Home » Actviteiten

Categoriearchief: Actviteiten

Excursie Kennemerduinen & IJmuiden, 23 Maart 2019

Gert van der HornTien man/vrouw sterk vertrokken we om 8:00 uur bij de Papaver. De laatste keer ‘uitslapen’ want de rest van het seizoen beginnen de excursies weer om 7:00 uur. Deze keer richting de Parnassia parkeerplaats aan de Noordwest kant van het grote Kennemerduinen gebied, waar we in het verleden nog wel eens geconfronteerd werden met een massale wandeltocht. Deze keer kwam het beter uit want die wandeltocht is nu pas een week later gepland. Dus konden we in betrekkelijke rust vanaf de parkeerplaats het mooie duingebied in lopen. Direct al hadden we boomleeuweriken de smiezen, en ook al snel in het vizier. Zingende fladderaars met korte staartjes, die ons nog diverse malen tijdens de wandeling zouden vergezellen. Het laarzenpad stond iets te diep onder water voor gewone wandelschoenen, dus vervolgden we onze route op het gebaande pad. Op veel plekken zaten heggenmussen uitbundig te zingen, ze lieten zich ook gemakkelijk in de verrekijkers bewonderen. Even later ook roodborsttapuiten, met vibrerend staartbewegingen, al verstopten zij zich soms buiten ons zicht. We riepen richting een hoge duintop met mooi zicht rondom, en met zicht op het vogelmeer, nog een beetje in de verte.

Op het water konden we met de telescoop al diverse vogelsoorten onderscheiden, waaronder een brilduiker en geoorde fuut. In de verte hoorden we een wulp roepen. Ter plekke kwamen de boomleeuweriken nog een showtje weggeven. Eerst in de lucht, later op de grond. Nadat we ons energieniveau hadden opgekrikt met wat versnaperingen daalden we af, en liepen via een zandpad, met duidelijke hertensporen, richting een bebost stukje duin. Daar hoorden en zagen we vinken, groenlingen, mezen en goudhaantjes.

Door het bos konden we richting de oever van het vogelmeer lopen naar de vogelkijkhut. Die bood weinig beschutting want het dak was er uit voorzorg afgehaald (na het broedseizoen komt er een nieuwe hut). Gelukkig viel er nauwelijks een drup en ook al was het redelijk fris, het was best aardig weer. Aalscholvers en diverse ganzen domineerden in aantal. Daarnaast diverse eend-soorten, zoals de prachtige wintertalingen en slobeenden. Door een enkeling werd ook een pijlstaarteend gezien. De tjiftjaf liet zich horen en zien terwijl we de volgende duin beklommen, om daarna het pad om het meer te volgen. Een dodaars liet even wat gehinnik horen. Vanaf het pad wederom boomleeuwerik en heggemus, maar ook goed zicht op de geoorde futen op het meer. Met een beetje geluk waren ook hun gouden oorpluimen en rode ogen te bewonderen, als ze niet snel onderdoken. Op het pad troffen we ook een dame die op zoek was naar een klaarblijkelijk recent gemelde klapekster. Die wilden wij natuurlijk ook wel noteren, dus vervolgden we aan de noordkant van het meer het pad verder noordwaarts, waar we een aantal jaar geleden ook klapekster hadden vonden. Eerst werden we daar nog aangenaam verrast met een op- en weg-vliegende havik.

De zoekende dame was inmiddels zelf ook zoek, toen we warempel zicht kregen op een klapekster boven in een struik. We konden rustig de kijkers en telescopen erop scherpstellen en deze prachtige vogel (meestal alleen wintergast) allemaal uitgebreid bewonderen. Voldoende genoten om via de kortste route terug door de duinen richting de parkeerplaats te wandelen, waar we in de luxe ‘strandkeet’ met een bakje koffie of snert weer een beetje konden opwarmen.

Omdat er al een tijdje een azuurmees (een dwaalgast uit Noordwest Azië) in Bergen gemeld werd, besloten we in goed overleg om de gok te wagen en de excursie aan te passen met een ritje naar Bergen. Daar, op de van waarneming.nl bekende plek, een grasveld/speeltuintje in een woonwijk, hebben we een tijdje ons geduld geoefend. De azuurmees liet zich op aanwijzing van andere aanwezige vogelaars wel een paar keer horen, maar jammer genoeg niet zien. We moesten het stellen met andere mezen, boomkruiper, kraaien en duiven. Toen ons gezamenlijk geduld was uitgeput hebben het spelen in de speeltuin maar weer aan de kinderen overgelaten en de excursie hervat met een ritje naar IJmuiden.

