Home » Leden » Waarnemingen » Jaaroverzicht 2015 – samenvatting

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Jaaroverzicht 2015 – samenvatting

Binnenkort verschijnt in de nieuwe Vogelstreken het volledige jaaroverzicht voor 2015. De Vogelstreken is het clubblad van de Vereniging Vogelwacht Delft en Omstreken. Alle leden ontvangen dit blad. Onderstaand verhaal zal hierin integraal opgenomen worden. Hieronder een voorproefje.

Patrijs
Patrijs

Patrijs, Aalscholver, Reigers, Ooievaar, Zwarte Ibis, Lepelaar, Roerdomp, Duikers, Futen, Pelikaan

Patrijs werd uit het ‘laatste bastion’, de Harnaschpolder, gemeld. Op basis van de meldingen van april lijkt de Harnaschpolder en Woudse polder 8 paartjes te herbergen. In augustus worden in de Harnaschpolder, na het broedseizoen, minimaal 24 ex. Patrijs geteld. Sporadisch wordt de soort verder gemeld in aangrenzende gebieden als Woudse polder en Klaas Engelbrechtspolder. In het oosten van het werkgebied wordt af en toe Patrijs gemeld uit Polder Schieveen, Bergboezem en Zuidpolder e.o.

Roofvogels

Waarnemingen van Blauwe Kiekendief zijn vooral in januari in de omgeving van de Ackerdijkse plassen gedaan. Op 23 augustus vloog een (vroeg) juv. beest over de Nieuwe Droogmaking. Rond 9-11 september zijn er wat waarnemingen uit de omgeving Broekpolder/Vlaardingse Vlietlanden/Aalkeet Buitenpolder. In november en december komen de meeste meldingen uit de Vlaardingse Vlietlanden, Ackerdijkse plassen, Broekpolder en Vockestaert-gebied. In slechts twee gevallen gaat het in deze periode om een mannelijk exemplaar.

….

Rallen

Porseleinhoen is van 8 augustus t/m 2 september gemeld uit De Wollebrand. Op 19 september en 3 november (uitzonderlijk laat, foto als bewijs) werden waarnemingen gedaan in de Nieuwe Droogmaking en op 12 oktober werd er een gezien (en gefotografeerd) in de Voorafsche polder. Kraanvogels werden dit jaar helaas maar heel zelden gezien: één overvliegend N in Delft-Noord op 22 februari en één overvliegend NO boven de Broekpolder op 15 april.

Meeuwen, Sterns, Zomertortel, Koekoek, Uilen, Gierzwaluw, Hop, Draaihals, IJsvogel, Bijeneter en Spechten

Hop opvliegend
Hop opvliegend

Echt bijzonder was de Hop in de Ackerdijkse plassen, die daar al eerder in december 2014 ontdekt was. Op 4 januari 2015 werd het dier herontdekt om op 18 februari voor het laatst gezien te worden. Maar liefst 291 meldingen kwamen van deze vogel binnen. Heel wat ´jaarlijsters´ onder de vogelaars wilden deze soort natuurlijk maar wat graag al in januari op de lijst hebben staan. Helaas kwam er dit jaar geen voorjaarstrekker langs. Op 16 juni werd een Draaihals in de Noordpolder van Delfgauw ontdekt, helaas kon slechts de ontdekker hem bewonderen. Van 24 t/m 28 augustus was dat wel anders toen in recreatiegebied Poldervaart twee fotogenieke exemplaren uitgebreid voor de fotografen poseerden (34 meldingen).

Zangers

De eerste zingende Cetti´s zanger werd op 5 januari in de Kandelaar gemeld. De Cetti´s zanger verging het goed door de zachte winter en het mooie voorjaarsweer, in de Broekpolder waren min. 5 zingende mannen aanwezig (20 april). Daarnaast was er in ieder geval een paar in recreatiegebied Poldervaart aanwezig. Vanaf 18 april zat er een zingende man in de Ackerdijkse plassen.

Goudhaantjes, Vliegenvangers, Mezen, Boomklevers, Klapekster, Vinken, Gorzen

Begraafplaats Hofwijk was dit najaar de plek waar de meeste kans op het zien van Vuurgoudhaantjes was. Het hoogste aantal, 10, werd daar op 26 september doorgegeven. In oktober waren er tot 15 exemplaren Goudhaan in de Broekpolder te vinden. Bonte en Grauwe Vliegenvanger werden dit jaar resp. op 25 april en 8 mei voor het eerst gezien, beide in de Broekpolder.

