Home » Actviteiten

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Vogelexcursie: Kop van Noord Holland, Waddenzeekust.

Op 24 februari 2018, vertrek om 08:00 uur. Terug rond 17:00 uur.

Het Balgzand is een natuurgebied op de wadden tussen Den Helder en den Oever. Landschap Noord-Holland noemt dit het vogelrijkste gebied van Noord-Holland. Vanaf diverse plekken kan het gebied bekeken worden. Al naar gelang het getij sta je dichtbij of veraf van de waterrand. We beginnen in en bij de haven van den Oever, de haven zelf en de pier met het uitkijkpunt. Vervolgens langs Vatrop, daarna de weilanden van het voormalige eiland Wieringen met het uitkijkpunt Normerven. Voordat we de rechte streep van de N99 richting den Helder oprijden, stoppen we nog bij Vogelkijkhut Balgzand. We eindigen de Waddenkust bij industrieterrein Oostoever bij den Helder. Daar staat een vogelkijkscherm bij de Balgzandpolder. Vele soorten die op het wad misschien te ver weg zaten, zitten hier vlak voor je neus. Daarna gaan we weer richting Delft maar niet zonder gestopt te hebben op verschillende plekken achter de Hondsbossche Zeewering. Daar ligt het waterrijke natuurgebied De Putten, dat zijn naam te danken heeft aan de vele kleiputten die veranderd zijn in brakke plassen, omringd door oude polders. We gaan veel soorten vogels zien. In ieder geval vele soorten Ganzen, Eenden, Steltlopers en Meeuwen. Misschien een jagende Slechtvalk boven het wad en kans op trekkende groepen Lijsterachtigen.

Vertrek Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding op donderdag 22 februari tussen 19:00 en 21:00 uur, Hans de Winter (015) 213 46 36

Beginnerscursus Vogels Kijken 2018

Ook in 2018 organiseert de Vogelwacht Delft e.o. weer een cursus “Vogels kijken voor beginners”. Tijdens deze cursus wordt volop aandacht besteed aan het herkennen en op naam brengen van vogels, waarbij ook het herkennen van  vogelzang een grote rol speelt. Daarnaast besteden we aandacht aan broedvogels en worden praktische zaken behandeld waaronder vogelgidsen en verrekijkers. De cursus wordt op vier avonden in april gegeven: do 5 april, vrij 13 april, do 19 april en do 26 april in de Natuurschuur aan het Linneauspad 3 in Delft. Daarnaast zijn op de opvolgende zaterdagochtenden excursies van ongeveer twee uur vanaf dezelfde locatie om de theorie in de praktijk te oefenen. Voor niet-leden van de Vogelwacht Delft bedragen de kosten € 40,- voor leden € 30,-, dit is inclusief cursushandleiding.

Cursusdata: do 5 april, vrij 13 april, do 19 april en do 26 april 2018.
Tijd: 19:30-22:00 uur.
Excursies: za 7, 14, 21 en 28 april. Vanaf 07:00 tot ongeveer 09:00 uur.

Locatie: De Natuurschuur, Linnaeuspad 3 in Delft (zijweg van de Korftlaan).

Organisatie: Vogelwacht Delft en Omstreken.
Kosten: Leden € 30,-, niet-leden € 40,-
Informatie en/of aanmelden: Uiterlijk 1 april 2018  bij Peter Elfferich (015-3613259; e-mail elfferich13@hetnet.nl ).

Lezing: De stormvloed van 1134

Lezing op 8 februari 2018. aanvang : 20:00 uur.

Wateren 800 nChr

Wateren 800 nChr

In 1134 en 1164 is Delfland geteisterd door stormvloeden. Enorme hoeveelheden zand en klei zijn in het Westland en de omgeving van Vlaardingen en Schiedam neergelegd. Door bodemonderzoek en historische bronnen weten we precies tot waar de overstromingen gekomen zijn. In de lezing wordt ingegaan op de ontginningen op de klei, in de wouden en op het hoge veen. Er wordt een beeld gegeven van de vegetatie, het landschap en de veranderingen daarin door menselijk ingrijpen.

De spreker is Cor Nonhof.

