Home » Vereniging

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Zomerreces

RedactieDe vogeltrek is nu echt wel over, de vogels zijn zo’n beetje klaar met broeden. Ook voor de vogels is het tijd om het wat kalmer aan te doen. Maar nog genoeg om te zien (of te horen), zoals de kwartelkoning die al meer dan een week in de buurt van de Vockestaert zijn typische geluid laat horen.

Vorige week is in de Algemene Ledenvergadering de statutenwijziging goedgekeurd. Het bestuur gaat die nu officieel maken. Hierdoor kwam er ruimte om enkele bestuursleden te herbenoemen. Ook dat heeft de vergadering gedaan. Uw redacteur heeft niet goed bijgehouden wie nu welke functie heeft, maar daarover wordt u binnenkort geïnformeerd.

Vergeet niet dat er eind augustus een excursie naar de Biesbosch op het programma staat. Aan het excursieprogramma van het komende seizoen wordt momenteel hard gewerkt. Dat krijgt u op een later tijdstip te horen.

De redactie wenst u een fijne zomer …

Vogelgeluiden herkennen…

Vogelgeluiden. Altijd prachtig om naar te luisteren. Maar vaak is het moeilijk om aan het geluid de vogelsoort te herkennen. Hans de Winter heeft een aantal ezelsbruggetjes op een rijtje gezet. Wellicht helpt dat om toch die boompieper te herkennen als u wandelt in de duinen of waar dan ook.

Zie Vogelgeluiden, ezelsbruggetjes en geheugensteuntjes

Volgens Hans is er ruimte voor verbeteringen, dus als u het beter weet of als u tips heeft, mag u het nu al zeggen. Een mail naar info@vogelwachtdelft.nl voldoet.

 

Praktijkdag de Wilde Eend

De Wilde Eend is niet weg te denken uit ons (stedelijk)landschap. De meerderheid nestelt in de laaggelegen delen van het land, vooral in
waterrijke polders en moerassen. Toch gaat het niet goed met deze zo bekende eendensoort. Sinds 1990 zijn de aantallen broedvogels met ca.
30% afgenomen. Deze Praktijkdag staat in het teken van de Wilde eend: Een kwetsbaar vanzelfsprekende vogel.

Bent u ook zo benieuwd naar de eendenkooi in Schipluiden ? Heeft u wel eens zelf een mand gevlochten. De Praktijkdagen van Zuid Holland bieden die mogelijkheid op één dag. En wel op 10 maart 2018. Meer informatie is te vinden via de website: https://landschapopjebord.nl/

Een bloemrijk pad naar 2018 …

IMG_3458Een onstuimig jaar 2017. De wereldpolitiek kent veel onrust. Vertrouwde politiek werd zeer onzeker. Ook ons eigen land in flinke onzekerheid.

Erg lange formatie vond iedereen. Sommige mensen vonden het lekker rustig. En de uitkomst, het regeerakkoord, kent ook grote vraagtekens.

De eerste discussies zijn alweer losgebarsten: onderwijs, milieu en land- en tuinbouw.
Tussendoor het grote nieuws dat de insectenomvang in Duitsland-west en Nederland met 75 % is afgenomen. De oorzaken zijn nog niet officieel bekend, maar laten zich wel raden.

Je verwacht dat een aantal insecten-afhankelijke soorten zoals vogels in aantallen zullen instorten. Toch zegt Sovon dat de wankele balans ongeveer gelijk blijft.
Ik put daar toch wat hoop uit. En beloof mezelf dat wandelpad van een paar kilo bloemrijk zaad te voorzien. Floravervalsing voor het goede doel, zal ik maar zeggen.

Tegen Kerst verstillen we allemaal, keren wat in onszelf. Het oud en nieuw wellicht met wat minder geknal. We hebben even de tijd om over het nieuwe jaar na te denken.

Want voor je het weet komen de eerste vogels alweer binnen, de bosuil roept al.

Ik wens u een mooie Kerst en goede wensen voor 2018.
Samen over dat bloemrijke wandelpad.

Namens het bestuur van de Vogelwacht Delft e.o.

Vertegenwoordig jij Zuid-Holland bij Sovon?

Gezocht:

Opvolgers voor de ledenraad van Sovon voor de districten Zuid-Holland- noord en zuid.

Ben je als vrijwilliger actief voor Sovon en wil je meedenken over wat de organisatie doet? Dan is de ledenraad, het hoogste orgaan van verenging  Sovon, een mooie plek voor jou.

Wij, Herco Christerus, Ton van Schie en Peter Vermaas, zijn aftredend als ledenraadslid. Daardoor komen er drie plaatsen vrij: twee voor leden uit Zuid-Holland zuid en één voor Zuid-Holland noord.

Hoeveel tijd kost het?

Als ledenraadslid woon je jaarlijks twee bijeenkomsten bij. Eén in het najaar (’s avonds) in Utrecht en één in juni op locatie in een mooi natuurgebied met een aansluitende excursie.

Wat doe je?

Naast de financiële zaken houdt de ledenraad zich ook bezig met de te varen koers van de vereniging. De ledenraad is ook een klankbord: door een goede informatie uitwisseling blijven ook bestuur en de directie goed op de hoogte wat er speelt in de districten en bij de leden. Dit is een wederzijds belang.

Daardoor ben en blijf je ook op de hoogte hoe en waarom bepaalde beslissingen bij Sovon worden genomen, zoals de voortgang van de digitalisering en zaken zoals contributie en entree van de Landelijke Dag.

Wij hebben de afgelopen jaren als prettig ervaren. Om ledenraadslid te worden is niet eens zoveel nodig: gewoon lid zijn en je verbonden voelen met Sovon als enthousiaste vogelteller.

Doe gerust even navraag bij ons via Ton van Schie , email k-tvanschie@planet.nl

Meer informatie en je opgeven: http://www.sovon.nl/ledenraad

Welkom bij de Sovonledenraad en geef je nu op, dat kan bij ons maar ook direct bij Sovon.

Carolyn.Vermanen@sovon.nl

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

jan
10
do
20:00 Duinlandschap en duinbescherming
Duinlandschap en duinbescherming
jan 10 @ 20:00 – 22:00
De duinen zijn een uniek landschap en Nederland heeft in verhouding een groot duingebied langs de kust. Dit bijzondere gebied is de leefplek van veel bijzondere planten en dieren. Arnoud van der Meulen zal als directeur van Stichting Duinbehoud … Lees verder
jan
19
za
08:00 Schouwen Duiveland
Schouwen Duiveland
jan 19 @ 08:00 – 16:00
De Tureluur kun je het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland. De laatste decennia zijn … Lees verder
feb
14
do
20:00 De Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen
feb 14 @ 20:00 – 22:00
Wie kent ze niet: de Oostvaardersplassen? In zuidelijk Flevoland schiep de natuur een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen. Vele vogelsoorten wisten de Oostvaardersplassen te vinden, waaronder een aantal die decennia lang als broedvogel uit Nederland … Lees verder
feb
23
za
08:00 Vogelexcursie: Kop van Noord-Hol...
Vogelexcursie: Kop van Noord-Hol...
feb 23 @ 08:00 – 17:00
Vogelexcursie: Kop van Noord-Holland, de Waddenzeekust van den Oever naar den Helder. Op de terugweg naar Delft bezoeken we de polders achter de Hondsbossche Zeewering. Het Balgzand is een natuurgebied op de wadden tussen Den … Lees verder
teller