Verslag dagje/weekendje Texel, 4 en 5 november 2023

Toine Andernach

Een half uur eerder dan gebruikelijk (6.15 uur) stonden op zaterdag vijftien mensen en vier auto’s te popelen voor vertrek naar Texel. We wilden optimaal gebruik maken van het vroege licht, ter compensatie van het vroege donker. Vier deelnemers in twee auto’s gingen op eigen gelegenheid en acht deelnemers waren al op Texel. Dat leverde het recordaantal van 27 deelnemers op.

Op dit tijdstip was het nog redelijk rustig op de weg, en het leek er zelfs op dat we de boot van 8.00 uur zouden gaan halen. Als die had bestaan tenminste. Dat bood ons wel de gelegenheid om de inmiddels traditionele koffie met gevulde koek te nuttigen in het restaurant bij de vertrekhaven.

Vanaf de boot zagen we al snel alken en zeekoeten dobberen. De verschillende snavels waren duidelijk zichtbaar. We waren ook blij verrast bij het zien van meerdere dwergmeeuwen die herkenbaar waren aan hun kleinere gestalte, de smalle lichte vleugelrand en de donkere ondervleugel.

Dwergmeeuw, Ron van Bekkum

De eerste stop was de Petten. Kees vroeg zich nog wel even af waarom we naar Petten gingen. Dat leverde een geografische spraakverwarring op want dat ligt wel in de richting maar niet op Texel. Bij de Petten zagen we verschillende steltlopers: wulpen, rosse grutto’s, kanoeten, tureluurs, kluten en bonte strandlopers. Ook een kleine zilverreiger en een koereiger lieten zich nog mooi zien.

Kanoeten, Gert van der Horn

Bij de Mokbaai zagen we naast alle steltlopers (waaronder ook zilverplevieren) acht kleine zilverreigers, een lepelaar en verschillende eenden zoals bergeenden, smienten en pijlstaarten. Ook kwam er nog een havik over. Na de Mokbaai was het de hoogste tijd om een bijzondere soort te gaan bezoeken. De isabeltapuit was al een paar dagen aanwezig bij de basaltblokken onder de Prins Hendrikzanddijk. In eerste instantie liepen we de verkeerde kant op maar eenmaal rechtsomkeert hoefden we alleen de al aanwezige fotografen te volgen: die lagen op twee meter afstand met hun toeters het bijna tamme isabeltapuitje vast te leggen. Niet voor Kees, maar voor alle anderen was dit een lifer!

Isabeltapuit

In een najaarsexcursie hoort ook het bekijken van de zeetrek. Vandaar onze volgde stop: Paal 15. Helaas was de strandtent gesloten, waardoor de noodzakelijke sanitaire stop in de duinen moest worden geïmproviseerd. De strandtent bood wel prima beschutting voor het bekijken van de over zee trekkende soorten. Leuke soorten die overkwamen waren drieteenmeeuwen, Jan-van-Genten, roodkeelduikers en grote sternen. We zagen ook nog een andere stern waarvan in eerste instantie niet duidelijk was of het een juveniele noordse stern of visdief was. Na bestudering van de foto’s bleek het een visdief te zijn.

Na de zeetrek was het tijd voor de Slufter. Dat kon mooi in de anderhalf uur die we nog hadden voordat het ging regenen. Wandelen in het adembenemende landschap van de Slufter is altijd bijzonder. En we hadden een doelsoort: de strandleeuweriken! We wisten precies waar die zaten: zover mogelijk langs de geulen doorlopen totdat je de gespannen draad tegenkomt. En het duurde dan ook niet lang voordat we ze in beeld hadden: prachtige gele kopjes staken mooi uit boven de vegetatie. Verder nog een slechtvalk, middelste zaagbek en brilduikers, naast veel andere al genoemde soorten.