Omdat we toch al aan de noordzijde van het Noordzeekaneel zaten kozen we deze keer de Noordpier uit voor het vervolg van de excursie. Weliswaar industrieel uitzicht en industriële lucht, maar ook met veel betaalbaardere parkeerplaatsen (gratis). Onder de rook van de hoogovens liepen we richting de pier. Het stukje langs het strand werden we door de straffe wind nog even gezandstraald, maar verder op de pier viel het gelukkig wel mee met de wind. De leuke steenlopers lieten zich al snel zien. Er zaten ook wat vreemde, lichtere, minder bonte, exemplaren tussen, die bij nadere bestudering paarse strandlopers bleken te zijn. Iets andere kleur poten (mosterdgeel), iets langere snavel, en toch ook een iets ander, wat compactere, postuur. Ook piepers, waarschijnlijk oeverpiepers, waren regelmatig te zien. Op zee, aan de luwe kant van de pier, aardig grote groepen met futen. Turend over zee, in de wind, viel het vogels spotten nog niet mee. Toch werden enkele keren groepjes zwarte zee-eenden gezien, laag vliegend over de golven. Ook zag iemand kort een middelste zaagbek, die zich daarna goed wist te verstoppen. Maar al zoekend werd wel een bruinvis diverse keren goed gezien door de meeste deelnemers. Terug wandelend over de pier natuurlijk hetzelfde riedeltje vogelsoorten weer. Zo’n pier strekt toch wel een flink eind de zee in, al met al een flinke wandeling, dus terug bij het strand, met strandkeet, konden we wel weer een opwarmertje en sanitaire stop gebruiken. Sommige genoten daar nog even wat langer na, terwijl de rest na een toch al lange vogeldag goed gemutst huiswaarts reed, met zo’n 63 soorten op de daglijst.

Soorten

Geoorde Fuut, Dodaars (gehoord), Fuut (veel op zee), Aalscholver, Grote Zilverreiger (vanuit de auto), Blauwe Reiger, Lepelaar (vanuit de auto), Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Canadese Gans, Bergeend, Nijlgans, (Brilduiker), Wilde Eend, (Pijlstaart), Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Zwarte Zee-eend, (Brilduiker), (Middelste Zaagbek), Buizerd, Sperwer (vanuit de auto), Havik, Torenvalk (vanuit de auto), Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Paarse Strandloper, Steenloper, Wulp (gehoord), Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, (Grote Bonte Specht), Boomleeuwerik (veel!), Oeverpieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Roodborsttapuit, Merel, Tjiftjaf, Goudhaan, Koolmees, Pimpelmees, Azuurmees (alleen gehoord helaas), Staartmees, Boomkruiper, Klapekster, Ekster, Gaai (gehoord), Kauw, Kraai, Spreeuw, Vink, Groenling, Putter

Workshop “Braakballen van uilen pluizen”

Marian Koning

In het kader van de tentoonstelling “60 jaar vogels in Delft” zijn er in de papaver diverse activiteiten rondom vogels. Dankzij de braakballen van onze uilenexpert John Kleijweg, kon er een workshop braakballen pluizen georganiseerd worden. De workshop zat al snel vol.

Na een inleidend verhaal en een powerpoint gingen de kinderen uitpluizen wat een uil zoal eet. Geconcentreerd en voorzichtig, haalden ze met behulp van satéprikkers en een pincet de uilenballen uit elkaar en spoelden ze de gevonden botjes en schedeltjes schoon. Daarna probeerden ze met hulp van de zoekkaart uit te vogelen wat ze gevonden hadden. Prachtig om te zien hoe zorgvuldig en geduldig de kinderen te werk gingen.

Voor de activiteit “Fantasievogel tekenen” op woensdag 21 februari zijn er nog plaatsen. Meld je aan op de website van de Papaver!

Foto’s uilenballen pluizen van Lotty Sonnenberg

Excursieverslag Schouwen e.o.

Kees Mostert

Afgelopen zaterdag, 10 februari 2024, gingen we met 18 (wo)man sterk op pad richting delta. In de vroege ochtend was het nog regenachtig maar bij aankomst bij onze eerste stop in de duinen van Voorne was het heel rustig en zacht voorjaarsweer (12 oC.).

