Home » Actviteiten » Excursies » Verslag Texel – 13 en 14 mei 2023

Verslag Texel – 13 en 14 mei 2023

Karine Cornelisse

Op zaterdagochtend vertrokken we om 6.45u met vijftien enthousiaste vogelaars in vier auto’s vanuit Delft en met één auto en twee vogelaars uit Nootdorp. De andere deelnemers aan de excursie – totaal waren we met 25 – waren al op het eiland aanwezig; die zouden we treffen bij onze eerste stop bij De Petten.

De reis naar Den Helder verliep dusdanig voorspoedig dat we een boot eerder konden nemen en zodoende stonden we na een korte trip over het Marsdiep al om 9.00u bij De Petten. Hier zagen we gelijk al een flink aantal soorten, o.a. grote stern, stormmeeuw, bergeend, rosse grutto, rotgans en boerenzwaluw. Na De Petten reden we door naar de Mokbaai, waar eiders en wulpen aan het foerageren waren en ook o.a. baardman, rietgors en grasmus zich lieten zien. Vandaag wilden we de oostkant (Waddenkant) van het eiland bekijken en zodoende was onze volgende stop in Noordoostelijke richting bij Gemaal De Schans (bij Oudeschild).

We moesten wat klimmen en klauteren naar het uitkijkpunt op de dijk (wat best hilarisch was), en daar keken we mooi uit over de Waddenzee. Een paar dansende dwergsterns (wat zijn die klein!) voerden tussen de visdiefjes een ware luchtshow op. We klauterden onze weg terug en reden door naar Ottersaat. Daar zat tussen een groep rotganzen een witbuikrotgans. Ook waren er een paar noordse sterns, en Kees zag er één die goed gecamoufleerd tussen de visdiefjes zat te broeden.

Intussen werd het tijd voor pauze-met-koffie-en-taart en zodoende kwamen we op een terrasje in het zonnetje in Oudeschild terecht. Tijdens de appeltaart konden we overleggen over onze ‘wenssoorten’ voor dit weekend. Twee waren er in elk geval duidelijk; de bijeneter (die na gisteravond uiteindelijk niet meer werd gezien; we waren net te laat, hoort er bij), en een groepje van 20 morinelplevieren op een akker in Midden Eierland. De morinelplevieren zaten er kennelijk nog, en we voelden enige urgentie om die te gaan bekijken voordat zij misschien (net als de bijeneter) zouden besluiten om verder te trekken. De akker werd vrij snel gevonden en de plevieren ook, al is het wonderlijk hoe deze prachtig gekleurde beestjes zich weten te camoufleren op de kale aarde om hen heen. We hebben ze (uiteraard op afstand vanaf het pad) een poos staan bestuderen; iedereen genoot van deze hele bijzondere waarneming.

Bij onze volgende stop – Utopia – troffen we een rustende steltloper in winterkleed die nogal op een krombekstrandloper leek. Er werd gewikt en gewogen, foto’s werden zorgvuldig bekeken en de vogelgidsen bestudeerd. Uiteindelijk werd zelfs Klaas de Jong geraadpleegd en die vond het ook een krombek. Daar was iedereen erg tevreden mee. Bij de Schorren wandelden we aan weerszijden van de dijk en daar kwamen honderden steltlopers in beeld, w.o. bonte strandloper, goud- en zilverplevier, wulp en ook diverse soorten ganzen.

Tegen het einde van de middag bereikten we het Vogelkijkpunt Renvogelveld bij De Cocksdorp. Daar werden in en bij de plas o.a. zomertaling, kemphaan, groenpootruiter en bosruiter genoteerd.

Inmiddels was het voor de zaterdagdeelnemers tijd om terug te gaan voor de boot naar Den Helder. Bagage van vertrekkers cq. blijvers werd – ook nog afhankelijk van de logeerplaats van de blijvers op het eiland – overgeheveld naar de juiste auto’s (met complimenten voor Toine die dit logistiek allemaal wist te coördineren) en de vertrekkers werden uitgezwaaid.

Hierna vervolgden we onze weg met een rondje om de plas naar De Robbenjager. Dit leverde o.a. een roodborsttapuit, dodaars en nachtegaal op. Daarna besloten we te genieten van een drankje en borrelplateau (plateaus) in de zon aan het strand. Dat was zeer goed vol te houden, maar met het ondergaan van de zon werd het nogal fris en wij gaandeweg ook, dus gingen we snel door naar restaurant De Rog voor een heerlijk diner.

Rond 22.00u vertrok een groepje uit het restaurant voor een impromptu avondexcursie op zoek naar de nachtzwaluw. We wisten vrij nauwkeurig waar deze te vinden was en zodra we in het nachtelijke bos arriveerden, hoorden we al het kenmerkende harde snorren van de nachtzwaluw. En even later klonk ook de ‘knorknor-tjiep!’ van diverse houtsnippen, die als donkere silhouetten over onze hoofden vlogen. Wat een bof! Dat was een fijne afsluiting van de dag!

De volgende ochtend verzamelden we weer in De Cocksdorp. Het was vandaag een stuk frisser dan gisteren dus menigeen had alle meegenomen kleding in lagen over elkaar aan. Vandaag zouden we de westkant (Noordzeekant) van het eiland bezoeken.

