Excursie verslag van 13 mei

Hans Zweekhorst

Grijs is een kenmerkende kleur bij vogelaars. Niet karakteristiek maar de kleur van haar en hem. Dat ook jonge mensen geïnteresseerd zijn in vogels is maar eens duidelijk gebleken op 13 mei j.l.
In colonne kwamen ze aanfietsen om vervolgens het verkeerde pad in te slaan. Gelukkig, ze kwamen weer terug. Zestien jonge mensen die aan de Technische Universiteit studeren. En de voertaal is engels. Geen groot probleem alleen de namen van de vogels moesten er wel even ingeramd worden. Het spieklijstje hield ik bij de hand.

Heel gedisciplineerd en zachtjes liepen ze mee door de verschillende biosferen, eerst lepelaars, het bos en de overgang naar weide. De verschillende vogelsoorten die erbij hoorden en waarom heb ik uitgebreid uitgelegd. Het grotere plaatje is o zo belangrijk.

De weide zelf was voor enkele deelnemers erg spannend, omdat de koeien (pinken) heeeeel dichtbij kwamen, nieuwsgierig als ze zijn. Langzaamaan kwamen ook de vragen los, bleven ze ook wat langer staan. Ze waren ook onder indruk dat er nog mooie plekjes bestaan in deze drukke randstad. Verder richting krekengebied werd de vogelpopulatie weer anders, moeras en waterrijk.

En zo werd de wandeling afgerond met een kijkje op de Korftlaan. Er is zelfs een groepsfoto met EEN gids gemaakt. Met 45 soorten geen topper maar wel leerzaam en leuk.

Excursie Nieuwkoopse Plassen

Zaterdag 20 mei, 7.00 uur, auto-excursie

Start Korftlaan tegenover de Papaver. Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 11 mei tussen 19:00 en 21:00 uur Gert van der Horn, Tel: telefoonnr

Let op : de aanmelding is een week voor de excursie i.v.m. het reserveren van de fluisterbootjes. Ook is het aantal deelnemers hierdoor begrensd. Er zijn inmiddels twee boten besteld. Er is nog plek, dus aanmelden is nog mogelijk.

Deze excursie heeft een historie want het stond al diverse malen op het programma. Sommigen herinneren zich de barre regen en wind die we eens moesten trotseren met de kleine fluisterbootjes op de grote plas, maar gelukkig is het weer meestal wel aangenaam deze tijd van het jaar. Er zijn hoe dan ook altijd mooie vogels te bewonderen. Bijvoorbeeld de zwarte sterns en purperreigers die hier broeden.

De Nieuwkoopse Plassen vormen een oase in het Groene Hart. Hier is rust en ruimte voor plant, dier en mens, ondanks de drukte van de Randstad. In de ochtend varen we met fluisterbootjes langs uitgestrekte rietlanden met rietvogels en waardevolle hooilandjes vol bijzondere bloemen.

Naast purperreigers en zwarte sterns, ook grote kans op o.a. wulp, bruine Kiekendief, blauwborst en boompieper. In de middag gaan we naar het nabijgelegen moerasgebied van de Groene Jonker. Ook hier leven veel rietvogels, watervogels en ook diverse steltlopers zoeken er voedsel. Hopelijk kunnen we hier weer snor, geoorde fuut en – wie weet – steltkluten bewonderen. Als de tijd het toestaat kunnen we ook nog ons geluk beproeven in de Ruygeborg, een wat nieuwer moerasgebiedje aan de rand van Nieuwkoop.

Nachtegalenwandeling zaterdag 6 mei 2023

Carla Hogetoorn

Ai, dat was vroeg opstaan: 04.00 uur verzamelen bij de Papaver, vlakbij de lepelaarskolonie achter Ikea. Er hadden zich 23 “vroege vogels” aangemeld en allen waren gearriveerd. Met auto’s vertrokken we naar Wassenaar waar we parkeerden bij bezoekerscentrum De Tapuit aan de Meijendelseweg. Wij werden onder de vleugels genomen door Gert en Pieter, twee ervaren vogelaars met veel kennis en een uitstekend gehoor.

