Home » Werkgroepen » Vogelwerkgroep » Midwinter vogeltelling bebouwde kom Delft

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Midwinter vogeltelling bebouwde kom Delft

Kees Mostert

De internationale watervogeltelling vind jaarlijks plaats tijdens in het weekend halverwege januari. Omdat er tellingen bestaan van de bebouwde kom in Delft uit de jaren tachtig was ik benieuwd in hoeverre er verschillen in aantallen en soorten zijn opgetreden. Bovendien is er dit jaar speciale aandacht van uit SOVON voor de wilde eend. Daarom heb ik afgelopen januari 2020 de bebouwde kom van Delft opnieuw op watervogels geteld. De weersomstandigheden waren in beide winters enigszins vergelijkbaar. Dat wil zeggen geen vorst of sneeuw en de temperatuur ruimschoots boven nul graden.

Tijdens de telling afgelopen januari 2020 was de meest talrijke watervogel niet meer de wilde eend, maar de meerkoet met iets meer dan 600 vogels. Van de wilde eend werden nog maar 456 vogels geteld (met de soepeenden erbij 514). Nog maar 20% (!) van de totaal in 1986. Van de andere eenden zijn verspreid over de buitenwijken 30 krakeenden en 22 kuifeenden geteld. Het aantal waterhoentjes (203) was twee keer zo hoger dan in 1986 (105). Exoten als de nijlgans hebben zich ruim verspreid over de bebouwde kom met 62 vogels (grotendeels in paren). Andere soorten werden in kleine aantallen aangetroffen. Er werden maar liefst 7 grote gele kwikstaarten aangetroffen.

In januari 1986 was de wilde eend de meest talrijke watervogel met 2663 exemplaren. De aantallen waren tamelijk gelijk verdeeld over de verschillende wijken. Soepeenden werden toen niet apart genoteerd en werden bij de wilde eend opgeteld. Van andere  eendensoorten werden alleen kuifeend (16 vogels in de TU wijk) en de muskuseend (verspreid over de stad 20 vogels) aangetroffen. Van de meerkoet werden 217 vogels geteld, gevolgd door waterhoen met 105 vogels. Andere aangetroffen soorten hadden waren blauwe reiger (14 vogels), knobbelzwaan (4), tamme gans (26). Van de meeuwensoorten werden alleen 13 zilvermeeuwen en 1 stormmeeuw geteld. Andere soorten waren schaars of niet aanwezig. Exoten als nijlgans waren buitengewoon schaars.

DELFT JAN 1986 Indische buurt Centrum wijk 3 TU wijk Voorhof Buitenhof TOTAAL
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger 6 1 6 1 14
Ooievaar
Knobbelzwaan 4 4
Grauwe gans
Canadese gans
Tamme gans 12 7 5 2 26
Nijlgans
Krakeend
Wilde eend 335 408 555 283 484 598 2663
Soepeend ng Ng Ng ng Ng Ng ng
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend 16 16
Muskuseend 3 16 1 20
Waterhoen 8 18 28 2 49 105
Meerkoet 48 8 30 70 1 60 217
Kokmeeuw Ng Ng ng ng Ng ng ng
Stormmeeuw 1 1
Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw 2 11 13
Grote gele kwikstaart
Aantal soorten 7 3 7 10 5 9 11
Aantal 402 416 620 437 492 712 3079

 

DELFT JAN 2020 Indische buurt Centrum wijk 3 TU wijk Voorhof Buitenhof TOTAAL
Dodaars
Fuut 6 6 12
Aalscholver 3 3 6 12 2 26
Blauwe reiger 2 4 4 1 5 16
Ooievaar 1 1
Knobbelzwaan 2 1 3
Grauwe gans
Canadese gans 1 1
Tamme gans 4 15 19
Nijlgans 6 24 8 14 10 62
Krakeend 2 4 6 18 30
Wilde eend 22 42 92 10 98 192 456
Soepeend 3 4 14 9 28 58
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend 7 8 7 22
Muskuseend
Waterhoen 14 6 58 34 39 52 203
Meerkoet 26 148 128 88 118 98 606
Kokmeeuw 4 175 1 22 78 42 322
Stormmeeuw 1 1 2
Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw 4 9 6 15 8 42
Grote gele kwikstaart 1 1 2 2 1 7
aantal soorten 12 11 10 12 12 14 18
Aantal 88 399 331 197 389 484 1888

Voor de komende winters zou het mooi zijn om de watergangen in de bebouwde kom van Delft standaard mee te nemen tijdens de midwintertelling in januari. Hiervoor zoeken we tellers die bereid zijn eenmaal per winter (tijdens de januari-telling) de watergangen in een bepaalde wijk voor hun rekening te nemen. Deze telling duurt per wijk hooguit een of enkele uren en beperkt zich uitsluitend tot de watergangen.

Voor de Indische Buurt/Bomenwijk, centrum en TU wijk zijn inmiddels belangstellenden bevonden. De wijken ten westen van het centrum en de Voorhof, Buitenhof en Tanthof zijn nog vacant. Belangstellenden kunnen zich opgeven door een email te sturen naar kmos@xs4all.nl.

Kees Mostert

Deze pagina is 8 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

mrt
28
za
07:00 AFGELAST – Ochtendwandeling Delf...
AFGELAST – Ochtendwandeling Delf...
mrt 28 @ 07:00 – 11:00
Aanmelden: is niet nodig. Start: Bij de Papaver aan de Korftlaan Met de komst van de lente worden er in de Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur … Continue reading
apr
4
za
07:00 AFGELAST – Ochtendwandeling Delf...
AFGELAST – Ochtendwandeling Delf...
apr 4 @ 07:00 – 11:00
Aanmelden: is niet nodig. Start: Bij de Papaver aan de Korftlaan Met de komst van de lente worden er in de Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur … Continue reading
apr
5
zo
08:00 AFGELAST – excursie : Groenzoom,...
AFGELAST – excursie : Groenzoom,...
apr 5 @ 08:00 – 12:00
Zondagse fiets- en wandelexcursie , 5 april 2020, 8.00 uur- 12. 00 uur Start: Korftlaan tegenover de Papaver. Informatie en aanmelden op donderdag 2 april tussen 19:00 en 21:00 uur bij Peter Elfferich  Tel. – … Continue reading
apr
8
wo
19:30 AFGELAST: Beginnerscursus Vogels...
AFGELAST: Beginnerscursus Vogels...
apr 8 @ 19:30 – 22:00
Update 20 maart : De cursus is afgelast vanwege het Corona-virus. Update 8 maart : De cursus zit helaas vol. In het voorjaar van 2020 organiseert de Vogelwacht Delft en omstreken weer een cursus “Vogels … Continue reading
apr
9
do
20:00 AFGELAST: De biologische boer ve...
AFGELAST: De biologische boer ve...
apr 9 @ 20:00 – 22:00
Update : Vanwege het Coronavirus is de lezing afgelast. Arie van den Berg, van biologische veehouderij Hoeve Ackerdijk, Schipluiden Arie is een biologische boer die vanuit zijn jarenlange ervaring zal vertellen. Hij zal de volgende vragen beantwoorden: … Continue reading