Beeld op de slufter – Foto Karine Cornelisse
Strandleeuwerik

De Eierlandse polder was het laatste gebied dat we op zaterdag bezochten: onderweg pikten we nog even de toendrarietganzen als nieuwe dagsoort mee. Ad wist dat er op het strand van de Eierlandse dam, vlak bij de vuurtoren, sneeuwgorzen zaten. Zijn voorspelling kwam meer dan uit: een sneeuwgors trippelde met zes strandleeuweriken over het zand. Bij de Overloop zagen we nog drie paarse strandlopers. Inmiddels was het wat natter geworden en dat was een goede aanleiding afscheid te nemen van de zaterdagploeg en een droge en warme plek op te zoeken.

Het kon geen toeval zijn dat we op dat moment tegen strandpaviljoen Faro Beach aanliepen: een fijne plek om op te warmen en de borrel te beginnen. Na het inchecken op onze overnachtingsplek, vormde strandpaviljoen Kaap Noord het sfeervolle decor voor ons diner.

Op zondag verzamelden we om 9.15 uur bij de parkeerplaats van restaurant RJ bij de Robbenjager. Het was al aan het miezeren en het zou wat meer dan miezer worden, dus het geplande bezoek aan de Tuintjes hebben we maar gecanceld. Maar we lieten ons niet wegjagen: uitkijkend over de plas van het Renvogelveld zagen we een zwarte ruiter, sperwer en allerlei eenden.

Na het Renvogelveld wilden we bij Uitkijkpunt Stuifweg (bij Prins Hendrik) over de Waddenzee kijken, maar het regende te hard. Daarom maar eerst autovogelen langs de binnendijkse plassen aan de Waddenkant (o.a. Wagejot). Dat leverde nog een mooie kleine rietgans, drie kleine zwanen en een roodborsttapuit op.

Bij de IJzeren Kaap aangekomen was het droog en Kees wist dat daar fuutachtigen zaten. En het duurde dan ook niet lang voordat de eerste geoorde fuut zich aandiende. Bij de IJzeren kaap zagen we verder zeekoeten, grote sterns, dwergmeeuwen en op grotere afstand een mannetje blauwe kiekendief.

Inmiddels was het tijd voor de lunch bij het Cafeetje in Oosterend. Onze selectie van de menukaart hadden we vooraf doorgegeven, in de hoop dat we snel weer klaar waren. Dat bleek ijdele hoop: na bijna een uur wachten kwamen de eerste gerechten door. Maar gezellig was het wel.

De volgende stop: de haven van Oudeschild. Ad en Hieka waren al vooruitgegaan maar zonder resultaat. De achteropkomende auto’s werden op de Waddenzee voor de haven verrast door een ijsduiker, die op dat moment al door een aantal andere vogelaars werd bekeken. Dat was een mooi extraatje!

Turend naar de ijsduiker – foto Maureen van Noort

Tijd om op zoek te gaan naar de eerder waargenomen rosse franjepoot vlak bij het vertrekpunt van de veerboot. De rosse franjepoot hebben we helaas niet gezien, maar wel een prachtige Jan-van-Gent, bijna voor onze voeten. En er zou hier nog een kuifaalscholver moeten zitten. Na een paar gewone aalscholvers werd het vermoeden van Ad en Kees bevestigd en hadden we beet: een mooie kuifaalscholver (met gele snavel). Verder wandelend langs het water richting NIOZ-haven zagen we nog verschillende alken en zeekoeten van dichtbij en weer dwergmeeuwen.

De dag ging snel voorbij: het was inmiddels 16.30 uur en we wilden om 17.00 uur met de boot. Nadat we de auto’s in de wachtrij hadden gezet, besloten enkele diehards toch nog even over de Mokbaai te gaan kijken. Dat leverde wat moois op: in de stromende regen en ver op de Mokbaai kregen ze nog twee ijseenden in de kijker en ontdekten ze opnieuw een ijsduiker (mogelijk hetzelfde dier als we eerder bij Oudeschild zagen).

Andere bijzondere waarnemingen tijdens het weekend: een houtsnip onderweg over de auto, een (exotische) keizergans bij de Slufter, een eerste kalenderjaar pontische meeuw die pas later op de foto werd bevestigd en een grote lijster, gezien door enkelen van ons.

