Home » Nieuwsbrief (Pagina 2)

Categoriearchief: Nieuwsbrief

Jubileumfeest

De Vogelwacht Delft en Omstreken bestaat 60 jaar. Dat moest gevierd worden, en dat deden we op 28 augustus jl., samen met genodigden en heel veel leden.

De bijeenkomst startte om 2 uur met een ontspannen en druk bezochte receptie of borrel met gitaarmuziek op de achtergrond. Een lekker zonnetje, hapjes en drankjes door de cateraar uit Nootdorp en vooral veel oude en jonge bekenden met bijpraten en mooie verhalen. De voorzitter somde de vele activiteiten op onder vermelding van de actieve leden en schetste zo het beeld van een springlevende vereniging.

De lezing van Michel Kuijpers werd door een “volle bak” in de Natuurschuur gevolgd. De gegenereerde warmte overtrof het onderwerp “vogels in Kenia”. Michel’s vlotte verhaal met zijn onderkoelde humor had een hoog kennisgehalte met zeer fraaie afbeeldingen. De mogelijkheid tot vragen stellen werd goed benut.

Gert van der Horn had speciaal voor dit feest diverse biertjes gebrouwen. Met namen brouwsels als ‘zit wel Snor’ en ‘goeie Grutto’s’; ze dronken goed weg. ‘Verdraaid lekker’ en zeker ‘Wouw’ waren van een overtreffende trap (tripel de trap). Hulde aan Gert voor dit plezierige initiatief.

Caroline Elfferich reikte de prijs van de fotowedstrijd uit (winnaar is Mark Kras). Caroline vertelde uitgebreid over het thema “vogel en mens” en de werking van de jury (samen met Henk Brassinga en Loes Kouwenhoven). Tevens werd er een eervolle vermelding uitgereikt.

In mei was er al een jubileum-activiteit. Tijdens deze Big Day met je groepje zoveel mogelijk soorten binnen ons beheergebied en binnen een bepaalde tijd scoren.
De winnende groep werd tijdens het prachtige jubileumfeest gehuldigd. De groep van Peter Planken (samen met Ed Hauser, Kees Bosman en Ferry van der Lans) heeft glansrijk gewonnen.

Iedereen kreeg een badge opgespeld met afbeelding van een ijsvogel en eigen naam. Rosemarijn van Limburg Stirum ontwierp met zeer goed gevoel voor kleur. Ook de wikkel van de chocoladereep had dit mooie ontwerp, en ieder kreeg er een.

Gaf dat dan al veel vertier, even later stegen de eerste lekkere luchten van de barbecue op en konden we smullen van vlees, vis of vegetarisch.

Kortom een heerlijke dag.

Het bestuur ontving veel complimenten, maar eigenlijk zijn die gericht aan al die leden die actief, gezellig en positief deze dag maakten.

Fietsexcursie: Westlandse plassen, Broekpolder, de Ruigte

Westlandse Plassen, zaterdag, 10 september, fietsexcursie
Start: Zwembad Kerkpolder om 7.00 uur
Informatie en aanmelden op donderdag 8 september tussen 19.00 en 21.00 uur bij Gert van der Horn. Tel.nr.: telefoonnr

We verzamelen net voor zonsopkomst (7:08 uur) bij het Kerkpolder zwembad. Daarna fietsen we via het beschermde dorpsgezicht van ’t Woudt en langs de weilanden en het water van de Zweth richting de Wollebrand. In de weilanden verzamelen zich vaak grote groepen ganzen, kieviten en spreeuwen. Misschien zitten er al goudplevieren tussen. Ook tapuiten laten zich vaak zien onderweg. De Wollebrand is een waterbergplaats van de boeren waar diverse steltlopers, eenden en watersnippen zich graag ophouden.

