Home » Actviteiten » Excursies » Verslag Excursie Groenzoom

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Verslag Excursie Groenzoom

Ellen BoszhardPrachtig weer, fietsen, wandelen, veel vogels, een gezellige groep, dus wat wil je nog meer ?

Ik had het al lang geleden in mijn agenda gezet: excursie Groenzoom. Dichtbij huis dus heel handig om het gebied te ontdekken  voor je eigen wandelingen in de buurt. Ik kende wel een deel van de Groenzoom, dat bij de molen achter Oude Leede maar ik wist dat het veel verder doorliep. En inderdaad ben ik op prachtige plekken geweest voorbij Pijnacker.

We begonnen rond 12 uur bij de Korftlaan. Ik heb niet geteld maar we waren denk ik met zo’n 20 deelnemers, veel van de beginnerscursus maar ook een aantal die ik al op eerdere excursies heb ontmoet. Dat is het voordeel van af en toe meegaan, je ‘vogelnetwerk’ breidt zich langzaam uit. En omdat er veel van de cursus mee waren kon zelfs ik af en toe zeggen wat we zagen of hoorden, dat was een leuke gewaarwording!

We namen eerst het fietspad langs de Vogelwacht om naar de Lepelaars te kijken, wat leuk, twee op een nest en nog een aantal andere en in de populieren een aantal reigersnesten waar al jongen in zaten. Vervolgens reden we naar de Groene Keizer langs de N470 waar we stopten bij de vogelkijkhut. Gids Peter vertelde dat die bij de Ackerdijkse Plassen vandaan kwam, waar een nieuwe is neergezet. Daar zagen we de onder andere de tureluur, bergeend, kleine plevier, kievit, kluut en er stond nog veel meer in dat water. Tot onze verrassing ook in het weiland een tapuit! Op een stukje aarde dus amper te zien maar toch, iemand zag het en Peter zei gelijk dat is een tapuit. Het duurde even voordat hij zijn voorkantje liet zien en ja toen was het, met boekjes in de hand duidelijk een tapuit.

Verder langs de Zuideindse weg naar het industriegebied Ruyven, wat moet je daar nu dan. Maar iemand onderweg had gezegd dat daar een zwarte roodstaart was, dus wij op zoek. En ja hoor, in de mast, een klein vogeltje en wat merels. Maar dat kleine vogeltje bleek dus de zwarte roodstaart te zijn. Volgens Peter kwam hij elk jaar terug, goed om te onthouden dus. We zagen daar ook nog wat puttertjes in de buurt.

Daarvandaan het nieuwe fietspad op richting de aalscholvers. Hun jongen zijn al behoorlijk op maat. In het water daar de kuifeend en slobeend.

Na de aalscholvers richting Ackerdijkseweg waar een aantal buizerds overvloog. Peter vertelde dat het gaas rondom het weiland is om de vossen weg te houden en zo de weidevogels kans te geven rustig te nestelen. Helaas vliegen er ook wel ganzen in dat net waar stroom op staat.

In dat weiland was trouwens een witte kwikstaart te zien, er stonden grutto’s, scholeksters en veel meer.

Weer de fiets op naar de Bergboezem, het begin van de Groenzoom. De fietsen aan de kant gezet en met de kijkers het weiland afgezocht en verschillende weidevogels gezien, oa de kluut en grutto. Het pad dwars door de Bergboezem was vanwege het broedseizoen gesloten dus wij gingen eromheen om uiteindelijk uit te komen bij de Nieuwe droogmakerij, wat een prachtig gebied is dit! Heel veel eenden te zien, tafeleend, wilde eend, smient, slobeend en zelfs de pijlstaart. We hebben de fietsen neer gezet en een rondje door het gebied gelopen. Een paar keer veel overvliegende ganzen, oa brandganzen. Langs het riet lopend alert op de rietvogels, de rietgors gezien, de rietzanger, blauwborst en snor gehoord maar geen baardmannetje, die iemand daar al eerder had gezien.

Bijna terug bij de fietsen een rosse stekelstaart, schijnt een felblauwe snavel te hebben maar als ik keek door de scoop was hij denk ik net onder water, je kan ook niet alles hebben op een dag. Wel leuk om het visdiefje weer te zien, ook voor Peter de eerste dit jaar.

Al met al een superdag!

Soorten

Lepelaar, reiger, fuut, meerkoet, waterhoen, grauwe gans, canadese gans, nijlgans, brandgans, aalscholver, wilde eend, merel, heggenmus, putter, zwarte roodstaart,  kleine plevier, kluut, grutto, wulp, scholekster,  tureluur, kievit, krakeend, bergeend, slobeend, tafeleend, smient, pijlstaart, kuifeend, wintertaling, zomertaling, rosse stekelstaart, kokmeeuw, zilvermeeuw, visdiefje, spreeuw, heggenmus, witte kwikstaart, knobbelzwaan, fazant, buizerd

Deze pagina is 36 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

nov
20
wo
19:30 Najaarscursus Vogels Kijken 2019
Najaarscursus Vogels Kijken 2019
nov 20 @ 19:30 – 22:00
Ook in 2019 organiseert de Vogelwacht Delft weer de vervolgcursus “Vogels Kijken”, een cursus die aansluit op de Beginnerscursus die dit voorjaar gegeven is, maar die ook uitstekend kan dienen voor geïnteresseerden die hun kennis … Continue reading
dec
14
za
08:00 Excursie: Arkemheense Polder, Oo...
Excursie: Arkemheense Polder, Oo...
dec 14 @ 08:00 – 16:00
Start Korftlaan tegenover de Papaver om 8:00 uur. Informatie en aanmelden op donderdag 12 november tussen 19:00 en 21:00 uur Gert van der Horn, – telefoon klik hier – Arkemheen is een graslandgebied aan het Eemmeer, … Continue reading
jan
9
do
20:00 Lezing: Meeuwen
Lezing: Meeuwen
jan 9 @ 20:00 – 22:00
Merijn Loeve, mede- auteur van het in april 2019 verschenen boek: ‘ De Nederlandse Meeuwengids’ Meeuwen zijn misschien wel de lastigste vogelfamilie om op naam – en op leeftijd- te brengen. Niet alleen hebben we in … Continue reading
jan
18
za
08:00 Excursie: Schouwen Duiveland/ S...
Excursie: Schouwen Duiveland/ S...
jan 18 @ 08:00 – 16:00
Start:Korftlaan tegenover de Papaver Kosten: € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdag 16 januari  tussen 19:00 en 21:00 uur, door Herco Christerus – telefoon klik hier –. De Tureluur kun je het hele … Continue reading
feb
13
do
20:00 Lezing: Natuurlijk inclusief bouwen
Lezing: Natuurlijk inclusief bouwen
feb 13 @ 20:00 – 22:00
Ireen Muller, gemeente Den Haag Er heerst een grote bouwwoede in Nederland, de druk op de natuur wordt daardoor steeds groter. Om deze druk niet groter te laten zijn is het thema Natuurlijk inclusief bouwen ontstaan. Irene Mulder … Continue reading