Home » Gedragsregels voor kijken en fotograferen van vogels

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Gedragsregels voor kijken en fotograferen van vogels

tegeltje_vogels_eerstDe Vogelwacht Delft is van mening dat kijken naar en fotograferen van vogels niet ten koste mag gaan van de vogel !

Overwegingen bij het melden van (bijzondere) soorten op Waarneming.nl
A. In welk terreintype bevindt de vogel zich? Zit de vogel in een open gebied dat makkelijk vanaf de openbare weg of vanuit een kijkhut kan worden bekeken, dan is de kans op verstoring niet erg reëel. Wellicht zijn er zelfs waterpartijen als sloten, moeras etc. die verhinderen dat het gebied betreden kan worden. Anders wordt het bij vogels die in een bos- of rietgebied zitten dat niet goed te overzien is vanaf de openbare weg. In dat geval moet de kans dat vogelaars / fotografen het gebied zullen betreden om de vogel(s) te zien, ingeschat worden. De kans dat in zulke gevallen behalve de doelsoort ook andere vogelsoorten verjaagd en verstoord worden, moet zwaar wegen bij de beslissing om al dan niet te melden. Waarneming.nl biedt de mogelijkheid om in zulke gevallen de exacte plaatsaanduiding te vervagen en/of een embargo (bijv. tot na het broedseizoen) aan de waarneming te verbinden.

B. In welke periode van het jaar / in welke fase van de levenscyclus wordt de vogel gezien? Een soort die duidelijk op trek is en in niet-kwetsbaar gebied pleistert, kan gemeld worden. Denk aan een Topper in het Kraaiennest of een Rode Wouw in het Vockestaert-gebied. Heel anders wordt het in het voorjaar met soorten die territoriaal gedrag vertonen of waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze zich vestigen. Een goed voorbeeld was een Grauwe Gors die in 2011 in het voorjaar werd ontdekt. In dat geval plaatst u de waarneming onder embargo (bijv. tot na het broedseizoen).

C. Alle roofvogelhorsten, nestplaatsen van Uilen, IJsvogels etc. het hele jaar door plaatsen onder ‘gebiedsvervaging’. Bij in gebruik zijnde nesten of het waarnemen van balts, voedselvluchten etc. in de periode 1 februari t/m 15 juli kan ter aanvulling een embargo tot na het broedseizoen worden gemaakt.

D. Vogels van de Rode Lijst, nestplaatsen van soorten met ‘handelswaarde’ en/of interessant voor stropers en soorten die niet geliefd zijn bij boeren en bloot staan aan vervolging, kunnen in de periode 1 maart t/m 15 juli (sommige soorten eerder!) het beste gemeld worden d.m.v. vervaging van de plaatsaanduiding. Evt. kan er zelfs nog een embargo op worden gezet dat pas na jaren voor het grote publiek zichtbaar wordt.

De waarnemingen wel graag door blijven geven, achter de schermen kunnen vogelbeschermers, die prudent met de gegevens omgaan, veel informatie uit de meldingen halen!

Gedragsregels van Waarneming.nl

We doen een beroep op iedere waarnemer zich naar deze gedragsregels te gedragen, niet alleen ten behoeve van het welzijn van de flora en fauna in de directe omgeving maar ook om het plezier van andere natuurliefhebbers niet te bederven.

