Home » Actviteiten » Excursies » Verslag fietsexcursie Nieuwe Driemanspolder

Verslag fietsexcursie Nieuwe Driemanspolder

Raymond van der Ham

Op 15 oktober 2022

Zaterdagmorgen acht uur verzamelen bij De Papaver: Alfred (verkenning & leiding), Gert, Hans, Susanne, Bernard en uw verslaggever. We vertrokken droog. De eerste stop was bij de plas-dras-hoek in de Bieslandse Bovenpolder. Geen spectaculaire soorten, maar wel een buizerd die naar een waterhoen uithaalde (misgreep). Tegen de rietkraag wintertalingen en achter ons schetterde een cetti’s zanger. Dan richting Nootdorp, waar Jeroen en Wim zich bij ons voegden, en verder, via weggetjes die voor mij een nieuwe route naar de Nieuwe Driemanspolder (N3MP) waren.

Onder de A12 door en langs het Westerpark, stonden we iets na negenen op het uitzichtpunt bij de Burgemeester Waaijerbrug voor een eerste indruk van de N3MP. In mijn jeugd was dit een uitgestrekt (ja, toen was alles groot) weidegebied, met een bunker uit WOII waar het ‘s zaterdags (ca. 1960) spannend spelen was. Enkele jaren geleden is het omgetoverd in een waterberging (nog steeds wel groot): ondiepe plassen met fiets-, wandel- en ruiterpaden binnen een ringdijk, en héél véél vogels. De noord(west)plas is gemeente Leidschendam, de zuid(oost)plas gemeente Zoetermeer, ertussen een kaarsrechte scheiding (dijk met fietspad) tussen wat nu heet de N3MP-Noord en de N3MP-Zuid.

Vanaf ons startpunt ontdekte Jeroen patrijzen, ver weg en van dezelfde kleur als de open plekken in de vegetatie (heel knap). Ik zag er 3, telde er op een foto 5, en Alfred meldde er 8. In de zuidplas op de voorgrond allerlei eenden, waartussen dichtbij een man rosse stekelstaart opviel en iets verder nog 3 juveniel/vrouw. Achterin de plas maakte een flink flottielje aalscholvers wilde manoeuvres om hun visdromen waar te maken. De hier eerder geziene visarend was er pas toen wij al weg waren, maar Alfred verzorgde een voor mij perfecte compensatie: een kuifduiker, natuurlijk in winterkleed, maar toch, voor mij een ‘lifer’ (= niet eerder mogen aanschouwen). Samen met dé fuut op één foto krijg je de indruk van een mini-fuut.

Een half uur later zagen we (van onder het schuilscherm, want het was vies gaan miezeren) in de noordplas enkele geoorde futen. Eén was o.k., denk ik, een andere bleek op de foto een kuifduiker te zijn (een tweede? of overgevlogen uit de zuidplas?). Om het futen-kwartet nog wat aan te dikken kwam er een rijtje van 8 dodaarzen langs. Vlakbij het schuilscherm: Susanne verrukt van een zwerm van tientallen putters: zwenkend, glijdend, neerkomend, foeragerend, op- en wegvliegend, al die wapperende gele streepjes ongeveer dezelfde kant op, inderdaad prachtig! Op een overzichtsfoto van de zwerm telde ik er ruim 80.

Zo langzamerhand behoorlijk nat en deels koud, waren we ook qua tijd ruimschoots aan de koffie toe. In Hoeve Kromwijk aan de Voorweg kregen we een grote tafel in de hoek van een aanvankelijk bijna leeg zaaltje. Besloten werd om de lunch maar aan de koffie vast te knopen. Na tosti’s en spiegeleieren etc. was een turkse tortel ons deel, leuk voor de lijst, in de N3MP zie je ze niet.

Een laatste lus door het kleinschaliger oostelijke deel van de zuidplas leverde nog een in de verte (west. deel) een foeragerende zwarte stern op. En tot besluit van de N3MP een kleine mantelmeeuw bezig met het ontleden en verorberen van een rivierkreeft.

