Home » Geen categorie » Kort verslag excursie Wollebrand.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Kort verslag excursie Wollebrand.

Alfred Pellemans
Een kort verslag van de excursie naar de Wollebrand, waar we uiteindelijk nooit zouden komen. Waar we wel zouden komen, waren plekken waar wel te parkeren viel. Wegens werkzaamheden kon dat bij de Wollebrand niet.

De eerste stop was in de Nieuwe Droogmakerijen, ofwel de Groenzoom tussen Berkel en Pijnacker. Wat vooral opviel was het grote aantal watersnippen. En een groepje fraterachtige kneuen.

Groenzoom


Daarna naar de Broekpolder bij Vlaardingen. Aangezien de bijrijder de weg beter dacht te kennen, reden we hier een klein eindje om. En natuurlijk heel veel boomkruipers gehoord. Iedere boom heeft hier een eigen boomkruiper.

Daarna op verzoek nog even naar de Banken bij Monster. Hier poelruiterachtige groenpootruiters. En verrassend veel steltlopers.

Soorten

Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Bonte Strandloper, Bosruiter, Brandgans, Bruine Kiekendief, Buizerd, Cetti’s Zanger, Ekster, Fazant, Fuut, Gaai, Gele Kwikstaart, Graspieper, Grauwe Gans, Groenpootruiter, Grote Canadese Gans, Grote Mantelmeeuw, Grote Zilverreiger, Havik, Holenduif, Kauw, Kievit, Kleine Mantelmeeuw, Kneu, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Lepelaar, Meerkoet, Nijlgans, Ooievaar, Pijlstaart, Pimpelmees, Putter, Rietgors, Roodborst, Rosse Stekelstaart, Slobeend, Smient, Spreeuw, Stormmeeuw, Tafeleend, Tapuit, Tjiftjaf, Torenvalk, Tureluur, Turkse Tortel, Vink, Waterhoen, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Witgat, Witte Kwikstaart, Wulp, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Zwaan.

En nog een Argusvlinder.

Deze pagina is 8 keer bezocht

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

dec
8
za
08:00 Arkemheense Polder, Eemmeer
Arkemheense Polder, Eemmeer
dec 8 @ 08:00 – 16:00
Dit gebied is vorig jaar ook bezocht en nu weer opgenomen in ons programma. Arkemheen is een graslandgebied aan het Eemmeer, Nijkerkernauw en Nuldernauw. In de polder Arkemheen zijn nog invloeden van de ‘zout historie’ … Lees verder
jan
10
do
20:00 Duinlandschap en duinbescherming
Duinlandschap en duinbescherming
jan 10 @ 20:00 – 22:00
De duinen zijn een uniek landschap en Nederland heeft in verhouding een groot duingebied langs de kust. Dit bijzondere gebied is de leefplek van veel bijzondere planten en dieren. Arnoud van der Meulen zal als directeur van Stichting Duinbehoud … Lees verder
jan
19
za
08:00 Schouwen Duiveland
Schouwen Duiveland
jan 19 @ 08:00 – 16:00
De Tureluur kun je het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland. De laatste decennia zijn … Lees verder
feb
14
do
20:00 De Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen
feb 14 @ 20:00 – 22:00
Wie kent ze niet: de Oostvaardersplassen? In zuidelijk Flevoland schiep de natuur een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen. Vele vogelsoorten wisten de Oostvaardersplassen te vinden, waaronder een aantal die decennia lang als broedvogel uit Nederland … Lees verder
teller