Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Verslag Excursie plas-dras, Korftlaan, oeverzwaluwwand

Annemieke van OostenDe eerste excursie sinds tijden. Wat fijn dat we weer mogen! Er stonden dan ook wat enthousiastelingen klaar om zeven uur. Klaar om naar de nesten van de lepelaars te lopen en klaar om het verhaal over de oeverzwaluwwand te horen. En….klaar voor de voorspelde regen; regenjassen en paraplu’s waren mee!

De lepelaars zijn een ware attractie geworden. Wat een succesverhaal! In 2013 begonnen ze te broeden op het vogeleiland en per jaar komen er meer nesten bij. De jongen worden al groot en zijn goed te zien.

Tijdens de wandeling hoorden en zagen we de roodborst. Totaal niet schuw, de vogel bleef goed zitten voor de foto. De tjiftjaf, zwartkop en de boomkruiper lieten zich wel horen maar niet zien. En dan hebben we nog het grote mysterie van de avond; hebben we nou een snor gehoord of toch een veenmol?! Dit insect maakt een geluid dat op de roep van de snor lijkt. Kan een kenner even naar het Heempad gaan en luisteren, alstublieft?

We vervolgden de wandeling en genoten van het feit dat het nog droog was en windstil. Een merel zat op een tak te zingen. Twee ooievaars waren aan het foerageren op het weiland. Het was heerlijk om buiten te zijn. We hoorden echter wel de speciale roep van de vink. De roep die regen voorspelt (‘als de vinken helder slaan, is ’t mooie weer snel gedaan’). Maar wij zagen geen wolkje aan de lucht…

In het bewoonde deel van de wandeling zagen we huiszwaluwen (en nesten) en boerenzwaluwen vliegen. John legde uit dat je aan de vlucht van een zwaluw kunt zien welke zwaluw het is. Oeverzwaluwen, huiszwaluwen, boerenzwaluwen, ze vliegen allemaal anders.

We kregen wel meer weetjes te horen van John. De krakeend is bijvoorbeeld in vlucht te herkennen aan de witte spiegel. Handig om te weten als er veel eenden over vliegen!

Op de plas aan de Korftlaan zagen we veel vogels met jong; tureluur, kokmeeuw, kluut, nijlgans, wilde eend. Er zitten op het moment drie paar visdief, zes paar kokmeeuw en vier paar kluut. De kleine karekiet zagen we met voedsel heen en weer vliegen dus die is ook druk met jongen.

Inmiddels waren er toch wel donkere wolken aan komen zetten. En juist toen we verder liepen naar de oeverzwaluwwand, begon het te regenen. En niet een paar druppels, de regenjassen en paraplu’s waren hard nodig!

Het verhaal bij de oeverzwaluwen werd dus wat kort.

Voor de liefhebber hier nog wat extra informatie: oeverzwaluwen hebben één tot twee broedsels per jaar. Meestal 4-8 eieren en de broedduur is 14-17 dagen. De nestjongenperiode duurt ongeveer 21 dagen.

Deze kolonie wordt geringd. Door het terug vangen van de zwaluwen weten we dat er in ieder geval drie oeverzwaluwen hier gebroed hebben in 2019 en twee in 2020. Het gebeurt ook dat het vrouwtje haar eerste nest in de oeverzwaluwwand aan de Korftlaan heeft en het tweede nest in de oeverzwaluwwand bij de A4. Van de oeverzwaluwwanden wordt dus goed gebruik gemaakt!

De volgende soorten zijn gezien en/of gehoord deze avond;

bergeend, blauwborst, blauwe reiger, boerenzwaluw, boomkruiper, fitis, grote bonte specht, grutto, holenduif, houtduif, huismus, huiszwaluw, kievit, kleine karekiet, kleine mantelmeeuw, kluut, koekoek, kokmeeuw, koolmees, krakeend, lepelaar, meerkoet, merel, nijlgans, ooievaar, putter, rietgors, roodborst, scholekster, spreeuw, staartmees, tjiftjaf, tureluur, vink, visdief, waterhoen, wilde eend, winterkoning, zanglijster, zwarte kraai, zwartkop

Excursie Tanthofkade

Op 12 juni 2021 vanaf 07:00

Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder)
Informatie en aanmelden op donderdag 10 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, tel. – telefoon klik hier –.

De Tanthofkade kent een rijke geschiedenis. Als sinds de Middeleeuwen vormt deze kade een waterscheiding tussen twee polders, de Abtswoudse Polder en de Kerkpolder. Lange tijd mocht de kade niet begroeid worden om zo de kade sterk te houden, maar sinds de 19e eeuw is de kade rijkelijk begroeid met diverse bomen en bloeien er diverse planten en kruiden. Samen met het parkje Buitenhof en de Kerkpolder vormt het een vogelrijkgebied aan de westkant van Delft en Den Hoorn. Er komen diverse soorten zang- en watervogels tot broeden en ook de Blauwe Reiger en een aantal roofvogels hebben het gebied tot hun domicilie gemaakt. Ondanks de drukte van de doorgetrokken A4 komen ook langs de rand veel vogels voor en is er zelfs aan de andere kant van de Kruithuisweg een grote oeverzwaluwwand door Rijkswaterstaat aangelegd, die door de Vogelwacht wordt beheerd. Ook benieuwd of deze als bezet is ?

