Home » Kalender

Kalender

jan
14
do
Lezing : Duurzame initiatieven @ De Papaver, Korftlaan 6, Delft
jan 14 @ 20:00 – 22:00

nestWat kunnen we doen om de natuur een handje te helpen? Natuur in Nederland staat onder druk. Zo blijken de aantallen veldleeuweriken ondanks beheersmaatregelen toch af te nemen. Leontien heeft daar samen met anderen onderzoek naar gedaan. Hoe kunnen we de natuur een handje helpen? Kunnen ketens gesloten of verbonden worden? Leontien gaat in op praktische maatregelen die effectief een bijdrage leveren in een veranderende wereld.

Aanmelden is niet nodig.

jan
16
za
Nationale tuinvogeltelling 2016
jan 16 – jan 17 hele dag

Jaarlijks wordt in een weekend in januari de Nationale Tuinvogeltelling georganiseerd. in 2016 op 16 en 17 januari. Zie de website van de organisatie voor meer informatie.

Hoe werkt het
Iedereen kan meedoen in 3 gemakkelijke stappen:

  1. Tel op 16 of 17 januari 2016 een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen van tevoren tellen en hun telling insturen vanaf vrijdag 15 januari 2016.
  2. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geeft u door: 5 koolmezen.*
  3. Geef uw telling door via deze website.

Resultaten
De resultaten worden tijdens de Nationale Tuinvogeltelling live bekend gemaakt op de website. Nadat uw uw telling heeft ingestuurd, ontvangt u een e-mail met uw eigen telling, en een link naar de website waarmee u de resultaten in uw buurt kunt volgen.

jan
23
za
Vogelexcursie: Plan Tureluur/Schouwen-Duiveland
jan 23 @ 08:00 – 16:00

De Tureluur kunt u het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland. Plan Tureluur, dat de negatieve effecten van de Oosterscheldekering in combinatie met de dammen wil aanpakken door buitendijks meer ruimte te geven aan schorren en duinen en binnendijks het waterpeil te verhogen zodat moerassen ontstaan met een brak tot zout milieu.

Veel overwinteraars te zien, zoals de Kluut, Rosse Grutto, Bergeend, Grote Mantelmeeuw, Brandgans, en mogelijk al teruggekeerde Lepelaars

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten :  € 0,07 per kilometer
Inlichtingen en aanmelding : donderdag 21 januari tussen 19:00 en 21:00 uur, door Herco Christerus en Hans Zweekhorst (015) 2626826

feb
11
do
Lezing : Wolven @ De Papaver, Korftlaan 6, Delft
feb 11 @ 20:00 – 22:00

wolven in nederlandHoe gaan wij om met de komst van de wolf? Zijn wolven gevaarlijk voor mensen? Wat betekent de komst van de wolf voor boeren? In Nederland zou er ecologisch gezien ruimte zijn voor zo’n 150 wolven. Dat maakt de kans op een ontmoeting met de wolf op de Veluwe aanzienlijk groter. Volgens Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland betekent dit echter niet dat we ons zorgen moeten maken. ‘De mens behoort niet tot de normale prooidieren van de wolf’, zegt Lelieveld. ‘Een gezonde wolf in de vrije natuur is in principe geen gevaar. Sterker nog, wolven vermijden contact met mensen.’

Aanmelden is niet nodig.

feb
18
do
Cursus Broedvogels inventariseren
feb 18 @ 20:00 – 22:00

[caption id="attachment_6085" align="alignleft" width="300"]Rosse Stekelstaart Rosse Stekelstaart[/caption]

De Vogelwacht Delft e.o. heeft een lange traditie in het inventariseren van broedvogels. Door het geven van speciale inventarisatie cursussen en het organiseren van tellingen worden nu ruim dertig gebieden rond Delft ieder jaar op broedvogels geïnventariseerd. Veel van deze gegevens worden naar de landelijke organisatie SOVON gestuurd waar ze worden verwerkt voor het berekenen van broedvogeltrends en tevens gebruikt voor het opstellen van de jaarlijkse Vogelbalans.

De cursus zal gehouden worden op donderdag 18 en 25 februari en 3 en 10 maart van 20:00 – 22:00.
Locatie is gebouw “Het Trefpunt” Hoeksekade 164 2661 JL Bergschenhoek.
De kosten bedragen 10 euro.
Aanmelden voor 15 februari bij Peter Elfferich | elfferich13@hetnet.nl  | 015-3613259

Zie ook : http://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=6079

feb
20
za
Vogelexcursie: Kop van Noord Holland, Waddenzeekust
feb 20 @ 08:00 – 16:00

Kop van Noord Holland, Waddenzeekust, Hondsbossche Zeewering, (zeedijk met leuke plasjes), Zwanenwater en Vatrop/Balgzand, Durgerdam

