Home » Actviteiten » Excursies » Verslag vogeltocht Waterdunen

Verslag vogeltocht Waterdunen

Jan ten Hoopen

Waterdunen bij Breskens in Zeeuws Vlaanderen is een nieuwe bestemming in het programma van De Vogelwacht Delft. Het gebied ligt ten westen van Breskens aan de monding van de Schelde en is in 2022 geopend. Het is ontstaan om de economie te stimuleren in Zeeuws-Vlaanderen, om de kust te versterken en om de afnemende getijdenatuur uit te breiden. Ook is het gebied Het Markiezaat in Noord-Brabant bezocht.

Bij nieuwe bestemmingen zijn er vaak veel aanmeldingen. De auto waarmee wij (Gert, Karine, Marianne, Raymond en Jan) om 7 uur richting Zeeland vertrokken was dan ook helemaal vol. Na 2 uur rijden kwamen we aan bij de parkeerplaats van het natuurgebied Waterdunen. Het was in bijna heel Nederland prachtig weer. Bijna, want in Zeeuws-Vlaanderen was het weliswaar droog, maar de zon hebben we niet gezien en de temperatuur bleef dan ook achter bij de verwachtingen. Een aantal van ons, toch zeer ervaren deelnemers, had dan ook duidelijk te weinig kleding aan. Een les voor volgende tochten…
In het natuurgebied, dat er erg nieuw uitziet, zijn veel vogelhutten en vogelschermen geplaatst. Die geven veel gelegenheid om de vele vogels rustig te bekijken, zonder de vogels te storen. We hebben een wandelroute dwars door het gebied gevolgd van ongeveer 5.5 km. Daar hebben we zo’n 5 uur over gedaan. Dat geeft wel aan hoeveel er te zien was (of dat we gewoon traag waren).
We hebben ons ook een aantal keren laten verleiden tot het determineren van niet-vogels, met wisselend succes. Zo hebben we de determinatie van ‘een ree in het gras’ moeten corrigeren naar ‘een haas in het gras’ (gras was wel goed gedetermineerd) en de determinatie van ‘een oranjetipje’ naar ‘een vlinder, zeker geen oranjetipje’.

Er zijn veel recreatiemogelijkheden in dit gebied, met veel recreatieparken. Veel buitenlanders ook, met name Duitsers, eenvoudig te determineren op geluid. Na een stop in strandtent Loods Tien zijn we doorgereden naar Het Markiezaat bij Bergen op Zoom. Inmiddels liet de zon zich ook in deze uithoek van Nederland zien.

Het Markiezaat heeft al langere tijd niet meer op het programma van de Vogelwacht gestaan, de laatste keer in 2008 naar ik mij herinner. Het Markiezaat is een natuurgebied dat voor de helft bestaat uit open water, het Markiezaatsmeer, en verder een zoetwatermoerasgebied. Het gebied is ontstaan in 1984 toen in het kader van de Deltawerken dit deel van de Oosterschelde is afgesloten door een nieuwe dam, de Markiezaatskade. We hebben een wandeltocht gemaakt naar de kijkhut ‘de Hildernisse’, genoemd naar het gelijknamige dorpje dat tijdens de Sint-Felixvloed van 1530 werd weggevaagd. Het is een prachtig afwisselend gebied met vele vogelsoorten. Uiteindelijk waren we om 19:30 weer terug, na een lange maar zeer geslaagde dag.

Beide gebieden zijn het zeker waard om nog eens in het programma van de Vogelwacht Delft op te nemen. Gecombineerd gaat prima.

Oh ja, het soortenlijstje: Grote Canadese Gans, Brandgans, Grauwe Gans, Knobbelzwaan, Nijlgans, Bergeend, Slobeend, Krakeend, Wilde Eend, Krooneend, Tafeleend, Kuifeend, Patrijs, Fazant, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Lepelaar, Ooievaar, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Waterhoen, Meerkoet, Waterhoen, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Zilverplevier, Kievit, Kanoet, Steenloper, Bonte Strandloper, Oeverloper, Tureluur, Grutto, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zwartkopmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Stern, Dwergstern, Visdief, Houtduif, Holenduif, Koekoek, Gierzwaluw, Grote Bonte Specht, Groene Specht, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Roodborst, Nachtegaal, Blauwborst, Rietzanger, Roodborsttapuit, Merel, Graszanger, Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Braamsluiper, Rietzanger, Bosrietzanger, Cetti’s Zanger, Kleine Karekiet, Sprinkhaanzanger, Fitis, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees, Staartmees, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Kneu, Putter, Rietgors
Totaal: 89 soorten.

Deze pagina is 13 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

jun
15
za
07:00 Wandelexcursie Tanthofkade/ Abts...
Wandelexcursie Tanthofkade/ Abts...
jun 15 @ 07:00 – 12:00
Tanthofkade Zaterdag 15 juni, 7.00 uur, wandelexcursie Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder) Informatie en aanmelden op donderdag 13 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, Tel: telefoonnr De Tanthofkade kent … Lees verder
jun
20
do
20:00 Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering
jun 20 @ 20:00 – 22:00
Het bestuur van de Vogelwacht Delft en Omstreken nodigt alle leden uit om de Algemene Ledenvergadering 2024 bij te wonen. De vergadering vindt plaats op donderdag 20 juni 2024 in de Natuurschuur, Linnaeuspad 3 te … Lees verder
jun
22
za
07:00 Voornes Duin, Breedewater
Voornes Duin, Breedewater
jun 22 @ 07:00 – 16:00
Voornes Duin Breedewater Zaterdag 22 juni, 7.00 uur auto-excursie Start Korftlaan tegenover de Papaver. Informatie en aanmelden op donderdag 20 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr . Voornes Duin … Lees verder
aug
24
za
07:00 Auto-excursie Brabantse Biesbosch
Auto-excursie Brabantse Biesbosch
aug 24 @ 07:00 – 16:00
Biesbosch, zaterdag 24 augustus, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 7.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 22 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Telnr.: telefoonnr … Lees verder

Thank you for your upload