Soms laat ook een waterral zich zien hier. Door het Westland fietsen we vervolgens richting ‘t Kraaiennest bij de Lier. Een van de twee recreatieplassen is vorig jaar omgetoverd in een waar vogeleldorado met eilandjes en natuurvriendelijke oevers. We zijn benieuwd welke soorten we nu daar ontdekken. O.a. roerdomp en kiekendief worden regelmatig gemeld hier. Optioneel fietsen we daarna via de Duifpolder door naar de Broekpolder waar in ‘De Ruigte’ ook vaak leuke vogelsoorten worden gespot. In dat geval zullen we wat later in de middag weer terug zijn in Delft. Het is nog vroeg in het trekseizoen, maar wie weet wat zich al aan bijzondere trekvogels laat zien of horen onderweg: we houden natuurlijk de recente soortenmeldingen in de gaten!

Verslag excursie Biesbosch

Marianne Kompagne

Zaterdag 27 augustus zijn we om 7:00 met 3 auto’s ( 11 man/vrouw) vertrokken naar de Biesbosch. Altijd een van mijn favoriete gebieden vanwege de kans op roofvogels. Dus scope meegenomen, kijker om en op pad.

De eerste stops waren op de Bandijk. Al het water afgespeurd: kleine zilverreiger en witgatje waargenomen. Met dank aan Joke om de verschillen tussen witgatje en bosruiter weer even duidelijk te maken. Zie bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=slJwW6urLmc&ab_channel=DeVisdief

In deze periode zijn er veel eenden op het water die nu allemaal een bruin kleed hebben, het is dus nodig om goed te kijken welke soorten we nu zien. Ze lijken allemaal op elkaar. Duidelijk was wel dat er heel veel krakeenden op de plassen te vinden waren.

We zijn richting Biesbosch museum langs plekken gereden waar we in het verleden vaak zeearenden en visarenden gezien hebben.
We hebben ze niet zien zitten maar een zeearend is wel overgevlogen, mooi te zien hoe groot deze dan zijn. Een andere zeearend zat ver weg op een boompje.

Voor sommige vogelaars was de casarca een nieuwe soort: op een meertje zaten wel 30!! Ook altijd weer luisteren en kijken naar de kleine vogels: o.a. kneutje, cetti’s zanger, rietzanger enz

Na een wel verdiende kop koffie zijn we vlak bij het Biesbosch museum naar een andere meer gelopen. Een fantastische plek: meerdere visarenden gezien, ook dichtbij, een zeearend hoog over, een boomvalk mooi in de scope. Altijd weer leuk dat als je een boomvalk in een boom zoekt, je dan ook ineens ook andere vogels in bomen in je scope zit zitten, zo vond ik een mooie visarend.

Verder kwamen er een paar reetjes uit het riet: die zich mooi lieten fotograferen. Daarna over de pont naar de Dordtse zijde van de Biesbosch.

Op de dijk zagen we een slechtvalk overvliegen en in de rietpluimen zaten na enig rondvragen en speurwerk een paar kneutjes. Wel moeilijk ze zien er in deze tijd toch net iets anders uit.

Bij de Dordtse Biesbosch is tegenwoordig ook een nieuw gebied aangelegd met veel riet. Hier komen toch wel zeldzame soorten op af: laatst nog de geelpootruiter. Nu was bij de vogelhut waterral en porseleinhoen gezien. Met de scope alle rietrandjes afgezocht: en ja wel: eerst een juveniel waterral en daarna tussen het riet de porseleinhoen in de scope gekregen. Nadat iedereen in de scope gekeken had (alleen te zien vanuit een moeilijk hoekje in de hut) liepen we via het ponton terug naar de auto’s: de porseleinhoen is ons gevolgd want nu liet deze zich heen mooi op het zand voor de rietkraag zien. Daarna stak hij/zij het water over zodat Joke ook nog kon kijken.

