Lepelaarnieuws – 3

Leo Meewisse

Inmiddels maken de Delftse lepelaars duidelijk voortgang. Vandaag zag ik minstens drie nesten met kuikens. Ik ging weer in mijn rondje joggen en dan moet ik er natuurlijk langs. Een foto hobbyist (JL) die naast mij stond was graag bereid om wat plaatjes te sturen. De mooiste, omdat er vier jongen zijn, heb ik bijgesloten. Een kuiken is wat groter dan de rest. Mogelijk kwam die eerder uit het ei of het is de grootste schrokop.

Twee jaar terug was er ook een met vier kuikens te zien vanaf het dak van Ikea en die werden allemaal groot dus dat zal wel goed komen. De voorste rijen bomen zijn niet meer in gebruik want alles zit bij elkaar op de takkenhoop achterin. Ook de grove dennen zijn niet meer in gebruik. Er is vorig jaar door vier langsnavels en de reigers zoveel over bemest dat de bomen nu vrij open zijn en kennelijk moeten herstellen. Door het verstoppertje spelen zijn er nu ontelbaar veel lepelaars! Mogelijk kan onze inventariseerder uitsluitsel geven?

Fietsexcursie Nieuwe Driemanspolder

Zaterdag 20 april, fietsexcursie.
Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 7.00 uur

Informatie en aanmelden op donderdag 18 april tussen 19.00 en 21.00 uur bij Alfred Pellemans, Tel: telefoonnr

Op fietsafstand van Delft ligt de Driemanspolder, tussen Zoetermeer en Leidschenveen. De Driemanspolder was eeuwenlang in gebruik als weidegebied. Sinds enkele jaren is de polder omgevormd naar een natuur- en recreatiegebied. De belangrijkste functie van de polder is evenwel het opvangen van overtollig regenwater. Het is dus vooral een gebied om water te bergen.

Bij de inrichting is terdege rekening gehouden met allerlei andere functies. Er zijn wandel- en fietspaden, ruiterpaden, kanoroutes. De kans dat je er van de stilte kunt genieten, is niet heel groot. Maar het is een nieuw gebied, en nieuwe gebieden zijn ook voor vogels vaak interessant. Of dat hier ook het geval is, gaan we uitvinden. Op de terugweg zullen we zeker ook de Balij aandoen.
Totale lengte van de fietstocht is iets van 30 km. Maar dan heb je ook wat (in ieder geval lekker gefietst).

Het voorjaar is begonnen

Hans de Winter

Zodra de Vogelwacht begint met de voorjaarswandelingen, is voor mij het voorjaar begonnen. Zeker als ook de beginnerscursus Vogels kijken van start is gegaan. En al helemaal als het weer goed meewerkt.

Zaterdagochtend 6 april, de zon kwam op om 7:05 uur, was het schitterend voorjaarsweer, zomers zelfs. Bijna alle cursisten, we zijn woensdagavond 3 april gestart met de beginnerscursus, stonden om 7:00 uur bij het hek van de Natuurschuur. Daar stonden ook Pieter A. en ondergetekende. Met veel enthousiasme hebben we in twee groepen een flinke vogelrijke wandeling gemaakt.

Al bij de Natuurschuur kon worden genoten van een vogelconcert. Horen is scoren. Gelukkig hebben we ook veel gezien. Het huiswerk voor de cursisten was deze week het zien en horen van de heggenmus. En dat is gelukt. Al was het in ‘mijn’ groep pas aan het einde van de wandeling, bij de ingang van het Arboretum-Heempark. Prachtige, korte, heldere zangstrofes, steeds herhalend, vanaf een takje boven in een struik. ‘Aangenaam tierelieren’ zoals Jac. P. Thijsse het noemde.

Van de uitbundige zangers waren het vooral de parelende zang van de roodborst en het volumineuze zingen en ratelen van de kleine winterkoning die ons de hele wandeling hebben begeleid. Voor een andere uitbundige zanger, de merel, was het misschien al te laat op de ochtend. Gelukkig hebben we die toch verschillende keren kunnen horen.

We doken als eerste het Arboretum-Heempark in, na nog even kennis gemaakt te hebben met de gewone groep voorjaarswandelaars van Hans Z. Wat een schitterend en gevarieerd stukje natuur is dit, zo vlak bij de Delftse binnenstad, vol vogelleven. Naast de al veel te horen tjiftjaf, een van onze vroege zomergasten, was nu ook de fitis gearriveerd met zijn dalende riedeltje. Klein en qua verenkleed op elkaar lijkend maar in zang duidelijk verschillend. En niet te vergeten de lichte poten van de fitis. Maar zoals gezegd in wisselende lichtomstandigheden lastig te zien, we hebben wel een poging gewaagd.

