Home » Actviteiten (Pagina 2)

Categoriearchief: Actviteiten

Voorjaarscursus 2024: Vogels kijken beginners

Na de enthousiast bezochte cursus Vogels kijken voor beginners in het voorjaar van 2023, pikken Toine Andernach en Hans de Winter de draad weer op in 2024. Vorig voorjaar hadden we zoveel aanmeldingen, dat we een groep enthousiastelingen moesten teleurstellen. Nu dus een nieuwe kans, en wel op vier achtereenvolgende woensdagavonden in april.

Data: woensdag 3, 10, 17 en 24 april
Locatie: Natuurschuur, Linnaeuspad 3 2616 LT Delft
Tijd: 19:30 – 22:00 uur

Op de vier daarop aansluitende zaterdagochtenden brengen we het geleerde direct in de praktijk; we maken dan wandelingen in de omgeving van de Natuurschuur en misschien ook wat verder weg.

Data: zaterdag 6, 13, 20 en 27 april (Koningsdag)
Locatie: Natuurschuur, Linnaeuspad 3 2616 LT Delft
Tijd: 7.00 – 10.00 uur (of later als we een andere locatie kiezen)

Voor meer informatie over de inhoud, zie het verslag van de afgelopen voorjaarscursus zoals verschenen op de website van de Vogelwacht (www.vogelwachtdelft.nl, onder Activiteiten – Cursussen) en in de Vogelstreken, of klik hier.

Wie dat wil kan zich nu al opgeven bij Hans (hansdewinter@xs4all.nl). Voor niet-leden van de Vogelwacht bedragen de kosten € 45,- en voor leden € 35,-.

Wij verheugen ons op vier leuke en leerzame cursusavonden en wandelingen!

Hans de Winter
Toine Andernach

Binnenkort Expositie: De vogels van Delft en omgeving

In 2022 bestond de Vogelwacht Delft e.o. 60 jaar. In die 60 jaar is er in Delft en omgeving veel veranderd. De stad is behoorlijk uitgebreid en er zijn nieuwe natuur- en recreatiegebieden bijgekomen. Dit heeft een grote impact gehad op de vogelstand. Voor de leden van de Vogelwacht is onder redactie van ecoloog Kees Mostert en Gerard Dumaij het boek ‘De Vogels van Delft en omgeving’ uitgebracht over de geschiedenis van 60 jaar vogels tellen in deze omgeving. Er zijn vogels verdwenen en verschenen onder invloed van de veranderende omgeving en het klimaat. Zo is het aantal bosvogels toegenomen, maar gaat het met de weidevogels en vogels in de stad helaas minder goed.

Op basis van dit boek wordt nu een expositie ingericht dat door de vele prachtige foto’s een inspiratiebron is voor het spotten van vogels. Je ontvangt ook tips voor de eigen tuin en omgeving waarmee je zelf positief kunt bijdragen aan de vogelstand. De expositie geeft ook informatie over de vrijwillige weidevogelwachters. Deze vrijwilligers helpen boeren en natuurbeheerders met het beschermen van weidevogels.

De expositie is gemaakt door De Papaver in samenwerking met de Vogelwacht Delft e.o. en is gesubsidieerd door de Gemeente Delft, het IJsvogelfonds (Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcodeloterij) en de Groene Motor. De expositie is gratis te bezoeken tot 16 april 2024.
Momenteel wordt nog gewerkt aan interactieve onderdelen voor kinderen. De officiële opening van de expositie wordt binnenkort bekendgemaakt.

Excursie Maasvlakte

Op zaterdag 21 oktober 2023 van 08:00 tot ongeveer 16:00 uur
Start Korftlaan tegenover de Papaver.
Kosten € 0,07 per kilometer.
Informatie en aanmelden op donderdag 19 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur bij Alfred Pellemans telefoonnr

De laatste keer dat we de Maasvlakte bezochten was in 2019. Het gebied is continu op de schop, dus de veranderingen zullen groot zijn. Een reden te meer om nog eens te gaan kijken.

De Maasvlakte is een gebied dat is aangelegd als uitbreiding van de Rotterdamse haven en steekt als een puist op de kust ver de Noordzee in. Op het uiterste puntje sta je als het ware midden in de Noordzee. Het is daarom dat hier een zeetrektelpunt is ingericht. Op het trektelpunt kunnen daarom ook veel overzee vliegende vogels worden gezien. Denk aan roodkeelduikers, jagers, zee-eenden, jan-van-genten. Op het strand zien we strandlopers, scholeksters, bergeenden, meeuwen, slechtvalken, smelleken, etc. etc.

