Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Vogelexcursie Oude land van Strijen / Korendijkse slikken

Rik van der MaatOp zaterdagochtend 6 november jl. om 08:00 uur hadden Joke (gids), Marianne, Susan, Raymond, Martijn, Toine en Rik zich verzameld om te vertrekken naar het Oude land van Strijen en de Korendijkse slikken. De weersverwachting was droog maar een stevige Zuidwester wind. Onze gids voor de dag Joke had bij de aanmelding geadviseerd winddichte en vooral warme kleding aan te trekken.

Vol goede moed vertrokken we naar het Oude land van Strijen.

Aangekomen op de Waleweg begonnen we direct met onze missie voor die dag, het spotten van mooie soorten en in het bijzonder de dwerggans. Net als alle voorgaande jaren was deze weer in het gebied gesignaleerd. We spotten veel ganzen, kievitten, spreeuwen en goudplevieren echter geen dwergganzen. Dan maar het langweggetjes, Vlaamseweg en Molenweg op. Halverwege de Vlaamseweg zag Marianne een schaap op de rug liggen. Martijn twijfelde geen moment en spoedde zich naar het arme schaap om het weer op poten te helpen. Vlak bij het schaap werd er een hele mooi vrouw bruine kiekendief gespot en heel veel brandganzen. Jammer genoeg nog steeds geen dwerggans.

Dan maar weer terug naar de Waleweg om in de lengterichting van de greppeltjes te speuren naar de dwerggans. En jahoor, daar waren ze dan, helaas door de grote afstand niet heel duidelijk. Verplaatsen dan maar waardoor we wel goed zicht hadden op de dwergganzen.

Raymond heeft ondanks de afstand toch mooie foto’s van de dwergganzen kunnen nemen. In eerste instantie was er nog wat twijfel maar na het bestuderen van de foto’s was het duidelijk. De oogring en het doorlopende witte voorhoofd was aanwezig. Iedereen blij!

Na een korte koffiepauze door naar de haventje van Strijensas om op zoek naar watervogels op het Hollands diep en het meer in de Oeverlanden Hollands diep. Er stond veel wind dus op het Hollands diep waren, m.u.v. futen, zwanen en meerkoeten, niet veel aanwezig.

Behalve in de lucht. Hoog in de lucht zweefde 2 zeearenden, een ad. en een juv. We hebben zeker 10 minuten van het schouwspel mogen genieten want zo nu en dan zochten de arenden elkaar op om vervolgens weer hun eigen weg (vlucht) te gaan.

Op het terugtocht naar de auto hoorde we veel mezen en goudhaantjes roepen. Plots viel ons oog op een tweetal foeragerende zwarte mezen. Ze zaten op nog geen 5 meter afstand en gaven een leuke show weg.

Op het meer zaten veel eenden, knobbelzwanen enz. Het was inmiddels half drie geworden en een aantal van de deelnemers hadden thuis verplichtingen en verlieten de groep. Een aantal gingen door naar de Korendijkse slikken.

De soortenlijst van de dag:

Knobbelzwaan, grauwe gans, brandgans, grote canadese gans, nijlgans, kolgans, dwerggans, wulp, goudplevier fuut, wilde eend, krakeend, kuifeend, pijlstaart, slobeend, wintertaling, meerkoet, waterhoen, smient, bergeend, aalscholver, grote mantelmeeuw, zilvermeeuw, kokmeeuw, blauwe reiger, grote zilverreiger, zeearend, buizerd, slechtvalk, torenvalk, bruine en de blauwe kiekendief, groene specht, grote bonte specht, kauw, zwarte kraai, ekster, gaai, ringmus, boomkruiper, kramsvogel, witte kwikstaart, veldleeuwerik, graspieper, zwarte mees, koolmees, pimpelmees, goudhaan, boomkruiper, cetti-zanger, vink, spreeuw, merel, roodborst en tot slot de winterkoning

Het was weer een supermooie excursie. Joke bedankt voor je enthousiaste leiding en Raymond voor de foto’s.

Lezing: Markerwadden

Op donderdag 11 november 2021 van 20:00 tot ongeveer 21:00

Deze lezing komt in plaats van de lezing over de Groenzoom.

Wat is het verschil tussen de palmeilanden van Dubai en de Marker Wadden? De Marker Wadden, een nieuwe eilandengroep in Nederland, is aangelegd ter dienste van de natuur en voor recreatie. Dit 900-hectare moerasgebied heeft zich ontwikkeld tot een waar vogelparadijs. Tijdens deze lezing vertelt onderzoeker Ralph Temmink verbonden aan de Utrecht Universiteit over de achterliggende ideeën van de Marker Wadden, en over de resultaten van vier jaar onderzoek naar de ontwikkeling van vegetatie, het voedselweb en vissen. Tijdens de lezing wordt u aangespoord om na te denken over de gemaakte keuzes en dit samen te bediscussiëren.

