Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Nationale Tuinvogeltelling 2018

In het weekend van 27 en 28 januari vindt weer de landelijke tuinvogeltelling plaats. Samen met Vogelbescherming Nederland roept de Vogelwacht Delft en Omstreken alle inwoners met een tuin of balkon op om mee te doen aan dit unieke evenement. Op deze manier helpt u mee om gegevens te verzamelen voor onderzoek naar vogels in Delft. Daarnaast zijn vogels in uw tuin natuurlijk ook een genot om naar te kijken.

Stadsvogeladviseur Pieter Aaldring zal dit weekend niet alleen helpen met tellen bij de helpdesk van de Vogelbescherming in Zeist, maar hij geeft ook het hele jaar door handige adviezen om buurten en gebouwen vogelvriendelijker te maken. In veel stadswijken ontbreekt het vogels aan voedsel, de veiligheid van struiken en bomen en de gelegenheid om te nestelen. De gierzwaluw en huismus hebben het hierdoor bijvoorbeeld moeilijk.

In het weekend van 27 en 28 januari kunt u de stadsvogeladviseur helpen door een half uur lang, vanuit uw luie stoel, alle vogels te tellen die uw tuin of balkon bezoeken. Het tijdstip waarop u telt bepaalt u zelf, maar tellen aan begin van de dag is aan te bevelen. De resultaten voert u in op www.tuinvogeltelling.nl. Meedoen is niet alleen leuk maar ook belangrijk, want uw ingestuurde gegevens kunnen gebruikt worden door de Vogelbescherming om een beter beeld te krijgen van de vogels in Delft en omliggende gemeenten. Dat helpt een betere bescherming van vogels bij u in de buurt!

Op de speciale website http://www.tuinvogeltelling.nl staat hoe u precies moet tellen. Ook kunt u hier een online vogelgids openen waarin de verschillende soorten tuinvogels staan omschreven, met afbeelding en met geluid. Op de website staan daarnaast tips om uw tuin zo vogelvriendelijk mogelijk te maken. Daarnaast kan ook een tuinvogel app gedownload worden; handig om alvast te oefenen.

Leuk om te weten:

  • ’s Morgens vroeg zijn vogels het meest actief en valt er dus het meest te tellen.
  • U hoeft geen onderscheid te maken tussen vrouwtjes- en mannetjesvogels.
  • Tellen vanaf uw balkon? Voor balkontellers gelden dezelfde regels wat betreft tijdsduur (30 minuten tellen), aantallen en overvliegers. Er zijn geen exacte regels tot waar u mag tellen vanaf uw balkon, omdat ieder balkon anders is. Maak zelf een realistische inschatting van uw ‘telgrens’ en overleg eventueel met uw buren om dubbeltellingen te voorkomen.
  • Heeft u hulp nodig bij het herkennen van uw tuinvogels? Op de pagina Tuinvogels vindt u een overzicht met de 25 meest voorkomende tuinvogels. Of download de app Tuinvogels van Vogelbescherming voor een uitgebreid overzicht.
  • Wilt u de telling eerst op papier noteren? Download dan deze handige tellijst (PDF) en print* hem.
  • Er is veel gratis lesmateriaal beschikbaar voor scholen, kinderboerderijen, kinderdagverblijven, etc.

Verslag Excursie Schouwen Duivenland

update 12:39 (er werd slechts een deel weergegeven)
Annemieke van Oosten
20 januari 2018

De eerste excursie van dit jaar ging naar Schouwen Duiveland en dan in het bijzonder naar Plan Tureluur. Vooral aan de zuidkust van Schouwen Duiveland werden nieuwe natuurgebieden aangelegd. Het vroegere landschap wordt teruggebracht.

De omschrijving van de excursie op vogelwachtdelft.nl beloofde Kluut, Rosse Grutto, Bergeend, Grote Mantelmeeuw, Brandgans en mogelijk al teruggekeerde Lepelaars.

03 watersnipHet opgeven ging wat omslachtiger dan anders. Ik kreeg eerst een onbekende aan de telefoon die niets met de vogelwacht te maken had…..Gelukkig was dit haar al vaker overkomen en had ze inmiddels het telefoonnummer van Herco paraat! Herco heeft mijn naam genoteerd en meldde vervolgens dat niet hij maar Hans de excursie zou leiden.

Om 8 uur stonden René, Alfred, Albert, Gerda, Paula, Chris, Henk, Rik, Léon en ik klaar. Met Hans voorop gingen we op pad. Na ongeveer een uur kwamen we aan bij de eerste stop, Stellendam – Buitenhaven. Meteen zagen we de Steenloper heen en weer dribbelen over de stenen. Een vogel die absoluut niet bang is en gerust dichterbij komt.

Verder o.a. een Grote Mantelmeeuw en een Dodaars.

We zijn met de auto iets verder gereden om het gebied vanuit een andere hoek te bekijken.

Daar zagen we de Tureluur, de vogel die het hele jaar te zien is in en rond de Oosterschelde.