Na een lekkere vogeldag hebben we ook Hans nog op weg geholpen: auto aanduwen!! (alleen de mannen: sterk hoor)

Hier onder staat de volledige lijst van waarnemingen (78 soorten en de ree):

Aalscholver, Bergeend, Blauwborst, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Boomkruiper, Bosruiter, Bruine Kiekendief, Buizerd, Casarca, Cetti’s Zanger, Dodaars, Ekster, Fuut, Gaai, Gele Kwikstaart, Grasmus, Graspieper, Grauwe Gans, Groenpootruiter, Grote Bonte Specht, Grote Canadese Gans, Grote Zilverreiger, Havik, Holenduif, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kauw, Kemphaan, Kievit, Kleine Karekiet, Kleine Mantelmeeuw, Kleine Plevier, Kleine Zilverreiger, Kluut, Kneu, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Oeverloper, Oeverzwaluw, Pimpelmees, Porseleinhoen, Purperreiger, Putter, Ree, Rietgors, Ringmus, Slechtvalk, Slobeend, Smient, Sperwer, Spreeuw, Staartmees, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Tureluur, Turkse Tortel, Visarend, Waterhoen, Waterral, Watersnip, Wespendief, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Witgat, Witte Kwikstaart, Wulp, Zeearend, Zwarte Kraai

Op zoek naar zeldzaamheden in Zuid-Holland (1)

Toine Andernach

Op het gevaar af om als fanatieke vogelfreak bestempeld te worden, zal ik het toch maar toegeven: ik ben een tijdelijke twitcher. Een onvervalste soortenjager. Vogelaars van het type ‘geniet van de omgeving en laat de vogels op jou afkomen in plaats van andersom’ vinden twitchers nogal hijgerig monomaan en totaal niet mindful. Maar de ervaring van het zien van een nieuwe vogel is magisch en blijft altijd op je netvlies. En lijstjes maken lijkt toch een diepgewortelde menselijke behoefte te zijn 😁 (zie Mindfulness voor Vogelaars van Adam Ford).

Ik heb me ten doel gesteld om mijn levenslijst een flinke boost te geven: driehonderd soorten op mijn Nederlandse lijst, daar ga ik voor. Het zijn er nu 257 dus nog 43 te gaan. Dat lijkt weinig, maar om die driehonderd te halen moet je toch heel wat zeldzame vogels zien. En hoe langer de lijst, hoe moeilijker het wordt. Daar ga ik niet het hele land voor door reizen, maar als er ergens in de provincie Zuid-Holland een soort wordt waargenomen die ik zelf nog nooit heb gezien, en ik ben vrij, dan stap ik in de auto en ga eropaf.

De maand augustus stond in het teken van drie voor mij nieuwe sternen. Op waarneming.nl zag ik dat er een reuzenstern in de Crezéepolder bij Ridderkerk was waargenomen dus daar moest ik maar eens een kijkje nemen. Ik had de geul al een aantal keren afgespeurd zonder resultaat toen een mede-vogelaar hem gelukkig met zijn scoop vond, in een verre uithoek tussen de kokmeeuwen. Erg goed herkenbaar aan zijn stevige rode snavel, zwarte poten en forse postuur. Vandaar ook zijn naam. Groter dan de grote stern die weer groter is dan de dwergstern. De visdief, die ook een stern is, zit tussen de dwergstern en de grote stern in. Reuzensterns zijn doortrekkers die aan het eind van de zomer in ons land te zien zijn.

Een dag later bleken er in de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer twee lachsterns te zitten: een volwassene met een jong! Daar moest ik op af want die zien we niet zo vaak in onze omgeving. Toen ik arriveerde waren er al een paar vogelaars ter plaatse. Op dat moment was alleen de jonge vogel te zien. Het was nog best lastig om die van kokmeeuwen te onderscheiden. Even later hoorde we aan de bedelroep van het jong dat de ouder in aantocht was en kreeg ik ze prachtig samen in beeld! Volwassen lachsterns lijken op grote sterns maar hebben geen gele snavelpunt. Ze zijn genoemd naar hun schaterende roep.