Vanaf de Tenellaplas hebben we een wandeling gemaakt in het duingebied met veel activiteit van zingende vogels, onder meer van holenduif, groene specht en enige boomklevers. Er waren ook groepen koperwieken aanwezig in het bos. In de maretakken bij het bezoekerscentrum liet een grote lijster zich fraai bekijken en hier vloog ook een appelvink over.

Vervolgens zijn we door gegaan naar de buitenhaven van Stellendam. Op de slikken van de Kwade Hoek waren naast vele steltlopers 7 lepelaars, enige grote zilverreigers, 40 kluten en wat groepjes (baltsende) middelste zaagbekken te zien. In de buitenhaven waren 2 grote zaagbekken en enkele dodaarzen aanwezig. Op het Zuiderdiep waren opvallend veel tafeleenden (850) aanwezig.

Na een koffiestop zijn we via Goeree naar de binnenzijde van de Brouwersdam gereden. Na enig zoeken vonden we een groep van 6 parelduikers op het mooie vlakke water. Aan de zeezijde werden we getrakteerd op een ijsduiker (en later nog een roodkeelduiker) en tenminste 25 paarse strandlopers. Verder was het behalve wat (baltsende) middelste zaagbekken en zwarte zee-eenden opvallend rustig.

Zes parelduikers (foto Kees Mostert)

Bij de inlagen van Schouwen en de Schelphoek foerageerden opvallend veel kleine zilverreigers in de kleine slootjes. Twee veldleeuweriken waren uitbundig aan het zingen. Verder zagen we wat verre kneutjes en een rietgors. Op de Schelphoek was een groep tureluurs aanwezig met tenminste 1 zware ruiter.

Onderweg zagen we grote aantallen kieviten en goudplevieren vliegen boven Plan Tureluur. De laatste stop was in de omgeving van Kerkwerve waar een grote groep toendrarietganzen (>800), kleine- en wilde zwanen (300 en 20) zich prachtig lieten bekijken. Inmiddels was het al weer vijf uur geweest en hoog tijd om terug te rijden naar Delft met 93 vogelsoorten in de pocket.

Kleine zwanen, wilde zwanen en toendrarietganzen (foto Kees Mostert)

Lente in de natuurschuur – Impressie workshop Botanisch tekenen

Marian Koning

Krokussen, sneeuwklokjes, narcissen, skilla’s , blauwe druifjes, kievitsbloemen, het leek wel lente in de Natuurschuur!

Dertig mensen tekenden hun (favoriete) bolgewas na, stil en geconcentreerd en volgens de regels van de Botanische tekenkunst. Met de goede aanwijzingen van Els van der Giessen en de oefenschetsjes vooraf, verrasten een aantal mensen zichzelf met het resultaat. Door goed te kijken leerden de mensen de bolgewassen ook beter kennen. De kleinste details werden zichtbaar. Ook andere eigenschappen werden ontdekt. Zo zei iemand verbaasd: “Ik wist niet dat blauwe druifjes zo lekker ruiken”.

Voorafgaand aan de workshop gaf Els van der Giessen kort uitleg over de geschiedenis van het botanisch tekenen, de regels die hierbij gehanteerd worden, zoals dat de tekening natuurgetrouw moet zijn, ook wat betreft afmeting, en ze vertelde over de oprichting van de botanische vereniging in Nederland, waar zij lid van is.

Het was voor het eerst dat de lezingencommissie een workshop organiseerde, die bijna niet door dreigde te gaan omdat de docent kort van tevoren af moest zeggen vanwege ziekte. We zijn heel blij dat Els het overnam en we de mensen die zich hadden opgegeven niet hoefden teleur te stellen. Het was een geslaagde, leerzame en gezellige avond. Gezien de grote belangstelling voor deze avond en het succes ervan, denken we na over een vervolg.

Excursie Kwade Hoek, 27 januari 2024

Karine Cornelisse

’s Ochtends vroeg verzamelden we om acht uur bij de Korftlaan voor de eerste excursie van dit jaar, naar de Kwade Hoek, onder de bezielende leiding van Jannie. Oorspronkelijk was de excursie vorige week gepland, maar de excursie was vanwege de voorspelde harde wind en lage gevoelstemperatuur een week verzet. Dat bleek een goede keuze, want vandaag was het windstil, met zonnetje en een prima temperatuur. Met 4 auto’s en 11 deelnemers vertrokken we naar het Oostvoornse meer. In Zeeland zou nog een 12e deelnemer aansluiten.