Door het Westerpark en over de Balij(fiets)brug fietsten we het Balijbos in. Zowaar, het werd steeds droger en lichter. Tegen een uur of drie vlogen er boven de ‘blauwe brug’ in het Kwakelpad een sperwer en een buizerd (nee, geen visarend). In een poging om vanaf hét bruggetje (smal maar lang) in De Scheg een ijsvogel te spotten, kreeg iemand (Gert? Hans?) op de leuning een mooie spin in de gaten. ObsIdentify maakte er een brugspin van (echt waar).

Zonder de gewenste roepjes van appel- en/of goudvinken doorkruisten we het Bieslandse Bos en bij De Papaver heb ik pas na half vijf mijn eerste koolmees en pimpelmees genoteerd (met dank aan Gert). Verfrissend, zo’n dag in de N3MP. Lekker fietsen (34 km), 7 cent/km uitgespaard, niet veel, maar zuurstof is ook wat waard. Bedankt Alfred, goed geregeld! Onze daglijst telde 66 soorten (incl. 5 exoten):

Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Boomkruiper, Brandgans, Buizerd, Cetti’s Zanger, Dodaars, Ekster, Fazant, Fuut, Gaai, Geoorde Fuut, Goudplevier, Graspieper, Grauwe Gans, Grote Bonte Specht, Grote Canadese Gans, Grote Zilverreiger, Halsbandparkiet, Houtduif, Huismus, Kauw, Kievit, Kleine Mantelmeeuw, Kleine Zilverreiger, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kolgans, Koolmees, Krakeend, Kuifduiker, Kuifeend, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Oeverloper, Ooievaar, Patrijs, Pijlstaart, Pimpelmees, Putter, Rietgors, Roodborst, Roodborsttapuit, Rosse Stekelstaart, Slobeend, Smient, Sperwer, Spreeuw, Staartmees, Stormmeeuw, Tafeleend, Torenvalk, Turkse Tortel, Vink, Waterhoen, Waterral, Watersnip, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Zanglijster, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Stern.

Zoekplaatje: drie patrijzen.
Kuifduiker in de zuidplas.
Deel van de zwerm van ruim 80 putters.
Vier dodaarzen uit het rijtje van acht.
Kleine mantelmeeuw met rivierkreeft.

Deze pagina is 2 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2021

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

dec
1
do
20:00 Lezing: Zestig jaar Vogelwacht i...
Lezing: Zestig jaar Vogelwacht i...
dec 1 @ 20:00 – 22:00
Lezing: Zestig jaar Vogelwacht in Delft en omstreken!
Locatie : De Papaver – Delft Datum : donderdag 1 december 2022 Aanvang : 20:00 (tot ongeveer 22:00) Toegang gratis, Ook online te bekijken, kijk voor de link op de websites van Vogelwacht Delft, IVN-Delft, … Lees verder
dec
10
za
08:00 excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
dec 10 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 10 december, Arkemheen/Oostvaardersplassen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 8 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Gert van der … Lees verder
jan
12
do
20:00 Lezing: Planktonium
Lezing: Planktonium
jan 12 @ 20:00 – 22:00
Locatie : De Papaver – Delft Datum : donderdag 12 januari 2023 Aanvang : 20:00 (tot ongeveer 22:00) Fotograaf en filmmaker Jan van IJken verzamelde op diverse plekken in Nederland plankton uit zowel zout-als zoet … Lees verder
jan
14
za
08:00 excursie: De Kwade Hoek/Stellend...
excursie: De Kwade Hoek/Stellend...
jan 14 @ 08:00 – 16:00
Zaterdag 14 januari 2023, De Kwade Hoek, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 12 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij … Lees verder
feb
9
do
20:00 Lezing: De campus als proeftuin
Lezing: De campus als proeftuin
feb 9 @ 20:00 – 22:00
Locatie : De Papaver – Delft Datum : donderdag 9 februari 2023 Aanvang : 20:00 (tot ongeveer 22:00) De campus zou een proeftuin moeten zijn voor de steden van de toekomst. De stad heeft al … Lees verder

Thank you for your upload