Home » Actviteiten

Category Archives: Actviteiten

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Excursie Kennemerduinen & IJmuiden, 23 Maart 2019

Gert van der HornTien man/vrouw sterk vertrokken we om 8:00 uur bij de Papaver. De laatste keer ‘uitslapen’ want de rest van het seizoen beginnen de excursies weer om 7:00 uur. Deze keer richting de Parnassia parkeerplaats aan de Noordwest kant van het grote Kennemerduinen gebied, waar we in het verleden nog wel eens geconfronteerd werden met een massale wandeltocht. Deze keer kwam het beter uit want die wandeltocht is nu pas een week later gepland. Dus konden we in betrekkelijke rust vanaf de parkeerplaats het mooie duingebied in lopen. Direct al hadden we boomleeuweriken de smiezen, en ook al snel in het vizier. Zingende fladderaars met korte staartjes, die ons nog diverse malen tijdens de wandeling zouden vergezellen. Het laarzenpad stond iets te diep onder water voor gewone wandelschoenen, dus vervolgden we onze route op het gebaande pad. Op veel plekken zaten heggenmussen uitbundig te zingen, ze lieten zich ook gemakkelijk in de verrekijkers bewonderen. Even later ook roodborsttapuiten, met vibrerend staartbewegingen, al verstopten zij zich soms buiten ons zicht. We riepen richting een hoge duintop met mooi zicht rondom, en met zicht op het vogelmeer, nog een beetje in de verte.

Op het water konden we met de telescoop al diverse vogelsoorten onderscheiden, waaronder een brilduiker en geoorde fuut. In de verte hoorden we een wulp roepen. Ter plekke kwamen de boomleeuweriken nog een showtje weggeven. Eerst in de lucht, later op de grond. Nadat we ons energieniveau hadden opgekrikt met wat versnaperingen daalden we af, en liepen via een zandpad, met duidelijke hertensporen, richting een bebost stukje duin. Daar hoorden en zagen we vinken, groenlingen, mezen en goudhaantjes.

Door het bos konden we richting de oever van het vogelmeer lopen naar de vogelkijkhut. Die bood weinig beschutting want het dak was er uit voorzorg afgehaald (na het broedseizoen komt er een nieuwe hut). Gelukkig viel er nauwelijks een drup en ook al was het redelijk fris, het was best aardig weer. Aalscholvers en diverse ganzen domineerden in aantal. Daarnaast diverse eend-soorten, zoals de prachtige wintertalingen en slobeenden. Door een enkeling werd ook een pijlstaarteend gezien. De tjiftjaf liet zich horen en zien terwijl we de volgende duin beklommen, om daarna het pad om het meer te volgen. Een dodaars liet even wat gehinnik horen. Vanaf het pad wederom boomleeuwerik en heggemus, maar ook goed zicht op de geoorde futen op het meer. Met een beetje geluk waren ook hun gouden oorpluimen en rode ogen te bewonderen, als ze niet snel onderdoken. Op het pad troffen we ook een dame die op zoek was naar een klaarblijkelijk recent gemelde klapekster. Die wilden wij natuurlijk ook wel noteren, dus vervolgden we aan de noordkant van het meer het pad verder noordwaarts, waar we een aantal jaar geleden ook klapekster hadden vonden. Eerst werden we daar nog aangenaam verrast met een op- en weg-vliegende havik.

De zoekende dame was inmiddels zelf ook zoek, toen we warempel zicht kregen op een klapekster boven in een struik. We konden rustig de kijkers en telescopen erop scherpstellen en deze prachtige vogel (meestal alleen wintergast) allemaal uitgebreid bewonderen. Voldoende genoten om via de kortste route terug door de duinen richting de parkeerplaats te wandelen, waar we in de luxe ‘strandkeet’ met een bakje koffie of snert weer een beetje konden opwarmen.