Om je aan te melden voor deze lezing zie : https://www.ivn.nl/afdeling/delft/activiteiten/de-markerwadden

Excursie: Oude land van Strijen/Korendijkse Slikken

Zaterdag 6 november, Oude land van Strijen/Korendijkse Slikken, auto- excursie

Start Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur

Kosten € 0,07 per kilometer

Informatie en aanmelden op donderdagavond 4 november tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Joke Iest, Tel.nr.: 015-3108376

Deze excursie komt jaarlijks terug in ons programma. Waarom? Lees het verslag van voorgaande keer. Er is zo ontzettend veel te zien!  Het Haringvliet maakt onderdeel uit van het deltagebied. Het gebied is vooral interessant door de buitendijkse gorzen en slikken. De Korendijkse Slikken bestaan binnendijks hoofdzakelijk uit grasland. Buitendijks is het begroeid met riet en ruigte. In de ruigtes van de slikken  vertoeven veel eendensoorten en moerasvogels. Binnendijks veel overwinteraars, zoals brandgans, kolgans, grauwe gans, dwerggans. Ook blauwe kiekendief, slechtvalk, zeearend, grote lijster, kramsvogel, koperwiek of waterpieper kunnen worden gezien. (Bron: http://www.natuurmonumenten.nl)

Cursus Vogels Kijken 2021

In november 2021 organiseert de Vogelwacht Delft en omstreken weer een cursus “Vogels kijken voor beginners”. Tijdens deze cursus wordt volop aandacht besteed aan het herkennen en op naam brengen van vogels. Eén avond is bestemd voor het herkennen van onze broedvogels waarbij vogelzang een grote rol speelt. Ook wordt er uitleg gegeven aan het kiezen van een verrekijker en worden vogelgidsen besproken. De cursus wordt op vier avonden gegeven: do 4, do 11, do 18 en do 25 november 2021 in de Natuurschuur aan het Linneauspad 3 in Delft (per auto bereikbaar via afslag Ikea). Voor niet-leden van de Vogelwacht Delft bedragen de kosten € 40,- voor leden € 30,- dit is inclusief cursushandleiding.

Cursus data: donderdag 4, 11 ,18 en 25 november 2021

Tijd: 19:30-22:00 uur.

Locatie: De Natuurschuur, Linnaeuspad 3 in Delft (zijweg van de Korftlaan).

Organisatie: Vogelwacht Delft en Omstreken.
Kosten: Leden € 30,-, niet-leden € 40,-
Informatie en/of aanmelden: uiterlijk 1 november 2021 bij Peter Elfferich telefoonnr.

NL Nieuw Land

Hans de Winter
Al sinds mijn (lagere) schooltijd sprak nieuw land tot mijn verbeelding. En dat niet omdat NL toevallig bekend staat als Nederland. Alhoewel….. Die verbeelding werd gevoed door de broeders en de overige leerkrachten van de Sint Henricusschool in Amsterdam Nieuw West. Die spraken over het Nederlandse gevecht tegen het water, de inpolderingen, ons ondernemende volkje. Dat sprak het avontuur in het jongetje dat ik was, erg aan. Overigens vooral om er over te lezen en naar te luisteren. Zoals veel kinderen in die naoorlogse (WO II) tijd was ik een keurig opgevoed voorzichtig katholiek jongetje. De strijd tegen het water in ons landje, waarvan de westelijke helft onder het zeeniveau ligt, ging natuurlijk gewoon door toen ik ‘groter groeide’. Nationaal Park Nieuw Land is een van de resultaten, met de Marker Wadden als nieuwste loot aan deze stam. Een Marker Wadden die nog steeds in ontwikkeling is. Vorig jaar was ik graag met de Vogelwacht afgereisd naar deze nieuwe Nederlandse archipel. Helaas strooide de Corona-maatregelen roet in het eten. Maandag 11 oktober ging ik alsnog, samen met René D. René heeft bijgaande foto’s gemaakt.

Er gaan 3 verschillende veerboten naar het Haveneiland, het enige van de 5 Marker Wadden eilanden dat voor iedereen te bezoeken is. Wij hadden het geluk in Lelystad in de mooiste van de drie veerboten te kunnen instappen, de driemaster Abel Tasman. Op de heenreis keurig met de (diesel)motor maar op de terugreis een gedeelte zeilend. Waarmee 25% diesel werd bespaard, aldus de schipper.

