Home » Kalender

Kalender

jun
16
do
Algemene ledenvergadering 2016 @ De Natuurschuur
jun 16 @ 20:00 – 22:00

De jaarvergadering van de Vereniging Vogelwacht Delft en Omstreken vindt dit jaar plaats op 16 juni. Zoals gebruikelijk start de vergadering om 20:00 uur. De vergadering is toegankelijk voor alle leden van de VWD. Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen als onderdeel van de onlangs verschenen “Vogelstreken”.

Voorafgaand zal Bertus Laros een rondwandeling verzorgen door de Heemtuin. Die start om 19:00 uur. verzamelen bij de ingang van de Heemtuin (vlakbij de Papaver).

aug
27
za
Vogelexcursie: Brabantse Biesbosch
aug 27 @ 07:00 – 16:00

De Brabantse Biesbosch is groter dan de noordelijker gelegen Hollandse Biesbosch. Het heeft een aantal reservoirs voor drinkwater en een bezoekerscentrum annex museum. Daar drinken we koffie en de liefhebbers kunnen het prachtige nieuwe MuseumEiland bezoeken. Zie http://www.biesboschmuseumeiland.nl voor info over exposities en toegangsprijzen. Vogels als de Blauwborst, Sprinkhaanzanger, Boomvalk, Wielewaal, Dodaars, Waterrallen brengen hier de zomer door. Als we geluk hebben laat ook het IJsvogeltje zich zien. Nog een bijzonderheid: In Nederland was in 1826 de bever uitgeroeid. Na herintroductie in 1980 zijn er in de Biesbosch al meer dan 150 van deze houtknagers te vinden. Een mooie tocht voor een na-zomerse dag, met veel variatie in flora en fauna.

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten : € 0,07 per kilometer
Inlichtingen en aanmelding : op donderdag 25 augustus tussen 19:00 en 21:00 uur, Hans de Winter (015) 213 4636

sep
10
za
Excursie Plan Tureluur en Koudekerkse Inlaag
sep 10 @ 07:00 – 16:00

De Tureluur kunt u het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland. Plan Tureluur, dat de negatieve effecten van de Oosterscheldekering in combinatie met de dammen wil aanpakken door buitendijks meer ruimte te geven aan schorren en duinen en binnendijks het waterpeil te verhogen zodat moerassen ontstaan met een brak tot zout milieu. Ook de Koudekerksche inlaag is tijdens de trek zeker een bezoek waard in verband met de trek van de steltlopers.

Veel overwinteraars te zien, zoals de Kluut, Lepelaar, Rosse Grutto, Bergeend, Grote Mantelmeeuw, Brandgans.

Bij de Brouwersdam: Zeehonden, Duikers, IJseenden en Steenlopers.

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie :  Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten  € 0,07 per kilometer
Inlichtingen en aanmelding op donderdag 8  september tussen 19:00 en 21:00 uur, Jannie de Jong 015-2617327

 

sep
24
za
Excursie Wollebrand en omgeving
sep 24 @ 07:00 – 16:00

Afhankelijk het weer en van wat her en der te spotten valt bezoeken we een selectie van kleine gebiedjes en plassen in de omgeving. Goede mogelijkheden voor eenden, steltlopers en Watersnippen bij waterreservoir de Wollebrand. Daar ook kans op bijvoorbeeld een waterral. Andere aantrekkelijke gebiedjes zijn De Banken (en het strand) bij ’s Gravenzande, en het ruigtegebied in de Broekpolder. Bij de eerste kans op sterns, plevieren, tapuiten en strandlopers, bij de tweede bijvoorbeeld Geoorde Fuut of een IJsvogel. Natuurlijk mag een bezoekje aan de Rietputten bij Vlaardingen niet vergeten worden (wellicht een laatste kans). Daar behalve Baardmannetjes, ook kans op Waterral, Roerdomp, een Boomvalk of andere roofvogels. Onderweg door het Westland zijn er tussen de Kieviten misschien zijn er al groepjes Goudplevieren te ontdekken. Kortom, een aanrader om mee te gaan en niet ver rijden!

Verzamelen: Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie:  Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten :  € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding : op donderdag 22 september tussen 19:00 en 21:00 uur, Gert van der Horn(015) 285 28 02

 

okt
13
do
Lezing : Vogels in Japan @ De Papaver - Delft
okt 13 @ 20:00 – 22:00

Door Kees Mostert.

