Home » Actviteiten » Excursies » Nachtegalenwandeling zaterdag 6 mei 2023

Nachtegalenwandeling zaterdag 6 mei 2023

Carla Hogetoorn

Ai, dat was vroeg opstaan: 04.00 uur verzamelen bij de Papaver, vlakbij de lepelaarskolonie achter Ikea. Er hadden zich 23 “vroege vogels” aangemeld en allen waren gearriveerd. Met auto’s vertrokken we naar Wassenaar waar we parkeerden bij bezoekerscentrum De Tapuit aan de Meijendelseweg. Wij werden onder de vleugels genomen door Gert en Pieter, twee ervaren vogelaars met veel kennis en een uitstekend gehoor.

Het was nog donker en stil met een flard nevel hier en daar. Gelukkig had Pieter een werkende zaklamp meegenomen, zodat ons pad enigszins verlicht werd. Al snel was het geluid van wakker-wordende vogels te horen, te beginnen met de gekraagde roodstaart en vervolgens de nachtegaal. Deze laatste was met veel aanwezig qua aantal en ook met luid gezang, waardoor we andere vogelzang moeilijk konden onderscheiden.

Rond 5 uur werd het wat lichter, we hadden o.a. toen al de roerdomp! bosuil, koekoek en Cetti’s zanger gehoord. Af en toe stonden we stil om ingespannen te luisteren. De zon zagen we opkomen toen we bij het strand aankwamen. Helaas geen strandlopertjes, wel scholeksters, meeuwen, een torenvalk en 2 zwaluwen.

We kuierden weer terug naar de bosschages. Daar spotten we nog 3 reeën, de boomleeuwerik, de blauwborst en hoorden we de boomkikker en rugstreeppadden kwaken. We eindigden deze bijzondere wandeling waar we mee begonnen: de zang van de gekraagde roodstaart. Niet gezien, en helaas ook de vele nachtegalen niet, ze waren ons echt te slim af.

Op de soortenlijst 50 stuks (waarschijnlijk waren het er meer, maar ik liep wat achteraan en heb misschien iets gemist):
Gekraagde roodstaart, nachtegaal, koekoek, bosuil, roerdomp, meerkoet, Cetti’s zanger, fuut, zanglijster, wulp, wilde eend, krakeend, rietgors, heggenmus, boomvalk, sprinkhaanzanger, fitis, roodborstje, winterkoning, grasmus, scholekster, zilvermeeuw, mantelmeeuw, torenvalk, smelleken, aalscholver, zwarte kraai, boomleeuwerik, blauwborst, koolmees, tjiftjaf, lepelaar, visdiefje, vink, kuifeenden, grauwe gans, houtduif, grote bonte specht, dodaars, buizerd, havik, pimpelmees, boomkruiper, zwartkop, gaai, huiszwaluw, spreeuw, halsbandparkiet, nijlgans, kauw.

Het waren heerlijke uurtjes en het vroeg-opstaan meer dan waard, Gert en Pieter reuze bedankt!!


Deze pagina is 11 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

mrt
14
do
20:00 Natuurlezing: Mooie Vogelwoorden
Natuurlezing: Mooie Vogelwoorden
mrt 14 @ 20:00 – 22:00
In zijn nieuwe boek Het mooie vogelwoordenboek zet Toine Andernach bijzonder vogeljargon, vergeten vogelwoorden, maar ook nieuwe woorden in de schijnwerpers. Wat is een geitenmelker? Waar zit de gonysvlek? En van wie profiteert een pelagische … Lees verder
mrt
23
za
08:00 Excursie: Hollandse Duinen
Excursie: Hollandse Duinen
mrt 23 @ 08:00 – 17:00
23 maart, 8.00 uur, Hollandse Duinen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver Kosten: € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdag 21 maart tussen 19:00 en 21:00 uur, door Gert van der Horn. Tel: telefoonnr … Lees verder
mrt
30
za
07:00 Voorjaarswandeling in Delftse Hout
Voorjaarswandeling in Delftse Hout
mrt 30 @ 07:00 – 10:00
Data: Vijf zaterdagen van 30 maart t/m 27 april, 07.00 uur Aanmelden: is niet nodig. Start: Korftlaan tegenover de Papaver Met de komst van de lente worden er in De Delftse Hout vijf wandelingen georganiseerd door … Lees verder
apr
3
wo
19:30 Cursus “Vogels kijken voor begin...
Cursus “Vogels kijken voor begin...
apr 3 @ 19:30 – 22:00
De cursus voor 2024 is al helemaal vol. Eventuele aanmeldingen komen op de wachtlijst. Na de enthousiast bezochte cursus Vogels kijken voor beginners in het voorjaar van 2023, pikken Toine Andernach en Hans de Winter … Lees verder
apr
6
za
07:00 Excursie bij de cursus “Vogels k...
Excursie bij de cursus “Vogels k...
apr 6 @ 07:00 – 10:00
Excursie voor de deelnemers aan de cursus “Vogels kijken voor beginners”.

Thank you for your upload