….

De cijfers

In 2015 hebben de top drie van de meest doorgegeven soorten Grote Zilverreiger en Buizerd stuivertje gewisseld wat betreft plaats 1 en 2 en heeft de Torenvalk de derde plaats ingenomen ten koste van de Ooievaar (nu een 4e plaats). De stijging van de Torenvalk zal zeker verband houden met Muizenrijke jaar 2014 waarvan de gevolgen (een hoge roofvogelstand) tot in 2015 doorwerkten. Binnen de lijst doen zich wel verschuivingen voor: de Lepelaar is gedaald van plaats 5 naar plaats 7, maar wordt relatief wel meer doorgegeven dan 2014 (toen 832 meldingen).

….

Jan Koreneef,
Regiomoderator waarnemingen Vogelwacht Delft e.o.

STATISTIEKEN:

De soorten met de hoogst gemelde (cumulatieve) aantallen in 2015
Soort Aantal
Kolgans 174.120
Spreeuw 147.720
Brandgans 144.751
Kievit 64.561
Wulp 40.637
Smient 36.950
Grauwe gans 34.706
Kleine Rietgans 32.661
Grutto 31.530
Grote Canadese gans 24.312
De soorten die in 2015 het vaakst werden doorgegeven:
Soort Aantal
Grote Zilverreiger 1429
Buizerd 1409
Torenvalk 1209
Ooievaar 1014
Grutto 1006
Kievit 947
Lepelaar 905
Kuifeend 871
Blauwe Reiger 848
Grauwe gans 808

 

Top 5 van atlasblokken waar de meeste waarnemingen in 2015 werden gedaan:
Atlasblok Gebied Aantal
37-26-23/24 Ackerdijkse plassen 6907
37-35-22/23 Broekpolder 6860
37-17-31/42 Berkel en Rodenrijs – Nieuwe Droogmaking / Klapwijk 4026
37-26-41/51 Vockestaert / Vlaardingen / Polder Noord Kethel 3636
37-16-43 Delfgauw – Compensatiegebied N470 2855
Deze pagina is 262 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

nov
4
do
19:30 Cursus Vogels Kijken 2021
Cursus Vogels Kijken 2021
nov 4 @ 19:30 – 22:00
In november 2021 organiseert de Vogelwacht Delft en omstreken weer een cursus “Vogels kijken voor beginners”. Tijdens deze cursus wordt volop aandacht besteed aan het herkennen en op naam brengen van vogels. Eén avond is … Lees verder
nov
6
za
08:00 Excursie: Oude land van Strijen...
Excursie: Oude land van Strijen...
nov 6 @ 08:00 – 16:00
Zaterdag 6 november, Oude land van Strijen/Korendijkse Slikken, auto- excursie Start Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 4 november tussen 19.00 uur en 21.00 … Lees verder
nov
11
do
19:30 Cursus Vogels Kijken 2021
Cursus Vogels Kijken 2021
nov 11 @ 19:30 – 22:00
In november 2021 organiseert de Vogelwacht Delft en omstreken weer een cursus “Vogels kijken voor beginners”. Tijdens deze cursus wordt volop aandacht besteed aan het herkennen en op naam brengen van vogels. Eén avond is … Lees verder
20:00 Lezing: Groenzoom (bij Pijnacker)
Lezing: Groenzoom (bij Pijnacker)
nov 11 @ 20:00 – 21:00
In 2010 werd begonnen met het omvormen van een agrarisch landschap met verspreid staande kassen naar een natuur- en recreatiegebied: De Groenzoom. Het is 560 hectare groot en verbindt Midden Delfland (Ackersdijkse Plassen) met het … Lees verder
nov
18
do
19:30 Cursus Vogels Kijken 2021
Cursus Vogels Kijken 2021
nov 18 @ 19:30 – 22:00
In november 2021 organiseert de Vogelwacht Delft en omstreken weer een cursus “Vogels kijken voor beginners”. Tijdens deze cursus wordt volop aandacht besteed aan het herkennen en op naam brengen van vogels. Eén avond is … Lees verder