Met 27 deelnemers, 108 waargenomen soorten en veel gezelligheid was het weer een geslaagd weekend!

Waargenomen soorten (108):

Roodkeelduiker, IJsduiker, Fuut, Geoorde fuut, Jan-van-gent, Kuifaalscholver, Aalscholver, Koereiger, Kleine zilverreiger, Blauwe reiger, Lepelaar, Kleine zwaan, Kleine rietgans, Toendrarietgans, Kolgans, Grauwe gans, Keizergans, Rotgans, Brandgans, Nijlgans, Bergeend, Smient, Wilde eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling, Kuifeend, Eider, IJseend, Zwarte zee-eend, Brilduiker, Middelste zaagbek, Blauwe kiekendief, Sperwer, Havik, Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Fazant, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Goudplevier, Zilverplevier, Kievit, Steenloper, Drieteenstrandloper, Kanoet, Bonte strandloper, Paarse strandloper, Wulp, Grutto, Rosse grutto, Tureluur, Zwarte ruiter, Groenpootruiter, Houtsnip, Watersnip, Dwergmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Drieteenmeeuw, Zilvermeeuw, Pontische meeuw, Grote mantelmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Grote stern, Visdief, Zeekoet, Alk, Houtduif, Holenduif, Stadsduif, Turkse tortel, Grote bonte specht, Veldleeuwerik, Strandleeuwerik, Oeverpieper, Graspieper, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggemus, Roodborst, Roodborsttapuit, Isabeltapuit, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Grote lijster, Goudhaantje, Pimpelmees, Koolmees, Spreeuw, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Huismus, Vink, Groenling, Putter, Kneu, Rietgors, Sneeuwgors.

Video-impressie van Rene Droog.

Verhuizing steenuil

Leo Meewisse

Het steenuiltje broedt en woont al jaren in het ketelhuis aan de Oude Bovendijk en is de meest gefotografeerde uil van heel Rotterdam. Hij zit vaak heerlijk in de luwte achter een raampje van de bouwval die nog enigszins overeind wordt gehouden met twee gevulde watertanks met spanbanden. Een club vrijwilligers, die zich inzet voor dit “natuurmonument”, heeft de bouw van de nieuwe accommodatie voortvarend ter hand genomen.

Op 24 oktober heeft John Kleijweg het uiltje uit de kast genomen en heb ik die in een donker zakje veilig gesteld. De oude uilenkast, een nog prima VWD exemplaar, is verhuisd en vakkundig geplaatst in het nieuwe bouwwerk. Ook zijn er drie nieuw ontworpen veranda’s aangebracht zodat de uiltjes weer heerlijk voor een raampje kunnen zitten. Na de onvermijdelijke fotosessie heeft John het vogeltje weer in z’n eigen kast op de nieuwe locatie geplaatst en die lijkt er heel tevreden mee. We vragen ons wel af of het steenuiltje morgen na de nachtelijke foerageertocht nog in het ketelhuis naar zijn kast gaat zoeken.

Nog wel even de kast erin hangen.

Documentaire

De hele happening werd met camera’s vastgelegd door twee journalisten. Het wordt onderdeel van een documentaire die gemaakt wordt over het onderwerp: “Vrijwilligers die de natuur beschermen”. Er worden nog meer opnamen gemaakt. Het team was ook met John op het Kraaiennest aan het werk. Waarschijnlijk is deze documentaire tegen het eind van het jaar te zien op TV Rijnmond.

Verslag excursie Maasvlakte

Alfred Pellemans

De laatste keer dat we de Maasvlakte bezochten met en een excursie was 4 jaar geleden. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen, gezien het aantal deelnemers aan de excursie. Maar liefst 18 man/vrouw hadden zich aangemeld.

Het weer lag ten grondslag aan de keuze van de volgorde van de locaties die we zouden bezoeken. In de ochtend zou het droog zijn en vanaf 2 uur zou het gaan regenen. Het idee was om dan bij het vogelkijkpunt aan de zuidkant te zijn, want dan hadden we in ieder geval een dak boven ons hoofd.