Georganiseerd door drie natuurverenigingen in Delft, VWD, IVN en KNNV.
Adres:        Korftlaan 6, 2616 LJ  DELFT
Tijd:            20.00 uur – 22.00 uur
Toegang:   gratis; kom op tijd, vol is vol

 

Verslag Excursie Schouwen Duivenland

update 12:39 (er werd slechts een deel weergegeven)
Annemieke van Oosten
20 januari 2018

De eerste excursie van dit jaar ging naar Schouwen Duiveland en dan in het bijzonder naar Plan Tureluur. Vooral aan de zuidkust van Schouwen Duiveland werden nieuwe natuurgebieden aangelegd. Het vroegere landschap wordt teruggebracht.

De omschrijving van de excursie op vogelwachtdelft.nl beloofde Kluut, Rosse Grutto, Bergeend, Grote Mantelmeeuw, Brandgans en mogelijk al teruggekeerde Lepelaars.

03 watersnipHet opgeven ging wat omslachtiger dan anders. Ik kreeg eerst een onbekende aan de telefoon die niets met de vogelwacht te maken had…..Gelukkig was dit haar al vaker overkomen en had ze inmiddels het telefoonnummer van Herco paraat! Herco heeft mijn naam genoteerd en meldde vervolgens dat niet hij maar Hans de excursie zou leiden.

Om 8 uur stonden René, Alfred, Albert, Gerda, Paula, Chris, Henk, Rik, Léon en ik klaar. Met Hans voorop gingen we op pad. Na ongeveer een uur kwamen we aan bij de eerste stop, Stellendam – Buitenhaven. Meteen zagen we de Steenloper heen en weer dribbelen over de stenen. Een vogel die absoluut niet bang is en gerust dichterbij komt.

Verder o.a. een Grote Mantelmeeuw en een Dodaars.

We zijn met de auto iets verder gereden om het gebied vanuit een andere hoek te bekijken.

Daar zagen we de Tureluur, de vogel die het hele jaar te zien is in en rond de Oosterschelde.

De Middelste Zaagbek zwom hier ook rond. En hier zagen we ook de beloofde Kluut!

02 nonnetjesLeuke soorten hier waren de Middelste Zaagbek, een overvliegende Slechtvalk en de ‘bijvangst’: een keep (bleek later op de foto….ontdekt tussen een groep vinken!).

We zagen ook een meeuw waarvan we dachten dat dat wel eens een Zwartkopmeeuw zou kunnen zijn. De ANWB vogelgids werd er bij gepakt en na uitvoerig vergelijken, gingen we toch voor een Kokmeeuw – maar dan wel een rare!

Aangezien Eetcafé De Stelle gesloten was, werd de koffiepauze nog even uitgesteld. Door dus naar de volgende plek: Brouwersdam (Noordzeezijde). Op de een of andere manier is de groep hier een beetje uit elkaar gevallen, 1 auto ging rechtdoor, 1 auto naar rechts en 2 auto’s naar rechts en toen weer naar links…. De auto waar ik in zat ging naar Haventje Noord. We hadden geluk, we zagen daar de Roodhalsfuut én de Kuifduiker!

Ook de Paarse Strandloper hebben we hier gezien.

01 rosse gruttoGelukkig vonden we de anderen even later weer terug. Zij hadden inmiddels de Zwarte Zee-eend gezien. Weer een van de vogels die in de wintermaanden voor de kust van Nederland gezien kan worden. Een mooie waarneming!

Bij de Spuisluis zagen we de Grote Stern vliegen en zagen we in het water een zeehond (grijze) zwemmen. Ook leuk!

Rond de middag kwamen we aan bij restaurant De Heerenkeet. Een bekende bij degenen die meer op excursie zijn mee geweest, heb ik begrepen. Inmiddels was het gaan regenen dus we hebben uitgebreid de tijd genomen om wat te eten en te drinken.

Buiten bij dit restaurant begon overigens het deel dat bij Plan Tureluur hoort. Er zijn diverse plassen waar mooie vogels te zien zijn. We hebben hier de Kleine Zilverreiger, Wintertaling, Smient, Pijlstaart gezien en hier zaten inderdaad de eerste Lepelaars!

’s Middags regende het minder hard dus we zijn een stuk gaan lopen.

We eindigden de dag in de Prunjepolder. Deze polder heeft een kijkscherm. Zeker de moeite waard om eens doorheen te gluren! We zagen een Watersnip, Kluten, Nonnetjes (erg mooi in beeld!) en de ons beloofde Rosse Grutto, deze laatste in groten getale.

