Home » Actviteiten

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Verslag excursie Maasvlakte

Ellen BoszhardEindelijk kon ik weer een keer mee met de Vogelwacht Delft, excursie naar de Maasvlakte! Leuk want dat is dicht bij huis en dan kan ik ook zelf ernaar toe als ik weet waar de goede plekken zijn om vogels te spotten.

Door omstandigheden kon ik pas om 12 uur aansluiten bij de groep. De groep was toen al vlakbij de lunchgelegenheid, Smickel-Inn, Balkon van Europa. Ik hoorde natuurlijk gelijk wat ik al gemist had zoals de lepelaar, sperwer, kanoet, kluut ……….. En ergens aan het begin van de Maasvlakte was de Hop gespot, die doen we vast nog op de terugweg! Misschien wacht hij wel op ons ūüėÄ

Maar eerst op zoek naar de velduil, die was hier net nog gezien, helaas, die bleef niet op ons wachten. We werden terug naar de auto‚Äôs vergezeld door een winterkoninkje en zagen de witte kwikstaart en….een zeehond vlak bij de rotsblokken! En ik zag 2 vogels die in het gras landden, koperwieken, leuk en voor mij nieuw!

Voor de lunch bij de Smickel-Inn, nou ja lunch, een enkele kop erwtensoep maar ik zag meer appeltaart bij de vogelaars.
Daarna naar het puntje van de Maasvlakte, wel weer een zeehond (ook echt schattig!) maar de vogels lieten zich niet zien. Alhoewel we toch 3 prachtige scholeksters, die in de zon over het blauwe water scheerden, en 4 knobbelzwanen zagen. En ook een paar overvliegende buizerds niet te vergeten.

Op naar de vogelvallei, dat klinkt in elk geval hoopgevend! Een prachtig vogeluitkijkpunt aan de Prinses Maximaweg met heel veel eenden, eenden en eenden. Aan het eind van de dag, dus met slechte belichting waardoor de gewone verrekijker niet voldoende was. Gelukkig waren er genoeg vogelaars met een telescoop die de eenden dichtbij haalden: pijlstaart, wintertaling, tafeleend, dodaars, wilde eend, bergeend. En heerlijk dat er dan mensen bij zijn die graag hun kennis met je willen delen!
We gingen nog op zoek naar de ijseend, wat een prachtige vogel….op Google, hij liet zich helaas niet zien vandaag.

Het was inmiddels 16 uur, tijd om terug naar huis te gaan, of…..gaan we nog de hop zoeken? Hij is immers 20 minuten geleden nog gespot bij de slag Baardmannetje. Dus toch met de helft van de groep naar betreffende locatie, laat hij nu net voor ons de weg zijn overgevlogen! Het zat ons niet mee. Maar wel genoten van de zang van cetti’s zanger, merels en zelfs een bijna beflijster, en we zagen van alles overvliegen, maar geen hop, en dus ook net geen beflijster.

Kortom, voor mij weer een erg leerzame dag en ook reuze gezellig. En niet te vergeten prachtig weer natuurlijk!  De (voor mij) nieuwe vogels heb ik genoteerd en ga ik in het boekje nog eens uitgebreid opzoeken zodat ik ze de volgende keer, zonder hulp, ook herken.

Dus dank aan de Vogelwacht Delft en aan iedereen die mij vandaag weer wijzer heeft gemaakt op het gebied van vogels.

Soorten*:

Aalscholver, Bergeend, Bladkoning, Blauwe Reiger, Bonte Strandloper, Buizerd, Cetti’s Zanger, Dodaars, Ekster, Fazant, Fuut, Goudhaan, Graspieper, Grote Bonte Specht, Grote Mantelmeeuw, Heggenmus, Kanoet, Kauw, Keep, Kievit, Kleine Mantelmeeuw, Kluut, Kneu, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kuifeend, Lepelaar, Merel, Middelste Zaagbek, Nijlgans, Putter, Roodborst, Rosse Grutto, Scholekster, Slobeend, Sperwer, Spreeuw, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Vink, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Witte Kwikstaart, Wulp, Zanglijster, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Zee-eend.

*) Niet iedereen heeft dezelfde soorten gezien.

Impressie Lezing Marit Meier : Knokken voor waterkwaliteit.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Delft, De Papaver, 11 oktober 2018
Georganiseerd door de drie Delftse (afdelingen van) natuurverenigingen, VWD, KNNV en IVN.

Marit Meier was/is als ecoloog betrokken bij het tot stand komen van de Eendragtspolder. Ze heeft de 20 toehoorders in de Papaver deelgenoot gemaakt van de dilemma’s en de problemen waar het waterschap en de andere instanties, een oplossing voor moest en vinden.  Het was een heel boeiende avond .