Had ik al gezegd dat het prachtig zonnig weer was? Krijsende blauwe reigers, vervaarlijk uitziend maar met een fraai grijzig verenkleed, en gracieus overvliegende lepelaars zijn hier vaste prik met hun broedkolonies. Ook hebben we genoten van de fraaie zang van de zanglijster. Goed zichtbaar leek hij speciaal voor ons te zingen. Vroeg in de ochtend, eigenlijk ’s nachts in het donker, begint hij daar al mee. Des te mooier dat we dit nog konden meemaken toen de zon al op was.

Uit het heempark troffen we de groep van Pieter en konden we samen kijken naar drie gaaien, de eikelverzamelaars met hun kleurrijke verenkleed, de favoriete vogel van een van onze cursisten. Hier werden we verrast door een grote bonte specht, een mannetje met dat rood op zijn achterhoofd, die aan kwam vliegen en plaatsnam boven in de boom voor onze neus. Een rood-wit-zwart plaatje! Zijn geklop hadden we al eerder gehoord. Evenals trouwens het lachen van de groene specht.

De volgende etappe was een rondje om de Bieslandse Bovenpolder, langs het heempark met de zingende vinken, langs de voormalige vuilstort met zicht op de weilanden (grauwe ganzen, Canadese ganzen, Nijlganzen, bergeenden en hazen) en krakeenden in de sloten, langs Klein Delfgauw waar we weer de wandelgroep van Hans Z. tegenkwamen en terug over de Korftlaan. Aan het einde van de vuilstort waren we getuige van een paartje baltsende en parende wilde eenden.

Aan de kop van de Korftlaan waren verschillende Cetti’s zangers te horen, met hun karakteristieke krachtige zang (‘ontploffende nachtegaal’). Veel kieviten, tureluurs en bonte pieten (scholeksters), helaas geen grutto’s, in en buitelend boven de weilanden. Bij het plas drasgebied veel kokmeeuwen en een paartje wintertaling. Nog geen oeverzwaluwen gezien, wel een broedende scholekster bovenop de oeverzwaluwwand. Er vlogen wel twee boerenzwaluwen langs.

Al wandelend langs het vakantiepark Delftse Hout kwamen achtereenvolgens een buizerd met dat rommelige verenkleed en een vrouwtje sperwer (lange staart) over. In de bomen/struikenrij langs het park een zingende zwartkop, mijn eerste dit jaar. Een zwartkop die we ook al dachten te horen in het Heempark. Maar deze hebben we ook daadwerkelijk gezien, al was het kort, wegduikend in de begroeiing. Weer een zangvogel terug van zijn overwinteringsgebied. Misschien wel een exemplaar die het erop heeft gewaagd de afgelopen winter in Nederland te blijven.

Gedurende de wandeling haakten enkele cursisten af met andere verplichtingen, maar de volhouders in ‘mijn’ groep hebben 52 soorten kunnen scoren. Inclusief de ooievaar in Klein Delfgauw, misschien wel dezelfde die we aan het einde van de Korftlaan bovenop de schoorsteen van de flat achter de A13 zagen. Al met al weer een geslaagde voorjaarsochtend als voorbode voor een mooi voorjaar.

Rondje Groenzoom

Zondag 14 april, 8.00 uur- 12.00 uur, fiets- en wandelexcursie,
Start: Korftlaan tegenover de Papaver.

Informatie en aanmelden op donderdag 11 april tussen 19:00 en 21:00 uur bij Peter Elfferich, Tel: telefoonnr

De Groenzoom is een natuur/recreatie gebied gelegen tussen Zoetermeer, Pijnacker en Berkel en Rodenrijs. Het gebied is aangelegd als verbinding tussen Midden-Delfland en het Groene Hart. Op dit moment is het nog volledig in ontwikkeling en trekt het veel vogels. Delen van het gebied worden geïnventariseerd door leden van de Vogelwacht Delft e.o. zie het jaarverslag.

De fietstocht van ongeveer 15-20 km start aan de Korftlaan en gaat via het Bieslandse Bos en Balijbos naar de Groenzoom. Onderweg hopen we veel zangvogels aan te treffen waaronder de eerste rietvogels. Ook zullen we veel verschillende steltlopers tegenkomen.

De Groenzoom is nog redelijk onbekend maar heeft de laatste jaren veel verrassende vogelsoorten opgeleverd zoals steltkluut, lachstern, zwarte ibis en witwangstern.

Lezing en film over de bever: Volop in het nieuws!

Knuffeldier, lastpak of toch iets anders ….?

Op 11 april om 20:00 uur houdt Willy de Koning uit Sittard in de Natuurschuur een lezing over bevers.
Adres: Linneuspad 3, 2616 LT Delft
Tijd: 20:00 uur- 22:00 uur, met koffiepauze
Zaal open: 19:40 uur, kom op tijd, vol is vol
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage mag
Lezing gelijktijdig te bekijken op: https://www.youtube.com/@natuurlezingendelft
Georganiseerd door IVN, Natuurlijk-Delfland en Vogelwacht Delft e.o.

