Home » Disclaimer

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Disclaimer

Privacyverklaring Vogelwacht Delft en Omstreken

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Deze wet heeft ook gevolgen voor de Vogelwacht Delft.

In deze privacyverklaring geven wij antwoord op belangrijke vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Vogelwacht.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?
 2. Van wie verwerkt Vogelwacht Delft persoonsgegevens
 3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 4. Waarvoor verwerkt de Vogelwacht uw persoonsgegevens?
 5. Verwerkt Vogelwacht Delft ook bijzondere persoonsgegevens?
 6. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
 7. Wat is het beleid van Vogelwacht Delft tav de privacy van bezoeker van de website?
 8. Wat is het beleid ten aanzien van de nieuwsbrieven?
 9. Hoe gaat de Vogelwacht om met de privacy van deelnemers aan excursies
 10. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
 11. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
 12. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
 13. Wijzigingen privacybeleid
 14. Auteursrecht


1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u als lid van de vereniging. Daaronder vallen uw naam, adres, woonplaats, uw bankrekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer. Wanneer een of een combinatie van deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens.


2. Van wie verwerkt Vogelwacht Delft persoonsgegevens?

Vogelwacht Delft verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn:

 • leden en oud-leden van de Vogelwacht Delft
 • cursisten en oud-cursisten van de Vogelwacht Delft
 • lezers van de Nieuwsbrief
 • deelnemers aan excursies van de Vogelwacht Delft
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden, waar wij een relatie mee hebben of hebben gehad.


3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Vogelwacht Delft verwerkt persoonsgegevens in:

 • de ledenadministratie
 • de cursusadministratie
 • de financiële administratie
 • de nieuwsbriefadministratie
 • de excursieleiders

Nadat u zich heeft aangemeld als lid of als deelnemer aan een cursus of excursie draagt u zelf zorg voor de actualiteit van de gegevens. Wijzigingen kunt u doorgeven aan ledenadministratie@vogelwachtdelft.nl.  Cursisten geven wijzigingen door aan de cursusleiding.

4. Waarvoor verwerkt de Vogelwacht uw persoonsgegevens?

Als u lid wordt of een cursus gaat volgen hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Hiermee kunnen wij u inschrijven in ons ledenbestand, zodat u bijvoorbeeld ons Jaarverslag en de “Vogelstreken” kunt ontvangen. Ook voor verwerking van uw contributiebetaling en uw cursusgeld zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk.

5. Verwerkt Vogelwacht Delft ook bijzondere persoonsgegevens?

De Vogelwacht Delft registreert geen andere gegevens dan hierboven aangegeven, dus bijvoorbeeld niet uw geslacht, tenzij u dat zelf aangeeft.  Gegevens over uw reden op opzegging van het lidmaatschap worden evenmin verwerkt, tenzij u die zelf aangeeft.

6. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Een beperkt aantal leden van de Vogelwacht Delft, kan bij (een deel van) uw gegevens. Allereerst de medewerkers van de vereniging die gelet op hun functie toegang moeten hebben tot de gegevens. Dat zijn de penningmeester, de ledenadministrateur, de webmaster, de cursusadministrateur en de excursieleider. Hun functie brengt met zich mee dat inzicht dienen te hebben in die gegevens. In onderstaande tabellen kunt u zien bij welke medewerker gegevens van u zijn of worden opgeslagen.

Gegevens leden Vogelwacht Delft eo

Gegeven Ledenadministratie Penningmeester Webmaster
Naam X X
Adres X X
Woonplaats X X
e-mailadres leden X X
Telefoon X X
Rekeningnummer X
e-mailadres abonnees nieuwsbrief X X

Gegevens cursisten Vogelwacht Delft eo

Gegeven Leden-administratie. Penningmeester Cursusadministratie
Naam X X X
Adres X X X
Woonplaats X X X
e-mailadres X X X
Telefoon X X X
Rekeningnummer X

Daarnaast hebben alle bestuursleden toegang tot uw gegevens (via een periodiek afschrift van de beheerder), met uitzondering van uw financiële gegevens.

7. Wat is het beleid van Vogelwacht Delft tav de privacy van bezoeker van de website?

Iedere nieuwe bezoeker van onze website krijgt de melding dat deze site cookies gebruikt, en de vraag of hij of zij dat wil toestaan. Indien wordt doorgeklikt naar een andere pagina geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het opslaan van cookies. Dit is conform de zogenaamde cookie-wetgeving van de EU.

