel 390 mm, goed voor een derde plaats sinds het begin van de metingen in 1906. Vooral in het weekeinde van 12 op 13 oktober regende het in een groot deel van het land flink en langdurig. Voor Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht gaf het KNMI code oranje af (waarschuwing voor extreem weer). In Zuid-Holland viel plaatselijk 120 mm in 24 uur, terwijl op verschillende plaatsen in één etmaal 75 mm of meer werd opgevangen. Zulke hoeveelheden op zo'n grote schaal komen slechts eens in de dertig jaar voor. De herfst was ook zacht. In De Bilt was de gemiddelde temperatuur 11,1 graden tegen 10,6 graden normaal. Op 5 september werd in Ell (L) nog 32,7 graden gemeten. Ook op het hoofdstation van het KNMI was 5 september nog een tropische dag met een maximumtemperatuur van meer dan 30 graden. Gewoonlijk komen hier in de herfst geen tropische temperaturen meer voor. Op drie dagen kwam de temperatuur boven de 25 graden tegen twee zomerse dagen normaal in het najaar. Opmerkelijk was ook de warmte op 22 oktober: op veel plaatsen was dat nog een warme dag (20,0 graden en hoger). In Ell (L) werd een maximumtemperatuur gemeten van 23,1 graden, een uitzonderlijk hoge waarde zo laat in het seizoen. Ruim een week daarna, op 28 oktober, kreeg ons land te maken met de eerste serieuze herfststorm van dit seizoen. In het Waddengebied stond enige tijd een zeer zware storm, windkracht 11. Op Vlieland en Lauwersoog werden windstoten gemeten van 151 km/uur. Dergelijke windstoten hebben een herhalingstijd van circa dertig jaar. Het KNMI gaf voor de westelijke helft van het land een Weeralarm uit (code rood) voor zeer zware windstoten van meer dan 100 km/uur. Op 3 november ontstonden in een buienlijn boven het midden van het land enkele tornado’s die lokaal schade veroorzaakten, met name in Wijk bij Duurstede.

(meer…)

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2022

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

dec
9
za
08:00 Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
dec 9 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 9 december, Arkemheen/Oostvaardersplassen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 7 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Gert van der … Lees verder
dec
14
do
20:00 Natuurlezing “Into the Arctic”
Natuurlezing “Into the Arctic”
dec 14 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing "Into the Arctic"
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. Spreker: Kees Mostert Waar: De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ Delft Wanneer: 14 december 2023, … Lees verder
jan
20
za
08:00 De Kwade Hoek
De Kwade Hoek
jan 20 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 20 januari 2024, De Kwade Hoek, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 18 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij … Lees verder
feb
8
do
20:00 Natuurlezing en workshop Botanis...
Natuurlezing en workshop Botanis...
feb 8 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing en workshop Botanisch tekenen
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. Janneke van Laar vertelt voor de pauze over botanische kunst, wat wordt er onder verstaan … Lees verder
feb
10
za
08:00 Excursie: Schouwen Duiveland, St...
Excursie: Schouwen Duiveland, St...
feb 10 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 11 februari , 8.00 uur, Schouwen Duiveland, Stellendam, Brouwersdam, Plan Tureluurs, Koudekerkse inlaag. auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver Kosten: € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdag 9 februari tussen 19:00 en … Lees verder

Thank you for your upload