Omdat er al een tijdje een azuurmees (een dwaalgast uit Noordwest Azië) in Bergen gemeld werd, besloten we in goed overleg om de gok te wagen en de excursie aan te passen met een ritje naar Bergen. Daar, op de van waarneming.nl bekende plek, een grasveld/speeltuintje in een woonwijk, hebben we een tijdje ons geduld geoefend. De azuurmees liet zich op aanwijzing van andere aanwezige vogelaars wel een paar keer horen, maar jammer genoeg niet zien. We moesten het stellen met andere mezen, boomkruiper, kraaien en duiven. Toen ons gezamenlijk geduld was uitgeput hebben het spelen in de speeltuin maar weer aan de kinderen overgelaten en de excursie hervat met een ritje naar IJmuiden.

Omdat we toch al aan de noordzijde van het Noordzeekaneel zaten kozen we deze keer de Noordpier uit voor het vervolg van de excursie. Weliswaar industrieel uitzicht en industriële lucht, maar ook met veel betaalbaardere parkeerplaatsen (gratis). Onder de rook van de hoogovens liepen we richting de pier. Het stukje langs het strand werden we door de straffe wind nog even gezandstraald, maar verder op de pier viel het gelukkig wel mee met de wind. De leuke steenlopers lieten zich al snel zien. Er zaten ook wat vreemde, lichtere, minder bonte, exemplaren tussen, die bij nadere bestudering paarse strandlopers bleken te zijn. Iets andere kleur poten (mosterdgeel), iets langere snavel, en toch ook een iets ander, wat compactere, postuur. Ook piepers, waarschijnlijk oeverpiepers, waren regelmatig te zien. Op zee, aan de luwe kant van de pier, aardig grote groepen met futen. Turend over zee, in de wind, viel het vogels spotten nog niet mee. Toch werden enkele keren groepjes zwarte zee-eenden gezien, laag vliegend over de golven. Ook zag iemand kort een middelste zaagbek, die zich daarna goed wist te verstoppen. Maar al zoekend werd wel een bruinvis diverse keren goed gezien door de meeste deelnemers. Terug wandelend over de pier natuurlijk hetzelfde riedeltje vogelsoorten weer. Zo’n pier strekt toch wel een flink eind de zee in, al met al een flinke wandeling, dus terug bij het strand, met strandkeet, konden we wel weer een opwarmertje en sanitaire stop gebruiken. Sommige genoten daar nog even wat langer na, terwijl de rest na een toch al lange vogeldag goed gemutst huiswaarts reed, met zo’n 63 soorten op de daglijst.

Soorten

Geoorde Fuut, Dodaars (gehoord), Fuut (veel op zee), Aalscholver, Grote Zilverreiger (vanuit de auto), Blauwe Reiger, Lepelaar (vanuit de auto), Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Canadese Gans, Bergeend, Nijlgans, (Brilduiker), Wilde Eend, (Pijlstaart), Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Zwarte Zee-eend, (Brilduiker), (Middelste Zaagbek), Buizerd, Sperwer (vanuit de auto), Havik, Torenvalk (vanuit de auto), Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Paarse Strandloper, Steenloper, Wulp (gehoord), Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, (Grote Bonte Specht), Boomleeuwerik (veel!), Oeverpieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Roodborsttapuit, Merel, Tjiftjaf, Goudhaan, Koolmees, Pimpelmees, Azuurmees (alleen gehoord helaas), Staartmees, Boomkruiper, Klapekster, Ekster, Gaai (gehoord), Kauw, Kraai, Spreeuw, Vink, Groenling, Putter

Corona update: ook de cursus “Vogels herkennen” is afgelast

Vandaag is besloten dat ook de beginnerscursus “Vogels herkennen” is afgelast vanwege het Corona-virus. Alle deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gesteld.

Corona-update: De voorjaarswandelingen van de Vogelwacht zijn AFGELAST

Na de lezing van afgelopen donderdag is nu ook besloten om de voorjaarswandelingen af te gelasten, in ieder geval tot 6 april.

De reden is de toenemende zorg over de verspreiding van het coronavirus. De organisatie vindt dat ook erg jammer, en rekent op uw begrip.

De Vogelwacht raadt iedereen aan om op eigen houtje in de Delftse Hout en omgeving een wandeling te maken. Vergeet dan ook uw verrekijker niet, want er vliegt en zingt al heel veel.