De Middelste Zaagbek zwom hier ook rond. En hier zagen we ook de beloofde Kluut!

02 nonnetjesLeuke soorten hier waren de Middelste Zaagbek, een overvliegende Slechtvalk en de ‘bijvangst’: een keep (bleek later op de foto….ontdekt tussen een groep vinken!).

We zagen ook een meeuw waarvan we dachten dat dat wel eens een Zwartkopmeeuw zou kunnen zijn. De ANWB vogelgids werd er bij gepakt en na uitvoerig vergelijken, gingen we toch voor een Kokmeeuw – maar dan wel een rare!

Aangezien Eetcafé De Stelle gesloten was, werd de koffiepauze nog even uitgesteld. Door dus naar de volgende plek: Brouwersdam (Noordzeezijde). Op de een of andere manier is de groep hier een beetje uit elkaar gevallen, 1 auto ging rechtdoor, 1 auto naar rechts en 2 auto’s naar rechts en toen weer naar links…. De auto waar ik in zat ging naar Haventje Noord. We hadden geluk, we zagen daar de Roodhalsfuut én de Kuifduiker!

Ook de Paarse Strandloper hebben we hier gezien.

01 rosse gruttoGelukkig vonden we de anderen even later weer terug. Zij hadden inmiddels de Zwarte Zee-eend gezien. Weer een van de vogels die in de wintermaanden voor de kust van Nederland gezien kan worden. Een mooie waarneming!

Bij de Spuisluis zagen we de Grote Stern vliegen en zagen we in het water een zeehond (grijze) zwemmen. Ook leuk!

Rond de middag kwamen we aan bij restaurant De Heerenkeet. Een bekende bij degenen die meer op excursie zijn mee geweest, heb ik begrepen. Inmiddels was het gaan regenen dus we hebben uitgebreid de tijd genomen om wat te eten en te drinken.

Buiten bij dit restaurant begon overigens het deel dat bij Plan Tureluur hoort. Er zijn diverse plassen waar mooie vogels te zien zijn. We hebben hier de Kleine Zilverreiger, Wintertaling, Smient, Pijlstaart gezien en hier zaten inderdaad de eerste Lepelaars!

’s Middags regende het minder hard dus we zijn een stuk gaan lopen.

We eindigden de dag in de Prunjepolder. Deze polder heeft een kijkscherm. Zeker de moeite waard om eens doorheen te gluren! We zagen een Watersnip, Kluten, Nonnetjes (erg mooi in beeld!) en de ons beloofde Rosse Grutto, deze laatste in groten getale.

Uiteindelijk sloten we deze mooie dag af met zon!

Deze dag zijn ongeveer 63 soorten vogels waargenomen (sommige deelnemers hebben meer gezien, anderen weer minder…). Dit zijn de soorten die ik zelf heb gezien:

Brandgans, Grauwe Gans, Rotgans, Kolgans, Knobbelzwaan, Nijlgans, Bergeend, Muskuseend, Slobeend, Krakeend, Smient, Wilde Eend, Pijlstaart, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Eider, Zwarte Zee-eend, Brilduiker, Nonnetje, Middelste Zaagbek, Fazant, Dodaars, Roodhalsfuut, Fuut, Kuifduiker, Lepelaar, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Aalscholver, Buizerd, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Zilverplevier, Watersnip, Rosse Grutto, Regenwulp, Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur, Kanoet, Drieteenstrandloper, Paarse Strandloper, Kokmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Stern, Holenduif, Stadsduif, Torenvalk, Slechtvalk, Ekster, Zwarte Kraai, Kauw, Koolmees, Winterkoning, Spreeuw, Huismus, Vink

Vogelexcursie: Schouwen Duivenland.

Op 20 januari 2018 vanaf 08:00 uur

De Tureluur kunt u het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duivenland.

De laatste decennia zijn grote delen van de omliggende polder veranderd van akker in natuurgebied in het kader van Plan Tureluur. Grote delen van het gebied staan onder water. Omdat de Prunjepolder tegen de Oosterschelde aanligt, dringt zout kwelwater het gebied binnen en dat heeft weer een enorme aantrekkingskracht op zoutminnende planten én vogels! Vogels kijken in dit gebied is alle seizoenen een waar feest en al helemaal in het voorjaar wanneer op het grote eiland grote kolonies visdieven en grote sterns broeden. Vrijwel elke winter wordt er tussen de rotganzen ook wel een Roodhalsgans gezien. Vanaf de dijken en het uitkijkpunt laten ze zich gewillig bekijken.