Balgzand is een waddengebied dat deels droogvalt bij eb. Het bestaat uit geulen, slikken en kwelders en mag niet betreden worden. Vanuit een vogelhut kan het gebied bekeken worden. De Hondsbossche Zeewering is een zeer afwisselend gebied. Vlak daarachter ligt het waterrijke natuurgebied De Putten , dat zijn naam te danken heeft aan de vele kleiputten die veranderd zijn in plassen, omringd door oude polders. Het gebied is aangewezen als vogelrichtlijngebied voor de Dwerggans. Door de afwisseling in gebieden zullen veel vogels gezien kunnen worden. Hopelijk te zien in deze tijd: Zeekoet, Grote Burgemeester, Zilverplevier, Drieteenstrandloper.

verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten :  € 0,07 per kilometer
Inlichtingen en aanmelding : donderdag 18 februari tussen 19:00 en 21:00 uur, Hans de Winter (015) 213 4636

feb
25
do
Cursus Broedvogels inventariseren
feb 25 @ 20:00 – 22:00

[caption id="attachment_6085" align="alignleft" width="300"]Rosse Stekelstaart Rosse Stekelstaart[/caption]

De Vogelwacht Delft e.o. heeft een lange traditie in het inventariseren van broedvogels. Door het geven van speciale inventarisatie cursussen en het organiseren van tellingen worden nu ruim dertig gebieden rond Delft ieder jaar op broedvogels geïnventariseerd. Veel van deze gegevens worden naar de landelijke organisatie SOVON gestuurd waar ze worden verwerkt voor het berekenen van broedvogeltrends en tevens gebruikt voor het opstellen van de jaarlijkse Vogelbalans.

De cursus zal gehouden worden op donderdag 18 en 25 februari en 3 en 10 maart van 20:00 – 22:00.
Locatie is gebouw “Het Trefpunt” Hoeksekade 164 2661 JL Bergschenhoek.
De kosten bedragen 10 euro.
Aanmelden voor 15 februari bij Peter Elfferich | elfferich13@hetnet.nl  | 015-3613259

Zie ook : http://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=6079

mrt
3
do
Cursus Broedvogels inventariseren
mrt 3 @ 20:00 – 22:00

[caption id="attachment_6085" align="alignleft" width="300"]Rosse Stekelstaart Rosse Stekelstaart[/caption]

De Vogelwacht Delft e.o. heeft een lange traditie in het inventariseren van broedvogels. Door het geven van speciale inventarisatie cursussen en het organiseren van tellingen worden nu ruim dertig gebieden rond Delft ieder jaar op broedvogels geïnventariseerd. Veel van deze gegevens worden naar de landelijke organisatie SOVON gestuurd waar ze worden verwerkt voor het berekenen van broedvogeltrends en tevens gebruikt voor het opstellen van de jaarlijkse Vogelbalans.

De cursus zal gehouden worden op donderdag 18 en 25 februari en 3 en 10 maart van 20:00 – 22:00.
Locatie is gebouw “Het Trefpunt” Hoeksekade 164 2661 JL Bergschenhoek.
De kosten bedragen 10 euro.
Aanmelden voor 15 februari bij Peter Elfferich | elfferich13@hetnet.nl  | 015-3613259

Zie ook : http://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=6079

mrt
10
do
Cursus Broedvogels inventariseren
mrt 10 @ 20:00 – 22:00

[caption id="attachment_6085" align="alignleft" width="300"]Rosse Stekelstaart Rosse Stekelstaart[/caption]

De Vogelwacht Delft e.o. heeft een lange traditie in het inventariseren van broedvogels. Door het geven van speciale inventarisatie cursussen en het organiseren van tellingen worden nu ruim dertig gebieden rond Delft ieder jaar op broedvogels geïnventariseerd. Veel van deze gegevens worden naar de landelijke organisatie SOVON gestuurd waar ze worden verwerkt voor het berekenen van broedvogeltrends en tevens gebruikt voor het opstellen van de jaarlijkse Vogelbalans.

De cursus zal gehouden worden op donderdag 18 en 25 februari en 3 en 10 maart van 20:00 – 22:00.
Locatie is gebouw “Het Trefpunt” Hoeksekade 164 2661 JL Bergschenhoek.
De kosten bedragen 10 euro.
Aanmelden voor 15 februari bij Peter Elfferich | elfferich13@hetnet.nl  | 015-3613259

Zie ook : http://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=6079

Lezing: Midden-Delfland @ De Papaver, Korftlaan 6, Delft
mrt 10 @ 20:00 – 22:00

kaartje midden delflandNatuur om de stad is dit jaar het thema van de KNNV afdeling Delfland. Cor Nonhof vertelt over de vele aspecten van deze gemeente. Het is een klein stukje groen in de metropoolregio Den Haag Rotterdam. Het gebied kent vele gebruikers van veeboeren tot de recreërende mens. Het is een gebied van moderne infrastructuur en recreatieterreinen en cultuurhistorie. Hoe hou je de balans tussen mens en natuur in evenwicht?

Aanmelden is niet nodig.


2 reacties

Reacties zijn gesloten.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2021

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Thank you for your upload