Home » Actviteiten » Excursies » verslag excursie Arkemheen & Oostvaardersplassen, 22 december 2018

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

verslag excursie Arkemheen & Oostvaardersplassen, 22 december 2018

Gert van der HornWegens slecht weer en koorts bij de excursie-leider werd de oorspronkelijke excursie van 8 december afgelast of liever gezegd: uitgesteld. Want op 22 december, zo ongeveer de kortste dag van het jaar, gingen we voor de herkansing. Van de 8 eerdere aanmeldingen bleven er voor deze herkansing 5 deelnemers over, en zo pasten we precies in een auto. Gelukkig was het nu wel zo goed als droog, althans we wisten de buien precies met koffiepauze of een autoritje te combineren.

De pret begon bij het Hertog Reinout stoomgemaal in de Arkemheense polder, nabij Nijkerk. Vanaf dit punt hadden we zicht over de polder aan een kant en over het water van het Nijkerkernauw aan de andere kant. Op het water werden al snel Grote Zaagbekken en Nonnetjes gevonden, maar ook Dodaars en Brilduikers, naast natuurlijk de nodige Meerkoeten, Futen en Kuifeenden. In de polder indrukwekkende aantallen ganzen, (Kol-, Brand-, Grauwe), eenden (veel Smient) en ook erg veel Kieviten. Regelmatig gingen er wolken vogels de lucht in, en zo vielen de Kemphanen en Goudplevieren die ertussen zaten ook op. Zelfs van die soorten flinke aantallen: honderd plus! Voor het opvliegen was vast een goede reden, maar in de lucht zagen we geen rovers in actie. Dus speurden we met onze telescopen de paaltjes in het weiland af: diverse buizerds werden gevonden maar ook de meer waarschijnlijke reden van het opvliegen: een Slechtvalk poseerde rustig in karakteristiek houding (rechtop). Deze rover hoeft klaarblijkelijk alleen maar z’n schouders op te halen om de weidevogels op te laten vliegen.

De enorme vluchten vogels bleven ons imponeren. Neergestreken in de weilanden konden ook zo de Kieviten, Kemphanen en Goudplevieren bewonderd worden, rustend dan wel foeragerend. De vette klei van de polder biedt klaarblijkelijk veel voedsel. In het weiland werden, naast inmiddels algemene soorten als de Grote Zilverreiger, onder andere ook nog Wulpen gevonden, en een Pijlstaart. Het was niet echt koud maar zo bovenop de Zeedijk raakten we toch enigszins verkleumd en dus waren we wel toe aan koffie. Helaas bleek de uitgezochte uitspanning wel open maar nog niet klaar om ons te ontvangen. We zetten ons bezoek aan de Arkemheense polder dus nog even voort, nu aan de andere kant van de rotonde op de N301, aan het Nuldernauw. Daar ook ganzen, kieviten en buizerds in het veld, en een enkele opvliegende Watersnip.

Op het water hier wederom heel veel al eerder genoteerde koeten, eenden en zaagbekken, maar ook op alle paaltjes Aalscholvers of Stormmeeuwen (hadden we de Grote Mantelmeeuw al vermeld?). Daarachter een grote groep Pijlstaarten: prachteenden! Tussen de Kieviten die in een ondiep gedeelte van het water stonden, ontdekten we zowaar een enkele Grutto en een Bonte Strandloper. Op deze plek werden we vorig jaar verblijd door een langs vliegende Zeearend (zie vorige verslag). Helaas kwam die niet op herhaling, dus gingen we maar voor de koffiepauze.

Na de koffie en de korte bui door naar het Horsterwold bij Zeewolde. Daar een klein wandelingetje. Waar het aanvankelijk ook qua vogels stil leek bij de Stille Kern, ontdekten we toch groepjes met vinken, mezen en lijsters (Merels, maar ook Koperwieken). Gehoord werden ook Staartmezen en Goudhaantjes, en door een enkeling werd mogelijk een Matkopmees vernomen. Het ritje door het bos leverde niet zoveel bijzonders op, net zo min als de stop bij het Wolderwijd. Wel weer ongelofelijke aantallen eenden op het water, veelal Kuifeend, maar ook Tafeleend. De zwanen die we zagen konden alleen als Knobbelzwaan worden genoteerd.

Door de polder vervolgden we onze weg met een ritje van 15 minuten naar de Oostvaardersplassen. Tijd, waarin het gemis van een Zeearend waarneming goed gemaakt werd door de Spaanse Keizerarend ter sprake te brengen. Helaas nog even op een (fiets)vakantie in Spanje wachten voordat die als waargenomen soort genoteerd kan worden. Aangekomen bij de grote Praambult konden we natuurlijk nog de grote kuddes Konikspaarden en Heckrunderen aanschouwen, maar gelukkig ook veel Edelherten. Vogels waren wat lastiger te ontdekken, maar met wat speurwerk werden wel diverse ganzen en eenden gevonden, en behalve een biddende Torenvalk, ook een biddende buizerd met kenmerken van een Ruigpootbuizerd in beeld: een witte stuit/staart, en mogelijk werden ook donkere polsvlekken gezien.. De betreffende buizerd landde al snel ergens in het veld. Door de telescopen speurend vonden we in de verte twee zittende buizerds, die helaas moeilijk meer als Ruigpoot konden worden geduid.

Via de kleine Praambult doorgereden en nog even kort bij het Oeverloper kijkscherm en de Poelruiter kijkhut gekeken. Een klein groepje Wilde Zwanen vloog langs tijdens de wandeling naar de hut. Vanuit de hut werden ook Wintertaling en Slobeend nog gezien. Met een overvliegende Grote Bonte Specht kwamen we net op 60 soorten, waarmee we tevreden in het donker via Amsterdam terug naar Delft reden.

Soorten (60)

Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Bonte Strandloper, Brandgans, Brilduiker, Buizerd, Dodaars, Ekster, Fuut, Gaai, Goudplevier, Graspieper, Grauwe Gans, Grote Bonte Specht, Grote Canadese Gans, Grote Mantelmeeuw, Grote Zaagbek, Grote Zilverreiger, Grutto, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Huismus, Kauw, Kemphaan, Kievit, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kolgans, Koperwiek, Krakeend, Kramsvogel, Kuifeend, Meerkoet, Merel, Nonnetje, Pijlstaart, Pimpelmees, Putter, Rietgors, Ruigpootbuizerd, Sijs, Slechtvalk, Slobeend, Smient, Spreeuw, Stormmeeuw, Tafeleend, Torenvalk, Turkse Tortel, Vink, Waterhoen, Wilde Eend, Wilde Zwaan, Winterkoning, Wintertaling, Wulp, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai

Deze pagina is 66 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

aug
24
za
07:00 Brabantse Biesbosch
Brabantse Biesbosch
aug 24 @ 07:00 – 16:00
Start Korftlaan tegenover de Papaver. Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 22 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Tel 015-2134636 of 06-22026848. Was het Nationale Park de … Continue reading