Home » Werkgroepen » Vogelwerkgroep » Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Jan Koreneef

Het jaarverslag van 2022 is gereed en ligt voor publicatie bij de redactie van ons blad “De Vogelstreken”. Jan Koreneef geeft een gedetailleerd beeld over de vogels die onze regio in 2022 hebben bezocht. Op deze website wordt het jaarverslag niet integraal opgenomen, maar wordt per pagina steeds een klein stukje getoond. Zie rechterzijde van dit scherm. Voor het jaarverslag zelf verwijzen we naar ons clubblad.

Hieronder zijn de statistieken en het fenologisch overzicht te lezen.

De soorten met de hoogst gemelde (cumulatieve) aantallen in 2022:

SoortAantal
Kolgans146.201
Brandgans83.575
Spreeuw68.541
Kievit55.979
Grauwe gans53.343
Smient49.383
Grutto37.843
Kleine rietgans34.890
Wulp23.774
Kokmeeuw19.556

De soorten die in 2022 het vaakst werden doorgegeven:

SoortAantal
Meerkoet2.376
Grote zilverreiger2.198
Grauwe gans2.139
Kuifeend2.135
Grutto2.133
Blauwe reiger1.989
Buizerd1.818
Kievit1.806
Krakeend1.735
Wilde eend1.710

Top 5 van atlasblokken waar de meeste waarnemingen in 2022 werden gedaan:

AtlasblokGebiedAantal
37-35-22/23 37-35-21/31Broekpolder Aalkeet – Buitenpolder19.756
37-26-23/24 37-26-15Ackerdijkse plassen / Bergboezem e.o.10.290
37-17-32/33 en 41/42/43Berkel en Rodenrijs – Nieuwe Droogmaking10.076
37-26-41/51Vockestaert / Polder Noord Kethel6.652
37-16-43/44/54Zuidpolder van Delfgauw / Groene Keijzer3.238

FENOLOGIE ZOMERGASTEN 2022
zie ook : waarneming.nl

SOORTEerste WNWaarnemer
Zomertaling – Spatula querquedula03-mrt
Kwartel – Coturnix coturnix14-mei
Purperreiger – Ardea purpurea11-apr
Visarend – Pandion haliaetus12-apr
Wespendief – Pernis apivorus21-mei
Grauwe Kiekendief – Circus pygargus22-apr
Zwarte Wouw – Milvus migrans11-apr
Kwartelkoning – Crex crex14-mei
Porseleinhoen – Porzana porzana11-apr
Kleine Plevier – Charadrius dubius05-mrt
Morinelplevier – Charadrius morinellusGEEN WAARNEMING IN 2022
Regenwulp – Numenius phaeopus22-mrt
Krombekstrandloper – Calidris ferruginea21-apr
Temmincks Strandloper – Calidris temminckii22-apr
Kleine Strandloper – Calidris minutaGEEN WAARNEMING IN 2022
Bosruiter – Tringa glareola02-apr
Visdief – Sterna hirundo08-apr
Zwarte Stern – Chlidonias niger13-apr
Zomertortel – Streptopelia turtur18-mei
Koekoek – Cuculus canorus14-apr
Gierzwaluw – Apus apus21-apr
Draaihals – Jynx torquilla01-mei
Roodpootvalk – Falco vespertinus04-sep
Boomvalk – Falco subbuteo17-apr
Grauwe Klauwier – Lanius collurioGEEN WAARNEMING IN 2022
Wielewaal – Oriolus oriolus28-apr
Oeverzwaluw – Riparia riparia09-mrt
Boerenzwaluw – Hirundo rustica02-apr
Huiszwaluw – Delichon urbicum12-apr
Fluiter – Phylloscopus sibilatrixGEEN WAARNEMING IN 2022
Fitis – Phylloscopus trochilus22-mrt
Grote Karekiet – Acrocephalus arundinaceus16-mei
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus21-mrt
Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus10-apr
Bosrietzanger – Acrocephalus palustris04-mei
Spotvogel – Hippolais icterina07-mei
Sprinkhaanzanger – Locustella naevia12-apr
Snor – Locustella luscinioides28-mrt
Tuinfluiter – Sylvia borin14-apr
Braamsluiper – Sylvia curruca16-apr
Grasmus – Sylvia communis14-apr
Beflijster – Turdus torquatus11-apr
Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata09-mei
Blauwborst – Luscinia svecica11-mrt
Nachtegaal – Luscinia megarhynchos14-apr
Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca16-apr
Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus16-apr
Paapje – Saxicola rubetra18-apr
Tapuit – Oenanthe oenanthe09-apr
Gele Kwikstaart – Motacilla flava28-mrt
Engelse Kwikstaart – Motacilla flava flavissima15-apr
Rouwkwikstaart – Motacilla alba yarrellii06-feb
Boompieper – Anthus trivialis16-apr

FENOLOGIE WINTERGASTEN 2022:

soortLaatste WN 2022Waarnemer
Rotgans – Branta bernicla29-mrt
Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii07-feb
Wilde Zwaan – Cygnus cygnus30-mei
Smient – Mareca penelope25-apr
Pijlstaart – Anas acuta05-mei
Topper -Aytha marila12-apr
IJseend – Clangula hyemalis23-jan
Brilduiker – Bucephala clangula11-jan
Nonnetje – Mergellus albellus12-apr
Grote Zaagbek – Mergus merganserGEEN WAARNEMING IN 2022
Middelste Zaagbek – Mergus serratorGEEN WAARNEMING IN 2022
Roodhalsfuut -Podiceps grisegenaGEEN WAARNEMING IN 2022
Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis13-jul
Ruigpootbuizerd – Buteo lagopusGEEN WAARNEMING IN 2022
Goudplevier – Pluvialis apricaria12-mei
Bonte Strandloper – Calidris alpina10-mei
Bokje – Lymnocryptes minimus27-apr
Watersnip – Gallinago gallinago15-mei
Witgat – Tringa ochropus03-jun
Zwarte Ruiter – Tringa erythropus03-jun
Reuzenstern – Hydroprogne caspia08-mei
Smelleken – Falco columbarius11-mei
Klapekster – Lanius excubitorGEEN WAARNEMING IN 2022
Pestvogel – Bombycilla garrulusGEEN WAARNEMING IN 2022
Strandleeuwerik – Eremophila alpestrisGEEN WAARNEMING IN 2022
Bladkoning – Phylloscopus inornatusGEEN WAARNEMING IN 2022
Kramsvogel – Turdus pilaris26-apr
Koperwiek – Turdus iliacus05-mei
Grote Gele Kwikstaart – Motacilla cinerea30-mei
Grote Pieper – Anthus richardiGEEN WAARNEMING IN 2022
Keep – Fringilla montifringilla15-apr
Sijs – Spinus spinus25-mrt
IJsgors – Calcarius lapponicusGEEN WAARNEMING IN 2022
Sneeuwgors – Plectrophenax nivalisGEEN WAARNEMING IN 2022
Deze pagina is 128 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

aug
24
za
07:00 Auto-excursie Brabantse Biesbosch
Auto-excursie Brabantse Biesbosch
aug 24 @ 07:00 – 16:00
Biesbosch, zaterdag 24 augustus, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 7.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 22 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Telnr.: telefoonnr … Lees verder

Thank you for your upload