Home » Actviteiten

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Verslag van de vogelexcursie naar de Kriekelare duinen

Toine AndernachDeze avondexcursie stond in het teken van onze wensvogel, de nachtzwaluw. Met vijf personen en twee auto’s (Excursieleider Hans, Leo, Gerard, Marian en Toine) vertrokken we rond zeven uur van de Korftlaan naar de Kriekelareduinen bij Putte.

Na aankomst bij restaurant de Heusche Bollaert, in de West-Brabantse bossen niet ver van de Belgische grens, begon het speurwerk al meteen. Maar nog niet naar vogels. Het doelwit was Alfred die op eigen gelegenheid zou komen. Volgens de dame achter de bar had ie daar een uur geleden nog koffie gedronken, maar nu was ie spoorloos verdwenen.

Door het late tijdstip, het afgelegen donkere bos en de oost-Europese auto’s op de parkeerplaats sloeg onze fantasie op hol, maar gelukkig bleef Hans koel (‘Alfred kennende is ie al op pad gegaan’).

Het eerste gedeelte van onze wandeltocht in het bos moesten we veel op ‘t gehoor doen: de schemer viel in en de takken en bladeren ontnamen ons het zicht. Onderweg hoorden we wel roodborsten, vinken en fitissen. En ook nog een hoog, redelijk snel herhalend vogelgeluid waar we even bij stil stonden, maar dat we uiteindelijk niet konden thuis brengen.

De verse voetstappen voor ons stelden ons ook gerust over de mogelijke verblijfplaats van Alfred. Na een stevige wandeling over zandpaden kwamen we op de heide en zagen we een silhouet. Een figuur met een jas en een pet. Dat moest natuurlijk, …….. het statief met scope van Alfred zijn, want Alfred kwam ons vanaf de andere kant tegemoet.

Het was inmiddels negen uur maar onze wensvogel zou zich volgens onze kenners op deze plek pas vanaf tien uur, half elf laten horen en hopelijk ook zien.

We hadden dus nog de tijd om een rondje te lopen. Door de open heide hadden we mooi licht. En de vogels die we zagen zaten allemaal in de toppen van de boompjes die her en der over de heide verspreid stonden: een boomleeuwerik die prachtig bleef zingen, een boompieper en drie roodborsttapuiten. We kregen ze allemaal mooi in de kijker. Net als de koekoek die in de top van een wat hogere boom zat. En daar kwam even later zelfs een tweede koekoek bij. Het enhousiasme werd nog groter toen we een derde koekoek zagen. Of was dat misschien de tweede die weggevlogen was, maar nog steeds op zijn eerste plek zat te koekoeken, want ze kunnen volgens sommigen ‘hier vliegen en daar te horen zijn’?

Onderweg ontmoetten we vriendelijke Brabanders met honden die ‘t wel heel bijzonder (ze geloofden ons niet) vonden dat wij helemaal uit Delft kwamen om de nachtzwaluwen te horen. En dat we ook nog ‘s dezelfde avond teruggingen. Dat pleit voor een tweedaagse vogelexcursie op de kalender van de Vogelwacht, inclusief Kalmthoutse heide.

Terug op onze strategische positie werden we vooral omringd door het gekwaak van rugstreeppadden en groene kikkers. Dat maakte het wat moeilijker om de nachtzwaluwen te onderscheiden maar de tip van Hans hielp ons hierbij: de padden hebben een geluid dat steeds wordt onderbroken en de nachtzwaluw maakt een continu snorrend geluid.

Na een korte onderbreking door een bijzonder luide, aanhoudende piep (dat uiteindelijk het gehoorapparaat van Leo bleek te zijn), en de roep van een bosuil, was het eindelijk zo ver: rond tien uur lieten ze zich horen. Van alle kanten langs de bosrand kwam het gesnor van de nachtzwaluwen. Hans, Leo en Toine liepen nog een stukje verder want in een andere bosrand zaten er nog meer. Die waren nog wat beter te horen.

En het was de kers op de taart toen er ook nog een vlak voor ons langs vloog! De witte vlekken op vleugels en staart waren goed te zien.

Na een uurtje intensief maar mindful luisteren besloten we rond kwart over elf terug te wandelen. Dat was nog een aardige trippel zodat we rond kwart voor twaalf tevreden huiswaarts keerden.

Soorten

Merel, Tjiftjaf, Roodborst, Vink, Houtduif, Turkse Tortel, Grote Bonte Specht, Zwartkop, Boompieper, Sperwer, Koekoek, Nijlgans, Fitis, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Nachtzwaluw, Bosuil

Excursie: Kriekelare duinen/Brabantse wal

Op 8 juni 2018 van 19:00 tot ongeveer middernacht

Bestemming is de Kriekelareduinen, bij Bergen op Zoom, met als belangrijkste doel: de Nachtzwaluw!

