Verleidingskunst

Leo Meewisse

Trouwe bezoekers van onze site zijn op de hoogte dat we al twee jaren een spechtenfamilie in onze tuin hebben tijdens het broedseizoen. Maar waar ze precies broeden is niet duidelijk.

Als ze zich tegoed hebben gedaan op ons voederstation probeer ik ze te volgen om te achterhalen waar ze dan wel een nestholte hebben. Helaas zonder resultaat. Natuurlijk heb ik twee, volgens een bouwtekening, geconstrueerde spechtenkast geplaatst aan geschikte bomen.

Soms blijven ze leeg of gebruikt een koolmees deze riante behuizing met extra gevaar voor predatie. Afgelopen jaar hebben de spreeuwen er van genoten en zich er in voortgeplant. Je herkent het spreeuwenbroedgeval omdat ze de voorkant onderschijten. Bij het leeghalen tref je ± 20 cm grof nestmateriaal aan en geen fijn spul zoals bij de meesjes. Kennelijk vinden ze die spechtenkast wel wat te diep.

Inmiddels heb ik ingegrepen en de rechthoekige groene nestkast een natuurlijker aanpassing gegeven. Zie bijgaande foto. Volgend jaar zien we of ze de verleiding weerstaan. 😉Ik hoop van niet!

Excursie Westlandse Plassen verplaatst naar zondag

Vanwege het voorspelde slechte weer morgen (zaterdag 10 sept) is de excursie verplaatst naar zondag. Aanvangstijdstip is gewijzigd naar 8:00 uur. Je kunt je voor de excursie nog opgeven.

Zie : https://www.vogelwachtdelft.nl/home/?ai1ec_event=westlandse-plassen-broekpolder-de-ruigte&instance_id=3335

Jubileumfeest

De Vogelwacht Delft en Omstreken bestaat 60 jaar. Dat moest gevierd worden, en dat deden we op 28 augustus jl., samen met genodigden en heel veel leden.

De bijeenkomst startte om 2 uur met een ontspannen en druk bezochte receptie of borrel met gitaarmuziek op de achtergrond. Een lekker zonnetje, hapjes en drankjes door de cateraar uit Nootdorp en vooral veel oude en jonge bekenden met bijpraten en mooie verhalen. De voorzitter somde de vele activiteiten op onder vermelding van de actieve leden en schetste zo het beeld van een springlevende vereniging.

De lezing van Michel Kuijpers werd door een “volle bak” in de Natuurschuur gevolgd. De gegenereerde warmte overtrof het onderwerp “vogels in Kenia”. Michel’s vlotte verhaal met zijn onderkoelde humor had een hoog kennisgehalte met zeer fraaie afbeeldingen. De mogelijkheid tot vragen stellen werd goed benut.

Gert van der Horn had speciaal voor dit feest diverse biertjes gebrouwen. Met namen brouwsels als ‘zit wel Snor’ en ‘goeie Grutto’s’; ze dronken goed weg. ‘Verdraaid lekker’ en zeker ‘Wouw’ waren van een overtreffende trap (tripel de trap). Hulde aan Gert voor dit plezierige initiatief.

Caroline Elfferich reikte de prijs van de fotowedstrijd uit (winnaar is Mark Kras). Caroline vertelde uitgebreid over het thema “vogel en mens” en de werking van de jury (samen met Henk Brassinga en Loes Kouwenhoven). Tevens werd er een eervolle vermelding uitgereikt.

In mei was er al een jubileum-activiteit. Tijdens deze Big Day met je groepje zoveel mogelijk soorten binnen ons beheergebied en binnen een bepaalde tijd scoren.
De winnende groep werd tijdens het prachtige jubileumfeest gehuldigd. De groep van Peter Planken (samen met Ed Hauser, Kees Bosman en Ferry van der Lans) heeft glansrijk gewonnen.

Iedereen kreeg een badge opgespeld met afbeelding van een ijsvogel en eigen naam. Rosemarijn van Limburg Stirum ontwierp met zeer goed gevoel voor kleur. Ook de wikkel van de chocoladereep had dit mooie ontwerp, en ieder kreeg er een.

