Home » Actviteiten » Excursies » Verslag dagje/weekendje Texel, 4 en 5 november 2023

Verslag dagje/weekendje Texel, 4 en 5 november 2023

Toine Andernach

Een half uur eerder dan gebruikelijk (6.15 uur) stonden op zaterdag vijftien mensen en vier auto’s te popelen voor vertrek naar Texel. We wilden optimaal gebruik maken van het vroege licht, ter compensatie van het vroege donker. Vier deelnemers in twee auto’s gingen op eigen gelegenheid en acht deelnemers waren al op Texel. Dat leverde het recordaantal van 27 deelnemers op.

Op dit tijdstip was het nog redelijk rustig op de weg, en het leek er zelfs op dat we de boot van 8.00 uur zouden gaan halen. Als die had bestaan tenminste. Dat bood ons wel de gelegenheid om de inmiddels traditionele koffie met gevulde koek te nuttigen in het restaurant bij de vertrekhaven.

Vanaf de boot zagen we al snel alken en zeekoeten dobberen. De verschillende snavels waren duidelijk zichtbaar. We waren ook blij verrast bij het zien van meerdere dwergmeeuwen die herkenbaar waren aan hun kleinere gestalte, de smalle lichte vleugelrand en de donkere ondervleugel.

Dwergmeeuw, Ron van Bekkum

De eerste stop was de Petten. Kees vroeg zich nog wel even af waarom we naar Petten gingen. Dat leverde een geografische spraakverwarring op want dat ligt wel in de richting maar niet op Texel. Bij de Petten zagen we verschillende steltlopers: wulpen, rosse grutto’s, kanoeten, tureluurs, kluten en bonte strandlopers. Ook een kleine zilverreiger en een koereiger lieten zich nog mooi zien.

Kanoeten, Gert van der Horn

Bij de Mokbaai zagen we naast alle steltlopers (waaronder ook zilverplevieren) acht kleine zilverreigers, een lepelaar en verschillende eenden zoals bergeenden, smienten en pijlstaarten. Ook kwam er nog een havik over. Na de Mokbaai was het de hoogste tijd om een bijzondere soort te gaan bezoeken. De isabeltapuit was al een paar dagen aanwezig bij de basaltblokken onder de Prins Hendrikzanddijk. In eerste instantie liepen we de verkeerde kant op maar eenmaal rechtsomkeert hoefden we alleen de al aanwezige fotografen te volgen: die lagen op twee meter afstand met hun toeters het bijna tamme isabeltapuitje vast te leggen. Niet voor Kees, maar voor alle anderen was dit een lifer!

Isabeltapuit

In een najaarsexcursie hoort ook het bekijken van de zeetrek. Vandaar onze volgde stop: Paal 15. Helaas was de strandtent gesloten, waardoor de noodzakelijke sanitaire stop in de duinen moest worden geïmproviseerd. De strandtent bood wel prima beschutting voor het bekijken van de over zee trekkende soorten. Leuke soorten die overkwamen waren drieteenmeeuwen, Jan-van-Genten, roodkeelduikers en grote sternen. We zagen ook nog een andere stern waarvan in eerste instantie niet duidelijk was of het een juveniele noordse stern of visdief was. Na bestudering van de foto’s bleek het een visdief te zijn.

Na de zeetrek was het tijd voor de Slufter. Dat kon mooi in de anderhalf uur die we nog hadden voordat het ging regenen. Wandelen in het adembenemende landschap van de Slufter is altijd bijzonder. En we hadden een doelsoort: de strandleeuweriken! We wisten precies waar die zaten: zover mogelijk langs de geulen doorlopen totdat je de gespannen draad tegenkomt. En het duurde dan ook niet lang voordat we ze in beeld hadden: prachtige gele kopjes staken mooi uit boven de vegetatie. Verder nog een slechtvalk, middelste zaagbek en brilduikers, naast veel andere al genoemde soorten.

Beeld op de slufter – Foto Karine Cornelisse
Strandleeuwerik

De Eierlandse polder was het laatste gebied dat we op zaterdag bezochten: onderweg pikten we nog even de toendrarietganzen als nieuwe dagsoort mee. Ad wist dat er op het strand van de Eierlandse dam, vlak bij de vuurtoren, sneeuwgorzen zaten. Zijn voorspelling kwam meer dan uit: een sneeuwgors trippelde met zes strandleeuweriken over het zand. Bij de Overloop zagen we nog drie paarse strandlopers. Inmiddels was het wat natter geworden en dat was een goede aanleiding afscheid te nemen van de zaterdagploeg en een droge en warme plek op te zoeken.

Het kon geen toeval zijn dat we op dat moment tegen strandpaviljoen Faro Beach aanliepen: een fijne plek om op te warmen en de borrel te beginnen. Na het inchecken op onze overnachtingsplek, vormde strandpaviljoen Kaap Noord het sfeervolle decor voor ons diner.

Op zondag verzamelden we om 9.15 uur bij de parkeerplaats van restaurant RJ bij de Robbenjager. Het was al aan het miezeren en het zou wat meer dan miezer worden, dus het geplande bezoek aan de Tuintjes hebben we maar gecanceld. Maar we lieten ons niet wegjagen: uitkijkend over de plas van het Renvogelveld zagen we een zwarte ruiter, sperwer en allerlei eenden.

Na het Renvogelveld wilden we bij Uitkijkpunt Stuifweg (bij Prins Hendrik) over de Waddenzee kijken, maar het regende te hard. Daarom maar eerst autovogelen langs de binnendijkse plassen aan de Waddenkant (o.a. Wagejot). Dat leverde nog een mooie kleine rietgans, drie kleine zwanen en een roodborsttapuit op.