Rond 20.30 uur zijn we op de plaats van bestemming. De avonden duren al lang en voordat we de nachtzwaluwen horen is er al van alles gespot. Misschien zien we een roodborsttapuit, boompieper, zwarte specht of een wespendief voordat het donker wordt. Zo gauw het gaat schemeren gaat het gebeuren: het snorren van de nachtzwaluwen!

Rond 23.00 uur weer huiswaarts, rond 24.00 uur weer thuis.

De belevenissen van vorig jaar zijn hier te lezen http://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=6964

Start Korftlaan tegenover de Papaver
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelden op donderdag 7 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst. Tel 015- 2626826 of 06-54685509

Verslag van de vogelexcursie naar Ameide

Alfred PellemansElders heeft u kunnen lezen welke niet-vogeltjes we hebben gezien. Dit verslag gaat wel over de vogeltjes. En dan bedoel ik natuurlijk ook de vogels.

Om 7 uur verzamelen bij de Papaver; dat zijn we inmiddels wel gewend. Mooi op tijd vertrokken we met 13 mens naar Ameide, waar we al voor 8 uur aankwamen, want het was rustig op de weg. Onderweg werd al van alles gespot en door de fanatieke achterbank in mijn auto ook meteen genoteerd. Zelf vind ik dat we toch minstens al in het excursie-gebied moeten zijn om de score te openen.

20180526-IMG_4923Ons startpunt lag bij de parkeerplaats aan de Boezemweg. Een plek die andere jaren al een zingende cetti’s zanger opleverde. Dat was nu ook het geval. Maar zich laten zien, ho maar. We zouden trouwens erg veel cetti’s tegenkomen. En iedere keer kijken of hij zich zou laten zien. Het is uiteindelijk gelukt om enkele foto’s van de cetti te 20180526-IMG_4942maken.

De eerste zwarte sterns lieten zich al snel zien, alsmede de purperreiger en de bruine kiekendief. Bij het eerste rietveld zagen we alle rietvogels die zich plegen op te houden in Nederland: snor en sprinkhaanzanger, cetti, blauwborst, rietzanger, rietgors, kleine karakiet, bosrietzanger. Herco, onze gids in moeilijke tijden,  was hier wel even een van de deelnemers kwijt, “we waren toch met 13 man ?”.

Bij het kijkscherm in het moerasgebied was niet veel bijzonders te zien. We hoopten natuurlijk op de steltkluut, maar die hebben we niet gezien. Wel diverse koekoeken die langsvlogen. En purperreigers, meestal toch ver weg.

Op de weide kwamen we nog een paar leuke soorten zoals de roodborsttapuit, die zich goed liet bekijken. Herco: “we waren toch met 13 man ?”

20180526-IMG_4927Voor de koffie moeten we wel een eind rijden: in Ameide was eigenlijk alles dicht. De camping verderop bracht uitkomst. Daarna hebben we nog een aantal stops gemaakt langs de Zouweboezem. In het riet krioelde het van de rietvogels. Verder weinig purpers of kiekendieven. Ook de stiekeme hoop op een speciale roofvogel werd niet beantwoord, hoewel ondergetekende beweerde dat er een mooie kiekendief (een grauwe ?) over vloog. Door gehannes met de scope  helaas geen foto.

Omdat het argusvlindertelweekend*  was, hebben we de hele reis uitgekeken naar deze soort. We kwamen er precies één tegen langs de Zouweboezem.

Al met al misschien geen spectaculaire soorten, maar wel een groot aantal. En het was weer erg gezellig.

Oproep aan de deelnemers: stuur foto’s van deze dag op.

*Hier stond aanvankelijk per abuis argusvogeltelweekend. Een oplettende lezer maakte mij er op attent dat het een argusvlindertelweekend betreft. Dank daarvoor.

Soorten (65)

Aalscholver, Bergeend, Blauwborst, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Boomkruiper, Bosrietzanger, Bruine Kiekendief, Buizerd, Cetti’s Zanger, Ekster, Fitis, Fuut, Gierzwaluw, Grasmus, Grauwe Gans, Groenling, Grote Bonte Specht, Grote Canadese Gans, Grutto, Heggenmus, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kievit, Kleine Karekiet, Kleine Mantelmeeuw, Kleine Plevier, Kneu, Koekoek, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Ooievaar, Pimpelmees, Purperreiger, Putter, Rietgors, Rietzanger, Roodborsttapuit, Slobeend, Snor, Sperwer, Spotvogel, Spreeuw, Sprinkhaanzanger, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Tuinfluiter, Tureluur, Vink, Visdief, Wilde Eend, Winterkoning, Witte Kwikstaart, Zanglijster, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Stern, Zwartkop.