Op het oude deel van de Maasvlakte liggen enkele bosjes waar zangvogels tijdens de trek massaal op adem komen. Elk jaar komen er kramsvogels, koperwieken, tapuiten, ganzen, vinken en spreeuwen in groten getale langs vliegen. Ook de velduil en visarend behoren zeker niet tot de uitzonderingen.

Verder kijken we uit over de Voordelta waar ook weer van alles te zien is, onder andere zeehonden en soms ook de zeearend. Kortom een excursie die je absoluut niet mag missen!

Verslag Fietsexcursie N3MP – 7 oktober 2023

Karine Cornelisse

Vanmorgen vertrokken we met z’n 14-en om 8 uur onder de bezielende leiding van Alfred vanuit de Papaver richting Nieuwe Driemanspolder. We waren een vrolijk en bont gezelschap. Van student tot pensionado, van elektrische tot opoefiets, van korte broek (want nog zomertijd) tot truien, jas en sjaal (want windkracht 4 in de polder).

En zo fietsten we naar de eerste stop, de vogelplas van Klein Delfgauw. Het was er rustig; wat meerkoeten, krakeenden, nijlganzen en een paartje wintertaling. Via het Bieslandse bos reden we door naar de Dobbeplas. Ook hier waren weinig bijzonderheden te scoren, hooguit een man met metaaldetector die tot aan zijn nek in het water stond en als een lepelaar zijn detector heen en weer door het water bewoog.

Langs de buitenrand van Nootdorp en het Westerpark passeerden we de Zoetermeerse Rijweg en stopten we bij het uitkijkpunt over de Nieuwe Driemanspolder. Er was hier een braakliggend terrein en patrijzen voelen zich daar thuis. We zagen ze niet, maar toen we naar beneden reden, zag Pieter gelijk een groepje patrijzen langs de heuvel foerageren. We verwonderden ons over hoe mooi getekend patrijzen zijn van dichtbij, terwijl ze zich vanaf een afstand camoufleren als een bruingrijs hoopje aarde.

Een groepje kneutjes vlakbij liet zich goed horen en zien door luid gekwetter en druk gefladder. We reden door richting parkeerlus en Rik ontdekte een mooi gekleurde roodborsttapuitman. Vliegend van paaltje naar boompje en weer terug liet hij zich mooi bewonderen. Heel eventjes liet het vrouwtje zich ook zien. We reden door en aanbeland bij de parkeerlus troffen we op het pad een tapuit en in het gras een tweede groepje patrijzen. Graspiepers vlogen af en toe over ons hoofd en verraadden zich met een kort ‘piep!’.

Met de scope uitkijkend over de plas zagen we honderden meerkoeten, groepjes krak-, slob- en wilde eenden, lepelaars, een geoorde fuut, een dodaars, wat smienten (de eersten) en een tafeleend. Groepen grauwe, Canadese en brandganzen vlogen af en aan over. Het woei behoorlijk (4 in de polder) en de schuimkoppen stonden op het water.

Met de wind in de rug reden we door naar het deel dat gewoonlijk populair is onder de steltlopers. Nu was het er te onstuimig en was er niet één. Wel grondelden er een koppeltje fraaie pijlstaarteenden en soesden twee watersnippen in de rietkant. We fietsten door het drooggevallen plas- drasgebied naar het middenpad om onze weg te vervolgen naar het noordelijk deel. Daar maakten we een lusje naar de steenuil (die zich helaas verstopt hield) en reden weer terug in zuidelijke richting het gebied weer in. Een fraaie kleine zilverreiger liet zich daar goed bekijken.

Al fietsend voorbij het vogelkijkscherm kwamen we langs een grote groep puttertjes tussen de distels, en een biddende torenvalk vrouw boven de waterkant. We reden door naar de kleine zuidelijke plas. Een paar weken terug wemelde het hier nog van de steltlopers, waaronder de gestreepte strandloper. Nu was het er stil met maar enkele bontbekpleviertjes en bonte strandlopers. De vogels waren kennelijk al uit het gebied richting zuiden weggetrokken, terwijl de doortrekkers vanuit het noorden nog niet waren gearriveerd. Opnieuw zagen we een groepje pijlstaarteenden, en veel kieviten en ganzen. We speurden het water af, want vanmorgen was hier een geelpootmeeuw gezien. Helaas, de vogel was inmiddels gevlogen.