Al sinds 2007 volgt en filmt Willy de Koning bevers. Veel in Limburg maar ook in bijvoorbeeld de Biesbosch. Uit de enorme hoeveelheid beeldmateriaal en opgedane kennis heeft ze al diverse films samengesteld met een compleet en actueel verhaal over het leven van de bever. Tijdens de lezing wordt de door haar gemaakte film ‘Bevers in Nederland’ vertoond.

Dat is af en toe heel verrassend, zelfs voor de kenners. Met beelden van knagende bevers, bevers die een geurmerk maken, aandoenlijke geluidjes van jonge bevertjes vanuit een burcht, stoeipartijen tussen volwassen bevers en hun jongen, bevers die op hun gemak de vacht verzorgen of een bever die over land loopt.

Tijdens de lezing – aan de hand van een kleurrijke en veelzijdige PowerPoint – gaat ze in op de leefwijze van de bever, z’n uiterlijke kenmerken, de vele soorten sporen die het dier achterlaat, de leefomgeving, z’n aanpassingsvermogen en de invloed van de bever op zijn omgeving. Verder komen de oorzaken van het verdwijnen van de bever, zo’n 200 jaar geleden, aan de orde en de herintroducties die sinds de jaren 80 van de vorige eeuw plaatsvonden. Ze besteedt aandacht aan de regionale beverpopulatie, neemt ruim de tijd voor het beantwoorden van vragen en gaat in op de huidige discussies over bevers die overlast veroorzaken.

Over de avonturen met bevers, tijdens de talloze uren op de oever en in haar kano, valt natuurlijk van alles te vertellen. In 2012 kwam bij KNNV-Uitgeverij een boek van Willy de Koning uit over haar belevenissen met bevers, ‘Avonden aan de Waterkant’ getiteld. In 2015 werkte de natuurfilmster mee aan de bioscoopfilm ‘Holland, Natuur in de Delta’ waarvoor ze beeld- en geluidsopnamen maakte. Ze werkte mee aan diverse items over bevers op regionale en landelijke radio en televisie. Voor het boek ‘Gewilde Dieren’ (2021) over herintroducties van dieren in Nederland schreef ze een hoofdstuk over de bever.

Willy de Koning geeft lezingen door het hele land en neemt dan tal van ‘beverattributen’ mee, zoals een jas van beverbont, bevertanden en een beverschedel, beverkeutels, takken met knaagsporen van bevers en –met een beetje geluk- een vers geurmerk.

foto Willy de Koning
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

apr
24
wo
19:30 Cursus “Vogels kijken voor begin...
Cursus “Vogels kijken voor begin...
apr 24 @ 19:30 – 22:00
De cursus voor 2024 is al helemaal vol. Eventuele aanmeldingen komen op de wachtlijst. Na de enthousiast bezochte cursus Vogels kijken voor beginners in het voorjaar van 2023, pikken Toine Andernach en Hans de Winter … Lees verder
apr
26
vr
19:00 Avondexcursie Vockestaert: Op zo...
Avondexcursie Vockestaert: Op zo...
apr 26 @ 19:00 – 21:00
Rondje Vockestaert, op zoek naar de blauwborst Vrijdagavond 26 april, fiets- wandelexcursie Start: Begin fietspad langs Abtswoude (kruising Abtswoude met Nieuwe Mantjeskade) van 19.00 uur tot 21.00 uur. Informatie en aanmelden op donderdagavond 25 april … Lees verder
apr
27
za
07:00 Excursie bij de cursus “Vogels k...
Excursie bij de cursus “Vogels k...
apr 27 @ 07:00 – 10:00
Excursie voor de deelnemers aan de cursus “Vogels kijken voor beginners”.
07:00 Fietsexcursie Broekpolder/Vlietl...
Fietsexcursie Broekpolder/Vlietl...
apr 27 @ 07:00 – 15:00
De Ruigte, gebied in de Broekpolder Zaterdag 27 april, 7.00 uur, fietsexcursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver Informatie en aanmelden op donderdag 25 april tussen 19.00 en 21.00 uur bij Alfred Pellemans. Tel: telefoonnr De … Lees verder
07:00 Voorjaarswandeling Delftse Hout
Voorjaarswandeling Delftse Hout
apr 27 @ 07:00 – 10:00
Data: Vijf zaterdagen van 30 maart t/m 27 april, 07.00 uur Aanmelden: is niet nodig. Start: Korftlaan tegenover de Papaver Met de komst van de lente worden er in De Delftse Hout vijf wandelingen georganiseerd door … Lees verder

Thank you for your upload