Het was nog donker en stil met een flard nevel hier en daar. Gelukkig had Pieter een werkende zaklamp meegenomen, zodat ons pad enigszins verlicht werd. Al snel was het geluid van wakker-wordende vogels te horen, te beginnen met de gekraagde roodstaart en vervolgens de nachtegaal. Deze laatste was met veel aanwezig qua aantal en ook met luid gezang, waardoor we andere vogelzang moeilijk konden onderscheiden.

Rond 5 uur werd het wat lichter, we hadden o.a. toen al de roerdomp! bosuil, koekoek en Cetti’s zanger gehoord. Af en toe stonden we stil om ingespannen te luisteren. De zon zagen we opkomen toen we bij het strand aankwamen. Helaas geen strandlopertjes, wel scholeksters, meeuwen, een torenvalk en 2 zwaluwen.

We kuierden weer terug naar de bosschages. Daar spotten we nog 3 reeën, de boomleeuwerik, de blauwborst en hoorden we de boomkikker en rugstreeppadden kwaken. We eindigden deze bijzondere wandeling waar we mee begonnen: de zang van de gekraagde roodstaart. Niet gezien, en helaas ook de vele nachtegalen niet, ze waren ons echt te slim af.

Op de soortenlijst 50 stuks (waarschijnlijk waren het er meer, maar ik liep wat achteraan en heb misschien iets gemist):
Gekraagde roodstaart, nachtegaal, koekoek, bosuil, roerdomp, meerkoet, Cetti’s zanger, fuut, zanglijster, wulp, wilde eend, krakeend, rietgors, heggenmus, boomvalk, sprinkhaanzanger, fitis, roodborstje, winterkoning, grasmus, scholekster, zilvermeeuw, mantelmeeuw, torenvalk, smelleken, aalscholver, zwarte kraai, boomleeuwerik, blauwborst, koolmees, tjiftjaf, lepelaar, visdiefje, vink, kuifeenden, grauwe gans, houtduif, grote bonte specht, dodaars, buizerd, havik, pimpelmees, boomkruiper, zwartkop, gaai, huiszwaluw, spreeuw, halsbandparkiet, nijlgans, kauw.

Het waren heerlijke uurtjes en het vroeg-opstaan meer dan waard, Gert en Pieter reuze bedankt!!


Verslag voorjaarscursus 2023 ‘Vogels kijken voor beginners’

Hans de Winter en Toine Andernach

De cursussen van de Vogelwacht kunnen al vele jaren rekenen op een grote belangstelling: de voorjaarscursus voor beginners en de najaarscursus met wat verdieping en enkele speciale onderwerpen. Peter Elfferich en Gerard Dumaij zijn er na de voorjaarscursus van 2022 mee gestopt en wij hebben het stokje voor de beginnerscursus overgenomen. Op vier woensdagavonden in april kwamen we samen in de Natuurschuur. Op de vier daaropvolgende zaterdagochtenden wandelden we in de Delftse Hout, het Kraaiennest en de Nieuwe Droogmaking om het geleerde direct in praktijk te brengen.

De aanmeldingen liepen storm. Of dat nu lag aan het corona-effect of aan het 60-jarig jubileum van de Vogelwacht, we zullen het niet weten. We besloten dat twintig deelnemers een mooi aantal zou zijn, met als gevolg dat we twaalf vogelliefhebbers hebben moeten teleurstellen. We hebben nog één gelukkige van de wachtlijst mee kunnen laten doen. Het enthousiasme was groot en dat bleek ook tijdens de cursusavonden en de zaterdagochtendwandelingen. Tot zijn zeer grote spijt moest Hans vanwege het herstel na een hartoperatie, de wandelingen overslaan. Gelukkig waren er voldoende enthousiaste vervangers.

Het was leuk en leerzaam om samen de syllabus te maken, een syllabus die de vier cursusavonden in woord en beeld begeleidt. Hierbij konden we dankbaar gebruik maken van het materiaal van Peter en Gerard en van vele foto’s van mede-Vogelwachtleden.

Elke avond was verdeeld in een interactief theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte en begon met wetenswaardigheden over de ‘vogel van de week’: respectievelijk de heggenmus, de buizerd, de tureluur en de zanglijster. De pauze werd goed benut met het door Hans meegenomen Nespresso-apparaat, de thee en iedere avond andere koeken. En iedere week eindigden we met de kijk-en-luisterthuisopdracht: het opzoeken en beluisteren van de vogel van de week in het wild.

