Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Verslag excursie Brabantse Biesbosch, zaterdag 28 augustus 2021

Hans de WinterVerslag excursie Brabantse Biesbosch, zaterdag 28 augustus 2021

Op een fraaie winderige nazomerse dag, liepen 7 leden van Vogelwacht Delft en Omstreken (Hans, Suzan, Marianne, Wim, Niek, Evelien, Toine) te genieten in de Brabantse Biesbosch. Met een aardige afsluiting op de Tongplaat in Zuid-Holland. Dat weer gevolgd door bier, fris en een borrelhapje in Paviljoen De Viersprong aan de rand van de Dordtse Biesbosch. We hadden het goed, zo met zijn allen. En dat ook nog eens milieuvriendelijk met slechts 2 auto’s op en neer van (7:00 uur) en naar (17:15 uur) de Korftlaan in Delft. Met dank aan het feit dat we allemaal volledig Corona gevaccineerd zijn.

Was het Nationaal Park De Biesbosch (NP) al een prachtig gebied om vogels te kijken, de afgelopen jaren is dat nog mooier geworden. In het NP en daar omheen is veel akker- en weiland terug gegeven aan de natuur. Dit alles vanwege het project Ruimte voor de Rivier. De wens leeft om dat gebied te betrekken bij het NP. Er wordt gesproken over een Nationaal Park NLDelta: Biesbosch en Haringvliet samen in één park. Ruimte voor de Rivier is voor de Biesbosch de voorlopig laatste ontwikkelingsstap: van land naar water naar land en weer naar water. Het is dit jaar 600 jaar geleden (november 1421) dat de Sint-Elisabethsvloed de Grootte of Zuidhollandse Waard in een binnenzee veranderde. Een vruchtbaar landbouwgebied inclusief de nodige dorpen, werd een plek voor vissers. Langzaam maar zeker werden steeds meer gebieden opnieuw ingepolderd. Het plan om ook de laatste gebieden terug te veroveren op het water, werd door de watersnoodramp van 1953 doorkruist. Duidelijk werd dat we anders om moesten gaan met de Nederlandse delta. De zeer hoge rivierwaterstanden van 1993 en 1995 gaven tenslotte de aanzet voor Ruimte voor de Rivier. Zodat er nu, vlak bij de randstad, een groot, fraai en rustig natuurgebied is ontstaan. Een paradijs voor recreant en vogelaar.

Onze eerste stop op de Bandijk halverwege Werkendam en het Biesbosch MuseumEiland was gelijk raak. De rit over de Bandijk leverde al het ene na het andere mooie plaatje op, inclusief purperreiger. Vlak na de afslag Muggenwaard, parkeerden we rechts van de Bandijk bij de rode bakstenen uitzichttoren ‘Buiten Kievitswaard’. Een grote groep lepelaars met kwetterende, bedelende, al bijna volwassen jongen, was een plaatje vlak voor onze neus. Verder gracieus vliegende bruine kiekendieven, vrouwtjes en/of juvenielen. Vlak daarna was het echt bingo! Een overvliegende zeearend op weg naar drie soortgenoten in de plas dras polder. Vier zeearenden in één plaatje gevangen! Vliegend jagen ze al het waterwild omhoog. Maar eenmaal geland lopen de kieviten e.a. bijkans tussen hun poten door. Verder veel soorten eenden in eclipskleed w.o. pijlstaarten, steltlopers w.o. kemphanen, watersnip, grote en kleine zilverreigers, diverse soorten ganzen en knobbelzwanen. Voor wintergasten als kleine en wilde zwaan was het nog te vroeg. Wat kleiner grut betreft o.a. alle soorten zwaluwen, putters en gele en witte kwikstaart.

