Home » Werkgroepen » Nestgelegenheid

Categoriearchief: Nestgelegenheid

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

De Delftse lepelaars

Leo Meewisse

Op 23 februari heb ik met Hans Zweekhorst  vijf extra prefab nesten geplaatst. Net op tijd want op 26 februari werden de eerste lepelaars gespot. Er werd kennelijk op ze gewacht want begin maart waren er al meer fotografen dan lepelaars aanwezig. Inmiddels zijn de aantallen lepelaars sterk toegenomen. Vorig jaar was het broedsucces al groot. De schattingen variëren wat maar komen gemiddeld uit op 11 succesvolle broedparen.  Positief was dat vanwege de vrijwel gereed zijnde nesten er extra vroeg werd begonnen met het broeden. We kunnen veronderstellen dat de vroege lepellaarskuikens een stuk volwassener en vaardiger zijn als ze op trek gaan en dan kunnen er ook meer terugkeren. Inmiddels zijn al minstens negen nesten bezet en zijn ze lekker aan het bakkeleien om de overige plekken. Natuurlijk zijn ze ook de nesten verder aan het optuigen met nog meer takjes. Waar ze vandaan komen, dat maakt ze niet uit en zo kon het gebeuren dat er een prefab nest van vorig jaar werd geplunderd. Inmiddels is er wel weer een stel aan het opbouwen. Vandaag heb ik midden op de dag  al 24 exemplaren geteld. Ook in de groep dennenbomen zijn waarschijnlijk al drie paartjes zich aan het vestigen. Ik veronderstel dat er ook nog een aantal aan het foerageren zijn. Het wordt vast wel een succesvol  broedseizoen.

Spechtenkasten

Leo Meewisse

De omnisportvereniging “Concordia” is sinds vorig jaar lid van onze vereniging. Ik heb toen zes spreeuwenkasten geplaatst met het doel de schadelijke emelten te bestrijden. Bij de nestkastencontrole bleek dat minstens vier van de zes kastjes waren ingepikt door mezen. Ook de halsband parkieten hebben zich laten gelden. Achter de metalen voorplaatjes was bij diverse kastjes hout weg geknabbeld en ik denk dat er behalve een spreeuw ook een parkiet in een kastje heeft gebroed. De terreinmeester is evengoed toch tevreden over de mooie kastjes die ook worden gewaardeerd door de golf spelende leden. Omdat er ook nogal wat grote bonte en groene spechten worden waargenomen kwam het verzoek om ook twee spechtenkasten te leveren. Inmiddels heb ik die in overleg met de sponsor geplaatst. Ik denk dat het kansrijk is dat de spechten er op in gaan, want de territorium geluiden waren overduidelijk.

Lepelaars

Hans ZweekhorstHet vogeleiland ligt tussen de Natuurschuur en Ikea. Iedereen die daar langs fietst kan in het voorjaar de mooie witte lepelaars bewonderen.
En de blauwe reigers ook natuurlijk.
Het is met één lepelaarspaartje begonnen op de hoek van het Arboretum Heempark. De verhuizing en uitbreiding van de kolonie werd een feit.

Vorig jaar 10 paar en alle jongen vliegvlug. Inmiddels zijn er extra nestplekken geplaatst. Zo ook afgelopen week. Enkele nesten hingen er wat zielig bij, dus die zijn hersteld. Een aanpalende boom is wat aangepast voor een nest in de hoop dat de kolonie over meer bomen uitbreidt.

Een nest is behoorlijk in het zicht geplaatst van het fietspad. Dit in de hoop dat een wat fotogeniek stel daar nestelt.
Het gezeul met ladders werd ondersteund door Floris, de kleinzoon van Leo Meewisse.

Fuut vervolg

Leo MeewisseTijdens de vorstperiode moest het futengezin overleven in een wak van 8 m2. Na enkele dagen zijn de ouders verhuisd naar een wak onder een brug 20 meter verderop. Eén kuiken wist de oversteek te maken maar twee anderen zijn denk ik verdwaald onder het ijs. Er overheen lopen was veiliger geweest, maar dat kunnen deze zwemvogels misschien niet.

Het werd spannend toen de ouders na enkele dagen gingen baltsen en het jong in de steek lieten. Of het beestje visjes ving betwijfel ik want het zag er in die dagen niet best uit. Inmiddels is er weer veel open water en heeft het overgebleven juveniel zijn ouders teruggevonden. Daarmee is de recordpoging van de zeer vroege futenouders die al op 18 december begon met 3 eieren toch nog deels geslaagd!

Eiken processierupsen

Leo MeewisseDelft heeft gekozen voor onze nestkastjes om de eikenprocessierupsen onder de duim te houden. 100% vernietiging van deze plaagdieren is niet direct het doel want zo werkt het niet in de natuur.

Na de ervaringen van vorig jaar lijkt het wel haalbaar om de plaagdiertjes zodanig te elimineren dat het kostbare opzuigen vanwege ontoelaatbare overlast niet meer noodzakelijk zal zijn. Vogelwacht Delft en omstreken werkt daarin samen met de Delftse stadsecologe en de terreinbeheerder.

Gisteren op aanwijzing van de beheerder in de besmettingshaarden weer 15 mezenkasten geplaatst. Tot mijn verrassing hebben we er nu ook een extra te beheren locatie bij. Het Delft Techno Park. Eikenprocessierupsen zijn prima vogelvoer!

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio