Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Zeldzame soorten in de buurt

Iedere vaste bezoeker van deze site ziet dagelijks welke zeldzame soorten zijn gezien in onze regio. Maar wellicht is het lijstje van vandaag je ontschoten, terwijl het best een mooi lijstje is. Daarom maar een kopietje hier geplaatst. Mooi toch ?

Verslag Excursie Schouwen-Duiveland – 18 januari 2020

Annemieke van OostenDe eerste excursie van het jaar gaat naar Schouwen-Duiveland en omstreken. Om 8 uur vertrokken we met 13 man eerst richting Oostvoorne. Daar is namelijk al weken elke dag de grote trap gesignaleerd. Aangezien we toch al in die richting rijden, is een grote trap mooi mee genomen!

(foto van een week eerder)

Toen we op de plek aankwamen, stonden er al vogelaars. We hoefden niet te zoeken of te wachten totdat hij zich zou laten zien, de grote trap stond in een open veld zodat hij zeer goed te zien was! Deze trap is gezenderd. Er wordt gezegd dat dit een jong uit de omgeving van Berlijn is. Dit was al een mooi begin!

Daarna door naar Stellendam-Buitenhaven. Onderweg konden we al van alles noteren; buizerd, ekster, grauwe gans, kauw, spreeuw. Bij Stellendam zagen we de eerste middelste zaagbekken. Ook hebben we daar veel futen gezien. Er was nog even twijfel tussen fuut of roodhalsfuut maar uiteindelijk, met boek erbij, bleek het toch om de fuut te gaan. We zijn de dijk opgelopen. Leuk om te zien waren de drieteenstrandlopers en de scholeksters. Het was wel erg koud op die plek! Het was vandaag 6 graden en er stond een Noordwesten wind, kracht 4. Toen iemand vroeg: ‘zullen we weer gaan?’, zaten de meesten al in de auto… We reden naar Koudenhoek. Daar liggen vogeleilandjes voor broedvogels. Er stond een grote groep rotganzen. Ook zilverplevieren en goudplevieren waren er te zien.

Op naar Brouwersdam. Daar was veel te zien! O.a. veel middelste zaagbekken, ver op zee maar mooi dichtbij in de telescoop. Een heel mooie waarneming was de ijseend. Eerst 1, uiteindelijk 5. Voor veel mensen was het de eerste keer dat zij deze vogel zagen. De brilduikers waren hier ook in groten getale aanwezig. Normaal kom ik niet verder dan 1 of 2 brilduikers samen maar hier zag ik er zeker 15 bij elkaar.  De kuifduiker liet zich ook zien. De eider zat dichtbij de kant en kon dus heel mooi gefotografeerd worden. En op de golfbrekers bij de spuisluis zaten, zoals misschien te verwachten valt, de steenloper en de paarse strandloper.

Onderweg hebben we een uitgebreide stop gemaakt bij Strandpaviljoen Brouw. Een traditioneel stuk appeltaart bij de thee/koffie/warme chocolademelk en even (de voetjes) opwarmen bij de houtkachel!

Verder op de Brouwersdam hebben we diverse soorten meeuwen gezien die dankzij de lezing over meeuwen, die overigens nog vaak ter sprake kwam,  (bijna…) feilloos op naam konden worden gebracht. Bij de spuisluis hebben we ook weer de zeehonden gezien, blijft leuk!

We hebben zoveel gezien bij Brouwersdam dat we uiteindelijk pas rond 2 uur in de Prunjepolder van Plan Tureluur stonden. Daar zagen we veel vogels die nieuw waren voor de daglijst; kluut, kemphaan, slobeend en… de lepelaar! Hier zagen we ook duizenden goudplevieren in de lucht. Een bijzonder gezicht. Volgens het informatiebord groeien in de Prunjepolder bijzondere zoutverdragende planten. In de kreken, stroompjes en plassen leven veel kleine waterdieren. De vogels vinden in deze polder naast broed- en rustplaatsen, ook hun voedsel. Eenden, ganzen en zwanen overwinteren hier.

Rond 4 uur waren we nog niet klaar met vogels kijken. We zijn door gereden naar een plek waar misschien wilde zwanen zaten. Tijdens de rit daar naar toe zagen we ineens een blauwe kiekendief jagend over het veld!

Het bleek dat in iedere auto wel iemand de kiekendief gezien had dus de auto’s werden meteen gestopt en deuren werden geopend om zo snel mogelijk te kunnen kijken naar die vogel! Consternatie alom… De wilde zwaan hebben we uiteindelijk niet gezien maar wel 1 kleine zwaan tussen een groep toendrarietganzen.

Het begon al te schemeren, maar nu we toch in de buurt waren wilden we ook nog langs de attractie van de Grevelingen. Deze groep heeft het maximale uit de excursie van vandaag gehaald. Want met het laatste licht van de dag, hebben we de flamingo’s bij Battenoord nog mooi kunnen zien staan in het water!