Onze volgende stop was rondom De Wassende Maan, het natuurkunstwerk in het NP uitkijkend over de waterplas in de Kleine Noordwaard. Vol in de wind zagen we o.a. Casarca’s. In het struikgewas soms een verkorte zang van de Cetti’s zanger, elders in de Biesbosch idem. Het waaide toch te hard om de vele soorten riet- en struikgewasvogels te spotten, een rietgors lukte nog net. Toine spotte een tapuit. We zagen een grote en een kleine mantelmeeuw vlak bij elkaar op het snoer afsluitende drijvers naast de Nieuwe Merwede. Dat is de manier om de verschillen in grootte, verenkleed en poten nog eens in je geheugen te prenten. Na een korte autorit de Bandijk af en over de Spieringsluis, we moesten even wachten want de brug stond open, liepen we een rondje Jantjesplaat. Daar kwamen 2 roofvogels tegelijk overvliegen, ze waren elkaar een beetje aan het stangen, een slechtvalk en een visarend. Jammer dat ze vrij snel allebei een andere kant op vlogen. Met elkaar fristen we hier, maar ook al eerder, onze (zeer beperkte) kennis van wilde bloemen weer eens op. Bijvoorbeeld de wilde cichorei. De vogelgeluiden-herkennings-app van Toine was ook een groot succes. Zodat we onder elkaar verzuchten: hoe meer je weet, weet je ook dat je heel veel nog niet weet. Geen pretbederver maar gewoon een constatering. Een leerzame en open instelling maakt het leven de moeite waard.

Tijd voor koffie/thee en wat lekkers, museumcafé Biesonder op het Biesbosch MuseumEiland is een aanrader. We zagen de enige korte regenbui van de dag tegen de glazen gevel stuk slaan. De regenbui op de autodaken op weg naar Gorinchem tellen we niet mee.

Vervolgens de toeristische route (alleen bestemmingsverkeer en dat waren we natuurlijk) naar opnieuw het Ruimte voor de Rivier gebied. Wederom een rode bakstenen uitzichttoren, waarvan ik de naam vergeten ben, gaf een fraai zicht op meerdere bruine kiekendieven (weer geen mannetjes), torenvalken, sperwer en zeearenden. Bij vertrek bleek er een grote groene sabelsprinkhaan op mijn oranje/rode autodak te zitten, wat een bakbeest. Hij (of zij) is helemaal meegelift naar de pont. We gingen langzaam rijdend zigzaggend het gebied door, zo nu en dan even stilstaand om grote groepen ganzen te bekijken.

De veerdienst Kop van ’t Land bracht ons over de Nieuwe Merwede naar de Dordtse/Zuid-Hollandse kant van de Biesbosch. We zagen weinig mondkapjes op de pont! De Nieuwe Merwede is een door de mens uitgegraven waterweg (tussen 1861 en 1874) voor het sneller afvoeren van het rivierwater. Vanaf de pont gingen we linksaf de Zeedijk op om na enige tijd links aan te houden op weg naar de T-splitsing met de Oude Veerweg. Hier parkeerden we op het stukje doodlopende weg om lopend over het wel doorlopende fietspad het uitzichtpunt over de Tongplaat te bereiken. Een fraaie laatste stopplek. Ook de Tongplaat hoort bij het NP. Meerdere wandelaars en fietsers gebruikten het uitzichtpunt om in het zonnetje even bij te tanken. Een lokaal stel tipte ons over Paviljoen de Viersprong toen de wens voor een afsluitend biertje werd geuit door Marianne en Toine. Wij konden het stel blij maken met een blik door een van onze telescopen. We zaten de hele dag al te wachten op een wespendief en uiteindelijk kwam er hier een voorbij. Ik heb hem helaas gemist. Het was inderdaad tijd voor een afsluitend terrasje. Nog wel de moeite van het vermelden waard is het kleine plasje aan de rand van het bos, vlak bij het uitzichtpunt. Hier werden een ijsvogel en een dodaars gespot naast vele libellen en schildpadden.

Na de plezante stop in Paviljoen de Viersprong was het weer tijd om naar huis te rijden. Een zeer geslaagde excursie dag werd daarmee afgesloten. Niemand heeft een soortenlijst bijgehouden maar terugrijdend in mijn auto turfden we 70 verschillende vogelsoorten.

Uitnodiging extra algemene ledenvergadering 2021

Het bestuur van de Vogelwacht Delft en Omstreken nodigt alle leden uit om een extra Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Reden voor deze extra, ingelaste ALV is een kleine wijziging die moet worden doorgevoerd in de statuten van onze vereniging. n.a.v. onze aanvraag bij de belastingdienst voor het verkrijgen van de ANBI-status. De eerder doorgevoerde wijziging van de statuten (art. 19 – aanwending batig saldo bij ontbinding van de verenging) bleek niet strikt genoeg volgens de richtlijnen van de belastingdienst te zijn gewijzigd.