  • Houd voldoende afstand tot het dier zodat deze niet wordt verstoord. Bedenk dat een dier het beste kan worden bekeken als deze zich op zijn gemak voelt. Ga niet dichterbij dan anderen en doe liever een stapje terug dan een stap naar voren. Een telescoop kan in deze goede diensten bewijzen. Andere mensen die later arriveren krijgen zo ook een kans het dier te zien. Fotografen en videografen dienen zich ervan te verzekeren dat hun acties anderen en het dier niet hinderen. In het belang van de documentatie van een geval kan – na overleg – een enkele fotograaf of videograaf soms worden verzocht meer naderbij te gaan dan anderen. Overigens is ook het maken van tekeningen en schetsen aan te bevelen.
  • Betreed niet zonder meer voor publiek gesloten terreinen zoals reservaten, landgoederen, tuinen, weilanden en dergelijke. Vraag toestemming van de eigenaar of beheerder, wees tactvol en leg de situatie uit. In de meeste gevallen blijkt men zeer geïnteresseerd te zijn en wordt volop medewerking verleend.
  • Laten de ontdekker en degenen die vertrouwd zijn met de situatie ter plaatse bij het arriveren van waarnemers aanwijzingen geven die verontrusting van dieren of schade aan het terrein voorkomen. Laat het doorgeven van het nieuws telkens duidelijk van dergelijke aanwijzingen vergezeld gaan. Wees behulpzaam bij het treffen van maatregelen om de belangstelling in goede banen te leiden.
  • Wees geduldig en terughoudend wanneer het dier zich niet dadelijk vertoont of (tijdelijk) wat verder weg zit. Blijf ook rustig als het dier zich plotseling naar een andere plek in de buurt verplaatst; zorg dat het dier zich ook daar op zijn gemak voelt.
  • Bedenk dat iemand die een eind onderweg is geweest of een vrije dag heeft genomen om een bepaald dier te zien, misschien onder grotere spanning staat dan uzelf. Schroom echter niet deze mensen op hun gedrag aan te spreken indien zij er blijk van geven de gedragsregels niet te kennen.
  • Verzamel zeker geen planten, insecten, vissen en andere dieren, die een beschermde status hebben en ontzie de rest als dat niet persé noodzakelijk is voor verdere bestudering of wetenschappelijk onderzoek.
  • Het op beperkte schaal plukken van paddenstoelen t.b.v. serieuze studie en educatie kan noodzakelijk zijn en niet schadelijk, maar in druk bezochte natuurgebieden dient er voor gezorgd te worden dat dit op een voor het publiek onopvallende wijze gebeurt, zonder visuele schade. Dit houdt dus ook in dat geplukte maar niet meegenomen paddenstoelen niet zichtbaar beschadigd achterblijven en omgekeerde boomstammen weer worden teruggeplaatst.
  • Op Waarneming.nl is het niet toegestaan om foto`s van nesten en/of broedende vogels te uploaden. Dit om verstoring en precedentwerking te voorkomen.
  • De meeste vogels zingen in hun broedgebied volop. Het afspelen van geluid om vogels te lokken (‘tapen’) kan in de broedperiode zeer verstorend werken. Zo kunnen vogels denken te maken te hebben met een concurrent en het gebied verlaten. Het is dus NIET de bedoeling om met behulp van tapen die ene mooie foto proberen te maken. Zelfs niet om een groen vinkje bij je waarneming te krijgen. We doen een beroep op iedere waarnemer zich hiernaar te gedragen en bedanken iedereen voor zijn of haar medewerking.
  • Het voeren van vogels met zaad of brood om ze dichterbij te lokken zodat die ene mooie foto gemaakt kan worden, is niet in het belang van de vogel. Het is slechts in het belang van de fotograaf. Een echt vogelaar doet dit dus niet.

 

Deze pagina is 2.199 keer bezocht
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Activiteiten

dec
11
za
08:00 Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
dec 11 @ 08:00 – 16:00
Zaterdag 11 december, Arkemheen/Oostvaardersplassen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 9 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Gert van der … Lees verder
jan
13
do
20:00 Lezing: Africa Wood Grow
Lezing: Africa Wood Grow
jan 13 @ 20:00 – 21:00
Roeland Lelieveld liep in 2005 stage in Kenia. Hij zag daar de gevolgen van ontbossing, maar ook een oplossing: herbebossing! En waar anderen blijven steken in de gedachte, heeft Roeland gewoon gedaan. Met het spaargeld … Lees verder
jan
15
za
08:00 Excursie: De Kwade Hoek
Excursie: De Kwade Hoek
jan 15 @ 08:00 – 16:00
Zaterdag 15 januari 2022, De Kwade Hoek, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 13 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij … Lees verder
feb
10
do
20:00 Lezing: Vogelatlas
Lezing: Vogelatlas
feb 10 @ 20:00 – 21:00
Vogels moeten zich voortdurend aanpassen, aan veranderingen in gebieden, aan andere landbouwmethoden en aan het veranderende klimaat. De Vogelatlas, die in november 2018 werd gepresenteerd, brengt de trends en ontwikkelingen van de vogelstand in beeld, … Lees verder
mrt
10
do
20:00 Lezing: Wie is de bij ?
Lezing: Wie is de bij ?
mrt 10 @ 20:00 – 21:00
door Linde Slikboer (EIS Kenniscentrum Insecten) Na de noodkreet van wetenschappers dat het niet goed gaat met bijen en andere insecten is de aandacht voor “de bij” sterk toegenomen. Helaas blijft de broodnodige kennis over … Lees verder