Uiteindelijk sloten we deze mooie dag af met zon!

Deze dag zijn ongeveer 63 soorten vogels waargenomen (sommige deelnemers hebben meer gezien, anderen weer minder…). Dit zijn de soorten die ik zelf heb gezien:

Brandgans, Grauwe Gans, Rotgans, Kolgans, Knobbelzwaan, Nijlgans, Bergeend, Muskuseend, Slobeend, Krakeend, Smient, Wilde Eend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Eider, Zwarte Zee-eend, Brilduiker, Nonnetje, Middelste Zaagbek, Fazant, Dodaars, Roodhalsfuut, Fuut, Kuifduiker, Lepelaar, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Aalscholver, Buizerd, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Zilverplevier, Watersnip, Rosse Grutto, Regenwulp, Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur, Kanoet, Drieteenstrandloper, Paarse Strandloper, Kokmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Stern, Holenduif, Stadsduif, Torenvalk, Slechtvalk, Ekster, Zwarte Kraai, Kauw, Koolmees, Winterkoning, Spreeuw, Huismus, Vink

Vogelexcursie: Schouwen Duivenland.

Op 20 januari 2018 vanaf 08:00 uur

De Tureluur kunt u het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland.

De laatste decennia zijn grote delen van de omliggende polder veranderd van akker in natuurgebied in het kader van Plan Tureluur. Grote delen van het gebied staan onder water. Omdat de Prunjepolder tegen de Oosterschelde aanligt, dringt zout kwelwater het gebied binnen en dat heeft weer een enorme aantrekkingskracht op zoutminnende planten én vogels! Vogels kijken in dit gebied is alle seizoenen een waar feest en al helemaal in het voorjaar wanneer op het grote eiland grote kolonies visdieven en grote sterns broeden. Vrijwel elke winter wordt er tussen de rotganzen ook wel een Roodhalsgans gezien. Vanaf de dijken en het uitkijkpunt laten ze zich gewillig bekijken.

Tijdens deze excursie verwachten we veel overwinteraars te zien, zoals de Kluut, Rosse Grutto, Bergeend, Grote Mantelmeeuw, Brandgans, en mogelijk al teruggekeerde Lepelaars

Vertrek Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding op donderdag 18 januari tussen 19:00 en 21:00 uur, door Herco Christerus 06-55726529

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

mrt
8
do
20:00 Lezing: De Lepelaar in Nederland...
Lezing: De Lepelaar in Nederland...
mrt 8 @ 20:00 – 22:00
De werkgroep Lepelaar onderzoekt het wel en wee van lepelaars om ze uiteindelijk beter te kunnen beschermen. Door jonge lepelaars in de kolonie van kleurringen te voorzien en sommige vogels een zendertje te geven, ontstaat … Lees verder
mrt
24
za
07:00 Voorjaarswandeling Delftse Hout
Voorjaarswandeling Delftse Hout
mrt 24 @ 07:00 – 10:00
Met de komst van de lente worden er in Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur staat er een gids klaar, elke week iemand anders. Tientallen soorten kun … Lees verder
08:00 Kennemerduinen, IJmuiden
Kennemerduinen, IJmuiden
mrt 24 @ 08:00
Het strand, de haven (met de sluizen) en de pier van IJmuiden vormen een mooie plek aan de kust om deze tijd van het jaar zeevogels en trekvogels te spotten. Soms zijn er ook bruinvissen … Lees verder
mrt
31
za
07:00 Voorjaarswandeling Delftse Hout
Voorjaarswandeling Delftse Hout
mrt 31 @ 07:00 – 10:00
Met de komst van de lente worden er in Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur staat er een gids klaar, elke week iemand anders. Tientallen soorten kun … Lees verder
apr
5
do
19:30 Beginnerscursus Vogels Kijken 2018
Beginnerscursus Vogels Kijken 2018
apr 5 @ 19:30 – 22:00
Ook in 2018 organiseert de Vogelwacht Delft e.o. weer een cursus “Vogels kijken voor beginners”. Tijdens deze cursus wordt volop aandacht besteed aan het herkennen en op naam brengen van vogels, waarbij ook het herkennen … Lees verder
teller