Om deze kleine wijziging door te kunnen voeren is een besluit van de leden middels een Algemene Ledenvergadering noodzakelijk. We hebben in overleg met onze notaris (die deze wijziging om-niet zal doorvoeren) besloten snel te handelen; de belastingdienst geeft ons tot 1 oktober 2021 de tijd om de betreffende wijziging door te voeren en de aanvraag opnieuw aan de belastingdienst voor te leggen.

Deze extra ALV-vergadering vindt plaats op donderdag 16 september 2021. De vergadering zal online worden gehouden en aanvangen om 20.00 uur.

Agenda:

1) Welkom en opening

2) Reactie van de belastingdienst op de aanvraag tot verkrijging ANBI-status.

Tekst huidige statuten, Art. 19 lid 3 (volgens wijziging 14 november 2019)

“Een eventueel batig saldo zal in zijn geheel worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige algemeen nut beogende instelling-doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.”Tekst gewenst en in overeenstemming met de eis van de belastingdienst

“Een eventueel batig saldo moet worden bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.”

3) Stemming voorgestelde wijziging Art. 19 Statuten.

4) De ALV wordt gevraagd ermee in te stemmen de notaris te machtigen de akte van wijziging van de statuten op te maken namens het bestuur van de Vogelwacht.

5) Sluiting ca. 20.15 uur

Wij zien u graag op deze online vergadering. Om deel te nemen moet u zich aanmelden bij de secretaris. U ontvangt dan een link waarmee u toegang krijgt tot de vergadering.

Aanmelden kan bij Hans Zweekhorst, per e-mail zweekhorst68@caiway.nl of telefonisch telefoonnr .

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de Vogelwacht Delft e.o.

Delftse lepelaars

Leo Meewisse

Hoe staat het er voor met “onze” lepelaars die op het vogeleiland zich succesvol hebben voortgeplant onder grote publieke belangstelling? Inmiddels is de rust op de kijkplek geheel weergekeerd, want er valt bijna geen lepelsnavel meer waar te nemen. (Ze zijn overigens kampioenen op snavellengte) Er waren 14 broedpogingen op de hoofdlocatie. De laatste was dichtbij het fietspad. Ik betwijfel of deze duidelijke nestbouw poging ook heeft geleidt tot broeden en uitvliegende jongen. We houden het maar op 13 en eentje in de heemtuin en drie in de dennenbomen. Mooi resultaat met 17 stuks!

Inmiddels hebben ze zich verzameld op plekken waar ze zich in alle rust kunnen volvreten. Dat noemen we in gangbare termen ook wel opvetten, want de grote trek staat voor de deur. In september vliegen de lepelaars naar zuidelijker gelegen foerageerplekken in Zuidwest Frankrijk. Onder andere in het estuarium van de Gironde kunnen ze even flink bijtanken, want het zijn geen kanoeten die in een keer de halve aardbol oversteken. Ze nemen er wel even de tijd voor want er zijn geen “snel laadstations”. Stapsgewijs trekken de lepelaars verder naar het zuiden, van moeras naar moeras en leggen per keer steeds ‘slechts’ een paar honderd kilometer af. Bij de tussenstops in de Spaanse moerasgebieden blijven er een aantal achter die het wel weer welletjes vinden, maar de echte doorzetters trekken door naar de West Afrikaanse wadden gebieden. Mauritanië, Mali of Senegal. De vliegafstand is dan uiteindelijk wel ruim 4000 kilometer!

Zeer waarschijnlijk zijn daar ook eerstejaars Delftse lepelaars bij want door onze faciliteiten konden ze meteen na aankomst al aan de gang met de geplaatste prefab nesten. Op 26 februari werden de eerste lepelaars gespot en begon het eieren leggen en broeden al meteen. Hoe vroeger uit het ei, des te vaardiger ze zijn doorontwikkeld. We zijn benieuwd hoeveel er terugkeren naar onze stek. We treffen weer voorbereidingen met de medewerking jeugd van de Delftse natuurwacht!

Excursie Biesbosch

Brabantse Biesbosch, zaterdag 28 augustus 2021, auto-excursie

Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 7.00 uur. Naar verwachting zijn we tussen 17:00 en 17:30 uur weer terug op de Korftlaan.
Kosten € 0,07 per kilometer.
Informatie en aanmelden op donderdag 26 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter, telefoonnr

Eindelijk weer een auto-excursie, maar vanwege de nog steeds aanwezige COVID-19 besmettingen met de volgende voorwaarden: Alleen volledig gevaccineerde of negatief geteste personen kunnen zich aanmelden. Ook het aantal meerijders per auto zal worden beperkt, afhankelijk van de wensen van de chauffeurs.