Zelf heb ik vandaag 70 soorten gezien:

Aalscholver, Bergeend, Blauwe Kiekendief, Blauwe Reiger, Brandgans, Brilduiker, Buizerd, Dodaars, Drieteenstrandloper, Eider, Ekster, Fazant, Flamingo, Fuut, Goudplevier, Graspieper, Grauwe Gans, Groenling, Grote Canadese Gans, Grote Mantelmeeuw, Grote Trap, Grote Zilverreiger, Holenduif, Houtduif, Huismus, IJseend, Kauw, Kemphaan, Kievit, Kleine Mantelmeeuw, Kleine Zilverreiger, Kleine Zwaan, Kluut, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kolgans, Koolmees, Krakeend, Kuifduiker, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Middelste Zaagbek, Nijlgans, Nonnetje, Paarse Strandloper, Pijlstaart, Rosse Grutto, Rotgans, Scholekster, Slobeend, Smient, Spreeuw, Steenloper, Stormmeeuw, Tafeleend, Toendrarietgans, Torenvalk, Turkse Tortel, Vink, Waterhoen, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Wulp, Zanglijster, Zilvermeeuw, Zilverplevier, Zwarte Kraai.

Excursie Schouwen-Duiveland en omstreken

Start:Korftlaan tegenover de Papaver
Kosten: € 0,07 per kilometer
Informatie en aanmelden op donderdag 16 januari  tussen 19:00 en 21:00 uur, bij Alfred Pellemans. Klik hier

(LET OP: deze excursie wordt gegeven door Alfred Pellemans. Herco is verhinderd deze dag).

De Tureluur kun je het hele jaar aantreffen in en rond de Oosterschelde. Geen wonder dat deze vogel het symbool is geworden van een groots natuurontwikkelingsproject aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland.

De laatste decennia zijn grote delen van de omliggende polder veranderd van akker- in natuurgebied in het kader van Plan Tureluur. Grote delen van het gebied staan onder water. Omdat de Prunjepolder tegen de Oosterschelde aanligt, dringt zout kwelwater het gebied binnen en dat heeft weer een enorme aantrekkingskracht op zoutminnende planten én vogels! Vogels kijken in dit gebied is alle seizoenen een waar feest en al helemaal in het voorjaar wanneer op het grote eiland grote kolonies visdieven en grote sterns broeden. Vrijwel elke winter wordt er tussen de rotganzen ook wel een roodhalsgans gezien. Vanaf de dijken en het uitkijkpunt laten ze zich gewillig bekijken. Tijdens deze excursie verwachten we veel overwinteraars te zien, zoals de kluut, rosse grutto, bergeend, grote mantelmeeuw, brandgans, en mogelijk al teruggekeerde lepelaars.

Impressie Lezing van Merijn Loeve: Meeuwen kijken kan overal!

Aleida van den Akker9 januari 2020 in de Papaver in Delft

Merijn Loeve had een zaal vol toehoorders. En helaas moesten we weer mensen teleurstellen omdat de zaal vol was. De mensen die binnen waren, kwamen niet voor niets. Merijn is heel deskundig en kan heel enthousiast over meeuwen vertellen. Zowel voor beginners/leken als voor ‘echte’ vogelaars was het leuk. Voor de pauze ging het vooral over de manieren waarop de verschillende soorten meeuwen kunnen worden herkend, na de pauze ging het meer over gedrag.

Allereerst maakte Merijn onderscheid tussen grote en kleine meeuwen. Over de kleine meeuwen (kokmeeuwen, stormmeeuwen en zwartkopmeeuwen) heeft hij het niet gehad; hij vond de grote meeuwen al moeilijk genoeg voor ons. En hij heeft het daarom al helemáál niet gehad over de ondersoorten en de bastaarden.

Er komen in Nederland 5 soorten grote meeuwen voor:

1. Zilvermeeuw, komt veel in Nederland voor,
2. Pontische meeuw, die vooral uit oost-Europa (Polen etc) komt en in Nederland sinds kort 20 tot 30 broedparen kent; de favoriete meeuw van Merijn.
3. Geelpootmeeuw die vooral rond het Middellandse zeegebied voorkomt en na het broeden in de nazomer Nederland ook wel aandoet,
4. Kleine mantelmeeuw die sinds 1980 in Nederland broedt en
5. Grote mantelmeeuw, de beul van allemaal volgens Merijn, met een vleugelspanwijdte tot wel 180 centimeter.

De kenmerken waar je op moet letten als je deze soorten van elkaar wil onderscheiden, zijn de vleugels, en dan met name de hand- en armpennen, en de staart. En dan moet je ook nog de tijd van het jaar meenemen in de determinatie, en goed opletten in welk stadium de rui zich bevindt, en bedenken dat de juveniele periode van de ene soort langer duurt dan de andere soort. Geen makkelijke opgave dus. Kleuren van poten en ogen zijn absoluut onbetrouwbare kenmerken, zelfs bij geelpootmeeuwen, omdat ook andere meeuwen weleens gele poten hebben. Gelukkig gaat het met adulten iets makkelijker dan de juvenielen.