En niet te vergeten

Argusvlinder, Gewone oeverlibel, Glassnijder, Grote roodoogjuffer, Platbuik, Variabele waterjuffer, Viervlek, Vroege glazenmaker, Geelbandlangsprietmot.

 

Verslag excursie Nieuwkoopse Plassen 19 mei 2018

Gert van der Horn

20180519_092938Met iets minder deelnemers dan voorgaande jaren, maar met minstens zoveel enthousiasme begonnen we deze excursie met een kort autoritje van Delft naar Noorden. Noorden is het lintdorpje aan de Nieuwkoopse Plassen waar we 2 elektrobootjes huurden om met 13 vogelaars al ruim voor 8 uur in de morgen uit te varen. Het was een wat koelere lentedag waarop de zon maar bleef twijfelen om door te komen en het frisjes bleef aanvoelen. Gelukkig was het droog, en twijfelden de vogeltjes niet en zo konden we al snel – we voeren nog maar net de kerk voorbij – de eerste zangers noteren, zoals Vink, Groenling, Merel en Winterkoning. Nog maar iets verder en de Sprinkhaanzanger liet zich al horen, net als de Rietzanger. Ook de Zwarte Stern en Wulp werden snel waargenomen. Mooi zoals de Zwarte Stern ‘danst’ boven het water op zoek naar libellen. De volgende zanger liet zich ook goed horen en zien: een Boompieper! Visdiefjes verschenen biddend boven het water en duikend naar visjes. We voeren richting de Kokmeeuwen-kolonie. Voor de vele nesten van de Kokmeeuwen waren ook enkele Visdief-nesten goed te zien. Rietzangers en Visdiefjes lieten zich regelmatig van dichtbij bewonderen (en fotograferen).

20180519-IMG_4738De fluisterbootroute vervolgend liet ook een Cetti’s Zanger zijn verrassend harde noten horen. Natuurlijk werden naast zangers ook de nodige watervogels genoteerd: Wilde, Kuif- en Krak-eend en vanzelfsprekend Futen en Meerkoeten. Het grootste deel van de route konden we voortdurend de zang van Kleine Karekiet, Rietzanger en Rietgors horen. Daarnaast ook regelmatig die van Koekoek, Zanglijster, Zwartkop en Roodborst. Een enkele Tuinfluiter, een Snor, nog enkele malen een Boompieper en zowaar nog twee maal een Cetti’s Zanger werden gehoord. Koekoek kon ook goed worden gespot met z’n afhangende vleugels. Ook Wulpen werden nog een aantal keer vliegend gezien, net als Lepelaars, en niet te vergeten een pracht van een Purperreiger die voorbij vloog. Als klap op de vuurpijl konden we aan het eind van de route prachtig man en vrouw van de Bruine Kiekendief zien, met ook de nodige interactie tussen het stel. Het mannetje landde vervolgens op een paal waar we redelijk dicht langs konden varen. De werkelijk schitterende roofvogel liet zich goed bekijken en fotograferen, waar met volle teugen van werd genoten. Op het laatste stukje terug langs de kerk wilde ook een Buizerd op een (andere) paal zich nog even goed laten zien. Tja, die kon toch niet zoveel indruk maken als de Bruine Kiek.

20180519-IMG_4752Na een welkome opwarm-pauze met koffie, gebak of andere versnapering in Café de Klinker in Noorden, konden we onze excursie vervolgen in de nabijgelegen Groene Jonker. Een plassengebied dat in de polder gecreëerd is ruim 10 jaar geleden. Inmiddels uitgegroeid tot een populaire vogelspot. Geparkeerd achter de boerderij aan de oostkant van het gebied, waar voldoende plek was voor 4 auto’s, konden we bij het uitstappen al de Grasmus horen zingen. Vervolgens konden we de wandelroute door het gebied betreden, die ook met de ‘all-terrain rollator’ van één van de deelnemers redelijk begaanbaar bleek. Al snel werden Grutto, Kluut, Tureluur en Kievit aan de daglijst toegevoegd. Maar ook een Kanoetstrandloper (prachtig in zomerkleed!), Groenpootruiters, Oeverlopers en Bontbekplevieren werden waargenomen. De Blauwborst liet zich goed horen en niet veel later fantastisch zien. Met wat Britse vogelaars moesten we onze Engelse vogelnamen oefenen of met hulp van een birding app opzoeken. Ook hier waren dus Reed Bunting, Reed Warbler en Sedge Warbler regelmatig te horen. De Snor (Savi’s Warbler) vergde iets meer moeite om te horen, maar liet zich niet zien. Af en toe sierde een Bruine Kiekendief het luchtruim, naast natuurlijk diverse meeuwen. Kokmeeuwen-kolonies (ook hier) bieden, naast veel kabaal, ook een passende voedselvoorziening voor deze rovers.