Na een kleine detour (de A4 werd voor onze neus afgesloten waardoor we terug moesten via de A13) arriveerden we bij onze eerste stop, ’t Wapen van Marion. De eerste roodborstjes, koolmezen en een grote bonte specht werden al snel gespot. Een ree liep op zijn gemak langs. Via een houten trap (berijpt, en daardoor naar de smaak van sommigen echt heel glad) liepen we het gebied in. Het was duidelijk dat de afgelopen dagen nat waren geweest, de kaplaarzen kwamen op het modderige pad uitstekend van pas.

Met kwinkelerende Cetti’s zangers aan weerskanten (de Cetti als standvogel, wie had dat ooit gedacht??) en een gillende waterral even verderop liepen we naar vogelkijkhut Groene Strand. Aangezien de kijkgaten van de hut minder praktisch gepositioneerd waren, stelden wij ons aan weerszijden van de hut op in plaats van erin. Het was relatief rustig op het meer, met grauwe ganzen, Canadezen, meerkoeten, eenden en een paar middelste zaagbekken. Een fuutachtige werd met grote interesse bestudeerd. In winterkleed hebben fuutsoorten de neiging allemaal heel erg op elkaar te lijken. De optie roodhalsfuut werd vanzelfsprekend met enthousiasme ontvangen. Maar uiteindelijk, na bestudering van gemaakte foto’s, moesten we vanwege een rood oog concluderen met een kuifduiker van doen te hebben. De roodhals zou nog even op het wensenlijstje moeten blijven!

Onze 2e stop was Marina Stellendam. Vanaf de parkeerplaats volgden we het pad naar Vogelobservatorium ’t Tij. Met het zonnige weer van vandaag was het moeilijk voor te stellen dat dit buitendijkse pad vorig jaar dusdanig onder water stond dat de hut onbereikbaar was. Het observatorium heeft de vorm van een ei van de grote stern met uitzicht over het Haringvliet. Van binnen ziet het observatorium er bijna nog bijzonderder uit dan van buiten. Het geraamte van het kolossale ei bestaat uit balken die in een ruitvorm zijn opgebouwd, en aan de buitenkant is het ei bekleed met riet. Hierbij zijn enige uitsparingen vrijgelaten die dienen als kijkgaten. Het was een beetje drommen en filescopen bij de smalle gaten, maar dit werd beloond met een aantal mooie grote en middelste zaagbekken, een drietal kleine zwanen, een waterpieper, brilduiker, grote mantelmeeuw en wat lepelaars.

De volgende stop was vlakbij, namelijk de buitenhaven van Stellendam. Bij aankomst troffen we een groepje opgewonden vogelaars die zojuist een rode wouw voorbij hadden zien komen. Inmiddels was de roofvogel in kwestie op grotere afstand. Nog wel door de scope te zien, maar kleuren of staartvorm bleven onduidelijk. We konden hem dus hooguit determineren als roofvogel, mogelijk een wouw. Wie zich wel goed lieten zien en beter lieten determineren waren bonte strandloper, steenlopers en grote plus middelste zaagbekken in de buitenhaven, en wulpen, kluten en tureluurs in de binnenhaven.

Toen was het tijd voor een soepstop met koffie en perentaart. Die lieten we ons uitstekend smaken in de hippe brasserie Zoet of Zout. Onze 4e en laatste stop was de Kwade Hoek. Een lieflijke en zonnige hoek deze keer. Hoe anders bij noordwesterstorm! Via uitkijkpunt Licht van Moisje (Mozes) liepen we door het duin- en kweldergebied (laarzen!!) naar het strand. Er werden leuke vondsten gedaan, waaronder zeekat- en zee-egel skeletjes, schelpen, mossels en oesters. Daarnaast lieten bontbekplevieren, bruine kiek en stormmeeuw zich zien. Het was heerlijk toeven op het strand, maar we besloten terug te gaan om ook nog in de polder rond Goedereede de ganzen te bekijken. En zo reden we wat later langs de weilanden met duizenden brandganzen, grauwe ganzen en enkele kolganzen. Altijd indrukwekkend om te zien. Hiermee kwam een heerlijke vogeldag ten einde en reden we voldaan terug naar Delft.