Tijdens deze excursie verwachten we veel overwinteraars te zien, zoals de Kluut, Rosse Grutto, Bergeend, Grote Mantelmeeuw, Brandgans, en mogelijk al teruggekeerde Lepelaars

Vertrek Korftlaan tegenover de Papaver
Organisatie Vogelwacht Delft en Omstreken
Kosten € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelding op donderdag 18 januari tussen 19:00 en 21:00 uur, door Herco Christerus 06-55726529

Lezing: Bescherm de natuur in je eigen omgeving

Donderdag 11 januari 2018 om 20:00 uur in de Papaver, Delft

Op donderdag 11 januari organiseert Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland i.s.m. het IVN Delft eo, en de Vogelwacht Delft eo een lezing Bescherm de natuur in je eigen omgeving. Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur aanwezig te zijn in het Duurzaamheidscentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft. De toegang is gratis. Kom op tijd, het aantal plaatsen is beperkt.

Ook is een boekentafel aanwezig met titels rond het onderwerp.

De spreker is Geert van Poelgeest, hij zal in stevige stappen door de natuurgeschiedenis gaan en via het heden in de toekomst terechtkomen. Ook zal hij laten zien wat je kan doen om de natuur te beschermen, als mens, in je directe omgeving en als burger in de samenleving.

Geert vertelt over zijn jarenlange ervaringen die hij heeft opgedaan binnen de KNNV, het Haags Milieucentrum, Duurzaam Den Haag en Operatie Steenbreek. Hij zal deze toetsen aan wat Frank Berendse heeft geopperd in zijn boek Wilde apen over de natuurbescherming in Nederland, Tom Bade in zijn boek De staat van de natuurbescherming. En aan de vergezichten uit het boek Vrijheid Gelijkwaardigheid Verbondenheid van Martijn Brasem.

De aanleiding van het onderwerp van de lezing is het jaarthema in 2018 van de KNNV Bescherm de natuur in je eigen omgeving. In dit jaar zullen meerdere activiteiten rond dit thema worden georganiseerd.

Een bloemrijk pad naar 2018 …

IMG_3458Een onstuimig jaar 2017. De wereldpolitiek kent veel onrust. Vertrouwde politiek werd zeer onzeker. Ook ons eigen land in flinke onzekerheid.

Erg lange formatie vond iedereen. Sommige mensen vonden het lekker rustig. En de uitkomst, het regeerakkoord, kent ook grote vraagtekens.

De eerste discussies zijn alweer losgebarsten: onderwijs, milieu en land- en tuinbouw.
Tussendoor het grote nieuws dat de insectenomvang in Duitsland-west en Nederland met 75 % is afgenomen. De oorzaken zijn nog niet officieel bekend, maar laten zich wel raden.

Je verwacht dat een aantal insecten-afhankelijke soorten zoals vogels in aantallen zullen instorten. Toch zegt Sovon dat de wankele balans ongeveer gelijk blijft.
Ik put daar toch wat hoop uit. En beloof mezelf dat wandelpad van een paar kilo bloemrijk zaad te voorzien. Floravervalsing voor het goede doel, zal ik maar zeggen.

Tegen Kerst verstillen we allemaal, keren wat in onszelf. Het oud en nieuw wellicht met wat minder geknal. We hebben even de tijd om over het nieuwe jaar na te denken.

Want voor je het weet komen de eerste vogels alweer binnen, de bosuil roept al.

Ik wens u een mooie Kerst en goede wensen voor 2018.
Samen over dat bloemrijke wandelpad.

Namens het bestuur van de Vogelwacht Delft e.o.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

mrt
8
do
20:00 Lezing: De Lepelaar in Nederland...
Lezing: De Lepelaar in Nederland...
mrt 8 @ 20:00 – 22:00
De werkgroep Lepelaar onderzoekt het wel en wee van lepelaars om ze uiteindelijk beter te kunnen beschermen. Door jonge lepelaars in de kolonie van kleurringen te voorzien en sommige vogels een zendertje te geven, ontstaat … Lees verder
mrt
24
za
07:00 Voorjaarswandeling Delftse Hout
Voorjaarswandeling Delftse Hout
mrt 24 @ 07:00 – 10:00
Met de komst van de lente worden er in Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur staat er een gids klaar, elke week iemand anders. Tientallen soorten kun … Lees verder
08:00 Kennemerduinen, IJmuiden
Kennemerduinen, IJmuiden
mrt 24 @ 08:00
Het strand, de haven (met de sluizen) en de pier van IJmuiden vormen een mooie plek aan de kust om deze tijd van het jaar zeevogels en trekvogels te spotten. Soms zijn er ook bruinvissen … Lees verder
mrt
31
za
07:00 Voorjaarswandeling Delftse Hout
Voorjaarswandeling Delftse Hout
mrt 31 @ 07:00 – 10:00
Met de komst van de lente worden er in Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur staat er een gids klaar, elke week iemand anders. Tientallen soorten kun … Lees verder
apr
5
do
19:30 Beginnerscursus Vogels Kijken 2018
Beginnerscursus Vogels Kijken 2018
apr 5 @ 19:30 – 22:00
Ook in 2018 organiseert de Vogelwacht Delft e.o. weer een cursus “Vogels kijken voor beginners”. Tijdens deze cursus wordt volop aandacht besteed aan het herkennen en op naam brengen van vogels, waarbij ook het herkennen … Lees verder
teller