De eerste locatie was het zeetrektelpunt aan de Prinses Maximaweg. Vanaf dit punt heb je goed zicht op de trekkende vogels boven de Noordzee. De lucht zat vol met meeuwen van allerlei soorten: storm, zilver, kok, kleine en grote mantel. Zelfs dwergmeeuw kwam langs. In dit rijtje past de grote stern natuurlijk ook. Ook veel jan-van-genten gezien, zowel jonge als volwassen individuen. En ook alken, die deze periode massaal aanwezig zijn langs de kust. De hoop op een jager bleek ijdel.

Daarna bezochten we de stuifdijk. Hier konden we genieten van een aantal bruinvissen, die zich goed lieten zien. Twee van hen deden aan synchroonzwemmen. Hier ook middelste zaagbek, oeverpieper, tapuit en nog wat klein grut. De bruine boszanger was niet meer gemeld, en ook een groep Delftse vogelaars ter plekke hadden hem niet gevonden. Dus die zoektocht konden we overslaan.

Daarna nog even langs slag Maasmond, want daar zou de kuifaalscholver kunnen zitten. Dat geluk bleef ons helaas bespaard. Wel van dichtbij de alk en een vermoeide bontbekplevier kunnen zien.

Het liep inmiddels al tegen enen; de magen waren leeg en de blazen gevuld, dus snel naar het truckerscafe “Plaza”. Dat bleek echter dicht op zaterdag. Gelukkig was de Stormvogel open. Daar van appelgebak en broodje bal kunnen genieten, en van filosofische discussies over alle onderwerpen.

Een stop met 18 man kost dat altijd wel wat tijd en dus was het inmiddels al twee uur, en dan zou het moeten gaan regenen. De lucht was al wel dreigend donker. Enkele deelnemers vonden het wel welletjes en ging alvast naar huis. De die-hards gingen toch nog even naar de vogelkijkhut. Daar werd het zich belemmerd door een heleboel regen en wind. Er zaten wel veel vogels want het was laag water. Een stuk of 40 zeehonden op een plaat, in ieder geval nog wulp kunnen onderscheiden, maar voor de rest was het zicht te slecht.

Na een kwartiertje hadden we het ook wel gezien, en gingen we allemaal terug naar Delft. Al met al was het een gezellige dag, met veel vogels maar niet zo heel veel verschillende soorten.

Soorten (gezien)

Aalscholver, Alk, Bontbekplevier, Brandgans, Buizerd, Ekster, Fuut, Gewone Bruinvis, Gewone Zeehond, Graspieper, Grote Mantelmeeuw, Grote Stern, Heggenmus, Houtduif, Jan-van-gent, Kauw, Kleine Mantelmeeuw, Kneu, Kokmeeuw, Koperwiek, Middelste Zaagbek, Oeverpieper, Pimpelmees, Roodborst, Roodkeelduiker, Scholekster, Sijs, Spreeuw, Staartmees, Steenloper, Stormmeeuw, Tapuit, Torenvalk, Veldleeuwerik, Vink, Witte Kwikstaart, Wulp, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Zee-eend.

Voorjaarscursus 2024: Vogels kijken beginners

Na de enthousiast bezochte cursus Vogels kijken voor beginners in het voorjaar van 2023, pikken Toine Andernach en Hans de Winter de draad weer op in 2024. Vorig voorjaar hadden we zoveel aanmeldingen, dat we een groep enthousiastelingen moesten teleurstellen. Nu dus een nieuwe kans, en wel op vier achtereenvolgende woensdagavonden in april.

Data: woensdag 3, 10, 17 en 24 april
Locatie: Natuurschuur, Linnaeuspad 3 2616 LT Delft
Tijd: 19:30 – 22:00 uur

Op de vier daarop aansluitende zaterdagochtenden brengen we het geleerde direct in de praktijk; we maken dan wandelingen in de omgeving van de Natuurschuur en misschien ook wat verder weg.