Gaf dat dan al veel vertier, even later stegen de eerste lekkere luchten van de barbecue op en konden we smullen van vlees, vis of vegetarisch.

Kortom een heerlijke dag.

Het bestuur ontving veel complimenten, maar eigenlijk zijn die gericht aan al die leden die actief, gezellig en positief deze dag maakten.

Fietsexcursie: Westlandse plassen, Broekpolder, de Ruigte

Westlandse Plassen, zaterdag, 10 september, fietsexcursie
Start: Zwembad Kerkpolder om 7.00 uur
Informatie en aanmelden op donderdag 8 september tussen 19.00 en 21.00 uur bij Gert van der Horn. Tel.nr.: telefoonnr

We verzamelen net voor zonsopkomst (7:08 uur) bij het Kerkpolder zwembad. Daarna fietsen we via het beschermde dorpsgezicht van ’t Woudt en langs de weilanden en het water van de Zweth richting de Wollebrand. In de weilanden verzamelen zich vaak grote groepen ganzen, kieviten en spreeuwen. Misschien zitten er al goudplevieren tussen. Ook tapuiten laten zich vaak zien onderweg. De Wollebrand is een waterbergplaats van de boeren waar diverse steltlopers, eenden en watersnippen zich graag ophouden.

Soms laat ook een waterral zich zien hier. Door het Westland fietsen we vervolgens richting ‘t Kraaiennest bij de Lier. Een van de twee recreatieplassen is vorig jaar omgetoverd in een waar vogeleldorado met eilandjes en natuurvriendelijke oevers. We zijn benieuwd welke soorten we nu daar ontdekken. O.a. roerdomp en kiekendief worden regelmatig gemeld hier. Optioneel fietsen we daarna via de Duifpolder door naar de Broekpolder waar in ‘De Ruigte’ ook vaak leuke vogelsoorten worden gespot. In dat geval zullen we wat later in de middag weer terug zijn in Delft. Het is nog vroeg in het trekseizoen, maar wie weet wat zich al aan bijzondere trekvogels laat zien of horen onderweg: we houden natuurlijk de recente soortenmeldingen in de gaten!

Verslag excursie Biesbosch

Marianne Kompagne

Zaterdag 27 augustus zijn we om 7:00 met 3 auto’s ( 11 man/vrouw) vertrokken naar de Biesbosch. Altijd een van mijn favoriete gebieden vanwege de kans op roofvogels. Dus scope meegenomen, kijker om en op pad.

De eerste stops waren op de Bandijk. Al het water afgespeurd: kleine zilverreiger en witgatje waargenomen. Met dank aan Joke om de verschillen tussen witgatje en bosruiter weer even duidelijk te maken. Zie bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=slJwW6urLmc&ab_channel=DeVisdief

In deze periode zijn er veel eenden op het water die nu allemaal een bruin kleed hebben, het is dus nodig om goed te kijken welke soorten we nu zien. Ze lijken allemaal op elkaar. Duidelijk was wel dat er heel veel krakeenden op de plassen te vinden waren.

We zijn richting Biesbosch museum langs plekken gereden waar we in het verleden vaak zeearenden en visarenden gezien hebben.
We hebben ze niet zien zitten maar een zeearend is wel overgevlogen, mooi te zien hoe groot deze dan zijn. Een andere zeearend zat ver weg op een boompje.

Voor sommige vogelaars was de casarca een nieuwe soort: op een meertje zaten wel 30!! Ook altijd weer luisteren en kijken naar de kleine vogels: o.a. kneutje, cetti’s zanger, rietzanger enz

Na een wel verdiende kop koffie zijn we vlak bij het Biesbosch museum naar een andere meer gelopen. Een fantastische plek: meerdere visarenden gezien, ook dichtbij, een zeearend hoog over, een boomvalk mooi in de scope. Altijd weer leuk dat als je een boomvalk in een boom zoekt, je dan ook ineens ook andere vogels in bomen in je scope zit zitten, zo vond ik een mooie visarend.

Verder kwamen er een paar reetjes uit het riet: die zich mooi lieten fotograferen. Daarna over de pont naar de Dordtse zijde van de Biesbosch.

Op de dijk zagen we een slechtvalk overvliegen en in de rietpluimen zaten na enig rondvragen en speurwerk een paar kneutjes. Wel moeilijk ze zien er in deze tijd toch net iets anders uit.