Alfred vroeg terloops of iemand al zin had in koffie, en dat voorstel werd met enthousiasme ontvangen. Zodoende zaten we even later op het terras bij Bowlingbaan Westerpark en genoten we van zon, koffie en appeltaart met slagroom. Er ontspon zich een interessant gesprek over de verdeling van de broedzorg bij vogels. Zo broedt bij de morinelplevier (die we afgelopen voorjaar op Texel zagen) meestal alleen het mannetje en is het vrouwtje feller gekleurd en meer getekend dan het mannetje. Ook bij de rosse franjepoot is dit zo, het vrouwtje is ook nog groter en agressiever dan de mannetjes, en de vrouwtjes vechten om de mannetjes. Knap hoor, hoe de natuur dat dan allemaal omdraait.

Na de koffie-/lunchpauze vervolgden we onze weg door het Westerpark en via de Balijbrug naar het Balijbos. Een groepje koperwieken vloog over; het waren weer de eersten dit seizoen, leuk! Vanuit de bomen twinkelde zachtjes een groepje staartmezen en boven de boomtoppen gleden twee sperwers over. Via het Krekengebied en het Bieslandse bos reden we terug naar Klein Delfgauw. De lus was voltooid, de excursie geslaagd en iedereen voldaan. Dank Alfred en alle andere deelnemers, het was weer volop genieten!

Soorten die we hebben waargenomen (totaal 56):
Nijlgans, ooievaar, blauwe reiger, houtduif, roodborst, winterkoning, groene specht, cetti’s zanger, wintertaling, grauwe gans, meerkoet, zwarte kraai, buizerd, fuut, kuifeend, aalscholver, kokmeeuw, halsbandparkiet, spreeuw, ekster, graspieper, torenvalk, brandgans, kneu, putter, roodborsttapuit, grote zilverreiger, knobbelzwaan, tapuit, slobeend, fazant, zilvermeeuw, kauw, kievit, smient, kleine mantelmeeuw, lepelaar, geoorde fuut, tafeleend, bergeend, wilde eend, watersnip, waterhoen, pijlstaart, kleine zilverreiger, bonte strandloper, tjiftjaf, merel, koperwiek, sperwer, koolmees, staartmees, witte kwik, dodaars, boerenzwaluw, bontbekplevier.

Algemene informatie over de natuurlezingen

Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp.

De lezingen worden gehouden in De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ Delft. Vanwege verbouwingsplannen wijken we in 2024 uit naar De Natuurschuur, Linnaeuspad 3, 2616 LT Delft. Dat ligt daar 100 meter vandaan.

De lezing in maart is nog niet vastgelegd. We zijn nog op zoek naar een spreker. Hou de website in de gaten om op de hoogte te blijven.

De aanvang is steeds 20:00. De zaal gaat open om 19:40. De lezingen duren meestal tot 22:00, halverwege is er een pauze, waarin bijgepraat kan worden. De lezingen zijn gratis. Voor koffie/thee is er een geldbusje voor een vrijwillige bijdrage.

De lezing is ook live te volgen via ons youtube-kanaal : https://www.youtube.com/@natuurlezingendelft

De flyer met de lezingen voor het seizoen 2023-2024 is hier te downloaden : 2023 -2024 flyer lezingenseizoen.pdf - 23 september 2023 16:45

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2022

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

dec
9
za
08:00 Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
dec 9 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 9 december, Arkemheen/Oostvaardersplassen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 7 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Gert van der … Lees verder
dec
14
do
20:00 Natuurlezing “Into the Arctic”
Natuurlezing “Into the Arctic”
dec 14 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing "Into the Arctic"
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. Spreker: Kees Mostert Waar: De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ Delft Wanneer: 14 december 2023, … Lees verder
jan
20
za
08:00 De Kwade Hoek
De Kwade Hoek
jan 20 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 20 januari 2024, De Kwade Hoek, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 18 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij … Lees verder
feb
8
do
20:00 Natuurlezing en workshop Botanis...
Natuurlezing en workshop Botanis...
feb 8 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing en workshop Botanisch tekenen
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. Janneke van Laar vertelt voor de pauze over botanische kunst, wat wordt er onder verstaan … Lees verder
feb
10
za
08:00 Excursie: Schouwen Duiveland, St...
Excursie: Schouwen Duiveland, St...
feb 10 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 11 februari , 8.00 uur, Schouwen Duiveland, Stellendam, Brouwersdam, Plan Tureluurs, Koudekerkse inlaag. auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver Kosten: € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdag 9 februari tussen 19:00 en … Lees verder

Thank you for your upload

Folder Name

Add File

Browse