Data: zaterdag 6, 13, 20 en 27 april (Koningsdag)
Locatie: Natuurschuur, Linnaeuspad 3 2616 LT Delft
Tijd: 7.00 – 10.00 uur (of later als we een andere locatie kiezen)

Voor meer informatie over de inhoud, zie het verslag van de afgelopen voorjaarscursus zoals verschenen op de website van de Vogelwacht (www.vogelwachtdelft.nl, onder Activiteiten – Cursussen) en in de Vogelstreken, of klik hier.

Wie dat wil kan zich nu al opgeven bij Hans (hansdewinter@xs4all.nl). Voor niet-leden van de Vogelwacht bedragen de kosten € 45,- en voor leden € 35,-.

Wij verheugen ons op vier leuke en leerzame cursusavonden en wandelingen!

Hans de Winter
Toine Andernach

Binnenkort Expositie: De vogels van Delft en omgeving

In 2022 bestond de Vogelwacht Delft e.o. 60 jaar. In die 60 jaar is er in Delft en omgeving veel veranderd. De stad is behoorlijk uitgebreid en er zijn nieuwe natuur- en recreatiegebieden bijgekomen. Dit heeft een grote impact gehad op de vogelstand. Voor de leden van de Vogelwacht is onder redactie van ecoloog Kees Mostert en Gerard Dumaij het boek ‘De Vogels van Delft en omgeving’ uitgebracht over de geschiedenis van 60 jaar vogels tellen in deze omgeving. Er zijn vogels verdwenen en verschenen onder invloed van de veranderende omgeving en het klimaat. Zo is het aantal bosvogels toegenomen, maar gaat het met de weidevogels en vogels in de stad helaas minder goed.

Op basis van dit boek wordt nu een expositie ingericht dat door de vele prachtige foto’s een inspiratiebron is voor het spotten van vogels. Je ontvangt ook tips voor de eigen tuin en omgeving waarmee je zelf positief kunt bijdragen aan de vogelstand. De expositie geeft ook informatie over de vrijwillige weidevogelwachters. Deze vrijwilligers helpen boeren en natuurbeheerders met het beschermen van weidevogels.

De expositie is gemaakt door De Papaver in samenwerking met de Vogelwacht Delft e.o. en is gesubsidieerd door de Gemeente Delft, het IJsvogelfonds (Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcodeloterij) en de Groene Motor. De expositie is gratis te bezoeken tot 16 april 2024.
Momenteel wordt nog gewerkt aan interactieve onderdelen voor kinderen. De officiële opening van de expositie wordt binnenkort bekendgemaakt.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2022

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

dec
3
zo
13:30 Vogelexpert Camilla Dreef opent ...
Vogelexpert Camilla Dreef opent ...
dec 3 @ 13:30 – 16:30
Camilla Dreef opent de expositie. Om hierbij aanwezig te zijn is aanmelden verplicht. Zie : https://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=12811
dec
9
za
08:00 Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
Excursie: Arkemheen/Oostvaarders...
dec 9 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 9 december, Arkemheen/Oostvaardersplassen, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 7 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Gert van der … Lees verder
dec
14
do
20:00 Natuurlezing “Into the Arctic”
Natuurlezing “Into the Arctic”
dec 14 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing "Into the Arctic"
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. Spreker: Kees Mostert Waar: De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ Delft Wanneer: 14 december 2023, … Lees verder
jan
20
za
08:00 De Kwade Hoek
De Kwade Hoek
jan 20 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 20 januari 2024, De Kwade Hoek, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 18 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij … Lees verder
feb
8
do
20:00 Natuurlezing en workshop Botanis...
Natuurlezing en workshop Botanis...
feb 8 @ 20:00 – 22:00
Natuurlezing en workshop Botanisch tekenen
Drie Delftse Natuurverenigingen, IVN-Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft, organiseren ieder jaar in de wintermaanden 6 lezingen over een natuuronderwerp. Janneke van Laar vertelt voor de pauze over botanische kunst, wat wordt er onder verstaan … Lees verder

Thank you for your upload