De website gebruikt alleen zogenaamde functionele cookies. Die zijn nodig om de site soepel te laten functioneren. Er worden geen cookies gebruikt om analyses te doen.

Daarnaast kunt u cookies verwachten van externe websites zoals Facebook en Twitter, omdat wij de inhoud van hun site op die van ons hebben ingesloten.

Er staan geen “pixels” (hele kleine plaatjes, zo groot als één pixel, die niet zichtbaar zijn, maar waarmee wel informatie wordt verzameld over je surfgedrag ) op de website.

Wanneer  u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, verzendt het apparaat waarmee u de website bezoekt automatisch loggegevens (verbindingsgegevens) naar onze server. Loggegevens omvatten het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of dienst, het type browser dat u gebruikt, de website die u daarvoor heeft bezocht, uw systeemconfiguratie evenals de datum en tijdsgegevens. Wij bewaren uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt.


8. Wat is het beleid ten aanzien van de nieuwsbrieven?

De nieuwsbrieven worden door de website zelf verzonden. De bijbehorende lijst met e-mailadressen wordt op de website beheerd. Deze lijst bevat het e-mailadres en soms de voornaam van de abonnee op de nieuwsbrieven.


9. Hoe gaat de Vogelwacht om met de privacy van deelnemers aan excursies

Wanneer u zich aanmeldt voor een excursie van de Vogelwacht worden uitsluitend uw naam en telefoonnummer genoteerd door de excursieleider. Deze gegevens worden na de excursie direct vernietigd.


10. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens die zijn gerelateerd aan uw lidmaatschap worden na uitschrijving bewaard om oud-leden te kunnen informeren over bijvoorbeeld een jubileum of een reünie. Uw financiële gegevens blijven gedurende een periode van vijf jaar bewaard.

Alleen de penningmeester en de ledenadministrateur hebben toegang tot het bestand van oud-leden.

Als u wilt dat uw gegevens na uitschrijving niet worden bewaard kunt u een verzoek indienen bij: ledenadministratie@vogelwachtdelft.nl

In de “Vogelstreken” worden van de nieuwe leden en de opzeggingen uitsluitende de namen gepubliceerd.

11. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Vogelwacht Delft gehouden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

12. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Vogelwacht Delft kunt terecht bij ledenadministratie@vogelwachtdelft.nl.  Als u inzicht wilt hebben in uw persoonsgegevens kunt u bij voornoemd e-mailadres daartoe een verzoek doen.

13. Wijzigingen privacybeleid

Vogelwacht Delft behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door middel van publicatie op onze website www.vogelwachtdelft.nl.


Auteursrecht

Deze site is met zorg samengesteld. De berichten op de site zijn geplaatst met toestemming van de auteur. De auteur wordt ook vermeld. Dat geldt ook voor foto’s. Mocht u toch van mening zijn dat er sprake is van ongeoorloofde publicaties, plagiaat of anderszins, gelieve dat dan terstond kenbaar te maken aan de redactie (info@vogelwachtdelft.nl).

Deze pagina is 304 keer bezocht

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

jan
10
do
20:00 Duinlandschap en duinbescherming
Duinlandschap en duinbescherming
jan 10 @ 20:00 – 22:00
De duinen zijn een uniek landschap en Nederland heeft in verhouding een groot duingebied langs de kust. Dit bijzondere gebied is de leefplek van veel bijzondere planten en dieren. Arnoud van der Meulen zal als directeur van Stichting Duinbehoud … Lees verder
jan
19
za
08:00 Schouwen Duiveland
Schouwen Duiveland
jan 19 @ 08:00 – 16:00
De Tureluur kun je het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland. De laatste decennia zijn … Lees verder
feb
14
do
20:00 De Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen
feb 14 @ 20:00 – 22:00
Wie kent ze niet: de Oostvaardersplassen? In zuidelijk Flevoland schiep de natuur een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen. Vele vogelsoorten wisten de Oostvaardersplassen te vinden, waaronder een aantal die decennia lang als broedvogel uit Nederland … Lees verder
feb
23
za
08:00 Vogelexcursie: Kop van Noord-Hol...
Vogelexcursie: Kop van Noord-Hol...
feb 23 @ 08:00 – 17:00
Vogelexcursie: Kop van Noord-Holland, de Waddenzeekust van den Oever naar den Helder. Op de terugweg naar Delft bezoeken we de polders achter de Hondsbossche Zeewering. Het Balgzand is een natuurgebied op de wadden tussen Den … Lees verder
teller