Een lezing van Kees Mostert betekent een avondje ontspannen luisteren. Hij heeft een enorme kennis van de natuur en kan daar op ongedwongen wijze over vertellen. Een van zijn vele natuurreizen ging recent naar Japan in de winter. Vanavond zal hij over deze interessante reis en zijn belevenissen daar vertellen en ons zijn foto’s laten zien. Van spectaculaire soorten als Stellers zeearend, Japanse kraanvogel en Blakistons Fish Owl, maar ook veel bekende watervogels en steltlopers uit Siberië, zoals taigarietgans, grote zaagbek, nonnetje en tureluur. Maar alles net weer een beetje anders. Ook de zeevogels zullen aan bod komen, zoals bijvoorbeeld drie soorten albatrossen en verschillende alkachtigen. Al met al zal hij een heel gevarieerd beeld scheppen van natuur en vogels in het winterse Japan.

lezing-japan

okt
15
za
Excursie Maasvlakte
okt 15 @ 07:00 – 16:00

Maasvlakte 2 is een gebied dat is aangelegd ter uitbreiding van de Rotterdamse haven. De opslag voor containers en terminals is enorm groot. Door het opspuiten van zand is er een nieuw stuk land ontstaan waar ,vanwege zijn ligging, vogels dankbaar gebruik van maken. Tijdens de vogeltrek is het voor de kust een drukte van belang. De aanwezigheid van de strandlopers, scholeksters, bergeenden, meeuwen, roodkeelduikers, jagers, zee-eenden, jan van genten, slechtvalk, smelleken, etc. etc. zijn zeker gegarandeerd.

Het observeren van de doortrekkers en de overwinteraars is een lust voor het oog. Elk jaar komen er, kramsvogels, koperwieken, tapuiten , ganzen, vinken en spreeuwen in grote getale langs vliegen. Ook de velduil en visarend behoren zeker niet tot de uitzonderingen.

De kans op zeldzame soorten zoals de arendbuizerd, en de franjepoot is ook zeker aanwezig. Kortom een excursie die je absoluut niet mag missen!

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten :  € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding : op donderdag 13 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur, Alfred Pellemans, (015)-214 70 15

nov
3
do
Vervolgcursus Vogels Kijken
nov 3 @ 19:30 – 22:00

Onderwerpen: Vogeltrek, Roofvogels en Uilen, Voeding en Voortbeweging, Ganzen en wintervogels De cursus wordt op vier donderdagavonden gegeven, op 3, 10, 17 en 24 november, van 19.30 tot 22.00 uur, in de Natuurschuur aan het Linneauspad te Delft.

nov
10
do
Vervolgcursus Vogels Kijken
nov 10 @ 19:30 – 22:00

Onderwerpen: Vogeltrek, Roofvogels en Uilen, Voeding en Voortbeweging, Ganzen en wintervogels De cursus wordt op vier donderdagavonden gegeven, op 3, 10, 17 en 24 november, van 19.30 tot 22.00 uur, in de Natuurschuur aan het Linneauspad te Delft.

Lezing: Visarend straks ook broedvogel in Midden Delfland? @ De Papaver - Delft
nov 10 @ 20:00 – 22:00

[caption id="attachment_6448" align="alignleft" width="217"]Visarend Visarend[/caption]

Ons oud-lid Ruud Kampf houdt op 13 oktober een verhaal over Visarenden. Al toen hij in Delft woonde, hielp hij in de voormalige DDR bij het ringen van visarenden. Sindsdien heeft hij een grote belangstelling en kennis voor deze vogels ontwikkeld. Hij zal U meenemen naar broedgebieden van visarenden in Europa, maar ook Florida, Kenia, Nepal, Oman en Mexico. Ook zal hij uitgebreid ingaan op het gebruik van satellieten om de trek van visarenden te volgen. U leert dat Visarenden onopvallende bosvogels zijn, die ook in hoogspanningsmasten broeden, dat het broedgeval in de Biesbosch misschien niet het eerste in Nederland was, maar dat we op de Hooge Veluwe naar Visarend nesten moeten zoeken, dat een visarend zes weken in Nederland kan verblijven zonder gezien te worden, dat een Visarend een veel interessantere soort is dan een Zeearend…

Zie de Facebook groep Visarenden in Nederland: https://www.facebook.com/groups/pandion en de al wat verouderde site http://www.rekel.nl/visarenden/

nov
12
za
Excursie Oudeland van Strijen
nov 12 @ 08:00 – 17:00

Deze excursie komt jaarlijks terug in ons programma. Waarom? Lees het verslag van voorgaande keer, dan begrijp je wel dat de reden is dat er zo ontzettend veel te zien is. http://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=2427

Het Haringvliet maakt onderdeel uit van het deltagebied. Het gebied is vooral interessant door de buitendijkse gorzen en slikken.

De Korendijkse slikken bestaan binnendijks hoofdzakelijk uit grasland. Buitendijks is het begroeid met riet en ruigte. In de ruigtes van de slikken  vertoeven veel eendensoorten en moerasvogels. Binnendijks veel overwinteraars, zoals Brandgans, Kolgans, Grauwe gans, Dwerggans. Ook Blauwe Kiekendief, Slechtvalk, Zeearend, Grote Lijster, Kramsvogel, Koperwiek of Waterpieper kunnen worden gezien. (Bron: http://www.natuurmonumenten.nl).

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten : € 0,07 per kilometer
Inlichtingen en aanmdleing : op donderdag 10 november tussen 19:00 en 21:00 uur, Joke Iest (015) 310 83 76


2 reacties

Reacties zijn gesloten.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Thank you for your upload