Bij de Dordtse Biesbosch is tegenwoordig ook een nieuw gebied aangelegd met veel riet. Hier komen toch wel zeldzame soorten op af: laatst nog de geelpootruiter. Nu was bij de vogelhut waterral en porseleinhoen gezien. Met de scope alle rietrandjes afgezocht: en ja wel: eerst een juveniel waterral en daarna tussen het riet de porseleinhoen in de scope gekregen. Nadat iedereen in de scope gekeken had (alleen te zien vanuit een moeilijk hoekje in de hut) liepen we via het ponton terug naar de auto’s: de porseleinhoen is ons gevolgd want nu liet deze zich heen mooi op het zand voor de rietkraag zien. Daarna stak hij/zij het water over zodat Joke ook nog kon kijken.

Na een lekkere vogeldag hebben we ook Hans nog op weg geholpen: auto aanduwen!! (alleen de mannen: sterk hoor)

Hier onder staat de volledige lijst van waarnemingen (78 soorten en de ree):

Aalscholver, Bergeend, Blauwborst, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Boomkruiper, Bosruiter, Bruine Kiekendief, Buizerd, Casarca, Cetti’s Zanger, Dodaars, Ekster, Fuut, Gaai, Gele Kwikstaart, Grasmus, Graspieper, Grauwe Gans, Groenpootruiter, Grote Bonte Specht, Grote Canadese Gans, Grote Zilverreiger, Havik, Holenduif, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kauw, Kemphaan, Kievit, Kleine Karekiet, Kleine Mantelmeeuw, Kleine Plevier, Kleine Zilverreiger, Kluut, Kneu, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Oeverloper, Oeverzwaluw, Pimpelmees, Porseleinhoen, Purperreiger, Putter, Ree, Rietgors, Ringmus, Slechtvalk, Slobeend, Smient, Sperwer, Spreeuw, Staartmees, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Tureluur, Turkse Tortel, Visarend, Waterhoen, Waterral, Watersnip, Wespendief, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Witgat, Witte Kwikstaart, Wulp, Zeearend, Zwarte Kraai

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2021

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

okt
2
zo
09:00 fietsexcursie: Rondje Zuidpolder
fietsexcursie: Rondje Zuidpolder
okt 2 @ 09:00 – 13:00
Zondag 2 oktober, de Zuidpolder van Delfgauw, fietsexcursie Start : Zuideindseweg bij de N470 om 9.00 uur Informatie en aanmelden op donderdagavond 29 september tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, telefoonnummer: Tel. … Lees verder
okt
15
za
08:00 Driemanspolder: fietsexcursie
Driemanspolder: fietsexcursie
okt 15 @ 08:00 – 16:00
Zaterdag 15 oktober, Driemanspolder, fietsexcursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Informatie en aanmelden op donderdag 13 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur bij Alfred Pellemans, Tel. telefoonnr Op fietsafstand van Delft ligt … Lees verder
okt
20
do
20:00 Lezing: De stad als bos
Lezing: De stad als bos
okt 20 @ 20:00 – 22:00
Locatie : De Papaver – Delft Datum : donderdag 20 oktober 2022 Aanvang : 20:00 (tot ongeveer 22:00) Delft is niet alleen een stad van mensen, of van gebouwen, maar ook een stad van bomen. … Lees verder
nov
5
za
hele dag Dagje of weekendje Texel
Dagje of weekendje Texel
nov 5 – nov 6 hele dag
Zaterdag 5 en zondag 6 november, vertrek zaterdag om 7.00 uur, auto-excursie. Vertrek : Korftlaan tegenover de Papaver Excursieleiders: Hans de Winter en Toine Andernach Kosten € 0,07 per kilometer en € 37,- voor de … Lees verder
nov
12
za
08:00 excursie: Strijen/Korendijkse Sl...
excursie: Strijen/Korendijkse Sl...
nov 12 @ 08:00 – 16:00
Zaterdag 12 november, Oude land van Strijen/Korendijkse Slikken, auto- excursie Start Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 10 november tussen 19.00 uur en 21.00 … Lees verder

Thank you for your upload