Bij de IJzeren Kaap aangekomen was het droog en Kees wist dat daar fuutachtigen zaten. En het duurde dan ook niet lang voordat de eerste geoorde fuut zich aandiende. Bij de IJzeren kaap zagen we verder zeekoeten, grote sterns, dwergmeeuwen en op grotere afstand een mannetje blauwe kiekendief.

Inmiddels was het tijd voor de lunch bij het Cafeetje in Oosterend. Onze selectie van de menukaart hadden we vooraf doorgegeven, in de hoop dat we snel weer klaar waren. Dat bleek ijdele hoop: na bijna een uur wachten kwamen de eerste gerechten door. Maar gezellig was het wel.

De volgende stop: de haven van Oudeschild. Ad en Hieka waren al vooruitgegaan maar zonder resultaat. De achteropkomende auto’s werden op de Waddenzee voor de haven verrast door een ijsduiker, die op dat moment al door een aantal andere vogelaars werd bekeken. Dat was een mooi extraatje!

Turend naar de ijsduiker – foto Maureen van Noort

Tijd om op zoek te gaan naar de eerder waargenomen rosse franjepoot vlak bij het vertrekpunt van de veerboot. De rosse franjepoot hebben we helaas niet gezien, maar wel een prachtige Jan-van-Gent, bijna voor onze voeten. En er zou hier nog een kuifaalscholver moeten zitten. Na een paar gewone aalscholvers werd het vermoeden van Ad en Kees bevestigd en hadden we beet: een mooie kuifaalscholver (met gele snavel). Verder wandelend langs het water richting NIOZ-haven zagen we nog verschillende alken en zeekoeten van dichtbij en weer dwergmeeuwen.

De dag ging snel voorbij: het was inmiddels 16.30 uur en we wilden om 17.00 uur met de boot. Nadat we de auto’s in de wachtrij hadden gezet, besloten enkele diehards toch nog even over de Mokbaai te gaan kijken. Dat leverde wat moois op: in de stromende regen en ver op de Mokbaai kregen ze nog twee ijseenden in de kijker en ontdekten ze opnieuw een ijsduiker (mogelijk hetzelfde dier als we eerder bij Oudeschild zagen).

Andere bijzondere waarnemingen tijdens het weekend: een houtsnip onderweg over de auto, een (exotische) keizergans bij de Slufter, een eerste kalenderjaar pontische meeuw die pas later op de foto werd bevestigd en een grote lijster, gezien door enkelen van ons.

Met 27 deelnemers, 108 waargenomen soorten en veel gezelligheid was het weer een geslaagd weekend!

Waargenomen soorten (108):

Roodkeelduiker, IJsduiker, Fuut, Geoorde fuut, Jan-van-gent, Kuifaalscholver, Aalscholver, Koereiger, Kleine zilverreiger, Blauwe reiger, Lepelaar, Kleine zwaan, Kleine rietgans, Toendrarietgans, Kolgans, Grauwe gans, Keizergans, Rotgans, Brandgans, Nijlgans, Bergeend, Smient, Wilde eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling, Kuifeend, Eider, IJseend, Zwarte zee-eend, Brilduiker, Middelste zaagbek, Blauwe kiekendief, Sperwer, Havik, Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Fazant, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Goudplevier, Zilverplevier, Kievit, Steenloper, Drieteenstrandloper, Kanoet, Bonte strandloper, Paarse strandloper, Wulp, Grutto, Rosse grutto, Tureluur, Zwarte ruiter, Groenpootruiter, Houtsnip, Watersnip, Dwergmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Drieteenmeeuw, Zilvermeeuw, Pontische meeuw, Grote mantelmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Grote stern, Visdief, Zeekoet, Alk, Houtduif, Holenduif, Stadsduif, Turkse tortel, Grote bonte specht, Veldleeuwerik, Strandleeuwerik, Oeverpieper, Graspieper, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggemus, Roodborst, Roodborsttapuit, Isabeltapuit, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Grote lijster, Goudhaantje, Pimpelmees, Koolmees, Spreeuw, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Huismus, Vink, Groenling, Putter, Kneu, Rietgors, Sneeuwgors.

Video-impressie van Rene Droog.
Deze pagina is 91 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2022

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

dec
9
za
08:00 Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
dec 9 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 9 december, Arkemheen/Oostvaardersplassen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 7 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Gert van der … Lees verder
dec
14
do
20:00 Natuurlezing “Into the Arctic”
Natuurlezing “Into the Arctic”
dec 14 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing "Into the Arctic"
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. Spreker: Kees Mostert Waar: De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ Delft Wanneer: 14 december 2023, … Lees verder
jan
20
za
08:00 De Kwade Hoek
De Kwade Hoek
jan 20 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 20 januari 2024, De Kwade Hoek, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 18 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij … Lees verder
feb
8
do
20:00 Natuurlezing en workshop Botanis...
Natuurlezing en workshop Botanis...
feb 8 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing en workshop Botanisch tekenen
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. Janneke van Laar vertelt voor de pauze over botanische kunst, wat wordt er onder verstaan … Lees verder
feb
10
za
08:00 Excursie: Schouwen Duiveland, St...
Excursie: Schouwen Duiveland, St...
feb 10 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 11 februari , 8.00 uur, Schouwen Duiveland, Stellendam, Brouwersdam, Plan Tureluurs, Koudekerkse inlaag. auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver Kosten: € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdag 9 februari tussen 19:00 en … Lees verder

Thank you for your upload