20180519-IMG_4712We mochten tevens nog Tafeleend, Kleine Plevier en Dodaars bijschrijven. Spijtig genoeg konden we geen Geoorde Futen vinden, terwijl die hier voorheen vaak te zien waren. Op het laatste stukje voordat het pad met een grote boog terugdraait richting het oosten hadden we nog goed zicht op een groepje Kemphanen. Enkele mannen in prachtkleed met mooie ‘bontkragen’ om hun hals. De verscheidenheid in het kemphaanverenpakket viel op: sommige met mooi bruinrood, anderen met veel zwart weer anderen met veel wit. Nog niet vermeld was dat we ook het hele pakket aan zwaluwen hebben vernomen in het gebied: Oever-, Boeren-, Huis- en Gier-zwaluw. Laatste genoemde is eigenlijk van een andere vogelfamilie (‘Swifts’ in het Engels). Ook op de wandeling terug naar de auto’s konden we weer veel van deze rappe vliegers vernemen.

2017-05-13 12-16-33 _2646Er was nog tijd over voor een derde etappe: we reden terug richting Nieuwkoop, waar vlak voor het dorp het nieuwere vogelgebied ‘De Ruygeborg’ ligt. Eén auto meldde dat er bij het wegrijden uit de Groene Jonker een langs vliegende Havik werd gespot. Deze werd echter alleen door de mensen in die auto opgemerkt en is de rest ontgaan. Terwijl de meeste deelnemers in de net (opnieuw) geopende uitspanning bij de Ruygeborg nog even pauzeerden met een warm drankje, ontdekte Marc in het veld een Zomertaling. Helaas was die alweer gevlogen voordat iedereen klaar was voor de laatste korte wandeling. In dit gebied sowieso veel eenden en ganzen, maar ook diverse steltlopers (Grutto, Tureluur, Kluut, Groenpootruiter), Kieviten, Lepelaars, en wederom Kemphanen. Ook op herhaling vertoonde zich een Bruine Kiekendief boven het gebied. De wandeling terug langs de weg leek minder aantrekkelijk dan door het gebied maar leverde nog wel een nieuwe soort op: We ontdekten in een tuin grenzend aan het gebied een Grauwe Vliegenvanger. Deze zat behoorlijk honkvast op een tak en voerde zijn kenmerkende korte vlieg-vang-vluchtjes uit. Een mooie toevoeging aan een toch al prachtige lijst waarnemingen, en een mooie afsluiter van een geslaagde excursie.

De hele lijst  (78) :

Aalscholver, Bergeend, Blauwborst, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Bontbekplevier, Boompieper, Brandgans, Bruine Kiekendief, Buizerd, Cetti’s Zanger, Dodaars, Ekster, Fitis, Fuut, Gierzwaluw, Grasmus, Grauwe Gans, Grauwe Vliegenvanger, Groenling, Groenpootruiter, Grote Bonte Specht, Grote Canadese Gans, Grutto, Havik, Heggenmus, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kanoet, Kauw, Kievit, Kleine Karekiet, Kleine Mantelmeeuw, Kluut, Knobbelzwaan, Koekoek, Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Oeverloper, Oeverzwaluw, Ooievaar, Pimpelmees, Purperreiger, Putter, Rietgors, Rietzanger, Roodborst, Scholekster, Slobeend, Smient, Snor, Spreeuw, Sprinkhaanzanger, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Tuinfluiter, Tureluur, Turkse Tortel, Vink, Visdief, Waterhoen, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Witte Kwikstaart, Wulp, Zanglijster, Zomertaling, Zwarte Kraai, Zwarte Stern, Zwartkop.

Excursie: Ameide (Zouweboezem)

Op 26 mei 2018 van 07:00 tot ongeveer 17:00 uur.

Dé plek om eens te genieten van de echte Hollandse veenmoeras vogels. Purperreiger (grootste kolonie van NL), zwarte stern, bruine kiekendief en vele rietvogels als de blauwborst, rietzanger, sprinkhaanzanger, kleine karekiet, rietgors en misschien de snor. Ook de koekoek laat zich hier veelvuldig horen en zien. Verder veel weidevogels en de kans om een kneu of een sperwer te zien.Vorig jaar is de Cetti’s zanger gehoord en gezien.  http://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=6950.  Lees hier over een tocht waar met gemak rond de 50 soorten worden gezien.

Start Korftlaan tegenover de Papaver
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelden op donderdag 24 mei tussen 19:00 en 21:00 uur bij Herco Christerus. Tel. 06-55726529

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

aug
25
za
07:00 Excursie: Brabantse Biesbosch
Excursie: Brabantse Biesbosch
aug 25 @ 07:00 – 17:00
Was het Nationale Park de Biesbosch al een prachtig gebied om vogels te kijken, de afgelopen jaren is dat nog mooier geworden. In het Nationale Park en daar omheen is veel akker- en weiland terug gegeven aan … Lees verder
teller