Verslag rondje Texel, zaterdag 14 maart 2020

Hans de WinterVoor de eerste keer een dagexcursie naar Texel van Vogelwacht Delft en omstreken. De afgelopen jaren struinden we in deze periode langs de waddenkust van Noord-Holland. We gingen nu een stapje verder. Het bleek een geslaagde excursie, voor herhaling vatbaar. We vertrokken zelfs later van het eiland dan het programma had aangegeven. Met 13 vogelvrienden waren we op stap, naast mijzelf, Suzan, René, Henk, Bart, Gert, Anneke, Joke, Petra, Ad, Gerda, Liesbeth en Karel. Gezien de vlak daarvoor afgekondigde maatregelen tegen het corona virus hadden 5 van de 18 aangemelden besloten niet mee te gaan. Maatregelen die na onze excursie ook nog eens werden aangescherpt. Ook TESO, het veer naar Texel, had zijn corona maatregelen: we mochten de auto’s niet uit. Dus geen vogels kijken op het achterdek. We namen het TESO-veer uit den Helder van 9:30 uur en gingen uiteindelijk, met frisse tegenzin, retour met het veer van 17:00 uur. Dat Texel populair is bleek ook uit het feit dat 3 vogelvrienden al besloten hadden op Texel te blijven en twee vogelvrienden daar reeds aanwezig waren.

De wadden is een van de rijkste vogelgebieden van Nederland en Texel niet in het minst. Dat zou niet mis kunnen gaan. Toch werden onze verwachtingen getemperd. Op weg naar den Helder werd de mist steeds dikker en volgens de weerberichten hardnekkiger. Eenmaal afgemeerd in de veerhaven van ’t Horntje bleek het prachtig zonnig weer, wel aan de frisse kant en met een stevige bries. Zonnig bleef het vrijwel ons hele bezoek aan Texel. Bofkonten die vogelvrienden. Goedgemutst, letterlijk en figuurlijk, begonnen we ons rondje over het eiland. Gezien het getij, het was bijna hoog water toen we aankwamen, linksom, te beginnen bij de Mokbaai en omgeving.

René heeft een filmpje gemaakt van onze tocht (youtube: REDjeRED) met aan het eind een soortenlijst, met dank aan Gert. Een prima checklist bij het maken van dit verslag. Zoals gewoonlijk waren we niet persé op soortenjacht. Graag laten we ons verrassen.

Onze eerste stop was het brakke plas/dras gebied de Petten, onderaan de dijk die de noordzijde van de Mokbaai afsluit. Goed zichtbaar pijlstaarten, wintertaling, krakeend, smient, wilde eend, meerkoet, rotgans, grauwe gans, nijlgans, kluut, steenloper, bontbekplevier, zilverplevier, kievit, tureluur, grutto, scholekster, wulp, zilver- en stormmeeuw. Verderop buizerd, bruine kiekendief, torenvalk, kauw en zwarte kraai.

De volgende stop was het uitzichtpunt bij de Geul aan de zuidkant van de Mokbaai en natuurlijk de Mokbaai zelf. Wat een ruimte, wat een rust en wat een vogels. Bij en in de Geul veel broedende aalscholvers in hun prachtige broedkleed, blauwe reiger, slobberende slobeenden, kuifeend, waterhoen, knobbelzwaan, grote Canadese gans en kolganzen. Heggemussen volop zingend in de struiken evenals winterkoning en roodborst. Uiteraard pimpel- en koolmees, vink, merel en eksters. Boven de bomen aan het einde van de Geul liet een vrouwtje bruine kiekendief zich langdurig zien. Langs de Mokbaai vele enthousiaste graspiepers. Zo enthousiast dat we eerst dachten met een veldleeuwerik van doen te hebben. Daarop moesten we nog even wachten. Grote groepen tureluurs en goudplevieren dansend boven de baai. Kleine mantelmeeuw, vele bergeenden (bij twee speelden de hormonen flink op, ze gingen elkaar aardig te lijf), grote zilverreiger en aan het begin van de baai enkele eidereenden.