Nadat ze verteld had wat een waterschap zoal doet om ons droge voeten en schoon water te kunnen blijven garanderen zoomde ze in op de Eendragtspolder. Het is eigenlijk een merkwaardig landschap daar bij Zevenhuizen en Rotterdam. Het riviertje de Rotte ligt zo’n 6 meter hoger dan de diepste polder in  het gebied. En dat terwijl rivieren van oudsher voor de afwatering  zorgden. Dat gaat nu zonder de vele gemalen niet lukken!

De Eendragtspolder, waarvan Bertus Laros ons kon vertellen dat het vroeger de beste landbouwgrond (klei) had van Nederland, is ontstaan uit de behoefte aan waterberging en als buffer tegen de verstedelijking. Maar al gauw kwam ook de vraag naar combinatie met recreatie en topsport (een roeibaan).  Dat maakte dat veel overheden en andere partners moesten gaan samenwerken. En de landschapsarchitect ging tekenen. En moest zijn werk wel een paar keer overdoen…. Uiteindelijk werd het een roeibaan met een naastgelegen plasdrasgebied.

Voor de ecologie is een belangrijke factor dat de kleigrond veel Fosfaat en stikstof bevat. Dat komt langzaam vrij in het water en maakt het troebel. Om helder water te krijgen hebben ze daarom o.a. de bodem afgedekt met zand en vangen ze het fosfaat soms weg (met een middel dat er vlokken van maakt).  Voorafgaand daaraan zijn allemaal berekeningen uitgevoerd om te kunnen voorspellen welke dingen effectief zouden zijn. Het doel was een robuust systeem dat tegen een stootje zou kunnen. En dat doel was er ook voor de Zevenhuizerplas.

Marit is er trots op dat het gelukt is om het water helder te krijgen. Ze hebben al 5 jaar geen last meer van blauwalgen. En dat willen ze zo houden maar dan moeten ze wel blijven opletten en leren. Het water is zo helder dat op de noordoever zelfs gesnorkeld kan worden. En dan kun je lekker genieten van alle leven in de plas. Bijvoorbeeld de snoeken en de waterplanten. Gelukkig is de wens van de sportvissers om karpers uit te zetten, niet gehonoreerd.

En als je door het gebied wandelt of fietst, valt het je op hoe weids het is.  Sommigen zeggen zelfs een beetje kaal. Dat was de wens van de bewoners van Zevenhuizen die hun weidse uitzicht wilden behouden, en dat hebben ze gekregen. Desalniettemin is het gebied ook geschikt voor natuurbeleving boven water. Nu al zijn er verschillende soorten vogels te spotten, bijzondere en minder bijzondere. Toch moeten de wilgen die in het gebied opschieten af en toe weggetrokken worden om een robuust systeem te krijgen. Iets voor een teambuilingsuitje van het werk?

Excursie naar De Maasvlakte

De Maasvlakte is een gebied dat is aangelegd als uitbreiding van de Rotterdamse haven en steekt als een puist op de kust ver de Noordzee in. Op het uiterste puntje sta je als het ware midden in de Noordzee. Het is daarom dat hier een zeetrektelpunt is ingericht. Op het trektelpunt kunnen daarom ook veel overzee vliegende vogels worden gezien. Denk aan roodkeelduikers, jagers, zee-eenden, jan-van-genten. Op het strand zien we strandlopers, scholeksters, bergeenden, meeuwen, slechtvalken, smelleken, etc. etc.
Op het oude deel van de Maasvlakte liggen enkele bosjes waar zangvogels tijdens de trek massaal op adem komen. Elk jaar komen er kramsvogels, koperwieken, tapuiten, ganzen, vinken en spreeuwen in grote getale langs vliegen. Ook de velduil en visarend behoren zeker niet tot de uitzonderingen.
Verder kijken we uit over de Voordelta waar ook weer van alles te zien is, onder andere zeehonden en soms ook de zeearend.
Kortom een excursie die je absoluut niet mag missen!

Zaterdag 20 oktober 2018, 8.00 uur!
Start: Korftlaan tegenover de Papaver
Kosten: ‚ā¨ 0,07 per kilometer
Inlichtingen en aanmelding: op donderdag 18 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur bij Alfred Pellemans (015)-214 70 15.

Steppekiekendief op de Maasvlakte

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de voorverkenning in korte broek op 13 oktober.

Lezing: Ecologie van de Eendragtspolder en Zevenhuizerplas

Op 11 oktober 2018 van 20:00 tot 22:00 uur

De Eendragtspolder en de naastgelegen Zevenhuizerplas liggen in het gebied tussen Rotterdam, Zevenhuizen en de Rottemeren. Het Hoogheemraadschap werkt hier aan waterberging maar tegelijkertijd ook aan natuurontwikkeling en natuurbehoud. Zo komen hier regelmatig bijzondere soorten vogels voor. Marit Meier van het Hoogheemraadschap vertelt over de ecologie van het gebied en het werk dat wordt gedaan om dat gebied ecologisch in topconditie te krijgen en te houden.

