Home » Actviteiten » Excursies » Verslag fietsexcursie Kraaiennest

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Verslag fietsexcursie Kraaiennest

Toine Andernach en Gert van der HornDe titel van deze excursie dekt niet echt de lading: naast het Kraaiennest deden we ook de Broekpolder en de Duifpolder aan. Ter voorbereiding ende vermaeck hadden we de geplande route al twee keer gereden: Gert linksom en Toine een paar dagen later rechtsom. Dat verliep voorspoedig, maar toen was het nog droog.

Op zaterdagochtend was alles anders. De tot op de huid doorwekende doucheregen zorgde vanaf 6.45 uur niet echt voor de gedroomde start van onze excursie. Toch vertrokken we met frisse moed als acht natte kabouters richting de Broekpolder. Onderweg zagen we Gert regelmatig naar links en rechts wijzen maar we hadden geen idee wat ie allemaal zag. Daarvoor werden we te veel afgeleid door de regen. We hoorden wel rietvogels als de kleine karekiet, de rietgors en de rietzanger. En ook de tuinfluiter en de zwartkop kwamen boven de regengeluiden uit.

Na regen komt zonneschijn en in de Broekpolder werd het droog. En het zou de hele ochtend droog blijven. We zagen mooie putters en jonge koolmezen als boomkruipers langs een kale stam foerageren. En op de plas zaten kuifeenden en tafeleenden. Na een safari tussen de Schotse Hooglanders en een korte mountainbike-route kwamen we op een idyllische plek aan het water. Daar hoopten we de wielewaal te horen. Maar die bleef stil. Daardoor kregen we wel meer oog voor andere gevleugelde vrienden op deze plek: prachtige libellen.

Vanuit de Broekpolder fietsten we richting de Vlietlanden. Daar kregen we nog verschillende meeuwensoorten in het vizier en ook de blauwborst liet zich prachtig zien. Na 11.00 uur zou je hier met de pont naar het Jachthuis kunnen voor een bakkie maar het was pas half 10. Dan maar om de plas heen fietsen en door naar de Duifpolder.

De Duifpolder was ons goed gezind: we hoorden een spotvogel zingen en kregen hem ook nog prachtig in beeld. Wat verderop hoorden en zagen we de veldleeuwerik. Bij de broedkolonie kokmeeuwen en visdieven probeerden we zwartkopmeeuwen te vinden (wensvogel van Toine) maar die waren in geen velden of wegen te bekennen. Gelukkig vloog er nog een mooie boomvalk over. Die maakte veel goed.

Hoogste tijd voor koffie nu. Het werd Bij de buurvrouw: een sfeervolle koffie- en theeschenkerij in Maasland waar ook de kersen- en frambozentaart uitstekend smaakten. Na deze fijne tussenstop gingen we op weg naar het Kraaiennest. Onderweg zagen we meer dan dertig wulpen. Opvallend waren de veel kleinere jonge wulpjes die tussen de adulten liepen. Opeens viel het oog van Gert op een valk in de scope. Een valk met een opvallend bruine kop. Het zou toch geen roodpootvalk zijn? Wishful thinking is ook onder vogelaars een veelvoorkomend fenomeen. Het bleek een vrouwtje torenvalk te zijn.

In het Kraaiennest was het een drukte van belang. In het water en op de eilandjes wemelde het van de gezinnen van kluten, bergeenden, kieviten en kleine plevieren. Maar ook kokmeeuwen, visdieven, grutto’s en tureluurs waren aanwezig. En zwermen oeverzwaluwen vlogen vlak over ons heen. De bruine kiekendieven zagen we wat verderop met een lekker hapje overvliegen.

Inmiddels was het 13.00 uur, dus ook voor ons tijd voor de lunchhap. Na 35 km fietsen met 8 deelnemers en 77 verschillende vogelsoorten was het weer een fijne dag!

Soortenlijst (77) :

Fuut, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar, Knobbelzwaan, Wilde Zwaan, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Bergeend (met kuikens), Nijlgans, Wilde Eend, Soepeend, Krakeend, Tafeleend, Kuifeend (met kuikens), Bruine Kiekendief (4), Buizerd, Torenvalk, Boomvalk (!), Fazant (met jongen), Waterhoen (met kuikens), Meerkoet (met kuikens), Scholekster, Kluut (met jongen), Kleine Plevier (met jongen), Kievit, Tureluur, Grutto (met juvenielen), Wulp (met juvenielen), Kokmeeuw (met juvenielen), Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief (met juvenielen), Stadsduif, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Koekoek (gehoord), Gierzwaluw, Halsbandparkiet, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart (en juveniel), Winterkoning (gehoord), Heggenmus, Roodborst (gehoord), Blauwborst, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Tuinfluiter (gehoord), Grasmus (gehoord), Rietzanger, Kleine Karekiet, Sprinkhaanzanger, Cetti’s Zanger, Spotvogel (!), Fitis (gehoord), Tjiftjaf, Koolmees (juveniel), Pimpelmees, Boomkruiper, Ekster, Zwarte Kraai, Gaai, Kauw, Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling, Rietgors.

Deze pagina is 18 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

okt
14
do
20:00 Lezing: Spinnen
Lezing: Spinnen
okt 14 @ 20:00 – 21:00
Lezing: Spinnen
Menigeen die in huis een grote spin tegenkomt schrikt zich een hoedje. Als je echter de tijd neemt om spinnen rustig te bekijken en je te verdiepen in hun levenswijze, dan blijken ze niet eng … Lees verder
nov
11
do
20:00 Lezing: Groenzoom (bij Pijnacker)
Lezing: Groenzoom (bij Pijnacker)
nov 11 @ 20:00 – 21:00
In 2010 werd begonnen met het omvormen van een agrarisch landschap met verspreid staande kassen naar een natuur- en recreatiegebied: De Groenzoom. Het is 560 hectare groot en verbindt Midden Delfland (Ackersdijkse Plassen) met het … Lees verder
jan
13
do
20:00 Lezing: African Woodgrow
Lezing: African Woodgrow
jan 13 @ 20:00 – 21:00
Roeland Lelieveld liep in 2005 stage in Kenia. Hij zag daar de gevolgen van ontbossing, maar ook een oplossing: herbebossing! En waar anderen blijven steken in de gedachte, heeft Roeland gewoon gedaan. Met het spaargeld … Lees verder
feb
10
do
20:00 Lezing: Vogelatlas
Lezing: Vogelatlas
feb 10 @ 20:00 – 21:00
Vogels moeten zich voortdurend aanpassen, aan veranderingen in gebieden, aan andere landbouwmethoden en aan het veranderende klimaat. De Vogelatlas, die in november 2018 werd gepresenteerd, brengt de trends en ontwikkelingen van de vogelstand in beeld, … Lees verder