Home » Kalender

Kalender

jan
21
za
Nationale tuinvogeltelling 2012
jan 21 @ 00:00 – jan 22 @ 23:59

Vogelbescherming Nederland organiseert dit jaarlijkse grootse evenement in het weekend van 21 en 22 januari in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland. Noteer een half uur lang alle vogels die u in uw tuin of op het balkon ziet en vul uw bevindingen in op www.tuinvogeltelling.nl. De ingestuurde gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar vogels en daarnaast wordt aan de hand van alle waarnemingen de 'Nationale Tuinvogel Top tien 2011' samengesteld.

feb
25
za
Vogelexcursie: Kop van Noord Holland
feb 25 @ 08:00 – 17:00

Hondsbossezeewering, (zeedijk met leuke plasjes), Balgzand

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver

Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken

Kosten : € 0,07 per kilometer

Informatie op donderdag 23 februari tussen 19:00 en 21:00 uur, Hans de Winter (015) 213 4636

Balgzand is een waddengebied dat deels droogvalt bij eb. Het bestaat uit geulen, slikken en kwelders en mag niet betreden worden. Vanuit een vogelhut kan het gebied bekeken worden. De Hondsbossezeewering is een zeer afwisselend gebied, met het binnenmeer de Putten, kleiputten, omringd door oude polders.Het gebied is aangewezen als vogelrichtlijngebied voor de dwerggans. Door de afwisseling in gebieden zullen veel vogels gezien kunnen worden. Hopelijk te zien in deze tijd: Zeekoet, Grote Burgemeester, Zilverplevier, Drieteenstrandloper.

mrt
24
za
Voorjaarswandelingen Delftse Hout e.o.
mrt 24 @ 07:00 – 10:00

Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken

Aanmelden is niet nodig. Het is een wandeling van ongeveer 2-3 uur. Wanneer het je lukt aan deze serie wandelingen in het Delftse Hout (van half maart tot eind april) deel te nemen, merk je hoeveel er verandert qua aanwezigheid van vogels in zo'n korte tijd. Als het weer tenminste meewerkt. Echt aan te bevelen.

apr
7
za
Vogelexcursie: Tiengemeten
apr 7 @ 07:00 – 17:00

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver

Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken

Kosten : € 0,07 per kilometer

Tiengemeten is een eiland in het Haringvliet. De landbouw is hier een paar jaar geleden afgeschaft om het eiland terug te geven aan de natuur. We gaan er met een boot naar toe. Op het eiland wordt gewandeld waarbij laarzen geen overbodige luxe zijn. Het is vooral spannend om op zo'n rustig, onbewoond eiland te zijn. Vogels zitten er natuurlijk ook en men kan soorten als Bruine Kiekendief, Blauwborst, ganzen en weidevogels verwachten.

Voorjaarswandelingen cursus vogelherkenning
apr 7 @ 07:00 – 10:00

Voorjaarswandelingen aansluitend op de cursusavonden: 7, 14, 21 en 28 april 2012

apr
12
do
Lezing Bloemrijke Bermen
apr 12 @ 20:00 – 22:15

organisatie: KNNV.
Arie Koster vertelt met passie over bloemrijke bermen, het jaarthema van de KNNV.

De toegang is gratis.

apr
14
za
Vogelexcursie: Quackjeswater, Tenellaplas, Voorne's Duin
apr 14 @ 07:00 – 16:00

Verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver

Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken

Kosten : € 0,07 per kilometer

Voorne's Duin is een waterrijk duingebied met allerlei biotopen. Veel van de Nederlandse broedvogelsoorten broeden in dit gebied!

Bekend is het duinmeer het Quackjeswater met haar kolonie Lepelaars. Wellicht kunnen één of meerdere paartjes Kleine Zilverreiger worden waargenomen. Misschien nog een doortrekkende Visarend.Op het Breede Water kans op de Geoorde Fuut, de Aalscholverkolonie. Op de Tenellaplas diverse eendensoorten.

apr
21
za
Excursie: Rietputten (fietsexcursie)
apr 21 @ 07:00 – 16:00

Vogelexcursie: Rietputten (fietsexcursie) , via Westelijke deel van polders tussen Delft en Vlaardingen.

Na een mooie fietstocht door het westelijk deel van de polders tussen Delft en Vlaardingen komen we aan bij de Rietputten. Rietputten is een leuk gebied waar je omheen en doorheen kunt lopen. Laarzen zijn aan te bevelen!! Veel spannende vogelsoorten: Roerdomp, Bruine Kiekendief, Baardmannetje, Waterral, Dodaars, Watersnip, Blauwborst, Rietzanger en diverse eendensoorten. Er zijn hier ook wel eens roepende Woudaapjes gehoord en gezien!

Informatie en opgeven op vrijdag 20 april tot 21:00 uur bij Hans Zweekhorst 015-2626826

apr
28
za
Vogelexcursie: Midden Delfland Abstwoude en Abtswoudse Bos (Oostelijke deel)
apr 28 @ 08:00 – 13:00

fiets-/wandelexcursie

Verzamelen: Kruithuis aan de Schieweg

Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken

De fietstocht voert langs Moeder Aarde en het nieuw ingerichte gebied bij Schiedam richting Vockestaert. Onderweg wordt regelmatig gestopt om naar vogels in de weilanden en plassen te kijken en om naar de verhalen van Bertus te luisteren die veel weet te vertellen over de cultuur en de historie van dit mooie gebied Het is een fiets/wandeltocht, op de Tanthofkade wordt gewandeld. Een aanrader om mee te gaan, want volgend jaar kan het er hier wel eens heel anders uitzien als de A4 er dwars doorheen gaat. De lengte van de tocht is ongeveer 25 km. en duurt ongeveer tot 13.00 uur.

mei
5
za
Vogelexcursie: Meijendel (Nachtegalen!!)
mei 5 @ 03:00 – 10:00

verzamelen : Korftlaan tegenover de Papaver

Organisatie : Vogelwacht Delft en Omstreken

Kosten : € 0,07 per kilometer

Ongelofelijk vroeg je bed uit om te genieten van de meest spectaculaire nachtegalenzang van Nederland. Het is prachtig om vanuit de duisternis van de nacht met de roepende bosuil en zingende nachtegaal samen met de natuur te ontwaken, voordat de mensen er zijn. In de ontluikende dageraad beginnen de vogels één voor één met de zang.


2 reacties

Reacties zijn gesloten.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2022

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Thank you for your upload