Locatie Papaver, Korftlaan, Delft.
Aanvang : 20:00 uur
Kom op tijd want vol=vol.

Verslag excursie naar de buitenhaven van Stellendam/ Kwade Hoek, Brouwersdam en plan Tureluur

Jannie de JongVogelexcursie op 15-09-2018..

Om goed 7 uur vertrokken we met 7 personen, en al voor 8 uur keken we uit op de Westplaat bij Oostvoorne,  omdat er met name op de Brouwersdam niet veel te zien is in deze tijd van het jaar, wat andere punten om vogels te spotten. De omgeving van de Slufter/ heeft een aantal mooie plekken. Een van de eerste soorten, eidereend, kleine zilverreiger en cetti’s zanger.

De topper van dit eerste stuk een ijseend vrouwtje op een plas in de vogelvallei. Overal kwikstaarten, zowel witte, als gele.

Na een poosje op de dijk bij de buitenhaven doorgebracht te hebben, waar alles erg ver weg zat door het getij, werden we verrast door de aanwezigheid van een flamingo, natuurlijk de discussie welke dat nu was. Dan koffie, met een halve bolus‚Ķhelaas was er niet op ons gerekend en moest er gedeeld worden. Verder naar de Brouwersdam, met wat steltlopers en door naar de inlagen ( Flaauwers en Weevers inlaag ). Hier is meestal wel wat te zien, o.a. een grote groep groenpootruiters. Vanaf de dijk bij de Oosterschelde was een grote groep zeehonden te zien die op een bank in de Oosterschelde lagen. Daarna door naar een andere plek met een uitzichtpunt‚ÄĚ koekeloere‚Ä̬† genaamd, waar de droogte nog steeds goed te zien was, dit gebied hoort grote ondiepe plassen te hebben, maar lag bijna helemaal droog. Er was net een groep goudplevieren geland.

Om af te sluiten en omdat we door afsluiting van de N57 in de richting Rotterdam toch via het Hellegatsplein moesten nog even een plek waar vlgs Joke altijd veel kleine futen zouden zitten. Het Dijkwater. Nu ze heeft niets teveel gezegd, want al voor dat we uit gestapt waren, zagen we geoorde futen, waarvan er minstens een nog wat gele oorpluimen had. Ook de dodaars liet zich zien.

Daarna vonden 4 van de 7, waaronder ikzelf het wel welletjes en zijn naar huis gegaan. 3 van ons bleven achter bij de Philipsdam…..  Geen idee wat ze doen wilden.

Al met al een prachtige, vrij zonnige dag met als resultaat minstens 62 soorten vogels.

Voor hen die mee geweest zijn, het resultaat van deze prachtige dag en voor hen die niet mee geweest zijn, misschien ook wel leuk. Ga gerust ook eens mee.

Vogels die we gezien/ gehoord hebben:

Kraai, kauw en ekster, meerkoet, knobbelzwaan en zwarte zwaan, ijsvogel, kok-, zilver-, kleine mantelmeeuw. Blauwe reiger, grote- en kleine zilverreiger, witgat, oeverloper, groenpootruiters, bontbekplevier, steenloper, grote stern en visdief. Aalscholver, bergeend, ijseend, wilde eend, smient, krakeend, wintertaling, witte  en gele kwikstaarten, ook diverse juvenielen, graspiepers, kneu en putter. Spreeuw, heggenmus en vuurgoudhaan, lepelaar, flamingo, scholekster, tureluur, wulp, kluut, kievit, goudplevier, torenvalk, bruine kiekendief, buizerd. Dodaars, geoorde fuut, fuut, watersnip, rosse grutto, houtduif en holenduif. Rotgans, Canadese gans, brand- en grauwe gans, nijlgans, kuifeend. Tapuiten, oeverzwaluw, boerenzwaluw en cetti’s zanger.

Tot zover, waarschijnlijk mis ik er nog een paar…zoals de mezen, maar dit was het.

Een prachtige dag met heerlijk weer, we hebben genoten. Jannie de Jong.

 

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

nov
8
do
20:00 De Merel
De Merel
nov 8 @ 20:00 ‚Äď 22:00
Iedereen kent de merel. In twee eeuwen tijd heeft de soort zich ontwikkeld van¬†schuwe bosbewoner tot meest geziene stadsvogel. Maar sinds¬†2005 lijkt het aantal merels gelijk te zijn gebleven, terwijl ze¬†daarvoor nog in aantal toenamen. … Lees verder
nov
10
za
08:00 Het oudeland van Strijen/Korendi...
Het oudeland van Strijen/Korendi...
nov 10 @ 08:00 ‚Äď 16:00
Deze excursie komt jaarlijks terug in ons programma. Waarom? Lees het verslag van voorgaande keer, dan begrijp je wel dat de reden is dat er zo ontzettend veel te zien is. Het Haringvliet maakt onderdeel … Lees verder
teller