Door het ringen en zenderen is heel wat bekend geworden over het gedrag van meeuwen. Het blijkt dat meeuwen van elkaar leren waardoor het gedrag van de ene kolonie heel wat kan verschillen van die van een andere kolonie. Er zijn verschillende voedsel strategieën: achter visserskotters aan, patat eten op de boulevard in Katwijk, op vuilstorten rondhangen, om er maar een paar te noemen. En er zijn ook een hoop individuele verschillen. Er zijn meeuwen die hele afstanden afleggen tot wel 1000 km na het broeden. Merijn vertelde van een meeuw die broedt in Texel, maar buiten de broedperiode in Barneveld op de vuilstort overwintert. En van een meeuw die in Vlissingen broedt en elke dag naar Lille heen en weer vliegt, want hij heeft daar de Croky-chipsfabriek ontdekt. En zo zijn er legio grappige verhalen.

Is een meeuw niet agressief was een vraag: nou best wel, en niet alleen richting mensen maar ook richting elkaar. Dat is de aard van het beestje. En dat beestje heeft het hart van Merijn gestolen. En nu ook van een hoop toehoorders, de doos met de boeken die Merijn mee had genomen was helemaal uitverkocht. Het was weer een erg leuke en leerzame avond.

Lezing: Meeuwen

Op 9 januari 2020 organiseren de Vogelwacht Delft e.o., het IVN Delft e.o. en Natuurlijk Delfland een lezing over de vogels van Midden Delland. Belangstellenden worden uitgenodigd deze bij te wonen in De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ Delft, de toegang is gratis. Van 20:00 tot 22:00 uur zal Merijn Loeve, vertellen van het wel en wee van meeuwen, en vooral waar je op moet letten als je de ene meeuw van de andere wil onderscheiden. Merijn is mede-auteur van “De Nederlandse Meeuwengids” en soortenvalidator Vogels (meeuwen) bij Waarneming.nl.

Kom op tijd, want het aantal plaatsen is beperkt!

Meeuwen zijn misschien wel de lastigste vogelfamilie om op naam – en op leeftijd – te brengen. Niet alleen hebben we in Nederland twaalf verschillende soorten meeuwen, maar  die soorten zien er in de eerste jaren van hun leven ook nog eens heel verschillend uit. Geen makkelijke klus om deze mooie vogels uit elkaar te houden.  Merijn Loeve is een échte meeuwenliefhebber, met kennis van zaken. Merijn zal de vijf meest algemene grote meeuwensoorten die we in Nederland hebben bespreken. Per kalenderjaar lichten zij de belangrijkste kenmerken toe. Ook het melden van ringen krijgt aandacht. Aan het einde van de avond krijg je zelfs zin om in het veld een geelpootmeeuw van een zilvermeeuw te onderscheiden. Of andersom. De lezing is voor zowel beginnende als voor gevorderde vogelaars leuk en bovenal leerzaam

Adres: Korftlaan 6, 2616 LJ DELFT
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Toegang: gratis, kom op tijd, vol is vol

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

mrt
12
do
20:00 Lezing: De regenworm
Lezing: De regenworm
mrt 12 @ 20:00 – 22:00
Jeroen Onrust, onderzocht het belang van regenwormen op de vruchtbaarheid van agrarisch land en voor de voedselvoorziening van weidevogels. “Ik vind het belangrijk om voor de worm op te komen, dat brengt onze wereld verder”, aldus Jeroen … Continue reading
mrt
14
za
07:00 NIEUW: Excursie Rondje Texel
NIEUW: Excursie Rondje Texel
mrt 14 @ 07:00 – 18:00
Start Korftlaan tegenover de Papaver. Kosten € 0,07 per kilometer en de veerkosten per auto. (€ 37,- tarief 2019!). Informatie en aanmelden op donderdag 5 maart 2020 tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de … Continue reading
mrt
21
za
07:00 Ochtendwandeling Delftse Hout
Ochtendwandeling Delftse Hout
mrt 21 @ 07:00 – 11:00
Aanmelden: is niet nodig. Start: Bij de Papaver aan de Korftlaan Met de komst van de lente worden er in de Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur … Continue reading
mrt
28
za
07:00 Ochtendwandeling Delftse Hout
Ochtendwandeling Delftse Hout
mrt 28 @ 07:00 – 11:00
Aanmelden: is niet nodig. Start: Bij de Papaver aan de Korftlaan Met de komst van de lente worden er in de Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur … Continue reading
apr
4
za
07:00 Ochtendwandeling Delftse Hout
Ochtendwandeling Delftse Hout
apr 4 @ 07:00 – 11:00
Aanmelden: is niet nodig. Start: Bij de Papaver aan de Korftlaan Met de komst van de lente worden er in de Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur … Continue reading