Waarnemingen (61): Turkse tortel, rietgors, merel, slobeend, zilvermeeuw, grote Canadese gans, brandgans, grauwe gans, kolgans, knobbelzwaan, kleine zwaan, nijlgans, bergeend, krakeend, wilde eend, kuifeend, brilduiker, grote zaagbek, middelste zaagbek, fazant, holenduif, houtduif, waterral, meerkoet, fuut, kuifduiker, scholekster, kievit, bontbekplevier, wulp, steenloper, bonte strandloper, tureluur, kokmeeuw, stormmeeuw, grote mantelmeeuw, ooievaar, aalscholver, lepelaar, blauwe reiger, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, winterkoning, heggenmus, bruine kiekendief, buizerd, grote bonte specht, torenvalk, ekster, kauw, zwarte kraai, koolmees, Cetti’s zanger, huismus, kluut, spreeuw, roodborst, ringmus, graspieper, boomkruiper, waterpieper.

(Tuin)vogelexcursie op 21 en 28 januari bij De Papaver

In het weekend van 26, 27 en 28 januari doen duizenden mensen mee aan de nationale tuinvogeltelling. (www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling). Alle tellingen samen geven een beeld van de aantallen vogels die op dat moment in Nederlandse tuinen zijn. De vogelexperts van Vogelwacht Delft en Omstreken helpen je graag met het herkennen van de vogels. Doe mee met de excursies op 21 januari en/of op 28 januari!

Op zondag 21 januari kan je onder begeleiding van Hans Zweekhorst meedoen aan een excursie om 13.30 uur of om 15.00 uur. Aan beide de excursies kunnen maximaal 12 mensen per keer deelnemen. Iedereen is welkom. Wil je zeker zijn van een plek, meld je dan aan via receptie@papaverdelft.nl met vermelding van de tijd en het aantal personen.

Op zondag 28 januari kan je onder begeleiding van Pieter Aaldring meedoen aan een officiële vogeltelling in de tuin van De Papaver van 14:00 – 14:30 en van 14:30 – 15:00. Aanmelden mag via receptie@papaverdelft.nl, maar is niet nodig.

Voor beide dagen geldt: verzamelen in de exporuimte van De Papaver. De Papaver heeft eventueel verrekijkers te leen, mocht je die niet hebben.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

mrt
14
do
20:00 Natuurlezing: Mooie Vogelwoorden
Natuurlezing: Mooie Vogelwoorden
mrt 14 @ 20:00 – 22:00
In zijn nieuwe boek Het mooie vogelwoordenboek zet Toine Andernach bijzonder vogeljargon, vergeten vogelwoorden, maar ook nieuwe woorden in de schijnwerpers. Wat is een geitenmelker? Waar zit de gonysvlek? En van wie profiteert een pelagische … Lees verder
mrt
23
za
08:00 Excursie: Hollandse Duinen
Excursie: Hollandse Duinen
mrt 23 @ 08:00 – 17:00
23 maart, 8.00 uur, Hollandse Duinen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver Kosten: € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdag 21 maart tussen 19:00 en 21:00 uur, door Gert van der Horn. Tel: telefoonnr … Lees verder
mrt
30
za
07:00 Voorjaarswandeling in Delftse Hout
Voorjaarswandeling in Delftse Hout
mrt 30 @ 07:00 – 10:00
Data: Vijf zaterdagen van 30 maart t/m 27 april, 07.00 uur Aanmelden: is niet nodig. Start: Korftlaan tegenover de Papaver Met de komst van de lente worden er in De Delftse Hout vijf wandelingen georganiseerd door … Lees verder
apr
3
wo
19:30 Cursus “Vogels kijken voor begin...
Cursus “Vogels kijken voor begin...
apr 3 @ 19:30 – 22:00
De cursus voor 2024 is al helemaal vol. Eventuele aanmeldingen komen op de wachtlijst. Na de enthousiast bezochte cursus Vogels kijken voor beginners in het voorjaar van 2023, pikken Toine Andernach en Hans de Winter … Lees verder
apr
6
za
07:00 Excursie bij de cursus “Vogels k...
Excursie bij de cursus “Vogels k...
apr 6 @ 07:00 – 10:00
Excursie voor de deelnemers aan de cursus “Vogels kijken voor beginners”.

Thank you for your upload