Home » Actviteiten » Excursies » Excursie Arkemheen, 11 december 2021

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Excursie Arkemheen, 11 december 2021

Gert van der HornDe excursie is vernoemd naar het gebied waar we de eerste stop(s) houden, maar dat is slechts het begin. Met inachtneming van corona-maatregelen reden we met 12 deelnemers in 4 auto’s richting Nijkerk, om daar af te slaan naar het ‘Stoomgemaal Arkemheen’.

We kwamen er via een landelijk weggetje met rechts de dijk en daarachter het Nijkerkernauw en links weilanden vol vogels (veel kolganzen, kieviten, spreeuwen). Op de parkeerplaats konden we de Arkemheense polder verder verkennen en de reeds gestarte soortenlijst snel aanvullen met o.a. nonnetjes, wulpen, smienten, holenduif, en ook een baardmannetje: die vloog al roepend vlak voor onze neus het riet in. Ook zochten we, met succes, naar kemphanen, al viel het niet mee door de laaghangende bewolking. Vervolgens liepen we de dijk op om op het water van het Veluwemeer nog wat mooie vogelsoorten te ontdekken tussen de ‘gewone’ watervogels: grote zaagbek, brilduikers, dodaars, en nog meer nonnetjes. We hadden genoeg telescopen mee om ze goed te bestuderen. Mooi dat we het baltsgedrag van de brilduikers konden waarnemen.

Wat een geluk dat we de minst natte dag van de week hadden getroffen. Dat wil niet zeggen dat het zicht nou superhelder was: er hingen toch best veel mistsluiers boven de weilanden. Gelukkig trok de mist wel af en toe op. We reden weer terug over hetzelfde landelijke weggetje: bij een boerderij een korte stop met even tijd om de mussen aldaar te bewonderen. Ook nog even een blik op de grote groepen smienten en meerkoeten aan de andere kant van de dijk. Bij de volgende korte stop bewonderden we de vele kolganzen en brandganzen in de weilanden, waarna we de N301 overstaken en aan de andere kant doorreden richting de parkeerplaats net voor het Putter Stoomgemaal. Hier op de dijk wederom goed zicht op het water. Ook hier smienten en meerkoeten in de meerderheid, maar naast zaagbekken ook 2 kleine zwanen en een pijlstaart als nieuwe soorten op de lijst. Af en toe liet een waterral zich voorzichtig horen. We konden ons vogelenthousiasme nog delen met twee belangstellende fietsers. Het zicht over het water was redelijk goed, maar aan de andere kant van de dijk, belemmerde mist nog steeds het zicht op de weilanden. Alleen buizerd en grote zilverreiger lieten zich zien, want redelijk dichtbij. Daarom reden we nog maar een rondje met de auto om de polder. Vanuit de auto konden we o.a. goudplevieren en kemphanen vernemen, maar niet bepaald als poserende showmodellen. Vandaar dat we zonder verdere stops doorreden voor de koffie-stop bij de haven. Dankzij een welwillende exploitant konden we, onder het genot van koffie, appeltaart of soep, opwarmen en overleggen over het vervolg van de excursie.

Gezien de mist gokten we erop dat een volgende stop in het bos de beste optie was en dus reden we via Nijkerk richting Putten voor ons volgende stop midden in het bos bij “Groot Ark en Kuiten”. Dat was nog even een zoektocht via zandweggetjes naar de juiste parkeerplaats in het bos. Uiteindelijk lukte het alle 4 de chauffeurs daar te komen. Al bij de parkeerplaats de eerst bosvogelgeluiden. Met dank aan de scherpe oren van Kees Mostert o.a. Zwarte Mees, en Kruisbek. Meestal bleef het bij auditieve waarnemingen, maar Boomklever, Koperwiek en Merel lieten zich wel even zien. Een paar stappen verder met zicht op de open plek ‘Groot Ark’ direct de Klapekster in beeld. Slechts 3 man kregen ‘m even te zien. Bij het neerzetten van de telescopen was hij reeds uit het zicht verdwenen, en hoe we ook ons best deden, hij liet zich daarna niet meer zien. We vervolgden onze wandeling om deze prachtige open plek in het bos, die met de mist niet veel zicht maar wel veel sfeer bood. Op diverse plekken hoorden we roepjes van diverse mezensoorten, en hier en daar hadden we zicht op groepjes foeragerende vogels. Vinkjes, goudhaan, een zwarte mees, en grote bonte specht lieten zich soms even zien. Een grote vogel vloog op (havik?). Het was een lekkere wandeling in het bos en we voltooiden goed gemutst het rondje om de open plek. Veel vogels lieten zich niet zien, maar de geluiden waren ook mooi om te leren. We probeerden nogmaals de klapekster terug te vinden, maar zonder succes. Wel waren nog duidelijk kuifmeesjes te horen, maar ook die lieten zich niet zien. Bij het checken van de mist-radar zagen we dat we wat mist betreft de verkeerde gok hadden genomen: in de polder zou er minder mist moeten zijn. Dus vol goede moed reden we rechtstreeks naar onze volgende stop.