Een week later was ik weer in de Driemanspolder. Ik was mee met Gert en Marc die ook graag de lachsterns wilden zien. Na anderhalf uur rondlopen verging de mannen het lachen want de lachsterns waren in geen velde of wegen te bekennen. Gelukkig werden we getrakteerd op een mooie verrassing: er was een witvleugelstern gesignaleerd! En na het uitoefenen van wat geduld, vloog hij sierlijk voor ons langs, met zijn prachtige zwarte kop en lijf, grijze bovenvleugels en witte stuit. De witvleugelstern is (net als de zwarte stern en de witwangstern) een moerasstern. Hij trekt in de zomer door van Oost-Europa naar Afrika waar hij overwintert. Hij heet ‘witvleugelstern’ omdat zijn witte vleugel hem onderscheidt van de sterk verwante en minder zeldzame zwarte stern.

De volgende aflevering gaat over twee voor mij nieuwe steltlopers van mijn favoriete geslacht: Tringa (de ruiters).

De foto’s zijn gemaakt door Ellen Sandberg

Zoekplaatje

Leo Meewisse

Bovenstaande foto is deze keer een zoekplaatje. Aanwijzingen staan onderaan, dus even niet naar beneden scrollen s.v.p. De foto is een beeld van onze paardenkastanje die enkele weken terug nog frisgroen was, maar nu behoorlijk aangetast door de mineerders. Dit zijn rupsen van de mineervlieg die eitjes deponeert in bladeren van veel geschikte waardplanten, maar nu is onze boom de prooi. Daar komt dan een rupsje van met ambitie om zich zeer spoedig vol te vreten met het bladmoes. Er verschijnen dan grijze dorre vlekken op de bladeren. Het wordt er dan natuurlijk niet mooier op in je tuin. Het is ons ook al overkomen met onze buxus haagjes die werden aangevallen door de rups van de buxusmot. Zie bericht op deze site van 1 mei. Ik heb onze haagjes nog in stand kunnen houden, maar bij de buren is alles geliquideerd. De infectiedruk is al lager geworden!😁 Ook toen was er sprake van predatie door onze tuinvogels, voornamelijk huis- en ringmussen. Nu is het echter smullen voor de pimpelmezen die ook al belangrijk zijn om luizen uit de rozen te happen. Afgelopen vrijdag dook er een een grote groep pimpelmezen af op onze aangetaste kastanje. Dan is het nog wel een hele kunst om er een goede foto van te maken. Vandaar deze keer een zoekplaatje. Je vindt een pimpelmeesje vlak bovenop de voedersilo en een exemplaar rechts van de stekelige bolster.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2022

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

dec
3
zo
13:30 Vogelexpert Camilla Dreef opent ...
Vogelexpert Camilla Dreef opent ...
dec 3 @ 13:30 – 16:30
Camilla Dreef opent de expositie. Om hierbij aanwezig te zijn is aanmelden verplicht. Zie : https://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=12811
dec
9
za
08:00 Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
dec 9 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 9 december, Arkemheen/Oostvaardersplassen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 7 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Gert van der … Lees verder
dec
14
do
20:00 Natuurlezing “Into the Arctic”
Natuurlezing “Into the Arctic”
dec 14 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing "Into the Arctic"
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. Spreker: Kees Mostert Waar: De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ Delft Wanneer: 14 december 2023, … Lees verder
jan
20
za
08:00 De Kwade Hoek
De Kwade Hoek
jan 20 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 20 januari 2024, De Kwade Hoek, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 18 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij … Lees verder
feb
8
do
20:00 Natuurlezing en workshop Botanis...
Natuurlezing en workshop Botanis...
feb 8 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing en workshop Botanisch tekenen
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. Janneke van Laar vertelt voor de pauze over botanische kunst, wat wordt er onder verstaan … Lees verder

Thank you for your upload