Het waaide flink, dat maakte vogels spotten lastiger, maar we hielden het droog. Zo nu en dan was er zelfs een beetje zon. Fris was het daardoor dus ook. Gelukkig waren we erop gekleed. En anders biedt de Batavia Outlet tegenover de Bataviahaven in Lelystad uitkomst 😉.

Wat een avontuur om te lopen op nieuwe eilanden, waar in minder dan geen tijd nieuw leven is ontstaan. In het Markermeer die, als ik de experts geloven mag, aan het afsterven was. Het barstte er van de baardmannetjes en we hebben diverse waterrallen gehoord. Wel goed zicht op scharrelende en vliegende watersnippen. Op de basaltblokken van een van de ‘washovers’ aan de westkant van het eiland, stond heel even een nieuwsgierige maar voorzichtige oeverpieper naar ons te kijken. Graspiepers waren er meer.

Op het Noordstrand stond een eenzame krombekstrandloper met zijn kop in de wind uit te puffen. Dat wil zeggen dat dacht ik (op basis van de lengte van de poten en de snavel) en gaf dat desgevraagd aan, er stond een klein begeleid groepje te kijken. Zij waren de ontdekkers. Ik kreeg bijval, zo niet van René, hij twijfelde en maakte wat foto’s. Het oordeel van de experts op zijn opgestuurde foto’s, was een bonte strandloper. Het hele eiland afstruinend vloog er een blauwe kiekendief, vrouwtje of juveniel, de aanwezige eenden opjagend. Wat de vele eenden betreft, viel de grote hoeveelheid wintertalingen op. Ook al is dit het enige eiland waarop bezoekers zijn toegestaan, dan nog is verreweg het grootste gedeelte als broed- en rustgebied aangewezen. Met andere woorden blijf op de paden, waar er voldoende van zijn. En ook hier bleek weer, dat het lastig is om vogelkijkhutten te ontwerpen waar iedereen, klein en groot en alles daartussen, uit de voeten kan. Ben je niet een van de huurders van de paar vakantiehuisjes, of een medewerker of vrijwilliger van Natuurmonumenten, of een van de opvarenden van de plezierjachten die een aanmeerplek hebben kunnen bemachtigen, dan mag je één dagdeel op het eiland verblijven. De veerdienst is daar op ingericht. Zodat wij om 13:00 uur uit Lelystad vertrokken en om 17:30 uur weer moesten vertrekken van het Haveneiland. En geloof mij maar, die tijd vliegt voorbij. Wil je de hele kustroute lopen dan heb je 7.2 kilometer afgelegd. Maar omdat er zoveel plekken zijn om vogels te kijken, w.o. de officiële uitkijkpunten, moesten wij een keuze maken. Volgend voorjaar maar weer een dagdeel Marker Wadden boeken! We reden terug naar huis over de Oostvaardersdijk langs het Markermeer. Met dank aan de stevige bries zagen we daar drie buizerds keurig stil hangen, jagend boven de berm van de dijk. Een mooie afsluiter, zeker met die fraaie wolkenluchten en de ondergaande zon.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Activiteiten

dec
11
za
08:00 Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
dec 11 @ 08:00 – 16:00
Zaterdag 11 december, Arkemheen/Oostvaardersplassen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 9 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Gert van der … Lees verder
jan
13
do
20:00 Lezing: Africa Wood Grow
Lezing: Africa Wood Grow
jan 13 @ 20:00 – 21:00
Roeland Lelieveld liep in 2005 stage in Kenia. Hij zag daar de gevolgen van ontbossing, maar ook een oplossing: herbebossing! En waar anderen blijven steken in de gedachte, heeft Roeland gewoon gedaan. Met het spaargeld … Lees verder
jan
15
za
08:00 Excursie: De Kwade Hoek
Excursie: De Kwade Hoek
jan 15 @ 08:00 – 16:00
Zaterdag 15 januari 2022, De Kwade Hoek, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 13 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij … Lees verder
feb
10
do
20:00 Lezing: Vogelatlas
Lezing: Vogelatlas
feb 10 @ 20:00 – 21:00
Vogels moeten zich voortdurend aanpassen, aan veranderingen in gebieden, aan andere landbouwmethoden en aan het veranderende klimaat. De Vogelatlas, die in november 2018 werd gepresenteerd, brengt de trends en ontwikkelingen van de vogelstand in beeld, … Lees verder
mrt
10
do
20:00 Lezing: Wie is de bij ?
Lezing: Wie is de bij ?
mrt 10 @ 20:00 – 21:00
door Linde Slikboer (EIS Kenniscentrum Insecten) Na de noodkreet van wetenschappers dat het niet goed gaat met bijen en andere insecten is de aandacht voor “de bij” sterk toegenomen. Helaas blijft de broodnodige kennis over … Lees verder