Daarna namen we in colonne (6 auto’s) de toeristische route naar het midden van het eiland. Door Den Hoorn langs het karakteristieke kerkje, langs de bebouwde kom van Den Burg en door het dorpje de Waal naar polder Waal en Burg. Parkeren in de modder, wat hebben we de afgelopen periode veel regen gehad, en een korte wandeling naar de vogelhut aan de Westerkolk. Een wandeling begeleid door enkele zingende veldleeuweriken en groepjes spreeuwen. In en langs de Westerkolk weinig spectaculairs, schuim dat wel.

Toen een volgende ‘must see’ de Slufter. Eerst een gewenste horecastop (met houtduif en holenduif van achter het raam) aan het einde van de Slufterweg. Dat kon toen net nog, nu zit alle horeca op slot. Enkelen van ons liepen voor de koffie even naar boven voor een vluchtig kijkje op het Slufter struingebied. Daarna stapten we weer in de auto’s voor een kort ritje naar het einde van de Oorsprongweg, voor een bezoek aan de Slufter bij Vogelkijkpunt Diepe Gat. Wat een heerlijk plekje is dat. Hier grote groepen bonte strandlopers en kanoeten, drieteenstrandlopers en ook enkele rosse grutto’s. Bij de geparkeerde auto’s op een mestvaalt een paartje roodborsttapuiten. In polder Eierland prachtig vliegend zichtbaar een mannetje bruine kiekendief. Boven op een struikje zat een geel vogeltje. Narcissenvelden in de polder en de zon gaven dat effect. Het was geen Europese kanarie of geelgors, die we overigens daar wel gehoord hebben, maar een graspieper. De lange achterste teennagel verraad een graspieper zei Gert. Ook een fazant liep hier te grasduinen.

Gezien de beperkt beschikbare tijd viel de Cocksdorp en omgeving buiten onze tour. Ook daar is meer dan voldoende te zien en te horen, maar ja er moest een keuze gemaakt worden.

Dwars over het eiland gingen we op weg naar de ‘vogelboulevard’ langs de Waddendijk tussen de Schorren en Oudeschild. Parkeren onder aan de waddendijk bij Prins Hendrik want Utopia en de Schorren zijn alleen wandelend of met de fiets bereikbaar. Zagen we nu wel of niet een vrouwtje topper, de meningen waren verdeeld. Kan ook een hybride geweest zijn. Lepelaar en witte kwikstaart konden we afvinken. Ver weg dacht ik een grote stern te spotten, het was in ieder geval een stern. Parende scholeksters versterkten het lente gevoel.

Onze rit richting veer voerde ons langs de rest van de vogelboulevard met vele prachtige en voor vogelaars interessante stopplekken. Maar helaas de tijd vloog voorbij en de veerpont wachtte. We zijn alleen nog even uitgestapt bij de IJzeren Kaap voor een blik op de winderige Waddenzee. De zon begon het toen pas af te laten weten. Op het eerste gezicht niets te zien vanwege de golfslag. Maar rustig kijkend verschenen brilduiker, eider en niet nader te bepalen futen. Zo zie je maar weer, vogels spotten is vooral wachten en blijven kijken.

Vlak voor Oudeschild zagen we nog flinke hoeveelheden ganzen. In ieder geval veel grauwe en kolganzen leerde de snelle blik vanuit de rijdende auto’s. Ongetwijfeld zat er veel meer. Netjes op tijd voor het veer van 17:00 uur arriveerden we bij ’t Horntje. Een zeer geslaagde dag op dit fantastische waddeneiland. Zoals gezegd een excursie voor herhaling vatbaar!

LEZING VANAVOND IS AFGELAST

De lezing over de regenworm die gehouden zou worden op donderdag 12 maart is AFGELAST.

De reden is de toenemende zorg over de verspreiding van het coronavirus. De organisatie vindt dat ook erg jammer, maar rekent op uw begrip.