Opstarten na corona

De versoepelingen van de corona-maatregelen maken het mogelijk de excursies weer op te pakken. Net als in het afgelopen najaar gaan we  vooralsnog fietsend de vogelgebieden in de omgeving verkennen. De volgende excursies staan nu op de rol. Let op: wijzigingen in het programma zijn mogelijk, dus houd de website in de gaten.

  • 4 juni : Plasdras en oeverzwaluwwand Korftlaan
  • 12 juni : Tanthofkade
  • 19 juni : Zuidpolder van Delfgauw
  • 26 juni : Kraaiennest
  • en er volgen er meer …

Excursie Plas-dras Korftlaan, Oeverzwaluwwand

Op vrijdag 4 juni van 19:00 tot ongeveer 21:00 uur.

Start Korftlaan tegenover de Papaver
Informatie en aanmelden op donderdag 3 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij John Kleijweg. tel – telefoon klik hier –

De oeverzwaluwwand is niet meer weg te denken aan de Korftlaan. Deze wand vormt het hotel voor de oeverzwaluwen. Oeverzwaluwen graven de gaten in de steile wand verder uit tot wel een meter diep voor het leggen van hun eitjes. De wand, eerst was het een berg zand, ligt er al sinds april 2017 en niet zonder succes. Het idee komt van de gids, John Kleijweg. Wat is er voor nodig om de aantrekkingskracht op oeverzwaluwen goed te houden? In deze korte excursie vertelt John daar alles over. En natuurlijk slaan we bij deze excursie de Lepelaarsnesten niet over. Vorig jaar hebben we 9 nesten gezien. Zullen het er dit jaar ook weer zoveel zijn?

Ook geschikt voor scootmobiel en mensen die slecht ter been zijn.

VWD nestkasten populair

Leo Meewisse
Vogelwacht Delft en omstreken timmert steeds meer aan de weg. Daarnaast wordt er ook flink getimmerd aan diverse soorten nestkasten. Zo heb ik recent 44 steenuilen kasten afgeleverd. Het zijn marter resistente kasten met een bijzondere opening en daar achter een labyrint waar de steenuil gemakkelijk zijn weg vindt. Een predator zoals de steenmarter komt er niet in om de eitjes of kuikens te verschalken. Zie bijgaande foto met een deel van de productie. Deze worden via de werkgroep “Midden Delfland” verspreid over geheel Zuid Holland. John Kleijweg regelt het verder allemaal met de werkgroep.
Met de ecologische afdeling van Delft werken we samen om de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierupsen gestalte te geven. De order van 15 mezenkasten die voor het huidige broedseizoen zijn geplaatst is al eerder vermeld. Ook zijn we al een enige tijd leverancier voor Staatsbosbeheer. Er zijn recent 20 kastjes geplaatst in gebieden ten zuiden van Delft in de Kerkpolder, Ackerdijkse bos en Abswoudse bos. Allemaal besmette gebieden. De teller staat bij SBB inmiddels op 95 stuks.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

okt
14
do
20:00 Lezing: Spinnen
Lezing: Spinnen
okt 14 @ 20:00 – 21:00
Lezing: Spinnen
Menigeen die in huis een grote spin tegenkomt schrikt zich een hoedje. Als je echter de tijd neemt om spinnen rustig te bekijken en je te verdiepen in hun levenswijze, dan blijken ze niet eng … Lees verder
nov
11
do
20:00 Lezing: Groenzoom (bij Pijnacker)
Lezing: Groenzoom (bij Pijnacker)
nov 11 @ 20:00 – 21:00
In 2010 werd begonnen met het omvormen van een agrarisch landschap met verspreid staande kassen naar een natuur- en recreatiegebied: De Groenzoom. Het is 560 hectare groot en verbindt Midden Delfland (Ackersdijkse Plassen) met het … Lees verder
jan
13
do
20:00 Lezing: African Woodgrow
Lezing: African Woodgrow
jan 13 @ 20:00 – 21:00
Roeland Lelieveld liep in 2005 stage in Kenia. Hij zag daar de gevolgen van ontbossing, maar ook een oplossing: herbebossing! En waar anderen blijven steken in de gedachte, heeft Roeland gewoon gedaan. Met het spaargeld … Lees verder
feb
10
do
20:00 Lezing: Vogelatlas
Lezing: Vogelatlas
feb 10 @ 20:00 – 21:00
Vogels moeten zich voortdurend aanpassen, aan veranderingen in gebieden, aan andere landbouwmethoden en aan het veranderende klimaat. De Vogelatlas, die in november 2018 werd gepresenteerd, brengt de trends en ontwikkelingen van de vogelstand in beeld, … Lees verder