De eerste avond behandelden we het herkennen van vogels, taxonomie (introductie vogelfamilies), biotoop en vogeltopografie. Na de pauze kwam de praktijk aan bod met de vogelgids en vogel-apps, en daarbij behorende herkennings- en opzoekoefeningen. De tweede avond gaven we een introductie op onze roofvogels en informatie over vogelgeluiden en na de pauze hielden we een herkenningskwis met beeld en geluid. Op de derde avond introduceerden we families van watervogels en informatie over vogels in het voorjaar. Na de pauze stond de naamgeving van vogels centraal, gevolgd door de praktijk van verrekijker en telescoop.

De laatste avond stond in het teken van zangvogelfamilies en vogels in de regio Delft en omstreken. Thea had voor deze gelegenheid twee heerlijke cakes gebakken. Na de pauze hebben we interessante vogelwebsites bekeken en waarneming.nl leren kennen. Het hoogtepunt was de Grote Vogelherkenningskwis in Kahoot met vijftien vragen over de kennis die tijdens de cursus was opgedaan. Na een spannende ontknoping ging Nathalie er met de hoofdprijs vandoor.

Na een korte en positieve evaluatie en de erg leuke verrassing van de cursisten namen we tevreden afscheid. Het geven van de cursus is ons erg goed bevallen, we hebben veel bijgeleerd en we zijn ervan overtuigd dat we ook het enthousiasme van de cursisten hebben vergroot. En daarmee kunnen we allemaal nog beter geïnformeerd van het voorjaar genieten. Maar zoals ook besproken, kennis alleen is niet zaligmakend. We moeten vooral open blijven staan voor alles wat er om ons heen gebeurt.

Faciliteit voor de Gierzwaluw

Leo Meewisse

Het VWD scala aan soorten nestkasten is weer uitgebreid met een wel bijzonder exemplaar. Het kwam door een vraag van ons bestuurslid Evelien om een gierzwaluwkast te maken. Zij heeft er al jaren een aan haar huis, maar die was in zeer slechte staat geraakt. Natuurlijk willen we deze kampioen zweefvliegen, die vrijwel alleen naar beneden komt om te broeden graag faciliteren.

Om een perfecte kast te maken heb ik het internet afgestruind en de beste nog aanzienlijk verbeterd. Het is voor deze koloniebroeder een te openen dubbele kast geworden waarbij het regenwater niet in de kieren kan trekken en met een koel helder wit trespa dak. Dit laatste omdat deze aan een muur moest worden opgehangen en dat is nu eenmaal veel heter dan in een boom. Het was een uitdagende klus, mede gezien de hoogte boven de tweede verdieping. En nu maar afwachten of concurrerende nestbroeders het bestemmingsplan respecteren. 😕

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2022

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

jun
3
za
07:00 Fietsexcursie Kraaiennest
Fietsexcursie Kraaiennest
jun 3 @ 07:00 – 14:00
Zaterdag 3 juni, fietsexcursie Start: Onder Ons/Zwembad Kerkpolder om 7.00 uur Informatie en aanmelden op donderdag 1 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Gert van der Horn, Tel: telefoonnr Een aangepaste (halve dag) fietsexcursie … Lees verder
jun
17
za
07:00 Wandelexcursie Tanthofkade
Wandelexcursie Tanthofkade
jun 17 @ 07:00 – 11:00
Zaterdag 17 juni, 7.00 uur, wandelexcursie Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder) Informatie en aanmelden op donderdag 15 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, Tel: telefoonnr Peter Jacobs is mede- … Lees verder
jun
24
za
09:00 Fietsrondje Zuidpolder Delfgauw
Fietsrondje Zuidpolder Delfgauw
jun 24 @ 09:00 – 13:00
Zaterdag 24 juni, fietsexcursie Start Zuideindseweg bij de N470 om 9.00 uur Informatie en aanmelden op donderdagavond 1 oktober tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr . De Zuidpolder van Delfgauw … Lees verder
aug
26
za
07:00 Auto- excursie Brabantse Biesbosch
Auto- excursie Brabantse Biesbosch
aug 26 @ 07:00 – 17:00
Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 7.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 24 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Telnr.: telefoonnr Al 13 jaar lang is … Lees verder

Thank you for your upload