Home » Geen categorie » Midwinter vogeltelling

Midwinter vogeltelling

Kees MostertMidwinter vogeltelling bebouwde kom Delft 15 en 16 januari 2022

Half januari 2022 zal de internationale watervogeltelling weer plaatsvinden. Vorig jaar januari 2021 hebben we met de leden van de Vogelwacht een mooie telling kunnen uitvoeren van de bebouwde kom van Delft en enige recreatiegebieden.

Tijdens deze telling worden alle watergangen binnen een deelgebied bezocht en geteld op alle soorten watervogels (futen, aalscholver, reigers, zwanen, ganzen, eenden, waterhoen, meerkoet en meeuwen). Opvallende zangvogels als ijsvogel en grote gele kwikstaart worden ook meegenomen. Per deelgebied kun je dus 1 lijst doorsturen met de telgegevens,

Van de eendensoorten ook graag de mannetjes en vrouwtjes apart tellen, en vergeet ook de soepeenden en tamme ganzen niet te noteren.

We zoeken nog enkele mensen ter versterking van de telling op zo 16 januari 2022. Het tellen van een deelgebied kost een tot enkele uren. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar kmos@xs4all.nl.

Nog even een terugblik op de telgegevens van januari 2021 :

De meerkoet was de meest talrijke watervogel, gevolgd door de wilde eend. Daar waar de wilde eend op geslacht werd geteld (n=461) werden opvallend meer mannetjes (410) dan vrouwtjes (209) gezien. Het aantal waterhoentjes was ook tamelijk hoog (in totaal 392).

Wat meeuwen betreft werden er enige honderden kokmeeuwen geteld, 107 zilvermeeuwen (waarvan het overgrote deel in de Buitenhof) en een kleine mantelmeeuw. Er was maar 1 stormmeeuw aanwezig, een soort die overal op de graslanden overwintert.

Opvallend was dat soorten als dodaars, slobeend en tafeleend niet werden waargenomen en de muskuseend lijkt helemaal te zijn verdwenen.

Er werden voorts nog 8 ooievaars, 6 grote zilverreigers, een brilduiker op de Delftse Hout-plas, een waterral, 5 ijsvogels en 3 grote gele kwikstaart opgemerkt en (hoewel geen watervogel) ook een roodborsttapuit in Abtswoude Bos-west. De smienten, wintertalingen en watersnippen werden alleen geteld in de wijk Technopolis, waar nog deels graslanden met sloten aanwezig zijn. De grauwe ganzen werden alleen geteld in de Bieslandse Bovenpolder.

 

Soort Bebouwde kom Recreatiegebied
Fuut 50 21
Aalscholver 30 23
Blauw reiger 36 32
Grote zilverreiger 1 7
Ooievaar 4 4
Knobbelzwaan 15 2
Grauwe gans 146
Nijlgans 84 62
Grote Canadese gans 15 17
Tamme gans 52 6
Krakeend 50 (24m, 10v) 114 (46m, 33v)
Smient 46 26
Wintertaling 7
Wilde eend 633 (347m,172v) 198 (63m, 37v)
Soepeend 101 20 (5m, 5v)
Kuifeend 70 (26m,14v) 34 (17m, 17v)
Brilduiker 1
Waterral 1
Waterhoen 289 103
Meerkoet 678 470
Watersnip 21 1
Kokmeeuw 319 45
Stormmeeuw 1 3
Zilvermeeuw 110 9
Kleine mantelmeeuw 1
IJsvogel 2 3
Grote gele kwikstaart 2 2
Roodborsttapuit 1
Deze pagina is 13 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2021

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

jun
4
za
07:00 Fietsexcursie Kraaiennest
Fietsexcursie Kraaiennest
jun 4 @ 07:00 – 13:00
Zaterdag 4 juni, fietsexcursie Start: Onder Ons/Zwembad Kerkpolder om 7.00 uur Informatie en aanmelden op donderdag 2 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Toine Andernach. Tel: telefoonnr Een aangepaste (halve dag) fietsexcursie aan de … Lees verder
jun
10
vr
19:00 Wandel-avondexcursie plas-drasge...
Wandel-avondexcursie plas-drasge...
jun 10 @ 19:00 – 21:00
Avondexcursie plas-drasgebied Korftlaan o.a. oeverzwaluwwand Vrijdag 10 juni, 19.00-21.00 uur, wandelexcursie Start Korftlaan tegenover de Papaver Informatie en aanmelden op donderdag 9 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Annemieke van Oosten. Tel: telefoonnr . … Lees verder
jun
18
za
07:00 Wandelexcursie Tanthofkade
Wandelexcursie Tanthofkade
jun 18 @ 07:00 – 12:00
Zaterdag 18 juni, 7.00 uur, wandelexcursie Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder) Informatie en aanmelden op donderdag 16 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, Tel: telefoonnr De Tanthofkade kent een … Lees verder
jun
25
za
09:00 Fietsrondje Zuid-Polder Delfgauw
Fietsrondje Zuid-Polder Delfgauw
jun 25 @ 09:00 – 12:00
Zaterdag 25 juni, fietsexcursie Start Zuideindseweg bij de N470 om 11.00 uur Informatie en aanmelden op donderdagavond 1 oktober tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr . De Zuidpolder van Delfgauw … Lees verder
aug
20
za
hele dag Jubileumactiviteit: sluitingsdat...
Jubileumactiviteit: sluitingsdat...
aug 20 hele dag
Jubileumactiviteit: sluitingsdatum fotowedstrijd
Vandaag sluit de inzendingstermijn voor de fotowedstrijd. Zie https://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=11306

Thank you for your upload