Was het Nationale Park de Biesbosch al een prachtig gebied om vogels te kijken, de afgelopen jaren is dat nog mooier geworden. In het Nationale Park en daar omheen is veel akker- en weiland terug gegeven aan de natuur. Dit alles vanwege het project ruimte voor de rivier, zodat we wateroverlast nog beter het hoofd kunnen bieden. We bezoeken vooral de Brabantse kant van de Biesbosch tussen Werkendam en het bezoekerscentrum op het MuseumEiland. We eindigen in Zuid-Holland aan de Dordtse kant van de Biesbosch, via de pont Kop van ’t Land naar de Tongplaat. Denk aan de mondkapjes verplichting op de pont! Visarend en Zeearend zijn bijna vaste prik op deze excursie. Verder teveel soorten om op te noemen. Zie voor verdere informatie de websites van het Nationaal Park (https://www.np-debiesbosch.nl) en van het Biesbosch MuseumEiland (https://biesboschmuseumeiland.nl). Of lees de verslagen van deze excursie in de afgelopen jaren op onze website of in de Vogelstreken.

Excursieprogramma najaar 2021

Hieronder het excursieprogramma voor het najaar van 2021. Meer informatie is te vinden via de kalender.

Lees ook de algemene informatie over onze excursies.

Datum Gebied vervoersmiddel
za 28 aug 21 Brabantse Biesbosch Auto
za 11 sep 21 Westlandse plassen Fiets
za 18 sep 21 Rondje Ackerdijkse Plassen Fiets
za 25 sep 21 Nieuwe Droogmaking Fiets
zo 3 okt 21 Rondje Zuidpolder Delfgauw Fiets
za 9 okt 21 Broekpolder Vlaardingen, de Ruigte Fiets
za 16 okt 21 Driemanspolder Zoetermeer Fiets
za 6 nov 21 Oude land van Strijen / Korendijkse Slikken Fiets
za 11 dec 21 Arkemheen/Oostvaardersplassen Auto
za 15 jan 22 De Kwade Hoek, Goedereede Auto
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

sep
25
za
07:00 Excursie: Groenzoom
Excursie: Groenzoom
sep 25 @ 07:00 – 13:00
Fietsrondje Groenzoom deel Nieuwe Droogmaking van Berkel en Rodenrijs 25 september 2021, 7.00 – uiterlijk 13.00 start: Korftlaan tegenover de Papaver Informatie en aanmelden op donderdag 23 september tussen 19.00 en 21.00 uur bij Toine … Lees verder
okt
3
zo
11:00 Excursie: de Zuidpolder van Delf...
Excursie: de Zuidpolder van Delf...
okt 3 @ 11:00 – 15:00
Zondag 3 oktober, de Zuidpolder van Delfgauw, fietsexcursie Start Zuideindseweg bij de N470 om 11.00 uur Informatie en aanmelden op donderdagavond 30 september tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, telefoonnummer: Tel. telefoonnr … Lees verder
okt
9
za
08:00 Excursie: De Ruigte, gebied in d...
Excursie: De Ruigte, gebied in d...
okt 9 @ 08:00 – 15:00
Zaterdag 09 oktober, De Ruigte, gebied in de Broekpolder, fietsexcursie, 8.00 uur Start: Korftlaan tegenover de Papaver Informatie en aanmelden op donderdag 7 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur bij Herco Christerus, Tel. telefoonnr De … Lees verder
okt
14
do
20:00 Lezing: Spinnen
Lezing: Spinnen
okt 14 @ 20:00 – 21:00
Lezing: Spinnen
Menigeen die in huis een grote spin tegenkomt schrikt zich een hoedje. Als je echter de tijd neemt om spinnen rustig te bekijken en je te verdiepen in hun levenswijze, dan blijken ze niet eng … Lees verder
okt
16
za
08:00 Excursie: Driemanspolder
Excursie: Driemanspolder
okt 16 @ 08:00 – 15:00
Zaterdag 16 oktober, Driemanspolder, fietsexcursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Informatie en aanmelden op donderdag 14 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur bij Alfred Pellemans, Tel. telefoonnr . Laat in ieder geval … Lees verder