Excursie: Marker Wadden

Beste leden van de Delftse Vogelwacht

De Delftse Vogelwacht gaat 1 juni (2e Pinksterdag) naar de Marker Wadden. Alleen gaat het wat anders dan anders. Ja, we gaan nog wel gezamenlijk met auto’s vanaf de Papaver naar de opstapplaats van de veerboot. De veerboot –  de Willem Barentsz – brengt ons naar de Marker Wadden (Lelystad, Bataviahaven), maar de aanmelding & betaling voor de veerboot inclusief de toegang tot de Marker Wadden moet je zelf doen. Dit gaat via de website van Natuurmonumenten.

Er zijn hierbij twee keuzes:

  1. zonder gids via https://www.natuurmonumenten.nl/flevoland/agenda/veerboot-naar-marker-wadden#2020-06-01T10:00
  2. met gids via https://www.natuurmonumenten.nl/flevoland/agenda/veerboot-naar-marker-wadden-met-expeditie#2020-06-01T10:00

Je kan kiezen voor een gids (expeditie) en dan zie je hoogstwaarschijnlijk meer. De meeste mensen van de Vogelwacht komen voor het eerst op de Marker Wadden en kennen mogelijk wel de vogels maar niet de hotspots.

Kies voor de ochtend (10:00 – 14:30 uur).

De prijs is afhankelijk van een eventueel lidmaatschap Natuurmonumenten en de leeftijd (kinderen). De prijzen voor de veerboot zijn inclusief de toegang tot de Marker Wadden. Voor volwassenen variëren de kosten voor de veerboot van € 17,50 (lid van Natuurmonumenten, geen gids) tot € 32,50 (geen lid van Natuurmonumenten en met gids)

We verzamelen om 07:45 uur bij de Papaver en we vertrekken om precies 08:00 uur, je mag aannemen dat het rustig is op die tijd (2e Pinksterdag). Normaliter rijd je er 5 kwartier over, met 3 kwartier marge moet het mogelijk zijn om op tijd in Lelystad te arriveren.

Na aanmelding ontvang ik voor de coördinatie (auto’s) graag de volgende gegevens via peter.j.m.jacobs@gmail.com

Telefoonnummer:

Totaal aantal personen:

Gids; ja/nee

Komt met auto: ja/nee

Hoeveel personen kunnen meerijden:

Voor vragen ben ik bereikbaar via 06 33 790 975

Hartelijke groet, Peter Jacobs

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

jun
1
ma
hele dag AFGELAST: NIEUW!  Excursie Marke...
AFGELAST: NIEUW!  Excursie Marke...
jun 1 hele dag
Vooralsnog maandag 1 juni ( Tweede Pinksterdag) Bij voldoende belangstelling organiseert Peter Jacobs een excursie naar de Markerwadden, zo mogelijk op Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni 2020. Voor deze excursie wordt gebruik gemaakt van een … Continue reading
jun
11
do
20:00 Algemene Ledenvergadering 2020
Algemene Ledenvergadering 2020
jun 11 @ 20:00 – 22:00
Delft, 24 februari 2019 Geachte lezer, Het bestuur van de Vogelwacht nodigt alle leden uit om de Algemene Ledenvergadering 2020 bij te wonen. De vergadering vindt plaats op donderdag 11 juni 2020 in de Natuurschuur, … Continue reading
jun
12
vr
19:00 Excursie : Plas-dras Korftlaan, ...
Excursie : Plas-dras Korftlaan, ...
jun 12 @ 19:00 – 21:00
Eventueel  geschikt voor scootmobiel en mensen die slecht ter been zijn. LET Op : de datum is gewijzigd !! Start Korftlaan tegenover de Papaver Informatie en aanmelden op donderdag 11 juni tussen 19.00 en 21.00 … Continue reading
jun
20
za
07:00 Excursie : Tanthofkade
Excursie : Tanthofkade
jun 20 @ 07:00
Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder) Informatie en aanmelden op donderdag 18 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, tel. Klik hier De Tanthofkade kent een rijke geschiedenis. Als sinds de … Continue reading
aug
22
za
07:00 Excursie : Brabantse Biesbosch
Excursie : Brabantse Biesbosch
aug 22 @ 07:00 – 16:00
Start Korftlaan tegenover de Papaver. Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 22 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Tel – telefoon klik hier –. Was het Nationale … Continue reading