Home » Vereniging

Categoriearchief: Vereniging

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2024

Hans Zweekhorst

Het bestuur van de Vogelwacht Delft en Omstreken nodigt alle leden uit om de Algemene Ledenvergadering 2024 bij te wonen.
 
De vergadering vindt plaats op donderdag 20 juni 2024 in de Natuurschuur, Linnaeuspad 3 te Delft. Aanvang 20.00 uur.
Na de sluiting van de vergadering zal een verrassende pubquiz plaatsvinden met kans op een prijsje.

1) Opening
2) Verslag 2023 Algemene Ledenvergadering
3) Ingekomen stukken en diverse mededelingen
Verslag diverse werkgroepen (commissies), zie ook Vogelstreken Jaarverslag 2023
4) Financiële zaken
Jaarrekening 2023, begroting 2024 en de bevindingen van de kascommissie
Aftredend lid kascommissie en benoeming nieuw lid
Contributieverhoging, discussie onderwerp
5) Personele zaken
Bindende voordracht algemeen bestuurslid algemene zaken. Het bestuur draagt Barbara Breimer voor om in het bestuur van de Vogelwacht Delft en omstreken op te nemen.
Volgens artikel 7.3 van de statuten staat het eenieder vrij zich kandidaat bestuurslid te stellen. Een bereidverklaring, mede ondertekend door 5 leden, dient voor de ALV aan het secretariaat gezonden te worden.
Herbenoeming bestuursleden: Voorzitter Pieter Aaldring, secretaris Hans Zweekhorst en algemeen bestuurslid Evelien van Beek stellen zich beschikbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar
Stemming kandidaten bestuur.
6) Toelichting en vaststelling wijziging Huishoudelijk Reglement
7) Diverse projecten
Stand van zaken van lopende projecten, zoals het Vogeleiland, oeverzwaluwwanden, Project Rijswijk Buiten en nieuw aan te dragen projecten onder beheer van de Vogelwacht. De Groene Keijzer wordt opnieuw ingericht en direct ten westen daarvan wil de provincie een nieuwe bos aanleggen van 4 ha.
8) Rondvraag en afsluiting

Wij zien u graag op deze vergadering
Met vriendelijke groet,
Bestuur van de Vogelwacht Delft e.o.
 

37e Kerstballentocht met thema “Vogels” een groot succes!

De prijswinnaars

In een winters decor ontvingen de zes winnaars van de 37e kerstballentocht hun prijs van Koning Winter. Zij kunnen zo trots zijn als een pauw, want je moet heel wat vogelkennis hebben of kunnen opzoeken, voor het vinden van de gevraagde zin. Daarna moest de zin zo origineel mogelijk worden afgemaakt. Als jouw zin gekozen wordt uit de 600 inzendingen, dan ben je echt een geluksvogel!

De winnaars:

Categorie 10-12 jarigen:
Samuel: “Als ik kon vliegen als een vogel, zou ik vriendschap sluiten met de gierzwaluwen, omdat ik ze de beste luchtacrobaten vind.”
Lieve: “Als ik kon vliegen als een vogel, zou ik mensen redden in gebieden waar hulpdiensten niet zo makkelijk kunnen komen.

Categorie 8- 9 jarigen:
Krystin: “Als ik kon vliegen als een vogel, zou ik naar de lucht vliegen in de nacht. En een ster aanraken.
Merel: “Als ik kon vliegen als een vogel, zou ik in de hoogste top van een boom gaan zitten en kijken naar de mensen die rondlopen.”

Categorie 6-7 jarigen:
Oliver: “Als ik kon vliegen als een vogel, zou ik bloemzaadjes over de hele wereld verspreiden.
Talitha: “Als ik kon vliegen als een vogel, zou ik gaan praten met de vogels.

Dit keer kregen de winnaars niet alleen een prijs van de Papaver, maar ook van de Vogelwacht Delft ter promotie van de tuinvogeltelling op 26, 27 en 28 januari.

De extra prijs lokt vogels naar je tuin.

Naar schatting hebben, ondanks de vele regen, 5000 mensen meegedaan aan de kerstballentocht.