Zo halverwege de Flevopolder waren we inderdaad verlost van de mist en werd de lucht zelfs heel aangenaam en helder. Iets later parkeerden we bij het nieuwe bezoekerscentrum ‘De Oostvaarders’. Hier, naast nuttige sanitaire voorzieningen, mooi uitzicht op plassen en over het enorme gebied. We hoorden van vertrekkende vogelaars dat ze net wel vijf zeearenden hadden gezien. Ook wij konden vrij snel een paar ‘vliegende deuren’ spotten. En niet veel later ook nog één in een boom en één op een paal, ver weg, maar dankzij de telescopen toch mooi te zien (witte staarten bij de adults, bruine bij de juvenielen). Zo kwamen wij op vier in totaal: hoe dan ook een belevenis om ‘zomaar’ vier van deze joekels te spotten. Kiekendieven voerden onze vogeleuforie nog verder op. Zowel enkele bruine als een blauwe konden we noteren. Gert zag ook nog een donkere valk met korte staart laag over de grond scheren, mogelijk Smelleken, maar het lukte niet om deze ook bij anderen in beeld te krijgen. Op het water nog wat eendesoorten (o.a. wintertaling, tafeleend, krakeend) en langs de kant waren watersnippen goed te zien. Ook vlogen grote zaagbekken enkele malen langs. De grote groepen op de vlakte aan de overkant mogen ook niet onvermeld blijven: naast veel Edelherten en Heck-runderen ook heel veel brandganzen.

Die laatste trokken zich opvallend weinig aan van een vos die er luchtig langs scharrelde. Tot grote spijt van tenminste één van de ganzen, want die werd met een listige sprong door de vos te grazen genomen. We konden het hele tafereel met onze kijkers gade slaan. Natuurbelevenis kent ook schokkende ervaringen. Zelfs daarna was er betrekkelijk weinig tumult onder de ganzen, in ieder geval veel minder dan toen de zeearenden boven de groep vlogen. De lucht werd ondertussen dieper blauw want de zon zakte langzaam maar zeker onder de horizon. Er werd met de telescoop in de verte nog een verdachte roofvogel ontdekt op de grond: buizerd of slechtvalk?, het was moeilijk te zien in het late licht op die afstand. We laten het antwoord in het midden. We hadden sowieso een mooie soortenlijst bij elkaar gesprokkeld, en met die conclusie reden we voldaan terug naar Delft.

Soortenlijst

Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Knobbelzwaan, Kleine Zwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans, Nijlgans, Bergeend, Smient, Krakeend, Wintertaling, Wilde Eend, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Brilduiker, Nonnetje, Grote Zaagbek, Zeearend, Blauwe Kiekendief, Bruine Kiekendief, (Havik), Buizerd, Torenvalk, (Smelleken), (Slechtvalk), Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Goudplevier, Wulp, Watersnip, Kemphaan, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Holenduif, Houtduif, Grote Bonte Specht, Witte Kwikstaart, Graspieper, Klapekster, Winterkoning, Roodborst, Merel, Koperwiek, (Zanglijster), Baardman, Cetti’s Zanger (gehoord), Goudhaan, Glanskop (gehoord), Zwarte Mees, Kuifmees (gehoord), Koolmees, Pimpelmees, Boomklever, Boomkruiper (gehoord), Vink, Groenling (gehoord), Kruisbek (gehoord), Huismus, Ringmus, Spreeuw, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai

Deze pagina is 6 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Activiteiten

jan
29
za
08:00 Excursie: De Kwade Hoek – andere...
Excursie: De Kwade Hoek – andere...
jan 29 @ 08:00 – 16:00
In verband met de lockdown is de excursie verplaatst naar 29 januari. In de hoop dat hij dan wel doorgang kan vinden. Zaterdag 29 januari 2022, De Kwade Hoek, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver … Lees verder
feb
10
do
20:00 Lezing: Vogelatlas
Lezing: Vogelatlas
feb 10 @ 20:00 – 21:00
Lezing: Vogelatlas
Datum: 10 februari 2022, 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur Door: Albert de Jong, SOVON Aanmelden (gratis) via de site van IVN-Delft: link voor aanmelding De drie natuurverenigingen in Delft (IVN-Delft, Vogelwacht Delft en Natuurlijk … Lees verder
mrt
10
do
20:00 Lezing: Wie is de bij ?
Lezing: Wie is de bij ?
mrt 10 @ 20:00 – 21:00
door Linde Slikboer (EIS Kenniscentrum Insecten) Na de noodkreet van wetenschappers dat het niet goed gaat met bijen en andere insecten is de aandacht voor “de bij” sterk toegenomen. Helaas blijft de broodnodige kennis over … Lees verder
apr
14
do
20:00 Lezing: De biologische boer vertelt
Lezing: De biologische boer vertelt
apr 14 @ 20:00 – 21:00
Arie is een biologische boer die vanuit zijn jarenlange ervaring zal vertellen. Hij zal de volgende vragen beantwoorden: Hoe lang boert zijn familie al op deze plek? Wat is de aanleiding geweest om biologisch te … Lees verder