We begonnen bij De Tuintjes, waar een paar braamsluipers luidruchtig in de bosschages aan het scharrelen waren en zich goed van dichtbij lieten bekijken. Even verderop jubelde een nachtegaal, heel dichtbij maar goed verstopt. Na een korte wandeling door de duinen, waar o.a. blauwe kiek en kneu zich lieten zien, bezochten we het zuidelijke uitkijkpunt van de Slufter. Hier zaten diverse families eider in het plasgebied te rusten. Een klein zwart ondefinieerbaar hoopje werd op enig moment wakker van een kudde voorbij galopperende Konikpaarden en ontpopte zich tot een lange rij eiderpulletjes die achter hun moeders aan het water in waggelden. Iedereen was blij pulletjes aan het tellen. Uitkijkend vanaf het duin over de Sluftervallei is dit het ultieme Texelgevoel!

We gingen door naar Waalenburg, waar we het nieuwe Natuurcentrum De Marel (Texels voor grutto) bezochten. Naast de koffie en koek bleek de natuurwinkel een walhalla voor (vooral) de dames en menigeen vertrok met een mooie nieuwe mok, cadeautas of vogelvoederstation. Voor de lunch reden we door naar Den Burg.

Mark had daar even tevoren al fietsend door het bos een fluiter gehoord dus die zouden we gaan zoeken. Maar eerst gingen we lunchen aan de rand van het bos, waar een deel binnen en een deel buiten ging zitten. Halverwege de lunch ontstond buiten enige opwinding toen ineens het kenmerkende rateltje van een fluiter klonk, maar dat bleek uiteindelijk niet uit het bos te komen, maar van een vogelapp die binnen afgespeeld werd om de fluiterzang te checken. Dat was in elk geval goed geslaagd! Uiteindelijk liet de ‘echte’ fluiter zich niet horen, maar Kees ontdekte wel een gekraagde roodstaart in de boomtoppen, en even later ook een boompieper.

We hadden nog even de tijd voor de boot terug van 17.00u en besloten de Horsmeertjes te bezoeken. Op de duintop genoten we van het prachtige uitzicht totdat het echt tijd was om te vertrekken. Dank Toine en Kees voor de gestroomlijnde organisatie en het fijne gidsen én iedereen voor de gezelligheid. Het was een fantastisch weekend!

Soorten die we hebben gezien (totaal 106):

Aalscholver, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Stern, Visdief, Kleine Zilverreiger, Eider, Kluut, Bonte Strandloper, Steenloper, Bergeend, Grauwe Gans, Holenduif, Bruine Kiekendief, Witte Kwikstaart, Scholekster, Kauw, Tureluur, Stormmeeuw, Rosse Grutto, Buizerd, Slobeend, Kuifeend, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Kneu, Rotgans, Wilde Eend, Fitis, Ekster, Wulp, Rietzanger, Groenling, Rietgors, Baardman, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Grasmus, Gierzwaluw, Lepelaar, Oeverzwaluw, Zwarte Kraai, Winterkoning, Knobbelzwaan, Kievit, Meerkoet, Gele Kwikstaart, Dwergstern, Grutto, Fuut, Putter, Bontbekplevier, Huiszwaluw, Witbuikrotgans, Nijlgans, Torenvalk, Turkse Tortel, Huismus, Houtduif, Merel, Veldleeuwerik, Morinelplevier, Zilverplevier, Groenpootruiter, Graspieper, Goudplevier, Grote Mantelmeeuw, Regenwulp, Oeverloper, Krombekstrandloper, Koolmees, Fazant, Zomertaling, Kemphaan, Bosruiter, Krakeend, Tapuit, Heggenmus, Roodborsttapuit, Dodaars, Nachtegaal, Wintertaling, Brandgans, Zwartkop, Boerenzwaluw, Kleine Karekiet, Spreeuw, Noordse Stern, Nachtzwaluw, Houtsnip, Stadsduif, Braamsluiper, Vink, Cetti’s Zanger, Pimpelmees, Waterhoen, Blauwe Kiekendief, Zwarte Ruiter, Kleine Plevier, Gekraagde Roodstaart, Roodborst, Grote Bonte Specht, Boompieper, Boomkruiper, Tafeleend, Zilvermeeuw.

Deze pagina is 50 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2022

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

okt
7
za
08:00 Excursie: Driemanspolder
Excursie: Driemanspolder
okt 7 @ 08:00 – 16:00
Zaterdag 7 oktober, Driemanspolder, fietsexcursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Informatie en aanmelden op donderdag 5 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur bij Alfred Pellemans, Tel.telefoonnr Op fietsafstand van Delft ligt de … Lees verder
okt
12
do
20:00 Natuurlezing Ecocampus
Natuurlezing Ecocampus
okt 12 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing Ecocampus
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. De eerste lezing is 12 oktober 2023. “De TU-campus zou een proeftuin moeten zijn voor … Lees verder
okt
21
za
08:00 Excursie Maasvlakte
Excursie Maasvlakte
okt 21 @ 08:00 – 17:00
Start Korftlaan tegenover de Papaver. Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 19 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur bij Alfred Pellemans telefoonnr De laatste keer dat we de Maasvlakte bezochten was … Lees verder
nov
4
za
06:15 Excursie: dagje of weekendje Texel
Excursie: dagje of weekendje Texel
nov 4 @ 06:15 – nov 5 @ 17:00
Wanneer: zaterdag 4 en zondag 5 november 2023 Verzamelen: om 6.15 uur, vertrek om 6.30 uur, boot van 8.30 uur Vertreklocatie: Korftlaan tegenover de Papaver Excursieleiders: Toine Andernach en Kees Mostert Kosten: € 0,07 per … Lees verder
nov
9
do
20:00 Natuurlezing: Scholeksters gaan ...
Natuurlezing: Scholeksters gaan ...
nov 9 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing: Scholeksters gaan het dak op!
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. De tweede lezing is 9 november 2023. Spreker: Rafaël Martig Waar: De Papaver, Korftlaan 6, … Lees verder

Thank you for your upload