De beste wensen voor het nieuwe jaar

De Vereniging Vogelwacht Delft en omstreken heeft weer een succesvol
jaar achter de rug. Veel excursies, met als hoogtepunt de meerdaagse
excursie naar Texel. Weer goed bezochte lezingen, en een volle cursus
“vogels kijken”.

In 2024 gaan we dit weer proberen te verbeteren al is het evenaren ervan ook
al mooi.

De Vogelwacht Delft wenst alle vogelaars, en natuurlijk ook alle
niet-vogelaars, een gelukkig en gezond 2024.

Tot ziens bij een van onze activiteiten.

Het bestuur.

Iedere vogel telt!

Ieder jaar tellen ruim honderdduizend mensen de vogels in hun tuin in het laatste weekend van januari. Alle tellingen samen geven ons een beeld van de aantallen vogels die op dat moment in Nederlandse tuinen zijn. Zo kunnen we de ontwikkelingen van Nederlandse broedvogels goed in de gaten houden. Want hoe ondenkbaar is het dat onze kinderen het misschien straks moeten doen zonder het vrolijk getjilp van tuinvogels?

Vogelbescherming organiseert de telling samen met Sovon Vogelonderzoek.

Dit jaar wordt de tuinvogeltelling gehouden in het weekend van 26, 27 en 28 januari.

Tel jij op vrijdag 26, zaterdag 27 of zondag 28 januari 2024 ook 1x een half uur de vogels in jouw tuin of op je balkon? Meedoen is leuk, makkelijk en belangrijk. Want terwijl jij een half uurtje geniet van de natuur in jouw tuin of balkon, help je ons met het beschermen van vogels.​ Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen van tevoren tellen op een moment dat hun schikt.

Meer informatie via : https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

foto Vogelbescherming

Gezocht: Iemand die de ledenadministratie wil bijhouden

Beste vogelvrienden,

Iemand die lid wil worden van Vogelwacht Delft en omstreken vult het aanmeldformulier op onze website in, of neemt contact met mij op (Hans de Winter). Ik beheer een programma om nieuwe leden in te schrijven. Of om adreswijzigingen vast te leggen. Of om leden uit te schrijven. Dit ledenoverzicht wordt gebruikt door onze penningmeester om te zien wie contributie moet betalen. Ook de distributie van ons clubblad Vogelstreken wordt hiermee geregeld. Elk half jaar worden alle veranderingen in het ledenoverzicht van de Vogelstreken opgenomen.

Ik heb de ledenadministratie vele jaren met veel plezier gedaan, maar het is nu tijd om het stokje over te geven. Wie heeft zin en tijd om deze klus van mij over te nemen? Hierboven staat kort beschreven wat de klus inhoudt. Een uitgebreide handleiding is beschikbaar voor de nieuwe administrateur. Het gebruikte programma is Microsoft Access. Aanschaf- en beheerkosten worden vergoed door de Vogelwacht. Uiteraard wil ik elke vraag hierover uitgebreid beantwoorden.

Met vriendelijke groet, Hans de Winter

hansdewinter@xs4all.nl
ledenadministratie@vogelwachtdelft.nl

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

jun
20
do
20:00 Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering
jun 20 @ 20:00 – 22:00
Het bestuur van de Vogelwacht Delft en Omstreken nodigt alle leden uit om de Algemene Ledenvergadering 2024 bij te wonen. De vergadering vindt plaats op donderdag 20 juni 2024 in de Natuurschuur, Linnaeuspad 3 te … Lees verder
jun
22
za
07:00 Voornes Duin, Breedewater
Voornes Duin, Breedewater
jun 22 @ 07:00 – 16:00
Voornes Duin Breedewater Zaterdag 22 juni, 7.00 uur auto-excursie Start Korftlaan tegenover de Papaver. Informatie en aanmelden op donderdag 20 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr . Voornes Duin … Lees verder
aug
24
za
07:00 Auto-excursie Brabantse Biesbosch
Auto-excursie Brabantse Biesbosch
aug 24 @ 07:00 – 16:00
Biesbosch, zaterdag 24 augustus, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 7.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 22 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Telnr.: telefoonnr … Lees verder

Thank you for your upload