Home » Leden » Ledenblog » Kleine kluutjes in de Groenzoom

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Kleine kluutjes in de Groenzoom

Caroline ElfferichIn het voorjaar van 2019 broedden er circa tien paar kluten in de Groenzoom. Dat heeft veel jonkies opgeleverd! Eind mei waren de kleine kluutjes goed te zien vanaf het pad dat door het gebied loopt.

In mei vertellen verschillende dorpsgenoten mij over schattige jonge kluutjes die ze hebben gezien in de Groenzoom. Als ergens kuikens te zien zijn kun je maar beter snel gaan kijken. Voor je het weet zijn ze opgegeten of volgroeid. In de Groenzoom aangekomen hoef ik niet lang te zoeken, want het gedrag van volwassen kluten is erg opvallend als ze jongen hebben. Met een hoop lawaai verjagen ze elke vogel die te dicht bij hun kuikens komt. Zwarte kraai, bergeend of meerkoet … de elegante zwart-witte vogels stuiven er furieus op af. Dapper zijn die oudervogels, al vraag ik me af of het verstandig is om zo de aandacht op je kuikens te vestigen.

Kluten leggen per broedsel meestal vier eieren. Sommige paren zie ik rondlopen met vier kuikens, de anderen hebben er minder. De afgelopen vijf jaar hebben er ook al twee tot vier paar kluten in de Groenzoom gebroed, maar dit jaar zijn het er duidelijk meer. Ze maken hun nesten langs een ondiepe plas, op een schaars begroeid stuk weiland dat ’s winters onder water staat. Kluten zijn van nature kustvogels, maar als er door werkzaamheden in het binnenland een geschikte broedplek ontstaat, weten ze die feilloos te vinden. Het zijn echte pioniers. Als het terrein niet meer naar hun zin is, dan zijn ze zo vertrokken.

De jonkies lopen met hun lange pootjes in het water en zwemmen als het te diep wordt. Soms liggen ze diep in het water. Telkens steken ze hun kop onder water om voedsel te zoeken. Hun snaveltjes zijn nog niet lang genoeg om de jachttechniek van de volwassen vogels toe te passen. Die hebben lange, dunne snavels met een gebogen punt, die ze met een sierlijke beweging van links naar rechts door het water halen om kleine diertjes op te sporen. Kluten zoeken voedsel in ondiep water met slib op de bodem.

De landelijke klutenpopulatie wordt geschat op circa vijfduizend broedparen. De helft daarvan broedt tegenwoordig in nieuwe natuurgebieden in de Delta. Het aantal broedparen is redelijk stabiel, maar het broedsucces laat te wensen over. Weinig kuikens worden volwassen. Hopelijk overleven er veel kuikens in de Groenzoom. Hun ouders doen in ieder geval hun uiterste best om ze te beschermen.

Deze pagina is 9 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

aug
22
za
07:00 Excursie : Brabantse Biesbosch
Excursie : Brabantse Biesbosch
aug 22 @ 07:00 – 16:00
Start Korftlaan tegenover de Papaver. Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 20 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Tel – telefoon klik hier –. Denk aan de … Continue reading